Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 52

Foto uit 1962
Klooster.jpg (220159 bytes) Foto uit jaren vijftig
Pastoor Clercxstraat 52 ca 2000.jpg (325318 bytes) Foto uit omstreeks 2000
Gevelsteen in de voorgevel van de kapel,  foto uit 2006


Ouderdom
In 1900 is de bouw van het klooster met meisjesschool van de Zusters Franciscanessen van Veghel - ook wel het Liefdesgesticht, of St. Ceciliagesticht genoemd -  begonnen. ('Zijtaart', 59) In 1902 werd de bouw voltooid. In 2006 vertrok de laatste zuster uit het klooster. Het gebouw werd in dat jaar verkocht aan de gemeente Veghel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Op 01-03-1902 werd de bouw van van 'een klooster en school' door de gemeente geadministreerd. 01-03-1902 Inv. nr. 1195.
Na meting: kadaster: E2860, klooster, school en tuin, 85,40 are 1903 Art. 2935.
In 1904 werden perceelsgrenzen gewijzigd; hierna kadaster: E2921, klooster, school, erf en tuin, 85,63 are 1904 Art. 2935.

Op 24-02-1906 gaf de gemeente vergunning aan zuster A. van Hooft, overste van de verenging 'Zusters van Liefde' om een kapel te bouwen en het klooster te vergroten. In 1906 werd begonnen met de bouw van de kapel. Een gevelsteen in de muur van de kapel heeft als tekst: "De eerste steen gelegd door J.C. Kamp, pastoor, 14 Juli 1906."
24-02-1906 BV-35.
Op 02-01-1907 werd de bouw van de kapel door de gemeente geadministreerd. 02-01-1907 Inv. nr. 1195.
In 1906 kreeg het R.K. Kerkbestuur van Zijtaart vergunning voor de verbouw van de lokalen voor de bijzondere meisjesschool bij het klooster te Zijtaart. 14-04-1906. BV-45.
Op 02-08-1907 werd de verbouwing door de gemeente geadministreerd. 02-08-1907 Inv. nr. 1195.
Op 24-08-1907 kreeg het bestuur van de Vereniging 'Zusters van Liefde' toestemming om een washuis met stal te bouwen. 24-08-1907. BV-101.
Kadaster na bouw van de kapel:
E2957, klooster, sschool en tuin, 75,43 are
E2958, kapel en klooster, 10,20 are
1908 Art. 2146.
Op 16-09-1929 kreeg Zuster J.L. de Rooij, overste van de zusters, vergunning om een schuur met varkenshok en bergplaats te bouwen. 16-09-1929 BV-890.
Op 30-09-1929 kreeg Zuster J.L. de Rooij, overste van de vereniging 'Zusters van Liefde', toestemming om de R.K. meisjesschool in Zijtaart te vergroten. Er werd een klaslokaal bijgebouwd voor het zevende leerjaar. 30-09-1929 BV-895, 'Zijtaart', 62.
In 1953 werd de boerderij van het klooster opgeruimd. 1953 'Zijtaart', 66.
Adres: Kapel "St. Ceciliagesticht"
Zijtaart G 36 (1921-1931), Zijtaart G 34 (1932-1942), Zijtaart A 40 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 52 (vanaf 1963)
1921-1963 Inv. nr. 1710 en 1712, doc. Veghel 383 en 769.
Adres: Liefdesgesticht zusters
Zijtaart 849a (1902-1910), Zijtaart G 35 (1910-1921), Zijtaart G 37 (1921-1931), Zijtaart G 35 (1932-1942), Zijtaart A 40 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 52 (vanaf 1963)
1902-1963 Inv. nr. 1707, 1708, 1710 en 1712, doc. Veghel 383 en 769.
Adres: R.K. Meisjesschool
Zijtaart G 38 (1921-1931), Zijtaart G 36 (1932-1942), Zijtaart A 41 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 52 (hele klooster, vanaf 1963)
1921-1963 Inv. nr. 1710 en 1712, doc. Veghel 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
'De parochiale R.C. kerk van Zijtaart van de Heilige Lambertus' Vermeld in 1903-1936 Art. 2935.
'De vereeniging van de Zusters van Liefde', gevestigd te Veghel Overdracht in 1936 Art. 2146.
'De congregatie van de zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods', gevestigd te Veghel Overdracht in 1962 Art. 8568.
De gemeente Veghel Koop in 2006 mva.
 

Bewoners Datum Bronnen
Zusters Franciscanessen 1901-2006 mva.
Voor bewoners 1901-1910, klik hier 1901-1910 Bevolkingsregister 1892-1910
Voor bewoners 1910-1921, klik hier 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads