Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1629


BHIC, OAA Veghel, dorpsrekening Veghel 1629-1630     In 1629 werd Den Bosch belegerd en ingenomen door de Staatse Troepen. Dat beleg begon op 1 mei 1629, op 18 mei was de stad geheel omsingeld. Er werd door de inwoners van Veghel voedsel geleverd aan zowel het staatse leger als het leger van de Spaanse koning onder leiding van Hendrick van den Bergh, dat eind juni en in de eerste weken van juli tevergeefs probeerde de stad te ontzetten. Op 14 september 1629 capituleerde Den Bosch.

In de dorpsrekening van 1629 komen de volgende vermeldingen voor:

op 5 mei 1629: "van timmeren ende van nagel aen de schans opt Sijtart gegeven X stuijvers"
op 15 mei 1629: “voor ijserwerck aen de schans opt Zijtaert gegeven XII gulden”
op 28 juni 1629: "aen eense souvegarde van de schansche opt Zijtaert gegeven II gulden
op 22 juli 1629:
aen meester Albert van eene sauvegarde te copijeren voor de schansse opt Zijtaert gegeven V stuijvers
juli 1629: aen Jan Arien Gerit Goossens goet gedaen voor dat hij de sauvegarde van de schans opt Zijtaert hadde gedefedieert (= getracteerd) in eeten ende drincken ende daer voor XVIII stuijvers
 

Een sauvegarde was een vrijgeleide of belofte dat men met rust gelaten zou worden door soldaten. De schans werd kennelijk gebouwd als reactie op de omsingeling en belegering van Den Bosch die op 1 mei 1629 begon. De plaats van de schans bleef voortleven in de veldnaam Schans op de Doornhoek aan de voormalige Biezenloop in de buurt van het sportpark. Zie ook het verhaal over het bloedbad van Veghel in 1587.


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads