Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat 5A

Foto uit 1909
Foto uit 1909-1944
Foto uit 1909-1944
 Foto uit 2006


Ouderdom
In 1909 werd een windmolen gebouwd op Zondveld. De molen stond op de plaats van het tegenwoordige adres Zondveldstraat 5A, achter het transformatorhuisje, waar nu een bedrijfsruimte staat. In 1948 werd de molen afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Carolus Cornelis van Eert, molenaar te Dinther vroeg op 19-03-1909 toemstemming om een windkorenmolen op te mogen richten op Zondveld. Op 22-03-1909 werd de vergunning verleend. De molen moest voor 01-09-1909 in werking gebracht zijn. 19 en 22-03-1909 BV-159; Wonders.
De heer Franssen uit Vierlingsbeek leverde in 1909 een buitenroede van 22.50 meter voor deze molen. 1909 Informatie op internet van Nico Jurgens 22-10-2006 www.allemolens.nl
Op 02-09-1909 werd de molen door de controleur van de grondbelasting gezien. 02-09-1909 Inv. nr. 1196.
Na meting, kadaster: Reibroek E1955, molen en weiland, 18,30 are 1911 Art. 4964.
In 1922 werden perceelsgrenzen veranderd; hierna kadaster: Reibroek E2988, molen en weiland, 10,17 are 1911 Art. 4964.
Op 22-04-1929 kreeg J.H. van Eert vergunning voor het bouwen van een machinekamer. 22-04-1929 BV-864.
De molen van Zobndveld was een achtkante houten bergmolen op een hoog stenen voetstuk. Tussen 1937 en 1946 verloor deze molen zijn gevlucht. De molen had een houten as met ijzeren kop en een Fransenroede van 22,50 meter. Het betrof zeker een tweedehandse molen, waarschijnlijk afkomstig uit de noordelijke provincies. Op een luchtfoto van de RAF genomen op 13 aeptember 1944 is de molen nog te zien, de schaduw op het land verraad dat deze nolen toen nog in het bezit was van een roede. In 1948 werd de molen afgebroken. 1937-1946 Informatie op internet van o.a. Nico Jurgens 22-10-2006 www.allemolens.nl
Op 13-11-1951 kreeg de n.v. P.N.E.M. vergunning om een transformatorhuisje te bouwen op perceel E2988. De plaats van de molen is ook aangegeven. 13-11-1951 BV na 1936.
Hierna kadaster: E3277, molen (= maalderij) en erf, 9,58 are. 1957 Art. 6730.
Op 22-07-1960 kreeg Johannes Franciscus Reijbroek vergunning om een maalderijgebouw te verbouwen tot een pakhuis. De stenen van de molen dienden als bouwmateriaal. Het dak moest met zwarte golfplaten bedekt worden. 22-07-1960 BV na 1936.
Na meting in 1962 in kadaster: E3277, molen, erf en pakhuis, 9,58 are 1962 Art. 6730.
Vanaf 1964 wordt in het kadaster de molen (= maalderij) niet meer genoemd en is er sprake van 2 pakhuizen; kadaster: E3277, 2 pakhuizen en erf, 9,58 are 1964 Art. 6730.
In 1966 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3449, 2 pakhuizen, 8,98 are 1966 Art. 6730.
Adres: Zondveld G 93 (1921-1931), Zondveld G 93 (1932-1942), Zondveld A 104 (1943-1963). Nu heeft het voormalige molenterrein adres: Zondveldstraat 5A. Mogelijk was het adres na 1963 eerst Zondveldstraat 5 en kreeg de lokatie een nieuw huisnummer nadat het huis dat nu huisnummer 5 heeft, gebouwd werd.   1921-1963 Inv. nr. 1710 en 1712 
 

Eigenaars Datum Bronnen
Carolus Cornelis van Eert, molenaar te Dinther Vermeld in 1911 Art. 4964.
Johannes Antonius Weekers, molenaar Koop in 1935 Art. 6484.
Johannes Franciscus Reijbroek, landbouwer Verwerving in 1940 Art. 6730.
De N.V. Graanhandel "P.A. van Hoek", gevestigd te Aarle-Rixtel. Koop in 1967 Art. 9499.
 

Bewoners Datum Bronnen
Johannes Hendrikus van Eert kwam op de molen. Vermeld in 1909 Wonders.
J. van Eert, windmolen Vermeld 1921-1931 Inv. nr. 1710.
Wim van den Oever Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads