Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat BOuderdom
Dit huis stond eertijds, als men komende vanaf de kom van Zijtaart de Pastoor Clercxstraat richting Zuid-Willemsvaart volgt en tegenover huisnummer 14A linksaf draait. Het huis stond aan de rechterkant van de weg voorbij het voormalige 'Buske', nog vóór de T-splitsing met een steeg naar links. Het huis stond er al in 1619 en de bewoning op dit perceel zal wel wat ouder zijn. De sloop van het huis werd in 1844 in het kadaster geregistreerd. Het goed heette eertijds 'den Blaffert'. Een wat vreemde naam, die men eerder als hondenaam zou verwachten. Genoemd naar een vroege eigenaar, 'Blaffarts' was eertijds een familienaam in Veghel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Rut, zoon van wijlen Willem Jan Peterss heeft beloofd te betalen aan Jenneken, weduwe van wijlen Jan meester Ariens, dochter van Lambert Willems, een rente van 6 gulden, uit ‘eenen gewerde hostadt,’ gelegen ‘aenden Dorrenhoeck’
     - e.z.: het goed van Jan Thonis van Bergeyck
     - a.z.: het goed van Mariken Jan Willems
     - e.e.: de straat
      - a.e.: het goed van Dingen Jan Claes
R41, fol. 220, 27-06-1619. R41, fol. 220, 27-06-1619.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant', groot 5 lopens + 32 roeden 1657 VP-1657, nr. 144.
Jan Henricx Verdussen krijgt  'het huijs', gelegen 'aenden Dorenhoeck'
         e.z.: Jan Leesten
         a.z.: med-deler (condivident)
         e.e.: Henrick Martens
         a.e.: gemeint

Willem Henricx Verdussen krijgt 'het resterende ander lant neffens d' ierste lodt', gelegen naast 'de Hemelsteegde'
03-07-1658 R52, fol. 115-121.
Een huis, schuur, hof, boomgaard, land, groes, houtwas en voorpotinge, met een perceel nieuwe gemeente en land en groes, genoemd 'den Blaffert', aaneen gelegen 'aen den Doornhoek' 03-05-1783 R109, fol. 36.
Kadaster: Doornhoek E199, huis, 2,99 are 1832 Kadaster 1832
     
Eigenaars Datum Bronnen
Henrick Peter Verdussen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 144.
De kinderen van Henrick Peter Verdussen en zijn vrouw Lijsken, dochter van Jan Claessen, namelijk: Peter, Jan, Willem en Heijlken (getrouwd met Goort Janssen Vloemans) Vermeld op 03-07-1658 R52, fol. 115-121.
Jan Henricx Verdussen Deling op 03-07-1658 R52, fol. 115-121.
Gerrit Hendrick Lamberts van de Ven Vermeld in 1702-1706 VP-1702, fol. 220; II-E-103.
Hendrik Cornelis Houbraken Vermeld vanaf 1716 en in 1722 II-E-103; VP-1722, fol. 490.
Antonij, zoon van Hendrik Cornelis Houbraken Deling op 28-11-1747 VP-1738, fol. 452.
Lambert en Antony, zonen van Hendrik Tunisse Koop op 29-11-1753 VP-1753, fol. 452.
Johannes en Hendrikus, zonen van Anthony Hendrik Tunisse en Ida Johannes van de Rydt Vererving op 03-05-1783 en op 22-12-1777. VP-1777, fol. 235; R109, fol. 36.
Hendrik Anthony Hendrik Tunisse Deling op 03-05-1783 VP-1777, fol. 235; R109, fol. 36.
Maria Chathariena van der Eerde, weduwe van Hendrikus Antonij Hendrix het vruchtgebruik en haar kinderen Geertruy en Ida het erfrecht. De weduwe hertrouwde in de periode 1792-1810 met Gerrit van de Ven. Vererving 1785-1792, vermeld in 1832 VP-1785, fol. 221, maatboek 1792, nr. 2476 (deel van 2850 en 2851); kadaster 1832.
Antonie Hendriks, landbouwer Deling in 1834 Art. 966.
 
Bewoners Datum Bronnen
Gerrit Henrick Lamerts van de Ven, Theuniske sijn vrou, Francis en Anneke haere kinderen boven de sestien jaeren Vermeld in 1709 II-E-38.
Gerit Henrick Lamberts van de Ven Vermeld in 1709-1714 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
Henrick Cornelis Janssen Houbraken Vermeld in 1714-1724 II-E-71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Hendrik Nelis Haubraken (man), Catarin (vrouw), Jennemij (dochter)
Onder de 16: Gerit, Jennemij, Anneken en Jan (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Hendrik Cornelis Haubrake Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 292.
Adriaan van Deneke Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 292.
Tonij en Lambert Hendrik Tonisse Vermeld in 1761-1776 II-E-17 en 18, nr. 292.
Lambert Hendrik Tunisse met de zijnen Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 292.
De weduwe van Hendrik Hendrik Tunisse Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 292.
Gerrit Willem van de Ven Vermeld in 1791-1810 II-E-17 en 18, nr. 292; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Gerrit Willem van de Ven, 55 jaar, geboren op 19-3-1755 in Erp
Vrouw: Maria A. van der Eerde, 60 jaar, geboren op 20-3-1750 in Veghel
Kind: Hendrikus A. Hendricks, 35 jaar, geboren op 10-5-1775 in Veghel
Kind: Gertruyde A. Hendricks, 32 jaar, geboren op 15-8-1710 in Veghel
Kind: Hendriena G. Hendricks, 18 jaar, geboren op 23-3-1792 in Veghel
Kind: Johanna G. van de Ven, 14 jaar, geboren op 1-3-1796 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Geert Willem van de Ven Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Geert van de Ven, 73 jaar, landbouwer, geboren in Erp, overleden op 19-9-1836
Vrouw: Maria Catharina van der Eerden, 63 jaar, geboren in Veghel, overleden op 19-1-1835
Kind: Antony van de Ven, 49 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Hendrina van de Ven, 39 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van de Ven, 34 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Geert Willem van de Ven Vermeld 1833-1840 NA1224.
De kinderen van Geert Willem van de Ven Vermeld 1833-1840 NA1224.
Bewoner: Antony Hendriks, ongetrouwd, 59 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Bewoner: Hendrina van de Ven, ongetrouwd, 49 jaar, geboren in Veghel, overleden op 3-3-1843
Bewoner: Johanna van de Ven, ongetrouwd, 44 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambert Donkers, 44 jaar, geboren in Veghel, overleden op 31-5-1843
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
De kinderen van Geert van de Ven Vermeld 1840-144, bijschrift in 1844'" afgebroken" NA1225.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads