Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 31 en 33

Straat 02 nummers.JPG (317852 bytes) Foto uit ca. 1906 met daarop aangegeven de latere huisnummers
Hoefsmid Jurie Bosch in de jaren vijftig voor het in 1906 gebouwde pand
Het huis in 1948 gezien van de huidige Kapitein Klapwijkstraat

Opening van de winkel na de verbouwing in 1956, de man rechts is Willie Munsters, echtgenoot van Marietje van den Biggelaar
Pastoor Clercxstraat 31 1962.jpg (259865 bytes) De winkel in 1962
Café Christ Ketelaars in de jaren zestig
Pastoor Clercxstraat 31 s.jpg (273069 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het eerste huis op deze lokatie werd in 1873 gebouwd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Het huis werd op 1 juli 1873 in gebruik genomen. 01-07-1873 Inv. nr. 1194.
Na meting; kadaster: Reibroek E2257, huis en erf, 1,00 are 1875 Art. 3043.
In 1882 werd er bijgebouwd en werden percelen samengevoegd, hierna kadaster: Reibroek E2362, huis en erf, 16,70 are. Dit perceel omvatte de terreinen waarop later de huizen met huisnummer 31 t/m 39 zouden komen te staan. 1882 Art. 3043.
In 1884 werd een deel van het perceel afgesplitst voor de bouw van het huis met later huisnummer 39. Overblijvend perceel, kadaster: Reibroek E2387, huis, schuur en erf, 11,00 are 1884 Art. 3043.
Johannes Smits, smid kreeg op 8 juli 1897 vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein in de kamer links groot 50,58 m2. Op 28 oktober 1905 kreeg Johannes Smid verlof voor de verkoop van alcoholhoudenden drank, anders dan sterke drank in zijn voorhuis, groot 36 m2. Verlof ingetrokken krachtens art. 65 4e lid der drankwet 19 augustus 1916. Bief van 12 september 1916 aan B&W van Johannes Smits, smid te Zijtaart, dat bij aanschrijven van B&W het verlof voor verkoop van anderen dan sterken drank is ingetrokken, dat door onwetendheid met de nieuwe betalingen verzuimd is het verlof opnieuw aan te vragen, dat de nieuwe lokaliteit aan de eisen der wet voldoet, reden waarom hij verzoekt het verlof wederom te verlenen. B&W antwoordde dat bij onderzoek is gebleken, dat genoemd vertrek niet voldoet aan de eisen gesteld der wet en daarom werd het gevraagde verlof geweigerd. 1897-1916 GA Veghel, inv. nr. 1891; inv. nr. 1893, nr. 31; inv. nr. 1895, nr. 31.
Op 01-08-1903 werd de bouw van een werkplaats door de gemeente geadministreerd. Dit zal de smederij geweest zijn. 01-08-1903 Inv. nr. 1195.
In maart 1904 had Johannes Smits zonder vergunning drie vertrekken gebouwd, waarvoor hij beboet werd. maart 1904 BHIC, Kantongerrecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 44, vonnis nr. 273 dd. 5-5-1904.
Op 02-05-1904 werd de bouw van een bakkerij door de gemeente geregistreerd. 02-05-1904 Inv. nr. 1195.
Op 27-08-1904 gaf de gemeente Veghel een bouwvergunning aan Jan Smits om een stal achter aan zijn bakkerij en bij zijn
                                                       smederij te bouwen.
27-08-1904 BV-11.
Kadaster: Reibroek, E2387, huis, smederij en erf, 11,00 are 1904 Art. 3043.
Op 16-06-1906 gaf de gemeente Jan Smits vergunning om zijn smederij te vergroten. Er werd een werkplaats met een typisch 'fabriekdak' bijgebouwd. 24-05-1906 en 16-06-1906 BV-53.
Op 02-01-1907 werd deze uitbreiding door de gemeente geadministreerd. 02-01-1907 Inv. nr. 1195.
In 1908 werd deze bijbouw - na meting - in het kadaster geregistreerd; hierna kadaster: Reibroek E2387, huis, werkplaats en erf, 11,00 are 1908 Art. 4043.
Op 15-05-1915 gaf de gemeente Veghel een bouwvergunning aan Jan Smits om zijn café te vergroten. 15-05-1915 BV-321.
Op 03-07-1915 werd het vergrootte koffiehuis door de controleur van de grondbelasting gezien. 03-07-1915 Inv. nr. 1196.
In 1917 werd deze vergroting in het kadaster geregistreerd. 1917 Art. 3043.
Zondagnacht is de machinefabriek van de firma Smits en Zonen te Zijtaart Veghel door brand vernield. Waardevolle machines en een auto gingen verloren meldt het Huisgezin. De fabriek is tegen brand en bedrijfsschade verzekerd. Door de gunstige windrichting bleef het aangrenzende woonhuis gespaard. 15 maart 1927 Sociaal Democratisch dagblad
In 1931 kreeg J.F. Janssen een hinderwetvergunning voor een bakkerij. 1931 HV 1931-156.
Johannes Franciscus Janssen, winkelier, kreeg op 15 juni 1931 verlof voor de verkoop van alcoholhoudenden drank, anders dan sterke drank in de zuidelijke woonkomer, groot 41,7 m2. Op 31mei 1932 een verlof A geworden. Ingetrokken door B&W 24 oktober 1932 op verklaring van afstand. 1931-1932 GA Veghel, inv. nr. 1893, nr. 94.
Johannes Adrianus van den Biggelaar kreeg op 5 december 1932 vergunning, Verlof A, voor de verkoop van sterke drank in de zuidelijke voorkamer van het perceel, groot 40,25 m2. Op 1 mei 1950 omgezet in een tapvergunning. Ingetrokken 23 oktober 1962 wegens verklaring van afstand. 1932-1962 GA Veghel, inv. nr. 1892, nr. 53; inv. nr. 1894, nr. 42.
Op 21-07-1933 kreeg J. van de Biggelaar vergunning om een smederij te verbouwen tot woonhuis. 21-07-1933 BV-1072.
Op 18-05-1956 kreeg J. van de Biggelaar, winkelier, wonende op Zijtaart A 69, vergunning om zijn winkel-woonhuis te verbouwen.
18-05-1956 BV na 1936.Op 18-08-1956 kreeg J. van den Biggelaar, winkelier, wonende op Zijtaart A 69, vergunning om slaapkamers te bouwen. Er werd een bovenverdieping gebouwd.
18-08-1956 BV na 1936.
In 1957 werd een klein deel van het perceel aan de P.N.E.M. verkocht voor de bouw van een transformatorhuisje (aan de huidige Kapitein Klapwijkstraat); hierna kadaster: Reibroek E3285, werkplaats, erf, winkel, café en huis, 10,35 are 1957 Art. 5786.
Op 19-04-1960 kreeg J. van den Biggelaar, winkelier, wonende op Zijtaart A 69, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. 19-04-1960 BV na 1936.
In 1963 werd een deel van het perceel afgesplitst voor de bouw van het huis met adres Pastoor Clercxstraat 37. Overblijvend perceel, kadaster: E3355, café, winkel, schuur, tuin en magazijn, 7,90 are. 1963 Art. 5786.
Op 11-08-1964 kreeg C. Ketelaars, wonende op Pastoor Clercxstraat 31, vergunning om een bedrijfsruimte te verbouwen en uit te breiden. 11-08-1964 BV na 1936.
In 1966 werd een verbouwing in het kadaster geregistreerd; hierna kadaster: E3355, 2 huizen, café, winkel, stal, garage, tuin en erf, 7,90 are 1966 Art. 5786.
In 1966 werd een deel van het perceel afgesplitst voor de bouw van het huis met adres Pastoor Clercxstraat 35. Overblijvend perceel, kadaster: E3553, 5,10 are, danszaal, café, winkel, magazijn en erf, 5,10 are 1966 Art. 9073.
Per 1 januari 1977 stopte Christ Ketelaars met zijn supermarkt en trokken Ton en Diny de Rooy het winkelgedeelte bij hun café 1977 'Zijtaart', 169.
Adres 1: Zijtaart 887 (1872-1892), Zijtaart 908 (1892-1898), Zijtaart 886 (1898-1910), Zijtaart G 59 (1910-1921), Zijtaart G 66 (1921-1931), Zijtaart G 64 (1932-1942), Zijtaart A 69 (1943-1963),  Pastoor Clercxstraat 31 (vanaf 1963) 1875-1963 Inv. nr 1706 t/m 1710 en 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
Adres 2 (smederij, vanaf 1933 woonhuis): Zijtaart G 67 (1921-1931), Zijtaart G 65 (1932-1942), Zijtaart A 70 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 33 (vanaf 1963) 1921-1963 Inv. nr. 1710 en 1612; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan Smits en consorten, hoef- en grofsmid Vermeld in 1884 Art. 3043.
Antonetta van de Laar, weduwe van Jan Smits, en consorten Vererving in 1931 Art. 3043.
Johannes Franciscus Janssen, landbouwer Koop in 1931 Art. 6309.
Jan van den Biggelaar, klompenmaker Koop in 1933 Art. 5786.
Christianus Cornelis Ketelaars, winkelier, getrouwd met Wilhelmina van de Biggelaar Verwerving in 1966 Art. 9073.
Ton de Rooy Vanaf november 1975 'Zijtaart', 169.
A.C. Diemers, ''t Dorpskaffee' 2006 Zijtaart adressengids 2006; mva.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hoofd: Johannes Smits, geboren op 15-7-1842 te Schijndel
Vrouw: Anna Maria van Heeswijk, geboren op 11-3-1845 te Schijndel, doorgestreept, overleden op 12-1-1876
Bijschrift, dochter: Anna Maria Smits, geboren op 22-9-1872 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina Hendrika Smits, geboren op 5-2-1874 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-2-1874
Bijschrift, dochter: Wilhelmina Hendrika Smits, geboren op 17-1-1875 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-6-1875
Bijschrift, dochter: Wilhelmina Hendrika Smits, geboren op 14-12-1875 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-5-1875
Bijschrift, vrouw: Antonetta van de Laar, geboren op 4-2-1851 te Sint-Oedenrode, op 21-10-1876 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift, zoon: Johannes Antonius Smits, geboren op 22-8-1877 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, dochter: Wilhelmina Smits, geboren op 2-10-1878 te Veghel
Bijschrift, zoon: Petrus Hendrikus Smits, geboren op 25-8-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-9-1879
Bijschrift, dochter: Petronella Wilhelmina Smits, geboren op 21-8-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-10-1880
Bijschrift, dochter: Petronella Wilhelmina Smits, geboren op 3-3-1882 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, zoon: Antonius Smits, geboren op 22-8-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna Maria Smits, geboren op 15-6-1883 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika Smits, geboren op 16-2-1885 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Gijsbertus Smits, geboren op 22-2-1887 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Martinus Smits, geboren op 22-2-1887 te Veghel
Bijschrift, zoon: Gerardus Franciscus Smits, geboren op 22-7-1889 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus Wilhelmus Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel
Bijschrift, dochter: Adriana Johanna Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel
Het echtpaar is op 31-5-1872 uit Schijndel gekomen, vermeld in 1872-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1677, Zijtaart
Hoofd: Johannes Smits, geboren op 15-6-1842 te Schijndel
Vrouw: Antonetta van de Laar, geboren op 4-2-1851 te Sint-Oedenrode
Zoon: Wilhelmus Smits, geboren op 2-10-1871 te Veghel
Dochter: Maria Smits, geboren op 20-9-1872 te Veghel
Dienstknecht: Adrianus Vriens, geboren op 20-7-1861 te Aarle-Rixtel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Johannes Smits, geboren op 15-7-1842 te Schijndel, smid
Vrouw: Antonetta van de Laar, geboren op 4-2-1851 te Sint-Oedenrode
Dochter: Anna Maria Smits, geboren op 22-9-1872 te Veghel, doorgestreept, op 2-7-1897 naar Breugel vertrokken
Zoon: Antonius Smits, geboren op 22-8-1877 te Veghel
Zoon: Wilhelmus Petrus Smits, geboren op 2-10-1878 te Veghel, doorgestreept, op 25-5-1897 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Ddochter: Anna Maria Smits, geboren op 15-6-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 225
Dochter: Hendrika Smits, geboren op 16-2-1885 te Veghel
Zoon: Johannes Gijsbertus Smits, geboren op 22-2-1887 te Veghel
Zoon: Johannes Martinus Smits, geboren op 22-2-1887 te Veghel
Zoon: Gerardus Franciscus Smits, geboren op 22-7-1889 te Veghel, doorgestreept, op 11-12-1902 naar Uden vertrokken
Zoon: Hendrikus Wilhelmus Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel
Dochter: Adriana Johanna Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel, doorgestreept, op 26-10-1905 naar Den Bosch vertrokken
Bijschrift op 1-8-1893, zoon: Martinus Hermanus Smits, geboren op 22-7-1893 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift op 8-1-1901, niet verwant: Hendricus Franciscus van de Werff, geboren op 22-5-1856 te Ravenstein, smid, op 28-12-1900 uit Ravenstein gekomen, doorgestreept, op 20-11-1902 naar Oss vertrokken
Bijschrift op 25-6-1901, dochter: Anna Maria Smits, geboren op 15-6-1883 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 225
Bijschrift op 6-5-1902, dochter: Petronella Smits, geboren op 30-3-1882 te Veghel, op 8-5-1902 uit Nuenen gekomen, doorgestreept, op 17-5-1902 naar Brussel vertrokken
Bijschrift op 18-11-1903, zoon: Wilhelmus Petrus Smits, geboren op 2-10-1878 te Veghel, op 17-11-1903 uit Raamsdonk gekomen
Bijschrift op 24-12-1904, dochter: Petronella Smits, geboren op 30-3-1882 te Veghel, op 14-12-1904 uit Brussel gekomen, doorgestreept, op 5-4-1905 naar Turnhout vertrokken
Bijschrift op 1-12-1906, zoon: Gerardus Franciscus Smits, geboren op 22-7-1889 te Veghel, op 26-5-1906 uit Uden gekomen
Bijschrift op 1-2-1909, zoon: Adriana Johanna Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel, op 30-1-1909 uit Den Bosch gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1661
Hoofd: Johannes Smits, geboren op 15-7-1842 te Schijndel, smid
Vrouw: Antonetta van de Laar, geboren op 4-2-1851 te Sint-Oedenrode
Zoon: Antonius Smits, geboren op 22-8-1877 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 96
Zoon: Wilhelmus Petrus Smits, geboren op 2-10-1878 te Veghel, doorgestreept, op 13-9-1916 naar Rosmalen vertrokken
Dochter: Anna Maria Smits, geboren op 15-6-1883 te Veghel, doorgestreept, op 2-11-1915 naar Oirschot vertrokken, getrouwd met P. van Heeswijk
Dochter: Wilhelmina Hendrika Smits, geboren op 16-2-1885 te Veghel
Zoon: Johannes Gijsbertus Smits, geboren op 22-2-1887 te Veghel
Zoon: Johannes Martinus Smits, geboren op 22-2-1887 te Veghel
Zoon: Gerardus Franciscus Smits, geboren op 22-7-1889 te Veghel
Zoon: Hendrikus Wilhelmus Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel
Dochter: Adriana Johanna Smits, geboren op 4-2-1891 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, fol. 57
Bijschrift op 14-8-1917, vrouw: Maria Octavie van Campenhoudt, geboren op 30-6-1889 te Bornhem, gehuwd met Camille Karel van Reeth, op 12-8-1917 uit Schelle gekomen, doorgestreept, op 19-8-1918 naar Middelburg vertrokken
Bijschrift op 14-8-1917, zoon: Eduard Joseph van Reeth, geboren op 24-10-1914 te Schelle, op 12-8-1917 uit Schelle gekomen, doorgestreept, op 19-8-1918 naar Middelburg vertrokken
Bijschrift op 16-8-1917, hoofd: Camiel Karel van Reeth, geboren op 20-2-1891 te Neel, doorgestreept, ambtshalve doorgehaald bij de 10e volkstelling
Bijschrift op 27-6-1918, dochter: Germania Leontina van Reeth, geboren op 26-6-1918 te Veghel, doorgestreept, op 19-8-1918 naar Middelburg vertrokken
Op 26-6-1918 werd een dochter van dit gezin in Zijtaart gedoopt. Volgens het doopboek waren dit Belgische vluchtelingen. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, fol. 331
Johannes Smits Vermeld van 1898-1908 tot 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710.
De weduwe J. Smits Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Christ Ketelaars getrouwd met Mien van de Biggelaar Vanaf 1965 mva.
Ton de Rooy Ca. 1980 mva.
A.C. Diemers Vermeld in 2006 Zijtaart adressengids 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads