Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat 17

Foto uit 1942 van het gezin Toon van de Hurk met dit huis op de achtergrond
Zondveldstraat 17 e.jpg (437776 bytes) Foto uit de jaren tachtig
 Foto uit 1989
 Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt in 1619 genoemd. De bewoning op het perceel is waarschijnlijk ouder. In 1786 wordt geschreven dat het huis vanouds 'De Kat' genoemd werd. 'Kat' is een variant van 'kade' wat opgeworpen hoogte betekent.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Willemken Cornelis Jans, met haar zoon Peter die mede optreedt voor zijn zussen, belooft een erfcijns van 6 gulden te betalen aan Hendrick Peterssen Verdussen uit goed gelegen ‘op Sontvelt’, ‘huijs, hoff medt synen aengelegen landerijen’
     - e.z.: het goed van Meus van Erp
     - a.z.: de weduwe van Philips Jans Peters
     - e.e.: de erfgenamen van Jan Philips Jan Peters
     - a.e.: de gemeint
18-03-1619 R41, fol. 194-195.
Henrick Peterssen Verdussen heeft een erfcijns van 6 gulden verkocht aan Goort Jan Claes. Willemken, weduwe van Cornelis Jan Goorts met haar zoon Peter en dochters hadden aan voornoemde Henrick Verdussen op 18-03-1619 beloofd deze erfcijns te betalen. De erfcijns wordt betaald uit goed gelegen ‘opt Sontvelt, soe huijs met sijnen aengelegen landerijen’, welke cijns Henrick gekocht heeft van voornoemde Willemken en haar zoon Peter.

Bijschrift: De rente kan afgelost worden met 100 gulden. Goort Jan Claes. Goort verklaart op 11-09-1643 uit handen van Lenert Thijssen 46 Carolus gulden ontvangen te hebben.
13-12-1623 R43, fol. 7-8.
‘Huys, hoff, boomgaert ende aengelegen lant’ 1657 VP-1657, nr. 186.
'Erff en lant opt Sontvelt' 1722 VP-1722, fol. 596.
Huis, hof, boomgaard en aangelegen teulland, groese, houtwas en voorpotinge op Zontvelt, van ouds genaamd 'de Kat' 21-11-1786 R109, fol. 211.
Kadaster: Zondveld E1321, huis en erf, 3,23 are 1832 Kadaster 1832.
Eind 1846 of begin 1847 brandde dit huis af. In het inspectierapport van de brandverzekering wordt het huis omschreven als: ‘een huis en schuer van steen en hout met stro, genaamd De Kat, tot landbouw, staande op Soffelt’ 6-2-1847 BHIC, toegang 7698, inv. nr. 144.
In 1850 werd door de gemeente genoteerd dat het huis 'sedert een aantal jaren' verwijderd was Het werd rond 1847-1848 afgebroken en weer opnieuw gebouwd. 1847-1848 Inv. nr. 1198.
In 1854 werden perceelsgrenzen gewijzigd; hierna kadaster: Zondveld E1819, huis, stal en erf, 5,23 are 1854 Art. 596.
Kadaster: Zondveld E1819, huis, stal, schuur en erf, 5,23 are 1879 Art. 1379.
Op 28-05-1923 kreeg Jan van den Hurk toestemming om zijn woning te vernieuwen. 28-05-1923 BV-542.
Op 03-07-1923 werd de vergroting van het huis door de controleur van de grondbelasting gezien. 03-07-1923 Inv. nr.1196.
In 1924 werd deze vergroting in het kadaster geregistreerd. 1924 Art. 5175.
Op 22-05-1926 kreeg J. van de Hurk vergunning om 'een veestal met legplaats' te bouwen. 22-05-1926 BV-694.
Op 17-12-1926 werd de herbouw van de boerderij door de controleur van de grondbelasting gezien. 17-12-1926 Inv. nr.1196.
In 1927 werd deze verbouwing in het kadaster geregistreerd. 1927 Art. 6041.
Op 06-03-1939 kreeg Antonius van de Hurk vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 06-03-1939 BV na 1936.
In 1957 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3303, huis, hok, erf, schuur, tun en bouwland, 1,273 hectare 1957 Art. 6041.
Op 12-02-1963 kreeg J. van de Hurk, wonende op A 130, vergunning om een bedrijfsruimte te bouwen. 12-02-1963 BV na 1936.
In 1966 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3439, huis, hok, erf, schuur, tuin en bouwland, 1,0722 are 1966 Art. 6041.
Adres: Zondveld 649 (1846-1870), Zondveld 840 (1870-1892), Zondveld 846 (1892-1898), Zondveld 819 (1898-1910), Zondveld G 101 (1910-1921), Zondveld G 116 (1921-1931), Zondveld G 116 (1932-1942), Zondveld A 130 (1943-1963), Zondveldstraat 17 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. veghel, nr. 383 en 749.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Willemken Cornelis Jans, met haar kinderen Vermeld op 18-03-1619 R41, fol. 194-195.
Wilmken, weduwe Nelis Jan Goorts Vermeld in 1624 RA Veghel, maatboek 1624.
Lenaert Matysen Vermeld op 13-12-1623 en in 1657 R43, fol. 7-8; VP-1657, nr. 186.
Peter Goorts Verwerving 1657-1702 VP-1657, nr. 186; VP-1702, fol. 275.
De kinderen van Peter Goorts Vererving 1657-1702 VP-1657, nr. 186; VP-1702, fol. 275.
Matijs Peter Goorts Koop in 1724 VP-1702, fol. 275; VP-1722, fol. 596.
Marten van Kilsdonk Koop in 1724 VP-1722, fol. 596.
Jacobus van Orten en Tonij Hendrikx van de Ven Vermeld 1736-1754 II-E-17 en 18, nr. 342.
Antony Hendrix Tunis van de Ven, getrouwd met Annemaria Jan Smulders Deling op 01-10-1754 VP-1753, fol. 241v; VP-1777, fol. 282v.
Antony Hendrix van de Ven het vruchtgebruik en zijn kinderen (Hendricus, Dirk, Hendriena, Petronella, Cathariena en Johannis) het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 282v.
Petronella Antony Hendrix van de Ven Deling op 21-11-1786 R109, fol. 211; VP-1785, fol. 261v.
Piet Ketelaars Verwerving 1792-1808, vermeld in 1808 Maatboek 1792, nr. 2886 (3378); II-E-238, nr. 342.
Peter Johannes Ketelaars Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Antonij Scheij, landbouwer Verwerving in 1838 Art. 596.
Wilbert Oppers, wonend op Zondveld Verwerving in 1865 Art. 508.
Willibrordus van Doorn, landbouwer in Boekel Deling in 1879 Art. 3371.
Antonie Scheepers, landbouwer in Erp Koop in 1879 Art. 1379.
Johannes Scheepers, landbouwer op Zondveld Verwerving in 1886 Art. 3744.
Catharina Oppers Koop in 1908 Art. 4185.
Jan van den Hurk, landbouwer Koop in 1915 Art. 5175.
Jan van den Hurk (1/2) en zijn 7 kinderen ieder voor 1/14 deel: Hendrikus, Antonius, Elisabeth (in 1927 getrouwd met Johannes Adriaans, landbouwer), Willem, Johanna, Maria (in 1927 getrouwd met Martinus van Rooij, landbouwer in Lieshout), en Martinus van den Hurk (landbouwer in Erp) Vererving in 1919 Art. 5175.
Antonius Janzn van den Hurk, landbouwer Deling in 1927, vermeld in 1966 Art. 6041.
 

Bewoners Datum Bronnen
Matthijs Peter Goorts, Anneke sijn vrouw ende Marij de meijt boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Matthijs Peter Goorts Vermeld 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Leendert Aalbers (man), Jen (vrouw).
Onder de 16: Jennemij, Cristina, Alegonda, Jan (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-36
De weduwe van Leendert Aalbers Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 342.
Joost van de Sande Vermeld in 1761-1771 II-E-17 en 18, nr. 342.
Willem Heyermans Vermeld in 1766-1798 II-E-17 en 18, nr. 342.
Seijke en Leendert, kinderen van Willem Heijermans Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Broer: Lindert W. Heijermans, 46 jaar, geboren op 27-09-1764 in Veghel
Zus: Lusia W. Heijermans, 59 jaar, geboren op 1-5-1761 in Veghel
Inwonend: Willem J. van der Heijden, 25 jaar, geboren op 15-6-1793 in Veghel
Inwonend: Petronella H. verstege, 28 jaar, geboren op 30-2-1782 in Veghel
Vermeld in 1810 Na1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Leendert Heijermans Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Leendert Heyermans, 67 jaar, landbouwer, geboren in Veghel, overleden op 18-12-1836
Vrouw: Petronella Versteegde, 52 jaar, geboren in Veghel
Kind: Willem Heyermans, 14 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna Maria Heyermans, 11 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Antonia Vermeulen, 29 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 Na1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Leendert Heijermans Overleden in 1836 NA1224, NA1590
De weduwe van Leendert Heijermans Vertrokken in 1839 NA1224
Hendrikus Kemps Gekomen op Pinksteren 1839 NA1224
Man: Hendricus Kemps, 38 jaar, bouwman, geboren in Erp
Vrouw: Helena van de Verzantvoort?, 30 jaar, geboren in Gemert
Kind: Antonij Kemps, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Kemps, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Andreas Kemps, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Maria Santen, 17 jaar, geboren in Erp
Bijschrift kind: Hendrina Kemps, geboren in Veghel op 25-1-1840
Bijschrift kind: Martinus Kemps, geboren in Veghel op 25-7-1842
Bijschrift kind: Johanna Maria Kemps, geboren in Veghel op 22-2-1843
Vermeld in 1840, in 1844 naar Erp vertrokken Na1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Hendrikus Kemps Vermeld 1842-1844 NA1225
Man: Martinus van Doorn, 25 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Maria Oppers, 25 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petronella van Doren, geboren in Veghel
Sinds 1844 Na1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Marten Adriaan Van Doorn Vermeld 1844-1849 NA1225
Martinus van Doorn Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Martinus van Doorn, geboren in 1814 te Veghel
Moeder: Johanna Maria Oppers, geboren in 1814 te Veghel
Dochter: Petronella van Doorn, geboren in 1843 te Veghel
Dochter: Hendrina van Doorn, geboren in 1846 te Veghel
Vermeld in 1849-1850, in 1850 naar Boekel verhuisd Na1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Weduwnaar: Gerard Oppers, geboren in 1812 te St. Oedenrode
Dochter: Petronella Oppers, geboren in 1846 te Stiphout
Verneld in 1850-1853, in 1850 gekomen van Jekschotsraat 11, op 24-3-1853 naar Boekel verhuisd NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Wilbert Oppers, geboren op 15-8-1791 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Schoonzoon: Wilbert van Doorn, geboren in december 1819 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Margaretha Oppers, geboren in oktober 1821 te Veghel
Kleindochter: Petronella van Doorn, geboren in oktober 1856 te Veghel
Kleindochter: Hendrina van Doorn, geboren in november 1857 te Veghel
Kleinzoon: Adrianus van Doorn, geboren in december 1859 te Veghel
Dienstknecht: Petrus Brugmans, geboren in 1839 te Erp
Dienstknecht: Antonius Kweens, geboren in november 1844 te Erp
Dienstmeid: Johanna Vogels, geboren in oktober 1835 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Doorn, geboren op 20-1-1860 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna Maria van Doorn, geboren op 17-8-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1763
Wilbert van Doorn Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Wilbert van Doorn, geboren in december 1819 te Veghel
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren in oktober 1831 te Veghel
Dochter: Petronella van Doorn, geboren in oktober 1856 te Veghel
Dochter: Hendrina van Doorn, geboren in november 1857 te Veghel
Zoon: Adrianus van Doorn, geboren in december 1859 te Veghel
Dochter: Elisabeth van Doorn, geboren op 22-1-1860 te Veghel
Dochter: Anna Maria van Doorn, geboren op 17-8-1861 te Veghel
Zoon: Martinus van Doorn, geboren op 14-4-1863 te Veghel
Bijschrift, schoonvader: Willebrordus Oppers, geboren op 15-8-1792 te Sint-Oedenrode, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1860, inv. nr. 1602, blad nr. 296, Zondveld, huis nr. 649
Hoofd: Willibrordus van Doorn, geboren op 19-8-1819 te Veghel
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren op 13-2-1821 te Veghel
Dochter: Petronella van Doorn, geboren op 1-1-1857 te Veghel
Dochter: Hendrina van Doorn, geboren op 2-3-1858 te Veghel
Zoon: Adrianus van Doorn, geboren op 24-2-1859 te Veghel
Dochter: Elisabeth van Doorn, geboren op 22-1-1860 te Veghel
Dochter: Maria van Doorn, geboren op 31-8-1861 te Veghel
Zoon: Martinus van Doorn, geboren op 20-4-1863 te Veghel
Dienstknecht: Johannes Brugmans, geboren op 10-8-1839 te Erp
Schoonvader: Willebrordus Oppers, geboren op 15-8-1792 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Willebrordus van Doorn, geboren op 23-8-1819 te Veghel
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren op 13-2-1821 te Veghel
Dochter: Petronella van Doorn, geboren op 5-1-1857 te Veghel
Dochter: Hendrina van Doorn, geboren op 2-3-1858 te Veghel, doorgestreept, op 2-4-1872 naar Boekel vertrokken
Zoon: Adrianus van Doorn, geboren op 25-2-1859 te Veghel
Dochter: Elisabeth van Doorn, geboren op 22-1-1860 te Veghel, doorgestreept, op 20-1-1875 naar Erp vertrokken
Dochter: Anna Maria van Doorn, geboren op 17-8-1861 te Veghel
Zoon: Martinus van Doorn, geboren op 24-4-1863 te Veghel
Schoonvader: Willebrordus Oppers, geboren op 15-8-1792 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 20-10-1876
Vermeld 1879-1878, het gezin is op 31-5-1878 naar Boekel verhuisd Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1617, fol. 492, Zondveld
Hoofd: Hendrikus van de Wijdeven, geboren op 6-1-1840 te Veghel
Vrouw: Johanna van den Oever, geboren op 26-7-1844 te Veghel
Zoon: Johannes van de Wijdeven, geboren op 1-7-1872 te Veghel
Zoon: Martinus van de Wijdeven, geboren op 15-10-1879 te Veghel
Stiefvader: Hendrikus Smids, geboren op 24-12-1826 te Veghel
Stiefmoeder: Adriana van Bakel, geboren op 5-8-1813 te Schijndel
Dienstmeid: Antonetta Rooyakkers, geboren op 18-3-1866 te Beek en Donk
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Johannes Schepers, geboren op 18-4-1829 te Erp
Broer: Christiaan Schepers, geboren op 25-8-1836 te Erp
Zus: Adriana Schepers, geboren op 16-7-1839 te Erp
Nicht: Catharina Oppers, geboren op 25-12-1862 te Erp
Neef: Petrus Johannes Schepers, geboren op 22-2-1864 te Veghel
Nicht: Hendrina van Duijnhoven, geboren op 3-6-1871 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Op 1-4-1884 uit Erp gekomen, vermeld 1884-1891 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 138, Zondveld
De kinderen van A. Schepers Vermeld in 1898-1902 Inv. nr. 1707.
Hoofd: Johannes Scheepers, geboren op 29-4-1879 te ErpBroer: Christianus Schepers, geboren op 25-8-1886 te Erp, doorgestreept, overleden op 6-7-1909
Zus: Adriana Schepers, geboren op 11-7-1879 te Erp
Neef: Petrus Johannes Schepers, geboren op 22-2-1866 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register B-F, fol. 519
Nicht: Catharina Oppers, geboren op 15-10-1860 te Erp
Bijgeschreven op 1-11-1894, nicht: Petronella Oppers, geboren op 19-2-1853 te Erp, doorgestreept, op 10-7-1904 naar Vught, “Voorburg” vertrokken
Bijgeschreven op 8-8-1901, nicht: Petronella Oppers, geboren op 19-2-1853 te Erp, op 27-7-1905 uit Vugt, “Voorburg” gekomen
In 1902 verhuisd van Zondveldstraat 17 naar Pastoor Clercxstraat 88 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1623
Bijschrift op 17-5-1902, hoofd: Theodorus van den Tillaart, geboren op 7-2-1873 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 1830
Bijschrift op 22-5-1902, vrouw: Maria Verhoeven, geboren op 28-1-1871 te Sint-Oedenrode, op 16-5-1902 uit Erp gekomen
Op 17-5-1902 in dit huis komen wonen Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1858
Theodorus van den Tillaart Bijschrift in 1902-1898, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Bijschrift op 15-5-1915, hoofd: Martinus Vogels, geboren op 5-2-1883 te Veghel, landbouwer, op 15-5-1915 uit Erp gekomen
Bijschrift op 15-5-1915, vrouw: Johanna Maria van Rijsingen, geboren op 7-2-1885 te Sint-Oedenrode, geboekt van dienstbodenregister, fol. 273
Bijschrift op 17-6-1916, zoon: Johannes Vogels, geboren op 18-6-1916 te Veghel
Bijschrift op 24-7-1917, zoon: Adrianus Vogels, geboren op 21-7-1917 te Veghel
Bijschrift op 16-3-1919, zoon: Marinus Vogels, geboren op 16-3-1919 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-6-1919
Bijschrift op 8-3-1920, dochter: Mechelina Maria Vogels, geboren op 6-3-1920 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk in mei 1915 op Zondveldstraat 17 gaan wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1633, folio 190
Martinus Vogels Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Hendrik van de Hurk Vermeld op 17-12-1926 Inv. nr. 1196.
A. van de Hurk Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
E.J.M. van den Hurk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads