Foto's Huizen Kroniek

Zorgen voor een zwakzinnige broer


R31, fol. 56-58, 14-06-1589.  

Dirck, zoon van Henrick Dirck Wouters en Beelken, dochter van wijlen Jan Vredricx was zwakzinnig, ‘impotent ende verooft van zyne sinnen’. Het gezin woonde op huidig adres Krijtenburg 24.

Dochter Marij was getrouwd met Jan, zoon van Lonis Lucas, en woonde op huidig adres Krijtenburg 21. Zij wilde wel voor haar zwakzinnige broer zorgen, ‘te wetene in cost, in cleederen ende in lynwaet soe gelyck oft hen eygen kynt waer’. Hiervoor werd zij door haar zus Anna (getrouwd met Philips Jan Peters) en broer Jan in 1589 vergoed. Ze kreeg het kindsdeel van haar zwakzinnige broer (de schop en schuur naast het ouderlijk huis en grond) en elk jaar 8 vaten rogge.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads