Foto's Huizen Kroniek

Pater Vervoortstraat COuderdom
Dit huis stond op het perceel naast Pater Vervoortsraat 24, in de richting van de Pastoor Clercxstraat. De oudst gevonden vermelding van het huis dateert van rond 1600. Omdat er een balkcijns op het huis rustte zal de eerste bewoning op dit perceel uit de periode 1250-1310 dateren. In 1709 was er zeker nog bewoning, want dan wordt bewoner Dirck van de Donck onder het Zijtaarts Rot. In 1721 wordt nog een bewoner vermeld, in 1722 niet meer. In dat jaar wordt het perceel 'het out erff' genoemd. Het huis is in 1721 of 1722 verdwenen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Goet op Sittart ende huijs ende hoff mit­ten erffenisse, ligging:
- een zijde   : Gerit Adriaens
- een einde  : Ariaen Donckers
- andere einde: gemyn straet

belast met een grondcijns aan de heer van Helmond van:
- 18 nieuwe penningen
- 6 ˝ oude penningen
+ 1 oude oort
- 18 nieuwe penningen
- 6 nieuwe penningen
+ 1 nieuwe oort
- 5 nieuwe penningen + 1 nieuwe oort
- 9 nieuwe penningen
- 18 oude penningen

omgerekend totaal: 0-14-8
Ca. 1599 Hm-157
- syn erff en lant by het huijs, bede: 0-4-4
- verbeteringh ende grooter bevonden, bede: 0-2-12
- de nieuw gemeijnte bij het huijs, bede: 0-0-8
- verbeteringh, bede: 0-0-2
1702 VP-1702, fol. 223 en fol. 265
- het out erff en lant aen den Doornhoek, bede: 0-4-4
- de nieuw gemeente aldaer bij d'erff, bede: 0-3-14
1722 VP-1722, fol. 382
Een partij teul- en groesland aaneen met houtwas, aen den Doornhoek, of Cytaert, genaamd: 'het oude erf', en een groesveltje aldaer, groot ± 2 lopens, gekomen van de gemeente, teynde den vorige perceel

lasten:
- 0-14-8 aan de Heer van Helmond
- 0-0-10 domeinencijns
- 0-3-0  balkcijns
- 1-8-0  aan de graaf van Stirum
- 0-7-0  en 1-1-0 aan rentmeester Kempenaer
5-6-1783 R109, fol. 43v
 

Eigenaars Datum Bronnen
Goossen Ariaen Gerarts Vermelding 1599-1642 Hm-157
Anneken, weduwe van Goossen Adriaen Gerardts, met 8 kinderen Vermelding 1642 Hm-157
de 4 kinderen van Anneken, dochter van Goossen Adriaen Gerardts Vermelding 1642-1714 Hm-157
Adriaen, Lysken en Merike, kinde­ren van Goossen Adriaens Vermelding 1642-1714 Hm-157
Lysken, dochter van Goossen Adriaen Goossens, getrouwd met Peter Willem Arts van Wetten Vermelding 1642-1714 Hm-157
de 7 kinderen van Lysken, dochter van Goossen Adri­aen Goossens Vermelding 1642-1714 Hm-157
de Blockmeester van den Bosch Vermelding 1642-1714 Hm-157
Dirck Hendrick van de Donck Vermelding 1702 VP-1702, fol. 223
de weduwe en 1 kind van Dirck Hendricks Vermelding 1642-1714 Hm-157
Margriet, dochter van Dirck Hendricks Vermelding 1642-1714 Hm-157
Antonij Jan Tunis van Eert Koop in 1714, vermelding 1722 VP-1722, fol. 500, Hm-157, en Hg-5
 

Bewoners Datum Bronnen
Dirck van de Donck ende Jenneke sijn vrou Vermeld in 1709 II-E-38.
Dirck Henricx van de Donck Vermeld in 1709-1712 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712).
Jan Joosten van der Pol Vermeld in 1713-1716 II-E-70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716).
de weduwe van Jan Joosten van der Pol Vermeld in 1717 II-E-74 (1717).
Marten Jan Peter Martens Vermeld in 1717-1719 II-E-74 (1717), 121 (1718), 122 (1719).
Jan Jansen Corsten Vermeld in 1719-1721 II-E-122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads