Foto's Huizen Kroniek

1590


BHIC, RE Sint-Oedenrode, toegangsnr. 7636, inv. nr. 125, fol. 387 (1650)   Rond 1590 had men op Jekschot last van wolven. Wouter Aertssen, oud 75 jaren, verklaarde in 1650 dat hij, toen hij 14 tot 16 jaar oud was, vaak mee hielp om op Jekschot de wolven te verjagen. Men had er zoveel last van wolven dat men de paarden en veulens die men in Jekschot liet grazen dag en nacht moest bewaken. Men had er voor dat doel hutten gebouwd om voor de regen te schuilen en in die hutten stookte men een vuur om zich te warmen. Wouter hielp dikwijls met vuur stoken. Als men dan het geluid van een wolf dacht te horen, dan werd er op horens geblazen om de wolf te verjagen. Dergelijke waakhutten stonden in Jekschot bij de Lieshoutse Paal en ook aan de kant van Creijtenborgh.

Marije weduwe van Jacob Adriaens van de Wijdeven, en dochter dochter Wouter Corstiaen, verklaarde dat zij in die tijd “met veele anden mannen ende jongesellen naer de hutten sijn gegaen ende aldaer springhende ende dansende ende den nacht met groot geluijt ende singhen overbrenge, om den wolf te verdrijven.”

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads