Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 81

Foto uit 2006


Ouderdom
Dit huis werd eind 1959 - begin 1960 gebouwd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Op 11-09-1959 bracht de directeur van gemeentewerken en -bedrijven een positief advies uit voor de bouw van een woonhuis 'in Zijtaart achter de boerenleenboek'. 11-09-1959 BV na 1936.
Meester van Eert, meester Brons en meester Mollen woonden in 1960 alledrie in Veghel. De nieuwe woning voor de onderwijzer was klaar, maar er wilde aanvankelijk niemand in. Meester Bert van de Tillaart is er toen gaan wonen. Die kwam uit Eerde. Van de Tillaart is in augustus 1960 getrouwd. Hij kwam daana op Pastoor Clexstraat 81 wonen. 1960 Mededeling van C. Mollen d.d. 23-02-2007.
Op 23-06-1961 schreef het B&W aan de Stichting Zijtaarts Belang: 'Wij attenderen u er op, dat de vergunning voor de bouw van de onderwijzerswoning te Zijtaart nog niet is verleend, alhoewel de bouw reeds is voltooid en de woning is betrokken. Daargelaten, dat de omstandigheden, waaronder de woning tot stand is gekomen, hiertoe wel aanleiding hebben gegeven, kunnen wij deze gang van zaken toch niet toestaan. Bovendien werd het aanvankelijke bouwplan van de heer Van Bakel door uw stichting in hewijzigde vorm uitgevoerd.' Er moest een nieuwe tekening worden gemaakt, een nieuwe bouwaanvraag worden gedaan en een bijdrage in de kosten van de straataanleg te worden betaald, 'ter bevordering van een snelle afwikkeling van deze slepende kwestie'.  23-06-1961 BV na 1936.
Kadaster: gedeelte van E2278, ca. 5,32 are 1962 Art. 8517.
Na meting: kadaster: Zijtaart A 35a, E3362, huis en tuin, 5,18 are 1964 Art. 8517.
Adres: Zijtaart A 35a (1961-1963), Pastoor Clercxstraat 79 (vanaf 1963), later werd het huisnmmer veranderd in 81. 1961-1963 Art. 8517; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Stichting Zijtaarts Belang Vermeld 1962-1966 Art. 8517; notulen vergaderingen kerkbestuur, 31 augustus 1966.
Cor Mollen Koop in mei 1971. Doc. GAvB.
 

Bewoners Datum Bronnen
Meester Ben van de Tillaart uit Eerde 1961 'Zijtaart', 81.
Meester Leenaarts Van 1961 tot november 1966 Notulen vergaderingen kerkbestuur, 31 augustus 1966.
Meester C.J.C. Mollen Vanaf november 1966; vermeld in 2006 Notulen vergaderingen kerkbestuur, 31 augustus 1966; adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads