Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 60

Foto uit 1952 of 1953. De jongen is Jan Henst.
Foto uit juni 1963: de verbouwing in volle gang
Pastoor Clercxstraat 60 16-10-1964.jpg (182068 bytes) De verbouwing vordert. Foto van 16 oktober 1963
Pastoor Clercxstraat 54, 56, 68 en 60,  foto uit 2006


Ouderdom
Het eerste gebouw dat in het centrum van Zijtaart gebouwd werd tegelijk met de kerk was een kroeg tegenover die kerk door een winkelier uit Vorstenbosch. Het gebouw tegenover de kerk werd op 18 april 1872 in gebruik gesteld en op 23 april 1872 werd de eerste H. Mis in de kerk opgedragen. In 1902 werd er ook een woonhuis gebouwd. In 1964 werd een deel van het pand verbouwd tot woning (Pastoor Clercxstraat 54). Omstreeks 1980 was hier cafetaria "Het Koetshuis" gevestigd. Pastoor Clercxstraat 56 en 58 zijn recentere woningen in dit pand.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Het gebouw werd vanaf 18 april 1872 gebruikt. 1872 Inv. nr. 1194.
Kadaster: E2231, huis en erf, 3,60 are 1874 Art. 2903.
Lambert van Dam, kreeg op 25 januari 1882 verunning voor de inslag en verkoop van sterke drank in het klein. De vergunning gold voor twee kamer rechts van de ingang, groot 26 ½ en 28 m2. De vergunning kwam te vervallen door overlijden van de vergunninghouder op 3 april 1928. 1882-1928 GA Veghel, inv. nr. 1891; inv. nr. 1892, nr. 2; inv. nr. 1895, nr. 27.
Op 01-08-1902 werd 'bijbouw van een woonhuis' door de gemeente geadministreerd. Zie ook de kroniek van 1902. 01-08-1902 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen perceelsgrenzen veranderd; na meting, kadaster: E2922, huis, stal en tuin, 11,87 are 1904 Art. 2903.
Op 13 mei 1929 kreeg Maria Gijsberta van Dam, winkelierster, vergunning voor de verkoop van alcoholhoudenden drank, anders dan sterke drank. Op 31 mei 1932 werd dit een verlof A. Vervallen op 1 mei 1933. 1929-1933 GA Veghel, inv. nr. 1893, nr. 88; inv. nr. 1894, nr. 34.
Tot 1933 was er een kruidenierszaak en telegraafkantoor gevestigd in pand Pastoor Clercxstraat 19. Het winkeltje was aanvankelijk voor dochter Anna de Visser (geboren op 7 augustus 1907), omdat ze niet verder mocht studeren maar thuis moest helpen. Anna trouwde met Antoon Munsters. Toen dochter Tonia op 3 mei 1933 trouwde met Piet van den Hurk is de winkel met telegraafkantoor overgegaan naar Pastoor Clercxstraat 60. Vanaf 1933. Mededelingen van Antoon Vissers en Willem Timmers d.d. 21-01-2007.
Petrus van den Hurk, timmerman, kreeg vergunning Verlof A voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein van op 1 mei 1933 voor de herbergkamer gelijkvloers aan de straatzijde, groot 47,30 vierante meter. Op 1 mei 1950 omgezet in een tapvergunning. Vervallen op 1 mei 1962. 1933-1962 GA Veghel, inv. nr. 1892, nr 47; inv. nr. 1893, nr. 97; inv. nr. 1894, nr. 43.
Op 30-07-1953 kreeg P.M. van de Hurk, wnkelier, vergunning voor het verbouwen van het gebouw.
30-07-1953 BV na 1936.
Op 27-08-1963 kreeg P. van de Hurk vergunning voor het bouwen van een garage achter zijn huis. 27-08-1963 BV na 1936.
In 1963 werd een deel van het perceel afgesplitst voor de stichting van de woning met adres Pastoor Clercxstraat 54. Hiena kadaster: Pastoor Clercxstraat 60, E3391, his, café, winkel, pakhuis en boomgaard, 10,16 are 1963 Art. 6379.
Op 01-09-1964 kreeg P. van de Hurk vergunning voor het verbouwen van zijn woonhuis-winkel. Boven het bedrijfsgedeelte werden slaapkamers gebouwd. 01-09-1964 BV na 1936.
In 1963 werd het café gesloten en in 1968 de winkel. Het gedeelte van het pand waar de winkel gehuisvest was, werd verkocht aan Van de Biggelaar, die er café 'het Koetshuis' begon. 1963-1968 'Zijtaart', 169; advertentie: Veghelse krant, 22 juni 1978.
Adres: Zijtaart 883 (1872-1892), Zijtaart 894 (1892-1898), Zijtaart 870 (1898-1910), Zijtaart G 34 (1910-1921), Zijtaart G 35 (1921-1931), Zijtaart G 33 (1932-1942), Zijtaart A 39 (1943-1963), Pastoor Clecxstraat 60 (vanaf 1963) 1875-1963 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Lambertus van Dam, winkelier in Vorstenbosch, later in Veghel Vermeld in 1874 Art. 2903.
Lambertus van Dam en zijn kinderen: Henrica Maria, Gijsberta Maria en Magdalena Petronella van Dam Vererving in 1896 Art. 2903.
Gijsberta Maria van Dam, met het vruchtgebruik door Lambertus van Dam, herbergier en winkelier te Zijtaart Deling in 1909 Art. 4825.
Gijsberta Maria van Dam, winkelierster in Zijtaart Deling in 1915 Art. 5178.
Petrus Maria van den Hurk, timmerman, met het vruchtgebruik door: Johannes Willem de Visser, postbode te Zijtaart en zijn vrouw Catharina van Heeswijk, en Adrianus van den Hurk, gemeentearbeider, wonend in Zijtaart, en zijn vrouw Johanna Maria Sanders Koop in 1933, vermeld in 1966 Art. 6379.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hoofd: Lambertus van Dam, geboren op 2-12-1838 te Veghel, winkelier
Vrouw: Francina van Grinsven, geboren op 22-1-1836 te Geffen
Dochter: Magdalena Petronella van Dam, geboren op 23-10-1871 te Nistelrode
Bijschrift, zoon: Hendricus Martinus van Dam, geboren op 8-9-1873 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-10-1873
Bijschrift, dochter: Hendrika Maria van Dam, geboren op 6-4-1876 te Veghel, doorgestreept, op 9-10-1888 naar Aarle-Rixtel vertrokken
Bijschrift, nicht: Maria Margareta Verberne, geboren op 2-7-1865 te Gemert, op 30-3-1878 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 9-10-1888 naar Aarle-Rixtel vertrokken
Bijschrift, dochter: Maria Gijsberta van Dam, geboren op 16-5-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika Maria van Dam, geboren op 6-4-1876 te Veghel, op 10-10-1889 uit Aarle-Rixtel gekomen
Op 22-4-1872 uit Nistelrode gekomen, vermeld 1872-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1617, fol. 363, Zijtaart
Hoofd: Lambertus van Dam, geboren op 3-12-1838 te Veghel, winkelier
Vrouw: Francina van Grinsven, geboren op 22-10-1836 te Geffen
Dochter: Magdalena van Dam, geboren op 23-10-1871 te Nistelrode
Dochter: Hendrika van Dam, geboren op 6-4-1876 te Veghel
Dochter: Gijsberta van Dam, geboren op 16-5-1879 te Veghel
Nicht: Maria Verberne, geboren op 2-7-1865 te Gemert
Vermeld op 30-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879
Hoofd: Lambertus van Dam, geboren op 3-12-1838 te Veghel, winkelier
Vrouw: Francina van Grinsven, geboren op 22-10-1836 te Geffen, doorgestreept, overleden op 12-4-1895
Dochter: Magdalena Petronella van Dam, geboren op 23-10-1871 te Nistelrode, doorgestreept, op 25-4-1899 naar Valkenswaard vertrokken
Dochter: Maria Gijsberta van Dam, geboren op 13-5-1879 te Veghel
Dochter: Hendrika Maria van Dam, geboren op 6-4-1876 te Veghel, doorgestreept, op 22-3-1901 naar Tilburg vertrokken
Bijschrift op 4-1-1908, kostganger: Peter Josephus van den Heuvel, geboren op 20-3-1887 te Geldrop, op 3-1-1905 uit Geldrop gekomen, doorgestreept, op 13-121905 naar Geldrop vertrokken
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, Inv. nr. 1628, fol. 439
Lambertus van Dam Vermeld van 1898-1908 tot 1921-1932 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712.
Hoofd: Lambertus van Dam, geboren op 3-12-1838 te Veghel, winkelier
Dochter: Maria Gijsberta van Dam, geboren op 13-5-1879 te Veghel
Bijschrift op 29-11-1910, niet verwant: Antoon Hendrik van de Donk, geboren op 16-12-1890 te Ewijk, onderwijzer, op 2-11-1910 uit Gennep gekomen, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 156
Meester Antoon Hendrik van de Donk woonde vanaf 29-11-1910 op Pastoor Clercxstraat 60, vanaf 24-11-1911 op Pastoor Clercxstraat 24 en vanaf 4-8-1920 op Pastoor Clercxstraat 25. Tussen 1921 en 1931 verhuisde hij naar Pastoor Clercxstraat 48. Bevolkingsregister 1910-1921, Inv. nr. 1639, folio 68
Piet van den Hurk Vanaf 1933, nog in de jaren zestig mva
Van de Biggelaar O.a. eind jaren zeventig mva
J. Hooijmeijer Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads