Foto's Huizen Kroniek

Het Gerecht


Gerrit Beecx: Archeologische verkenningen (Veghel 1977); Meuwese, A.P.M. Erp, gemeente en parochie (Erp 1955) 137-138; idem, Veghel in de loop der tijden (Veghel 1981) 25-27.   Een paar duizend jaar geleden verbrandde men in onze regio de doden. De as en niet verbrandde botresten werden in een urn gedaan, en over de urn werd een grafheuvel opgeworpen. De provinciaal archeoloog, Gerrit Beex, ontdekte in 1965 een grafheuvel opgebouwd uit heideplaggen op de plaats waar de grenzen van de voormalige gemeenten Veghel, Erp en Lieshout samenkwamen. De middellijn bedraagt 15 meter en de hoogte is ongeveer 80 centimeter. De ligging is geen toeval. In de elfde en twaalfde eeuw nam de bevolking in deze contreien toe. De boeren gebruikten de woeste gronden om hun vee te laten grazen, en bijvoorbeeld om turf te steken. Met het toenemen van de bevolking ging men er steeds meer toe over om af te spreken wie welke woeste gronden gebruiken mocht. Soms diende een waterloop of riviertje als natuurlijke grens, maar die waren er op het Leins Ven niet. Daar koos men markante punten, zoals een grote steen, een heuveltje waarop men een grenspaal plaatste, of men groef een groot gat. De grens werd gevormd door de denkbeeldige rechte lijn tussen die twee grenspunten. En zo werd de oude grafheuvel het grenspunt van de woeste gronden van Veghel, Erp en Lieshout. Rond 1311 werden die grenzen door de hertog van Brabant 'wettelijk erkend'. In de negentiende eeuw vormden deze grenzen weer de basis voor de latere gemeentegrenzen.

In de periode 1566-1648. had de hertog van Brabant de hoge rechtspraak van Erp en Veghel verpand aan de familie Van Erp, die in Veghel op kasteel Frisselstein woonde. De heer van Veghel en Erp mocht ook de doodstraf uitvoeren. Daarvoor had de heer van Erp en Veghel een galg op laten richten ver weg in de hei aan de uiterste punt van de gemeente. In 1646 stond die galg er, want woen werd de ligging van een perceel grond omschreven als gelegen bij ‘de galghe bij den pael'. Nu heet een straat daar in de buurt nog Het Gerecht. Op bovenstaande kaart uit 1752 staat de galg nog getekend.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads