Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1662


Veghelse Courant, 24 december 1955; BHIC toegang 7714 inv.nr. 5818/5819: collectie De Visser. Het artikel was geschreven door de Erpse pastoor Meuwese.  

Wat was de taak van de rotten in Veghel? Rotte of rot noemt men een afdeling van een leger, een troep of gelid. In rotten marcheren is in gelederen oprukken de geweren in rotten zetten is de geweren naar afdelingen tegen elkaar zetten. Zo waren in vroeger eeuwen de burgers ingedeeld naar rotten en iedere hoek vormde een rot. Zo vaardigden de regenten van Veghel op 28 november 1653 een ordonnantie uit op het waken met een geweer door all naburen volgens een indeling in rotten. Deze indeling veranderde soms. Zie de kroniek van 1709 voor de indeling voor het gebied van het huidige Zijtaart in 1709 en 1808.

De taak van de rotten was op de eerste plaats de bewakingsdienst. Wanneer vooral in wintertijd de ingezetenen klaagden over het stelen van hun goederen door vreemde landlopers, ordonneerden de schepenen, dat alle nachten van 10 tot 3 uur gewaakt moest worden. Twee man uit ieder rot. Ieder waker moest voorzien zijn van een hoorn om bij onraad daarop te blazen en van een goed roer met kruit en lood om zich te kunnen verdedigen. Vreemde personen, die ze aantroffen, moesten ze bij de vorster brengen. De bewakers mochten in hun wachttijd in geen huis komen, ze mochten ook niet buiten hun rot gaan.

In 1662 verordenden de schepenen: “De navolgende rotten zullen maken hun voetpaden: Op den Eerdschen padt het vorste en achterste Dorhout met de Hoogeijnden.  Op den Rooischen padt, de Donck (lag bij tegenwoordig Industrieterrein de Doornhoek en strekte zich ook aan de andere kant van de huidige Zuid-Willemsvaart uit), Dorenhoek met de Kemkens. Op den Sonveltsche padt, het Sontvelt en Sijtardt. Op den kerckpadt bij Griet Jan Thijssen tot Joost Jan Dirckx, de straet, het Middegael, het Hezelaer en Beuckelaer. (Griet Jan Thijssen moet gewoond hebben in de tegenwoordige Hoogstraat, die heette voorheen kerckpad. Deze liep door tot de Beukelaar, daar moet Joos Jan Dirckx gewoond hebben). Op den padt van Goossen Melters tot Peter Roelofs de Hoogh en de leeghe heijde (tussen Mariaheide en Veghel lag de lage hei en aan de kant van Vorstenbosch waarbij Driehuizen, Ven en Hazelberg hoorde). Op den padt over het Broeck, het Franquefort (wellicht lag dit Broek in de Beukelaar, het Vrankevoort noemde men vroeger de gronden tussen Beukelaar en Heuvel)
. Op den padt van Peter Henrick Lambers naar het Hans eusel, het Haveltsrot (een eusel was een weiland voor het kleinvee). Dan volgde nog het Hamse rot, op den padt van Delis Jan Delis tot de Erpse gemeente, het Hamse rot. Hiermee zijn alle Veghelse rotten opgenoemd.

In 1669 ordonneerden de schepenen het opmaken van de weg tussen de Brughe en de nieuwe capelle.
Des woensdags 28 oktober moesten in dienst komen de rotten Dorhout en Hoogeijnde “van s’morgens seven uur tot elf uur met kar en perd en die geen perd hebben sullen komen met axen en bijlen en schuppen en spaeijen. Des namiddags de rotten den Leest en Dorenhoek. Donderdags de rotten Sijtaert en Hoogh Sontvelt en des namiddags het Leegh Sontvelt, de Biezen en de Kempkens.”

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads