Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat AOuderdom
Dit huis stond eertijds aan ten westen van de Pastoor Clercxtraat (komende vanuit de kom richting Zuid-Willemsvaart aan de linkerkant van de weg) op een van de percelen gelegen tussen Doornhoek 5 en Pastoor Clercxstraat 1. Het huis wordt al genoemd in 1657, en zal wel ouder zijn. Het huis wordt nog genoemd in een register van huizen van 1766. Het daarop volgende register van 1771 vermeldt dat het huis afgebroken is. Het is dus tussen 1766 en 1771 afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Heer Gielis van Erpe, ‘pastoer tot Maren’, heeft een erfcijns van 4 Bossche ponden payment opgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel, ten behoeve van die tafel. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren en ‘enen stuck lants’ genoemd ‘die Muts’, groot ca. 8 ‘loepense’, gelegen ‘int Keseler’ (Heeft betrekking op Pastoor Clercxstraat C.)
Ook uit ‘eenre hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen 'aen die Heye', ‘rontom in die gemeynt’. (Heeft betrekking op Pastoor Clercxstraat A.)
Heer Gielis van Erpe had deze erfcijns gekocht van Hanricken Janss van Wetten.
23-11-1533 R23, fol. 150v-151r.
‘Enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel int Keseler (Heeft betrekking op Pastoor Clercxstraat 16.)
Ook ‘een hostat’, gelegen tegenover voornoemd goed, gelegen ‘rontom in die gemeynt’. (Heeft betrekking op Pastoor Clercxstraat A.)
05-04-1549 R25, fol. 405-409.
'Huijs ende hoff metten aengelegen land ende groes', gelegen ter plaatse genoemd 'den Dooren hoeck'
- e.z. en a.z.: de straat
-  e.e. en a.e.: de gemeint
Daarnaast uit dit goed te betalen jaarlijks 35 stuivers en 1 oort aan de Tafel van de Heilige Geest in Den Bosch.
05-06-1646 R47, fol.37-38.
'Huys, hoff, boomgaert, syn lant' groot 4 lopens + 42 roeden 1657 VP-1657, nr. 140.
‘Het huijs met het esthuijs, hoff, boomgaert met het aengelegen lant', groot 4 lopens, gelegen ‘aenden Doorenhoeck', rondom in de gemeint 03-02-1681 R57, fol. 172-180.
'Huys en ontrent 6 à 7 loopen lant aen den Doornhoek' 1761 VP-1761, fol. 208.
'Land genaemt de Schoeff', groot 4 lopens + 48 roeden 1792 Maatboek 1792, nr. 2472 (2844)
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hanrick Janss van Wetten Vermeld op 23-11-1533 R23, fol. 150v-151r.
Elysabeth dochter van wijlen Willem Everits, weduwe van wijlen Hanrick Janss van Wetten Vermeld op 05-04-1549 R25, fol. 405-406.
De kinderen van Hanrick Janss van Wetten en Wlysabeth Willem Everits krijgen het vruchtgebruik van hun moeder. Het zijn: 1) Hanrick, 2) Marie, 3) Yde, overleden, was getrouwd met Ariaen zoon van wijlen Jan vander Heyden, en heeft kinderen: Marie (getrouwd met Eymert Janss), Yda (getrouwd met Willem Claeussoen), Dirck en Jenneken, 4) Katherina, overleden, was getrouwd met Goessens Aert Dircxs, en heeft kinderen: Heylwigen en Jan (minderjarig), 5) Jan, overleden en heeft kinderen: Wautger, Willem (minderjarig), Jan (minderjarig), Aert (minderjarig) en Heylwigis (getrouwd met Jan zoon van wijlen Willem Stevens) Overdracht op 05-04-1549 R25, fol. 405-406.
Margriet, dochter van wijlen Willem Wouterss van Coelen, weduwe van wijlen Jan Delis Loeyen Koop op 05-04-1549 R25, fol. 407-409.
Jan Henrick Jan Claes Vermeld op 05-06-1646 en  in 1657 R47, fol.37-38; VP-1657, nr. 140.
De kinderen van Jan Hendrick Jan Claes en Elisabeth Aert Ariens, met name: Dirck, Cornelis, Goijaert, Jenneken, Margrita, Cathelijn (getrouwd met Anthonis Ariens), en de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick, getrouwd met Angnees Driesen Vermeld op 03-02-1681 R57, fol. 172-180; VP-1702, fol. 218.
Cornelis Jan Hendrick Claes vererving op 03-02-1681; vermeld in 1702 R57, fol. 172-180; VP-1702, fol. 218.
Jan Cornelis Jan Hendricx Houbraken Vermeld in 1707 en 1722 VP-1707, fol. 168; VP-1722, fol. 478.
De weduwe van Jan Cornelis Haubraken Vermeld op 04-12-1736 II-E-17 en 18, nr. 288
De kinderen en kleinkinderen van Jan Cornelis Houbraken (Cornelia, Anna, Dirsken, Cornelis en Jenneken) Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 448.
Lambert Dirk Aarts van der Heijden Koop op 21-03-1768 VP-1761, fol. 215v en fol. 208.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Nelissen, Marij sijn vrouw [boven], Marij, Dirske, Jenneke en Cornelij haere kinderen onder de sestien jaren Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Cornelis Haebraecken Vermeld in 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Arm
Boven de 16: Mi, weduwe Jan Nelis Haubrake, Jenneke en Anneke (dochters)
Onder de 16: Lambert en Johanna (kleinkinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Jan Cornelis Haubraken Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 288.
Aart van de Logt Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 288.
Willem Jan van Doorn Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 288.
Jan Daandels Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 288.
Hendrik van Schyndel Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 288.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads