Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van 1537


Veghel R23 fol. 275v-277r (27-03-1537)   Een priester met bloed aan zijn handen. In 1537 werd in Veghel Ariaen, zoon van wijlen Jans Vredericx des auwen gedood door priester heer Goerd, zoon van wijlen Jacop Goertssoen. Voor de verzoening zie de attestaties van 1537.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads