Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat 15

Foto van eind jaren zestig
Zondveldstraat 15 d.jpg (301950 bytes) Foto uit de jaren tachtig
 Foto uit 1989
 Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt al genoemd in 1594. In 1594 stond er naast Zondveldstraat 15 een ander huis, Zondveldstraat A, dat van dezelfde eigenaar was. Dat andere huis werd 'de oude hofstad' genoemd. Vermoedelijk werd Zondvelstraat 15 kort voor 1594 gebouwd. Op de oude hofstad rustte het recht van weerschap, welk recht overging naar het huis met huidig adres Zondveldstraat 15. In 1849 werd dit huis afgebroken en hierna weer herbouwd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een hostadt metter weerschap ende lande geheyten den Ariens acker’, groot ca. 6 lopens en 15 roeden. ‘metter poterijen daer toebehoorende daer teynden gelegen’, gelegen ‘aent Sontvelt’:
     - e.z.: Meeus Jans van Erp
     - a.z.: Jan Aert Peters
     - e.e.: Philips Jan Peters
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaalijks:
     - 8 Carolus gulden aan Jan Thonis van Rijsingen
     - 9 Carolus gulden aan de kinderen van Evert Jan Meeus
     - 30 Carolus gulden aan het kind van Jan Henrick Jan Danels
     - 3 Carolus gulden in de plaats van 1 mud rogge aan de tafel
       van de Heilige Geest te Veghel
     - 25 Carolus gulden eens aan Gerit Arien Gerit Roeffen
05-03-1594 R31, fol. 717-718.
Aert, zoon van wijlen Evert Jan Meeus heeft opgedragen aan de Hilleken, Evert en Jan, kinderen van zijn broer Jan Everts en van Mariken, dochter van Gerit Hanricx voor het erfrecht, en Mariken voor het levenslange vruchtgebruik, een erfcijns van 3 Carolus gulden, wezende een deel van een erfcijns van 9 Carolus gulden, te betalen uit ‘huys, hoff, ende erffenis met sijne toebehorten’, gelegen ‘opt Zontvelt’, ‘eertyts toebehoort hebbende Diercken Heeseckers’. 23-11-1602 R32, fol. 409-410.
‘Huys, hoff, boomgaert, d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 188.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 275.
'Een huijsinge' met ca. 6 lopens teul- en groeslant, gelegen 'opt Zontvelt', belast: met 4 1/2 stuivers balkcijns 18-01-1759 R80, fol. 117.
Kadaster: Zondveld E1318, huis, schuur en erf, 12,80 are 1832 Kadaster 1832.
In 1849 werd bij de gemeente aangegeven dat het huis verwijderd was. Het werd toen opnieuw gebouwd. 1849 Inv. nr. 1198.
In 1851 werd in hat kadaster geregistreerd dat de perceelsgrenzen veranderd waren, vermoedelijk gebeurde dat bij de herbouw van de boerderij in 1849. Hierna kadaster: Zondveld E1780, huis, schuur en erf, 8,00 are 1851 Art. 1053.
In 1923 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3098, huis, schuur, erf, tuin en hok, 41,70 are 1923 Art. 5667.
Op 16-11-1931 kreeg H. van Sleeuwen vergunning om een kippenhok te bouwen. 16-11-1931 BV-992.
Op 04-03-1952 kreeg H. van Sleeuwen, landbouwer, wonende op Zondveld A 131, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. 04-03-1952 BV na 1936.
Op 25-10-1955 kreeg H.C. van Sleeuwen, arbeider, wonende op Zondveld A 131, vergunning om een varkenshok met voederbereiding te bouwen op perceel kadaster E2628. 25-10-1955 BV na 1936.
Op 21-07-1959 kreeg Martinus Krol, wonende op Zondveld A 131, vergunning om een gedeelte van de voorgevel van zijn boerderij te veranderen. 21-08-1959 BV na 1936.
Op 21-09-1960 kreeg M. Krol, wonende op Zondveld A 131, vergunning om een berging te bouwen. 21-09-1960 BV na 1936.
In 1966 werd een stukje van dit perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Zondveldstraat 15, E3440, huis, tuin en schuren, 40,55 are 1966 Art. 8044.
Adres: Zondveld 648 (1846-1870), Zondveld 839 (1870-1892), Zondveld 845 (1892-1898), Zondveld 818 (1898-1910), Zondveld G 102 (1910-1921), Zondveld G 117 (1921-1931), Zondveld G 117 (1932-1942), Zondveld A 131 (1943-1963), Zondveldstraat 15 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan geheyten vanden Hoevel Voor 22-04-1531 R23 fol. 71r; R24, fol. 538.
Andries, zoon van wijle Aernt Hanricxs, man van Mechtelt dochter van Aernt Aerntss Voor 22-04-1531 R23, fol. 71r.
Jan, zoon van wijlen Jan Stanssaerts, alias Scoemeker Vermeld op 27-03-1545 R24, fol. 765-766.
Jan, zoon van wijlen Willem Beverssoen Verwerving op 27-03-1545 R24, fol. 765-766.
De kinderen van Jan Willem Beverss en Femyen, dochter van wijlen Hanricx Dircx die Lew, namelijk: Willem, Hanrick, Jan, Ariaen, Dirck, Peter, Elysabeth (getrouwd met Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricxs), Heylwich, en Hanrick, ‘syns verstant nyet wel mechtich’ Vermeld op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Willem, Dirck en Heylich, kinderen van wijlen Jan Willem Beverss, en Lambert Peterssoen Deling op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricxs, als man van Elysabeth, en Hanrick, zoon van wijlen Jan Danels Willem Bontwerckwer, als man van Heylwigh, beiden dochters van wijlen Jan Willem Beverss, verkopen aan Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverss het 2/4 deel Koop op 05-01-1560 R27, fol. 70-72.
Willem, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoon heeft verkocht aan zijn broer Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoon het deel Koop op 08-05-1560 R27, fol. 161-162.
Dierck Jan Hesackers Vermeld op 05-03-1594 R31, fol. 717-718.
Henrick Jan Peters Koop op 05-03-1594 R31, fol. 717-718.
Dirck Peters Vermeld in 1635 en 1657 R45, fol. 359-360; VP-1657, nr. 188.
Steven Tomassen de Bie Vermeld in 1702 en 1719 VP-1702, fol. 275; II-E-111.
De weduwe van Steeven Thomas de Bie Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 598.
Aart Stevens de Bie Koop op 16-04-1742 VP-1738, fol. 570.
Jan Jan Jan Willems Koop op 18-01-1759 VP-1753, fol. 241v; R80, fol. 117.
Johannis, zoon van Jan Jan Willems Koop op 31-03-1789, vermeld in 1808 VP-1785, fol. 262; R84, fol. 133; II-E-238, nr. O-16. 
Lambertus Arnoldus van den Hurk, wonend op Zondveld Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Jan Abraham de Munck, burgemeester van Beek en Donk Verwerving in 1850 Art. 1053.
Izaak Herman de Munck, wonend in Veghel, en verdere erfgenamen Vererving 1850-1852 Art. 1053.
Isaak Hermanus de Munck, officier van administratie te Veghel Verwerving in 1852 Art. 1407.
Jeanette Jacoba Wilhelmina de Munck, minderjarig, wonend in Groningen Verwerving in 1865 Art. 2511.
Lambertus Peper, landbouwer, wonend in de gemeente Veghel Verwerving in 1876 Art. 3118.
Jan Pepers, landbouwer, wonend in Dinther Verwerving in 1877 Art. 3233.
Petronella van Rosmalen, weduwe van Jan Pepers, en haar kinderen: Johanna, Hendrikus, Jan, Lambertus, Adrianus en Antonie Pepers Vererving in 1901 Art. 3233.
Hendrikus van Sleeuwen, landbouwer, en Theodorus, Wilhelmina en Hendrika van Sleeuwen Koop in 1905 Art. 4195.
Hendrikus Hzn van Sleeuwen, landbouwer (1/3), en Adriana, Wilhelmina en Hendrika van Sleeuwen (2/3) Sucessie in 1919 Art. 5137.
Hendrikus Johanneszn van Sleeuwen, landbouwer, wonend in Erp (vanaf 1922 wonend in Zijtaart) Koop in 1922 Art. 5667.
Antonia Lamberta Hendrikdr. van Sleeuwen, geboren op 24-04-1924, landbouwster, getrouwd met Martinus Krol (Martinus Krol overleed in 1963) Koop in 1959, vermeld in 1966 Art. 8044,
 

Bewoners Datum Bronnen
Steven Thomassen de Bie, Marij sijn vrou [boven], Marij, Peternel, Jenneken, en Aert haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Steven Thomas de Bie Vermeld 1709-1717 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717).
De weduwe van Steven de Bie Vermeld 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Tomas, zoon van Steeven de Bie Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 343.
Matig arm.
Boven de 16: Tomas Steeve de Bie (man), Ida (vrouw), en Mi Steeve de Bie (zus van man).
Onder de 16: Catalijn en Mi (kinderen), Gordina Gerits (meid)
   
Adriaen Arie Boudewijns Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 343.
Hendrik Tijssen Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 343.
Dielis Geerit Hermens Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 343.
Jan Jan Jan Willems Vermeld in 1761-1781 II-E-17 en 18, nr. 343.
Matijs van Schijndel Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 343.
Johannis Jan Jan Wilms Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 343; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)
Man: Johannes J. Willems, 58 jaar, geboren op 10-11-1752 in Veghel
Vrouw: Marie W. van de Reyt, 57 jaar, geboren op 1-3-1753 in Veghel
Kind: Lambert J. Jan Willems, 33 jaar, geboren op 5-8-1777 in Veghel
Kind: Gerrit J. Jan Willems, 31 jaar, geboren op 2-7-1779 in Veghel
Kind: Wouterina J. Jan Willems, 17 jaar, geboren op 11-8-1793 in Veghel
Kind: Lamberdienai J. Jan Willems, 14 jaar, geboren op 17-4-1796 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Lambert van den Hurk Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Lambert van den Hurk, 55 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Vrouw: Johanna Maria Kerkhof, 45 jaar, geboren in Erp
Kind: Francis van den Hurk, 27 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Kind: Johannes van den Hurk, 19 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Kind: Petrus van den Hurk, 18 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Kind: Maria van den Hurk, 27 jaar, geboren in Erp
Kind: Johanna Maria van den Hurk, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Lambert van den Hurk Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Lambert van den Hurk, 62 jaar, bouwman, geboren in Erp
Vrouw: Johanna Kerkhof, 65 jaar, geboren in Erp
Kind: Francis van den Hurk, bouwman, 37 jaar, geboren in Erp
Kind: Johannes van den Hurk, bouwman, 29 jaar, geboren in Erp
Kind: Maria van den Hurk, 37 jaar, geboren in Erp
Kind: Jennemie van den Hurk, 26 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Jan Schepers, 50 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Jan van Doren, 14 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Lambert van den Hurk Vermeld 1842-1849 NA1225.
Johannes van den Hurk Vermeld van 1848-1849 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Vader: Johannes van den Hurk, geboren in 1809 te Erp
Moeder: Lamberdina van Schijndel, geboren in 1807 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-11-1850
Broer: Paulus van den Hurk, geboren in 1811 te Erp
Dienstmeid: Hendrina Verputten, geboren in 1825 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Hurk, geboren op 21-11-1850 te Veghel
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 21-11-1850 te Veghel
Dienstmeid: Jennemarie van Schijndel, geboren in 1820 te Veghel, in 1850 gekomen van fol. 212, doorgestreept, gehuwd op 26-5-1856, vertrokken naar fol. 1056
Knecht: Antonie Vogels, geboren in 1837 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 465, doorgestreept, vertrokken naar fol. 666
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Johannes van den Hurk, weduwnaar van Lamberdina van Schijndel, geboren op 21-8-1809 te Erp, akkerbouwer
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Lambertus van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Paulus van den Hurk, geboren op 10-3-1811 te Erp, akkerbouwer
Dienstmeid: Petronella van Mierlo, geboren in 1825 te Erp
Dienstmeid: Johanna van Doorn, geboren in 1837 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1757
Hoofd: Johannes van den Hurk, geboren op 21-8-1809 te Erp
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel
Broer: Poulus van den Hurk, geboren op 10-3-1811 te Erp
Zoon: Lambertus van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, fol. nr. 507, Zondveld, huis nr. 648
Hoofd: Johannes van den Hurk, geboren op 21-8-1809 te Erp
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel
Broer: Paulus van den Hurk, geboren op 10-3-1811 te Erp
Vermeld 1870-1871, het gezin is op 15-5-1871 naar Erp verhuisd Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 869, Zondveld
Johannes van den Heuvel, geboren op 11-7-1810 te Sint-Oedenrode Bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, fol. nr. 559, Zondveld, huis nr. 648
Johannes van den Hurk, geboren op 13-8-1809 te Erp
Broer: Paulus van den Hurk, geboren op 10-3-1811 te Erp
Zoon: Lambertus van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 21-1-1850 te Veghel
Dienstknecht: Johannes van den Heuvel, geboren op 10-7-1810 te Sint-Oedenrode
Meid: Theodora van de Rijt, geboren op 10-9-1855 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Johannes van den Heuvel, geboren op 11-7-1810 te Sint-Oedenrode, loonslachter, doorgestreept, overleden op 30-4-1884 Vermeld 1870-1884 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 781, Zondveld
Hoofd: Philip Peepers, geboren op 3-8-1830 te Veghel
Vrouw: Joanna Vermeulen, geboren op 30-1-1844 te Den Dungen, geboekt van fol. 1919, doorgestreept, overleden op 14-6-1881
Verwante: Hendrika Vermeulen, geboren op 26-3-1870 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrina Peepers, geboren op 3-12-1874 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Bijschrift, dochter: Theodora Maria Peepers, geboren op 14-3-1876 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Peepers, geboren op 21-9-1877 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus Peepers, geboren op 29-5-1879 te Veghel
Bijschrift 1-6-1879, kostganger: Jan Hautart, geboren op 10-7-1810 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Bijschrift, zoon: Johannes Peepers, geboren op 23-2-1881 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-8-1892
Bijgeschreven op 11-2-1872, vermeld 1872-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1380, Zondveld
Hoofd: Philip Peepers, geboren op 29-8-1830 te Veghel
Vrouw: Joanna Vermeulen, geboren op 20-1-1844 te Den Dungen
Stiefdochter: Hendrika Verboorte, geboren op 26-3-1870 te Veghel
Dochter: Hendrina Peepers, geboren op 2-12-1874 te Veghel
Dochter: Theodora Peepers, geboren op 14-3-1876 te Veghel
Zoon: Johannes Peepers, geboren op 21-9-1877 te Veghel
Zoon: Martinus Peepers, geboren op 29-5-1879 te Veghel
Dienstmeid: Wilhelmina Terbeek, geboren op 29-10-1863 te Sint-Oedenrode
Kostganger: Jan van den Heuvel. geboren op 10-7-1810 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr, 1805
Philip Pepers Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Philip Peepers, geboren op 29-8-1830 te Veghel
Dochter: Theodora Maria Peepers, geboren op 14-3-1876 te Veghel
Zoon: Johannes Peepers, geboren op 21-9-1877 te Veghel
Zoon: Martinus Peepers, geboren op 29-5-1879 te Veghel, doorgestreept, op 10-5-1909 naar Beek en Donk vertrokken
Stiefdochter: Hendrika Verboorte, geboren op 26-3-1870 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 2096
Bijschrift op 12-12-1899, achternicht: Geertruda Bresser, geboren op 4-2-1892 te Gemert, overgeboekt van dienstbodenregister, fol. 11, doorgestreept, overleden op 8-2-1906
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1434
Hoofd: Philip Peepers, geboren op 29-8-1830 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 219
Dochter: Theodora Maria Peepers, geboren op 14-3-1876 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 262
Zoon: Johannes Peepers, geboren op 21-9-1877 te Veghel, doorgestreept, op 13-5-1912 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 183
Johannes van Sleeuwen Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 26-4-1878 te Veghel
Vrouw: Lamberdina van Roosmalen, geboren op 16-8-1885 te Dinther
Zoon: Johannes Maria van Sleeuwen, geboren op 2-2-1910 te Veghel
Bijschrift op 11-4-1911, zoon: Petrus Antonius van Sleeuwen, geboren op 11-4-1911 te Veghel
Bijschrift op 17-6-1912, dochter: Adriana Maria van Sleeuwen, geboren op 15-6-1912 te Veghel, doorgestreept, overleden op  9-4-1913
Bijschrift op 11-7-1913, dochter: Adriana van Sleeuwen, geboren op 11-7-1913 te Veghel
Bijschrift op 1-8-1914, zoon: Johanna Maria van Sleeuwen, geboren op 1-8-1914 te Veghel
Bijschrift op 21-12-1915, zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 21-12-1915 te Veghel
Bijschrift op 13-2-1917, zoon: Adrianus van Sleeuwen, geboren op 11-2-1917 te Veghel
Bijschrift op 24-12-1919, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 22-12-1919 te VeghelBijschrift op 7-2-1921, zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 4-2-1921 te Veghel
In 1910-1921 is het gezin verhuisd van Jekschotstraat 5 naar Zondveldstraat 15 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 50
H. van Sleeuwen Bijschrift in 1921-1931, vermeld in 1930 Inv. nr. 1710 en 1712.
A. Krol Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads