Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat COuderdom
Het huis stond achter het huis met huidig adres Zondveldstraat 26, een eind de steeg (het verlengde van de huidge Leinserondweg) in en dan een eind naar rechts tegen de grens met Erp aan. Het land bij het huis lag ook in Erp. Het huis is in 1625 gebouwd. In 1702 was het al verdwenen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
38 roeden, gelegen ‘opt Sontvelt’, uitgegeven van de gemeint op 02-02-1625
     - e.z.: Anna, weduwe van Dirick Jan Heesackers
     - a.z.: gemeint
     - e.e. en a.e.: ‘Lijntsche campen'
02-02-1625 R38; Hg-162.
Anna, weduwe van Dirck Heesackers heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden te betalen aan Aert Arien Donckers uit ‘een huijs ende groesvelt’, dat voornoemde weduwe ‘in haeren weduwelijcken staet heeft getimmert ende den voirs(creven) gront vande gemeijnte van Vechel heeft gecocht’, groot ca. 38 roeden, gelegen ‘opt Sontvelt, beneffens de Lyntsche Campen’
-         e.z.: voornoemde Anna
-         a.z., e.e. en a.e.: de gemeint van Veghel
19-05-1626 R43, fol. 192.
‘Een seecker huijs staende op des voirs(creven) Marekens erve opt Sontvelt inde Lyntse Camppen’ 22-02-1652 R50, fol. 130v.
‘Een quaet slecht huijsken’ met 30 roeden ‘nieuw heijlant’. 28-11-1656 R51, fol. 404.
'Huys, hoff, boomgaert' 1657 VP-1657, nr. 178.
‘Een seecker huijs, hoff, bomgart ende aengelegen landt’, groot ca. 1 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’,

-         e.z.: de koper

-         voorts: de gemeint van Veghel

14-03-1657 R51, fol. 435-437.
'De camp van Gerrit Aart Geerlings' 1702 VP-1702, fol. 268.
E619, 0,1150 hectare 1832 Kadaster 1832
 

Eigenaars Datum Bronnen
Anna, weduwe van Dirck Heesackers Vermeld op 19-05-1626 R43, fol. 192.
Anna, weduwe van Dirck Heesackers en haar 5 kinderen: Aert, Henrick, Peeter, Steven en Lijsken 1626-1652 Hg-162.
Marie, dochter van Peter Dierck Heesackers en Steven Dierck Heesackers, en Henricxke, weduwe van Aert Heesackers, en Jan en Aleijt, kinderen van Lambert Aerts 1626-1652 Hg-162.
Henricxken, weduwe van Aert Dirck Heeseckers voor het vruchtgebruik, en haar kinderen Marten, Aerts, Jan, Dirck en Peterken, voor het erfrecht, voor 2/3 deel Vermeld op 22-02-1652 R50, fol. 130v.
De minderjarige Mariken, dochter van Peter Dirck Heeseckers Koop van 2/3 deel op 22-02-1652 R50, fol. 130v.
Vawege overlijden van Mariken, dochter van Peter Dirck Heeseckers werd het goed getaxeerd Taxatie op 28-11-1656 R51, fol. 404.
Marten, Jan, Dirck en Peterken, kinderen van wijlen Art Dirck Heesackers, Jan Lamberts ende Jacob Thonissen als man van Aelken Lamberts, allen erfgenamen van wijlen Mariken, mnderjarige dochter van Peter Dirck Heesackers. Vermeld op 14-03-1657 R51, fol. 435-437.
Gerijt Art Geerlincx Koop op 14-03-1657 R51, fol. 435-437.
Steven Gerrit Stevens (geen huis meer) 1702 VP-1702, fol. 268 en 324.
 

Bewoners Datum Bronnen
Lambert Rutten Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 178.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads