Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 53 en 55

Foto uit 1896, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Foto uit 1904, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Foto uit 1913-1914, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Foto uit 1931 of 1932, op de foto Piet der Kinderen en zijn gezin
Foto uit 1959, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Foto van 1940-1950 vanuit de kerktoren.
Foto uit 2006


Ouderdom
In 1873 werd in het kadaster de bouw van een huis op dit perceel aangetekend. Het huis zal een jaar eerder gebouwd zijn. Het eerste huis stond aan de rand van het perceel, grenzend aan de tegenwoordige De Voortstraat. In of kort vóór 1921 werd het huis in de twee woningen gesplitst die nu de huisnummers 53 en 55 hebben. Rond 1970 heette het café "Jachtrust".
 

Beschrijving Datum Bronnen
Kadaster: E2225, huis en erf, 3,60 are 1873 Art. 2959.
In 1874 werden perceelsgrenzen gewijzigd; hierna kadaster: E2236, huis en erf, 5,00 are 1874 Art. 2959.
Volgens een bericht van 25 juli 1878 werd er bier verkocht door P. van Lith in juli 1878. juli 1878 Zie kroniek 1878.
In 1879 werden de grenzen van de percelen weer veranderd; hierna kadaster: E2304, huis en erf, 2,60 are 1879 Art. 2959.
Op 01-07-1902 werd de 'verandering van bestemming van een woonhuis' door de gemeente geadministreerd 01-07-1902 Inv. nr. 1195.
Op 24 december 1904 kreeg Andreas Vereijken, bierhuishouder, verlof voor de verkoop van alcoholhoudenden drank, anders dan sterke drank in de voorkamer, de keuken en de zijkamer rechts, 48, 21 en 14 m2. Verlof vervallen wegens overlijden van den verlofhouder op 29 april 1908. 1904-1908 GA Veghel, inv. nr. 1893, nr. 30; inv. nr. 1895, nr. 30.
In 1905 werden grenzen weer veranderd; hierna kadaster: E2926, huis en bouwland, 13,20 are 1905 Art. 3944.
Kadaster na een grenswijzing in 1907: E2954, huis en bouwland, 12,75 are 1907 Art. 3944.
Op 14-11-1908 werd vergunning gegeven om een schuur te bouwen. De schuur werd achter het huis gebouwd langs de tegenwoordige De Voortstraat (zie bouwtekening hierboven). 14-11-1908 BV-153.
Op 23 januari 1909 kreeg Petrus der Kinderen, metselaar, vergunning voor der verkoop van alcolholhoudende drank, anders dan sterke drank in de localiteit links van de ingang aan de straatzijde, groot 47,08 m2. Deze vergunning kwam te vervallen wegens verkrijging van vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein op 29 januari 1921. Een eerdere aanvraag voor deze vergunning op 5 juli 1919 werd geweigerd, omdat het vastgelegde maximaal aantal vergunningen in Veghel al bereikt was. Hij werd op 22 juni 1942 opgevolgd door zijn dochter Henrica der Kinderen. De vergunning werd ingetrokken op 24 maart 1949 door verklaring van afstand. 1909-1949 GA Veghel, inv. nr 1892; nr. 29; inv. nr. 1893, nr. 53; inv. nr. 1895, nr. 53.
Na een wijziging in 1924: E3115, huis en bouwland, 6,75 are. 1924 Art. 5779.
Volgens het register van woningen is het pand in of kort vóór 1921 in twee woningen gesplitst. 1921 Inv. nr. 1710.
Verandering in kadaster 1924-1954: E3115, 2 huizen, bergplaats, erf en tuin, 6,75 are. 1924-1954 Art. 5779 en 7552.
Op 09-03-1931 kreeg M.A. Bosch, wonend in Beek en Donk, vergunning om op dit perceel een smederij op te richten. De smederij werd gebouwd langs de huidige De Voortstraat. Evert Bossch kan zich dit nog herinneren. 09-03-1931 BV-957.
In 1931 kreeg M.A. Bosch een hinderwetvergunning voor deze smederij. 1931 HV 1931-155.
Op 20-06-1938 kreeg P. der Kinderen vergunning om zjn woonhuis te veranderen. 20-06-1938 BV na 1936.
Gerardus Versteegden kreeg op 1 april 1949 vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein, in hetzelfde vertek als hiervoor. Deze vergunning werd op 20 mei 1949 geldig verklaard voor de restauratiezaal in het Julianapark. Op 1 mei 1950 omgezet in een tapvergunning. Verklaring van afstand op 02-10-1961. 1949-1961 GA Veghel, inv. nr. 1892, nr. 70 en 71.
Achter het café heeft een houten gebouw gestaan, gebruikt als beugelbaan. Deze vrije-tijdssport verloor aan belangstelling en het lokaaltje werd ingericht voor de plaatselijke 'Eierbond', die daar de eieren verzamelde en deed transporteren naar de Roermondse Eiermijn. Deze houtbouw had een goede fundering, te gebruiken voor de latere bouw. Ook de harmonie oefende daar al vroeg. Jaren veertig en vijftig Mededeling van Jo Versantvoort - Schevers d.d. 23-01-2007; 'Zijtaart'. 185.
Op 19-12-1961 kreeg J. Versantvoort (als huurder) vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 19-12-1961 BV na 1936.
Op 31-01-1962 kreeg de N.V. Dommelse Bierbrouwerij vergunning voor het verbouwen van een café met bijzaaltje 31-01-1962 BV na 1936.
Kadaster: Dorpsstraat A 79 en A 80, perceel E 3113, 2 huizen, tuin en bergplaats, 6,75 are 1962 Art. 7456.
Rond 1963 begon Jan Versantvoort met de verkoop van friet. Daarvoor moest men achterom naar een vierkante opening in de muur. ca. 1963 mva.
Op 10-07-1969 gaf de gemeente vergunning voor het vernieuwen van een aanbouw. 10-07-1969 BV na 1936.
Adres van de in ca. 1921 gestichtte woning: Zijtaart G 76 (1921-1931), Zijtaart G 74 (1932-1942), Zijtaart A 79 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 53 (vanaf 1963). 1921-1963 Inv. nr. 1710 en 1712, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
Adres van de eerste woning: Zijtaart 884 (1872-1892), Zijtaart 902 (1892-1898), Zijtaart 879 (1898-1910), Zijtaart G 67 (1910-1921), Zijtaart G 77 (1921-1931), Zijtaart G 75 (1932-1942), Zijtaart A 80 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 55 (vanaf 1963) 1898-1963 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Petrus van Lith, timmerman Vermeld in 1873 Art. 2959.
Petrus van Lith (1/2), en zijn kinderen: Johannes, Hendrikus, Franciscus, Anna Maria en Deliaa van Lith (1/2) Vererving in 1898 Art. 2959.
Henri Joseph Smits, brouwer, wonend in Veghel Koop in 1903 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, vrouw van (vanaf 1923 weduwe van), Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger in 's-Hertogenbosch (1/2), en Maria Mechtelda Ludovicia Smits, weduwe van Petrus Johannes Coovels, wonend in Helmond (1/2) Vererving in 1904 Art. 3944.
Petrus (Pietje) der Kinderen, winkelier en herbiergier. Piet was behalve cafébaas ook nog metselaar en tegelzetter, hij nam het werk aan per 1.000 stenen. Koop in 1924 Art. 5779; André W.M. Timmers, Genealogie van de familie Timmers, (Uden 1990) 142-144.
Antonia Timmers, weduwe van Petrus der Kinderen Vererving in 1944 Art. 5779.
Gerardus Versteegden (ook genoemd Verstegen), kraanmachinist en caféhouder Deling in 1954 Art. 7552.
'N.V. Dommelsch Bierbrouwerij', gevestigd te Dommelen Koop in 1961 Art. 7456.
Jan Versantvoort na 1961 mva.
'Jo Versantvoort, weduwe van Jan Versantvoort, verkocht na 30 jaar haar café aan Kleijngeld.' 23-09-1991 Doc. GAvB.
 

Bewoners Datum Bronnen
(Later) adres: Pastoor Clercxstraat 53:    
Bijschrift op 25-7-1919, hoofd: Antoon van Dinther, geboren op 7-2-1890 te Schijndel, arbeider, geboekt van register C-F, fol. 161
Bijschrift op 25-7-1919, vrouw: Anna Maria Waals, geboren op 6-12-1892 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 161
Bijschrift op 6-9-1919, zoon: Petrus Wilhelmus van Dinther, geboren op 5-9-1919 te Veghel, doorgestreept, overleden op 6-10-1919
Bijschrift op 19-4-1921, dochter: Gertruda van Dinter, geboren op 16-4-1921 te Veghel
Het gezin is op 25-7-1919 op Biezendijk 8 komen wonen en is in 1921 naar Pastoor Clercxstraat 53 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1639, folio 179
A. van Dinther Vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
Geen naam vermeld, mogelijk onbewoond 1930 Inv. nr. 1712.
(Later) adres: Pastoor Clercxstraat 55:    
Hoofd: Petrus van Lith, geboren op 1-6-1844 te Veghel, geboekt van fol. 1185
Vrouw: Johanna Maria Bekkers, geboren op 5-4-1842 te Erp, op 15-4-1873 uit Erp gekomen
Bijschrift, zoon: Antonius van Lith, geboren op 23-1-1873 te Veghel, doorgestreept, op 27-5-1887 maar Sint-Michielsgestel vertrokken
Bijschrift, zoon: Johannes van Lith, geboren op 26-8-1874 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-10-1874
Bijschrift, zoon: Johannes van Lith, geboren op 16-4-1875 te Veghel
Bijschrift, zoon: Franciscus van Lith, geboren op 26-3-1877 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-12-1878
Bijschrift, zoon: Hendrikus van Lith, geboren op 1-8-1878 te Veghel
Bijschrift, dochter: Francisca Maria van Lith, geboren op 24-8-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Lith, geboren op 21-11-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-1-1889
Bijschrift, dochter: Anna Maria van Lith, geboren op 21-3-1881 te Veghel
Bijschrift, dochter: Diliana van Lith, geboren op 21-2-1884 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-8-1884
Bijschrift, dochter: Lidiana van Lith, geboren op 21-9-1886 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van Lith, geboren op 22-6-1873 te Veghel, op 1-12-1889 uit Aarle-Rixtel gekomen, doorgestreept, overleden op 3-9-1890
Bijgeschreven op 17-4-1873, vermeld 1873-1892 Bevolkingsregister 1879-1892, inv. nr. 1619, fol. 1186, Zijtaart
Hoofd: Petrus van Lith, geboren op 9-6-1844 te Veghel
Vrouw: Johanna Maria Bekkers, geboren op 5-4-1842 te Erp
Zoon: Antonius van Lith, geboren op 22-6-1873 te Veghel
Zoon: Johannes van Lith, geboren op 16-9-1875 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Lith, geboren op 1-8-1878 te Veghel
Dochter: Francisca Maria van Lith, geboren op 21-8-1879 te Veghel
Timmermansknecht: Johannes Marten van der Eerde, geboren op 2-7-1859 te Dinther
Dienstmeid: Maria Catharina Raimaker, geboren op 29-9-1958 te Gerwen
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Petrus van Lith, geboren op 9-6-1844 te Veghel, doorgestreept, op 20-5-1902 naar Son verhuisd
Vrouw: Johanna Maria Bekkers, geboren op 5-4-1842 te Erp, doorgestreept, overleden op 7-8-1896
Zoon: Johannes van Lith, geboren op 16-9-1875 te Veghel, doorgestreept, op 30-6-1893 naar Boekel vertrokken
Zoon: Hendrikus van Lith, geboren op 1-8-1878 te Veghel, doorgestreept, op 20-5-1902 naar Son verhuisd
Dochter: Francisca Maria van Lith, geboren op 21-8-1879 te Veghel, doorgestreept, op 20-5-1902 naar Son verhuisd
Dochter: Anna Maria van Lith, geboren op 21-3-1881 te Veghel, doorgestreept, op 4-12-1899 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Lidiana van Lith, geboren op 24-9-1886 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 161
Bijschrift op 1-3-1896, zoon: Johannes van Lith, geboren op 16-9-1875 te Veghel, op 6-3-1896 uit Uden gekomen, doorgestreept, op 20-5-1902 naar Son verhuisd
Het gezin is op 20-5-1902 naar Son verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1660, fol. 1222
P. van Lith Vermeld in 1898-1902, opgevolgd in 1903 Inv. nr. 1707.
Bijschrift op 6-6-1902, hoofd: Andreas Vereijken, geboren op 6-10-1870 te Veghel, geboekt van register V, fol. 1984, doorgestreept, overleden op 28-4-1908
Bijschrift op 6-6-1902, vrouw: Maria Antonia Peters, geboren op 7-1-1872 te Oeffelt, op 4-6-1902 uit Heeswijk gekomen, doorgestreept, op 8-7-1908 naar de Reek vertrokken
Bijschrift op 24-3-1903, dochter: Elisabeth Jacoba Mechelina Vereijken, geboren op 24-3-1903 te Veghel, doorgestreept, op 19-6-1908 naar Heeswijk vertrokken
Bijschrift op 24-4-1904, dochter: Jacoba Johanna Maria Vereijken, geboren op 24-4-1904 te Veghel, doorgestreept, op 8-7-1908 naar de Reek vertrokken
Bijschrift op 2-12-1905, dochter: Leonarda Lamberta Vereijken, geboren op 2-12-1905 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-12-1905
Het echtpaar is op 4-6-1902 op dit adres komen wonen. Op 8-7-1908 verhuisde de weduwe naar Reek. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1960
Andreas Vereijken Bijschrift in 1902, opgevolgd in 1908 Inv. nr. 1706 en 1707.
De weduwe van Andreas Vereijken Bijschrift in 1908, opgevolgd in 1909 Inv. nr. 1706.
Bijgeschreven op 4-1-1909, hoofd: Petrus der Kinderen, geboren op 15-12-1883 te Roosmalen, metselaar, op 29-12-1908 uit Rosmalen gekomen
Bijgeschreven op 4-1-1909, vrouw: Antonia Timmers, geboren op 16-4-1880 te Veghel, op 29-12-1908 uit Rosmalen gekomen
Bijschrift op 4-3-1909, zoon: Hendrikus der KInderen, geboren op 3-3-1909 te Veghel
Vermeld in 1909-1910 Bevolkingsregister 1892-1910 , inv. nr. 1630, fol. 1113
Hoofd: Petrus der Kinderen, geboren op 15-12-1883 te Roosmalen, metselaar
Vrouw: Antonia Timmers, geboren op 16-4-1880 te Veghel
Zoon: Hendrikus der Kinderen, geboren op 3-3-1909 te Veghel
Bijschrift op 9-12-1910, dochter: Henrica der Kinderen, geboren op 8-12-1910 te Veghel
Bijschrift op 3-7-1912, zoon: Wilhelmus Marinus der Kinderen, geboren op 2-7-1912 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-7-191
3Bijschrift op 28-7-1913, zoon: Hendrikus Marinus der Kinderen, geboren op 28-7-1913 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-8-1913
Bijschrift op 5-9-1914, dochter: Wilhelmina Maria der Kinderen, geboren op 5-9-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-2-1915
Bijschrift op 18-1-1916, zoon: Johannes der Kinderen, geboren op 1-7-1916 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-1-1916
Bijschrift op 27-9-1917, zoon: Petrus Johannes der Kinderen, geboren op 26-9-1917 te Veghel
Bijschrift op 20-5-1919, dochter: Maria Johanna der Kinderen, geboren op 20-5-1919 te Veghel
Bijschrift op 27-10-1920, dochter: Wilhelmina Antonia der Kinderen, geboren op 27-10-1920 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 88
P. der Kinderen Bijscshrift in 1909, vermeld in 1932 Inv. nr. 1706, 1708, 1710 en 1712
Gerardus Versteegden Vermeld in 1954 Art. 6513.
Jan Versantvoort Vermeld op 19-12-1961 BV na 1961.
F.M.M. Kleijngeld Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads