Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 73

Deze foto van de jongensschool dateert vermoedelijk uit 1949
De gang in vermoedelijk 1949
Een ander deel van de gang in vermoedelijk 1949
De gang na de verbouwing in 1960-1961


Ouderdom
In november 1929 richtte het R.K. kerkbestuur een verzoek aan de gemeente om een nieuwe R.K. jongensschool in Zijtaart te mogen bouwen. Op 22-02-1930 werd de bouwvergunning afgegeven. De school zal kort daarna gebouwd zijn. De school is inmiddels weer afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen

In november 1929 had R.K. kerkbestuur van Zijtaart toestemming gevraagd om om een R.K. jongensschool te bouwen. Op 22-02-1930 werd de vergunning verleend.
November 1929 en 22-02-1930 BV-908.
De school werd Sint-Jacobusschool genoemd 1930 mva.
Kadaster: E2277, school en erf, 15,70 are 1931 Art. 2935.

Op 26-04-1955 kreeg het R.K. schoolbestuur vergunning om de school op adres Zijtaart A 36 met WC's uit te breiden.
26-04-1955 BV na 1936.
Vanwege ruimtegebrek had de een klas  in 1957-1961 les in het verenigingsgebouw. 1960-1961 mva.
Op 19-08-1960 kreeg het R.K. schoolbestuur vergunning om de lagere jongensschool met een lokaal uit te bereiden. 19-08-1960 BV na 1936.
Het bestuur van de jongensschool stuurde op 21 juni 1961 een verzoek aan B&W: ‘Aan de zijkant van het gebouw bevindt zich een overkapping, welke dienst doet als overdekte speelplaats en waarin tevens een berging voor rijwielen is ondergebracht. Deze overkapping, met een blinde zijmuur, belemmert nu de lichtinval in de klaslokalen. Het bestuur heeft daraom het plan opgevat om in de bewuste zijgevel een vijftal grote ramen aan te brengen.' B&W adviseerde de gemeenteraad medewerking te verlenen en het verzoek werd ingewilligd. 21-06-1961 GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 815.
In 1962 werd in het kadaster aangetekend dat het schoolterrein was uitgebreid met een speelveld; kadaster na meting in 1965: E3360, schoolgebouw en speelveld, 41,50 are. 1961 of 1962 Art. 8909.
In 1965 werden een hoofdenkamer en een leermiddelenberging gebouwd.   Veghelse Courant, 12 december 1984.
In 1966 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Pastoor Clecxstraat 73, E3400, noodschool, schoolgebouw en speelterrein, 40,75 are 1966 Art. 8909.
In 1972 werd de jongensschool verbouwd tot kleuterschool 'het Reigersnestje' 1972 Doc. GAvB.
Adres van de jongensschool: Zijtaart G 78 (1932-1942), Zijtaart A 36 (1943-1963), Pastoor Clecxstraat 73 (vanaf 1963) 1933-1963 Inv. nr. 1712; doc. Veghel, nr. 383, art. 2935.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De parochiale R.C. kerk van Zijtaart van de H. Lambertus Vermeld 1930-1968 BV-908, art. 2935, 8909 en 8464.
 

Schoolmeesters 1930-1972 Datum Bronnen
Schoolhoofden:    
Antoon Hendrik van de Donk, geboren op 16 december 1890, was hoofdonderwijzer aan de openbare jongensschool vanaf 1 september 1924. Op 1 april 1929 werd bij de oprichting van de R.K. bijzondere jongensschool het kerkbestuur zijn nieuwe baas. Op  november 1934 werd hem ontslag verleend. 1924-1934 Inv. nr. 31, fol. 289v; inv. nr. 34, fol. 13v;  inv. nr. 36, fol. 1v.
In 1934 werd Frans van Eerd aangesteld als hoofd van de jongensschool, nadat hij zijn hoofdakte had gehaald. In 1968 trad hij vanwege ziekte terug uit actieve dienst. 1934-1969 Brabants Dagblad, 14 juni 1967; mededeling Ties Habraken 20 februari 2007.
Vanwege zieke van meester Van Eert was meester Mollen van 1968 tot 1972 waarnemend hoofd. In 1973 werd hj hoofd van de Edith Steinschool waarin de meisjes- en jongensschool waren samengevoegd. Op 05-07-1985 vierde hij zijn zilveren jubileum. Op 15-12-1988 nam meneer Mollen afscheid van de school.

1968-1973 'C. Mollen verlaat basisschool Zijtaart', Brabants Dagblad, d.d. 15-12-1988.
De twee andere onderwijzers en onderwijzeressen:    
Tussen 1930 en 1957 had de school drie klassen en vermoedelijk waren er ook steeds drie onderwijzers (het schoolhoofd meegeteld). Dus 2 leraren naast het schoolhoofd.    
Leraar 1
Frans van Eerd werd vermoedelijk na de zomer van 1929 door het kerkbestuur in dienst genomen, en zal nog les gegeven hebben in de oude school, die per 1 april 1929 door het kerkbestuur was overgenomen. Op 14 juni 1967 werd van hem gezegd dat hij bijna 38 jaar les gaf op Zijtaart. In 1934 werd hij hoofd van de school. 1929-1934. Brabants Dagblad, 14 juni 1967.
Tom Rooijackers. Hij staat op een schoolfoto uit 1930 en is in 1929 of 1930 door het kerkbestuur in dienst genomen. Hij is 18 jaar onderwijzer in Zijtaart geweest, dus tot 1947 of 1948. In 1959 werkte hij in Middelbeers. Vanaf vóór 1934 Fotocollectie Harrie Vervoort, Veghelse Courant, 18-07-1959.
Piet Raaijmakers kwam in september 1948 naar Zijtaart en hij bleef  tot 1954. In dat jaar vertrok hij naar Batenburg. Mededeling Piet Raaijmakers d.d. 25-02-2007.
Meester Theeuwen was er rond 1957. 1957 Mededeling van Theo van den Elsen d.d. 13 april 2007.
In 1959 werd meester Cor Mollen aangesteld als onderwijzer in Zijtaart. Hij begon als meester voor de tweede en derde klas. In 1968 werd hij waarnemend hoofd. Vanaf 1966 woonde hij in het huis van de Stichting Zijtaarts Belang. 1960-1988 Brabants Dagblad, 15-12-1988.
Leraar 2
Franciscus Hendrikus van de Laar, geboren op 21-07-1906 te Sint-Oedenrode, werd per 1 september 1924 als onderwijzer benoemd aan de openbare jongensschool in Zijtaart. Op 1 april 1929 werd bij de oprichting van de R.K. bijzondere jongensschool het kerkbestuur zijn nieuwe baas. 1924-1929 Inv. nr. 31, fol. 298 en 306.
Meester Van de Laar werd opgevolgd door juffrouw Suurs, die op een schoolfoto uit 1930 staat. 1930 Fotocollectie Harrie Vervoort.
Gerard Groot-Bruinderink. Hij staat op foto's uit 1935 en 1936. Hij volgde juffrouw Suurs op. Hij was in de kost bij Piet van de Hurk. Ties Habraken vond hem 'een goeie mister'. Hij vertrok in 1945 om hoofd van de MULO in Sint-Oedenrode te worden. Vanaf in of voor 1935  Fotocollectie Harrie Vervoort; mededeling van Ties Habraken 20 februari 2007; en van Harrie van Asseldonk op 25 september 2007.
Meester Wonders was er korte tijd als tijdelijke onderwijzer. Ergens tussen 1936 en 1942 Mededeling Jan van Zutphen 27-02-2007.
Meester De Jong. Hij staat op een foto uit 1949. Hij was er al toen Piet Raaijmakers in september 1948 onderwijzer in Zijtaart werd.  1948-1949 Fotocollectie Harrie Vervoort; mededeling Piet Raaijmakers d.d. 25-02-2007.
In 1951 begon Piet van den Elsen les te geven in Zijtaart. Hij woonde vanaf 1954 op tegenwoordig adres Pastoor Clercxstraat 24 en vertrok in augustus 1959. Hij gaf les aan de eerste en tweede klas. 1951-1959 Mededeling van Theo van den Elsen d.d. 13 april 2007.
Meester Bert Brons was in 1959 gekomen. Hij werd op 11 september 1959 de jongste onderwijzer genoemd. Hij had in 1959 de 3e en 4e klas. Hij kwam uit Loosbroek en woonde in Veghel. Hij werd in 1961 opgevolgd door Fried van de Laar. 1959 Brabants Dagblad, 11-09-1959; mededeling C. Mollen d.d. 23-02-2007.
In het schooljaar 1961-1962 gaf meester Fried van de Laar les aan de tweede klas. Hij vertrok op 1 september 1965 naar Schijndel. Hij werd opgevolgd door juffrouw D. Martens. 1961-1965 mva; notulen vergaderingen kerkbestuur, 13 augustus 1965.
Juffrouw D. Martens was per 1 oktober 1965 onderwijzers voor de laagste klassen van de jongensschool. 1965 Notulen vergaderingen kerkbestuur, 13 augustus 1965.
De derde onderwijzer(es) naast het schoolhoofd:    
Vanaf 1957 had de school vier klassen (van 1957 tot 1961 was er een klaslokaal in het verenigingsgebouw) en waren er ook 4 leerkrachten.    
Per 1 septenber 1958 vertrok juffrouw Van Dommelen uit Haps naar de lagere school in Volkel. 1958 Veghelse Courant, 26 juli 1958.
Meester L. van de Tillaart, afkomstig uit Eerde gaf les van 1959 tot april 1961. Hij woonde in het huis van de Stichting Zijtaarts Belang. 1960-1961 Brabants Dagblad, 12-04-1961.
Van 1961 tot 1 november 1966 was meester Leenaars onderwijzer op de jongensschool. Hij verving meester Van Tillaart in het voorjaar van 1961 in de eerste klas in het verenigingsgebouw. Hij woonde in het huis van de Stichting Zijtaarts Belang. 1961-1966 mva; Veghelse Courant, 30 september 1966.
Meester J. Meijer volgde per 15 november 1966 meester Lenaers op. Hij vertrok weer in de zomer van 1969. 1966-1969 Notulen vergaderingen kerkbestuur, 15 september 1966 en 9 juli 1969.
Juffrouw Palar werd in de zomer van 1969 aangesteld om meester Meijer tijdelijk te vervangen. In juni 1970 kreeg ze een vaste aanstelling. 1969-1970 Notulen vergaderingen kerkbestuur, 9 juli 1969 en 11 juni 1970.
Op 11 juni 1970 vergaderde het kerkbestuur over vervanging van meester Van Dungen. Meester Van Dungen heeft slechts een paar maanden les gegeven. 1970 Notulen vergaderingen kerkbestuur, 11 juni 1970; mededeling C. Mollen d.d. 23-02-2007.
Broeder Achatius (H. de Bresser) gaf vanaf 1971 les. In 1976 werd hij ziek en gaf hij geen les meer, maar formeel bleef nog tot 1979 in dienst. 1971-1979 Veghelse Courant, 14 juni 1979.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads