Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van 1651


BHIC, Notarissen Veghel, inv. nr. 7701, fol. 80-81   In 1651 ontstond er een burenruzie op de Doornhoek tussen enerzijds Henrick Adriaens (nu Pastoor Clercxstraat 20) en anderzijds Adriaen Janssen Coppens, molenaar op de Coeveringse molen (Pastoor Clercxstraat 16), en Jan Claessen (Pastoor Clecxstraat 14) over het laten wegstromen van water naar de Aa.

Het water vloeide via sloten af naar de loop. Die loop bestaat nog, en loopt achter het voomalige binnenveld van Piet van Asseldonk en Harrie Vervoort naar een schoor onder de voormalige Valstraat en vanaf daar verder naar de “Bimt”.

Hendrick Adriaens had de sloot achter de schuur bij zijn huis dichtgegooid. Bij veel regen kwam er veel water van het Reibroek, het drassige gebied tussen Zijtaart en Zondveld. Dan stroomde de loop wel eens over en laaggelegen percelen van Hendrick Adriaens stonden in de herfst van 1651 geregeld blank. Om dat water tegen te houden, gooide Hendrick Adriaens een sloot dicht. Maar daardoor kon het water van de wat hoger gelegen percelen van zijn buurlui niet meer afvloeien naar de loop, met als gevolg dat nu daar het land onder water kwam te staan. Toen Hendrick de sloot op hun verzoek niet wilde openen, gooiden zij op hun beurt weer een andere sloot dicht, waar Hendrick Adriaens weer last van had. Hendrick werd woest en de emoties liepen hoog op.

Om het geschil op te lossen wezen de partijen ieder twee bemiddelaars aan, die overlegden. Op 3 december 1652 werd uitspraak gedaan. Beide partijen werd opgedragen om de sloten weer open te maken tot aan de schoor van de loop onder de Valstraat. Hendrick Adriaens moest bovendien zes gulden aan de andere partij betalen als vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads