Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 20A en 22

Pastoor Clercxstraat 22 1934.jpg (283164 bytes) Foto uit 1934. Voor de deur staan Jaan van Asseldonk en haar nichtje Marietje, dochter van Hannes van Zutphen.
1938 Vervoort.jpg (206058 bytes) Foto uit 1938 van het gezin van buurman Jan Vervoort. Op de achtergrond (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 22. 
Foto uit 1961 van de in 1957 gebouwde 'rooi hennekooi', op het paard: Jan van Asseldonk
Achteraanzicht in 1960, op de voorgrond Piet van Asseldonk
verbouwing in 1962: Mien van Asseldonk aan het stenen bikken
Achteraanzicht, januari 1969
April 1972
April 1972
Bijgebouwen, foto van 26-05-1972: op de wagen van de tractor: stro, verwijderd van het dak
Juli 1980
Juli 1980
Luchtofoto van rond 1980
Januari 1986
Pastoor Clercxstraat 22 y.jpg (305124 bytes) Foto uit eind jaren tachtig
Foto uit 2006
Foto uit 2006


Ouderdom
De percelen tusssen de Valstraat en de Pastoor Clercxstraat werden vermoedelijk in de veertiende eeuw van de gemene gronden uitgegeven en ontgonnen. In de periode 1709-1732 stond er op de tegenwoordige adressen Pastoor Clercxstraat 20 en 22 nog maar een huis, zo blijkt uit diverse oude Veghelse belastingregisters. Op 28 mei 1732 werd dit huis verdeeld. Willem Geerits van de Velde keeg het achterhuis (de vier achterste gebonten) toebedeeld dat hij voor 30 april 1733 af diende te breken. Uit de lijst van inwoners uit 1736 blijkt dat hij daar toen een huis gebouwd heeft op huidig adres Pastoor Clercxstraat 22.

Er zijn aanwijzingen dat daar veel vroeger wel een ander huis gestaan heeft, maar in de periode 1709-1732 stond er in elk geval geen huis op dit perceel, er was geen sprake van continue bewoning.
 

Beschrijving Datum Bronnen
In 1732 werd het goed van Antonij Jans van Rijbroek verdeeld onder zijn kinderen. Willem Geerits van de Velden, getrouwd met Maria, dochter van Antony Jans van Rijbroek kreeg toen de vier achterste gebonten van ‘een seecker huys met de esthuysinge daar ontrent staande’, gelegen aen den Doornhoek, met de plicht dit deel te ruimen voor 30 april 1733, met een groesveld genaamd den Dries met het nieuw land en een akker genaamd Peters Acker, allen aan elkaar gelegen aen den Doornhoek, groot samen 8 9 lopens
     - e.z.: de weduwe van Antonij Jans van Eert cum suis
     - e.e.: Jan Martens van Kilsdonk
     - a.e.: de gemeente
28-5-1732 R991, fol.255
Een huis, schop, bakhuis, hof, boomgaard en aangelegen land, groes en houtwas, gelegen 'aen den Doornhoek', groot circa 5 lopens.
     - e.z.: Jan Toni Reybroek
     - a.a.: De weduwe van Hendrik Tonis van Eert
     - e.e.: zijn eigen grond
     - e.e.: de gemeente
30-12-1779 R108, fol. 145v
Tot voor enkele jaren waren er muurankers zichtbaar in een zijgevel van het huis: '178..'. (Het laatste cijfer is verdwenen bij de aanbouw van het bakhuis.) Kennelijk heeft de toenmalige eigenaar Lambert Verhoeven in of kort na 1780 het huis verbouwd. In of kort na 1780 mva.
Kadaster: Keselaar E363, huis, schuur en erf, 9,80 are 1832 Kadaster 1832.
Een landbouwershuis, stal, schuur, schop, erf en tuin met aangelegen landen te Veghel in de Keselaar sectie E.341 362 363 364 365 293 294 295, aan de Doornhoek, E.179 180 187 186 188 190 185 191, in het Rijbroek E.725, in de Zijtartsche beemden D.731 en 732, in het leinsven E.1543 1544 en 1526, land in Erp, in de Lijndsche kampen, sectie K.144 en 145. Het huis was op 2-8-1860 van Johannes Johannes van Hoof, bakker, die het op die datum verkocht aan Johannes van den Nieuwenhuizen in dit huis. Deze was naast landbouwer ook bakker, Een van hen heeft vermoedelijk het bakhuis aangebouwd, dat de muurakkers op de zijgevel gedeeltelijk bedekte. 2-8-1860 Noaris de Kuijper
Kadaster: Keselaar E363, huis, stal, schuur en schop, 9,80 are 1883 Art. 3563.
In 1954 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3260, boerderij, schuren, erf en weiland, 63,63 are 1954 Art. 7549.
Op 15-01-1957 kreeg P. van Asseldonk vergunning voor het bouwen van een kippenhok, onder voorwaarde dat langs de eindgevel op de golfplatenbedekking houten windveren worden aangebracht en de golfplaten in rood-bruine kleur worden uitgevoerd. (Dit was de 'rooi hennenkooi'.) 15-01-1957 BV na 1936.
Op 28-01-1959 kregen zowel Mien als Piet van Asseldonk vergunning voor het bouwen van een kippenhok 18-01-1959 BV na 1936.

Op 15-02-1962 vroeg P. van Asseldonk vergunning om zijn woonhuis met boerderij te vernieuwen.Op 20-02-1962 werd de vergunning gegeven. De plattegrond van de bouwtekening bevat enkele onjuistheden. De kast uiterst recht was een ruimte ('het achterste hok' genoemd), die doorliep tot aan een bakoven tegen de achtergevel. Tussen de keuken en het bakhuis bevond zich nog een - niet weergegeven - bedstee. In de zijgevel van het achterhuis bevonden zich een paar kleine raampjes. Bij de verbouwing in 1962 zijn de WC en doucheruimte - vergeleken met de bouwtekening - verwisseld.
15 en 20-02-1962 BV na 1936.
In 1967 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3475, boerderij, erf, schuur en weiland 63,21 are 1967 Art. 8085.
Op 26-05-1972 werd het strooien dak vervangen door een pannendak. 26-05-1972 mva.
Adres: Doornhoek 682 (1846-1870), Doornhoek 889 (1870-1892), Doornhoek 910 (1892-1898), Doornhoek 888 (1898-1910), Doornhoek G 47 (1910-1921), Doornhoek G 52 (1921-1931), Doornhoek G 50 (1932-1942), Doornhoek A 55 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 22 (vanaf 1963). In 1985 werd het achterhuis verbouwd tot woning. Deze woning kreeg huisnummer 20A. 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Thonij Jan Hendrick Ariens 1702-1722 VP-1702, fol. 222;
VP-1722, fol. 496.
Willem Geerits van de Velde Deling op 28-05-1732 VP-1722, fol. 496.
De weduwe van Willem Geerits van de Velde het vruchtgebruik en haar 4 kinderen het erfrecht Vermeld in 1753 VP-1753, fol. 202v.
Fransis Jan Reybroek Koop op 03-05-1753 VP-1769, fol. 220v.
Lambert A. Verhoeven, man van Adriaantje dochter van Francis van Reybroek Deling op 30-12-1779 VP-1777, fol. 238.
Adriaantje van Reybroek, weduwe van Lambert A. Verhoeven Testament van 07-02-1793 VP-1785, fol. 222v.
Johanna. dochter van Jan Janse van der Heyden en Maria Lambert Verhoeven Testament van 21-11-1804 VP-1785, fol. 222v.
Jan Janse van der Heijden Vermeld in 1808 II-R-238, nr. Q1.
Johannes Hendrik van Hoof, landbouwer op de Doornhoek Vermeld in 1832 Kadaster 1832, art. 315.
Johannes, zoon van Johannes van Hoof, landbouwer, bakker in 1860 wonende te Uden Verwerving in of kort voor 1860 Art. 2232.
Johannes van den Nieuwenhuijzen, landbouwer Koop op 2-8-1860 Art. 2334; notaris de Kuijper, Veghel
Anthonis van Asseldonk, landbouwer Koop in 1883 Art. 3563.
Theodorus Anthoniszn van Asseldonk, landbouwer Koop op 06-05-1910 Art. 4947; doc. mva.
Petrus van Asseldonk, landbouwer, met het levenslange vruchtgebruik door zijn ouders Theodorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof Koop op 06-09-1949, vermeld in 1967 Art. 7459, 7206 en 8085; doc. mva.
 

Bewoners Datum Bronnen
Matig arm
Boven de 16: Willem Geerits (man), Mi (vrouw)
Onder de 16: Jenneke, Toniske en Mari (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Willem Geerits 1736 II-E-17 en 18, nr. 295.
De weduwe van Willem Geerits 1761 II-E-17 en 18, nr. 295.
De weduwe van Wilm van de Velde 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 295.
Jan van de Broek 1776-1791 II-E-17 en 18, nr. 295.
Hendricus A. van den Tillaar 1798 II-E-17 en 18, nr. 295.
Aart Gerrit Verbeek Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Aart G. Verbeek, 36 jaar, geboren op 1-5-1774 in Veghel
Vrouw: Elisabet A. van den Tillaart, 32 jaar, geboren op 26-5-1772 in Veghel
Kind: Mechel A. Verbeek, 3 jaar, geboren op 18-3-1807 in Veghel
Kind: Anthony A. erbeek, 1 jaar, geboren op 16-5-1809 in Veghel
Kind: Gerrit A. Verbeek, 0 jaar, geboren op 26-7-1810 in Veghel
Inwonend: Adriaan G. Konstant, 20 jaar, geboren op 8-5-1790 in Veghel
Inwonend: Maria Hendrick van de Loop, 33 jaar, geboren op 6-3-1777 in Nistelrode
Inwonend: Eliesabet A. Jan Willems, 12 jaar, geboren op 15-3-1798 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Lucas M. van den Biggelaar Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Johannes van Hoof, 43 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Johanna van der Heijden, 34 jaar, geboren in Veghel, overleden op 1-9-1836
Kind: Hendricus van Hoof, 6 jaar, geboren in Veghel, overleden op 12-7-1836
Kind: Jan van Hoof, 1 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van Hoof, 9 jaar, geboren in Veghel, overleden op 13-10-1836
Kind: Elizabeth van Hoof, 5 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Johannes van de Tillaart, 25 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Johannes Vermeulen, 17 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Hendrina van Lieshout, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Johannes Hendrik van Hoof Vermeld 1833-1837 NA1224.
Jan Johannes van den Tillart Vermeld 1838-1840 NA1224.
Man: Jan van den Tillaart, 35 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Johanna Maria van den Braak, 31 jaar, geboren in Veghel
Kind: Christiaan van den Tillaart, 1 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van den Tillaart, 1/6 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Francis Kandelaars, 37 jaar, geboren in Stiphout
Dienstbode: Petrus Nouwens, 14 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Jennemie van Velthoven, 25 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Gerardus van den Tillaart, geboren op 6-11-1840 in Veghel, overleden op 6-6-1841
Bijschrift kind: Grardus van den Tillaart, geboren op 25-10-1841 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Jan Johannes van den Tillart Vermeld 1940-1842, in 1842 naar Dinther vertrokken NA1225.
Johannes Mathijs van de Tillaart Vermeld 1843-1849 NA1225.
Johannes M. van den Tillaart Vermeld van 1846-1848 tot 1849-1861 Inv. nr. 1703 t/m 1705; mva.
Weduwnaar: Johannis van den Tillaart, geboren in 1803 te Veghel
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Anna Maria van den Tillaart, geboren in 1842 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Knecht: Cornelis Vervoort, geboren in 1821 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 7-7-1852, in 1852 vertrokken naar fol. 1016
Dienstmeid: Adriana Thijssen, geboren in 1812 te Sint-Oedenrode, doorgestreept
Dienstmeid: Hendrina van der Zanden, geboren in 1838 te Veghel, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 459
Bijschrift, knecht: Johannis van Veghel, geboren in 1824 te Erp, in 1852 gekomen van fol. 677, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 623
Bijschrift, knecht: Johannes van den Tillaart, geboren in 1825 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 461, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 461
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Johannes van den Tillaart, weduwnaar van Anna Verhoeven, geboren op 23-11-1803 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 21-7-1841 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 29-8-1842 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 21-8-1845 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Cornelis Rovers, geboren op 16-5-1834 te Uden
Dienstmeid: Adriana Thyssen, geboren op 20-4-1812 te Sint-Oedenrodea
Vermeld op 31-12-1859, in 1859-1862 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 22 naar Lage Biezen 2 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 24-2-1826 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Theodora Maria van Asseldonk, geboren op 11-9-1828 te Veghel
Zoon: Theodorus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-4-1859 te Veghel
Dienstknecht: Wilhelmus van de Locht, geboren op 4-4-1841 te Veghel
Dienstmeid: Petronella de Wit, geboren op 3-12-1835 te Uden
Bijschrift, zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 14-3-1860 te Veghel
Bijschrift, zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 11-3-1861 te Veghel
In 1859-1861 verhuisd van De Heuvel naar Pastoor Clercxstraat 22. Invulbiljetten 31-12-1859,inv. nr. 1762
Johannes van den Nieuwenhuizen Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 24-2-1826 te Veghel
Vrouw: Theodora Maria van Asseldonk, geboren op 12-9-1828 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-6-1869
Zoon: Theodorus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-4-1859 te Veghel
Zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 11-3-1861 te Veghel
Zoon: Antonius van den Nieuwenhuijzen, geboren op 22-6-1862 te VeghelBijschrift, zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 9-8-1863 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-11-1863
Bijschrift, zoon: Martinus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 2-10-1864 te Veghel
Bijschrift, dochter: Lamberdina van den Nieuwenhuijzen, geboren op 12-10-1866 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-9-1868
Bijschrift, zoon: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 21-5-1869 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift: Johanna van Asseldonk, zwagerin, geboren op 8-10-1837 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 810, Doornhoek, huis nr. 682
Hoofd: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 25-2-1826 te Veghel
Zoon: Theodorus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-4-1859 te Veghel
Zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 11-3-1861 te Veghel
Zoon: Antonius van den Nieuwenhuijzen, geboren op 22-6-1862 te Veghel
Zoon: Martinus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 2-10-1864 te Veghel
Zwagerin: Johanna van Asseldonk, geboren op 8-10-1837 te Veghel
Dienstknecht: Petrus van Stiphout, geboren op 22-4-1844 te Erp
Dienstmeid: Anna Maria Vermeulen, geboren op 23-2-1846 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869. inv. nr. 1779
Hoofd: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 24-2-1826 te Veghel, hertrouwd op 28-6-1876
Zoon: Theodorus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-4-1859 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R. fol. 1054
Zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 11-3-1861 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1879
Zoon: Antonius van den Nieuwenhuijzen, geboren op 22-6-1862 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register L-Z, fol. 319
Zoon: Martinus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 2-10-1864 te Veghel, doorgestreept, op 12-3-1876 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zwagerin: Johanna van Asseldonk, geboren op 8-10-1837 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 38
Bijschrift 28-6-1871, vrouw: Anna Maria van Stiphout, geboren op 29-1-1847 te Erp
Bijschrift, zoon: Theodorus Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 28-9-1872 te Veghel
Bijschrift, zoon: Petrus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 1-9-1876 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, dochter: Adriana van den Nieuwenhuijzen, geboren op 31-7-1876 te Veghel
Bijschrift, dochter: Ardina van den Nieuwenhuijzen, geboren op 4-8-1880 te Veghel
Vermeld 1870-1893, in 1882 naar Pastoor Clercxstraat 39 verhuisd Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1298, Doornhoek
Hoofd: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 25-2-1826 te Veghel
Vrouw: Anna Maria van Stiphout, geboren op 29-1-1847 te Erp
Zoon: Theodorus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-4-1859 te Veghel
Zoon: Martinus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 3-10-1864 te Veghel
Zwagerin: Johanna van Asseldonk, geboren op 8-10-1837 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 28-9-1872 te Veghel
Zoon: Petrus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 6-9-1876 te Veghel
Dochter: Adriana van den Nieuwenhuijzen, geboren op 1-8-1876 te Veghel
Dienstmeid: Meghelina van het Hof, geboren op 14-5-1855 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-5-1836 te Veghel, op 7-5-1873 hertrouwd
Vrouw: Maria Ketelaars, geboren op 14-6-1840 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-4-1872
Zoon: Wilhelmus van Asseldonk, geboren op 6-3-1870 te Veghel
Bijschrift, zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel, doorgestreept, op 6-6-1872 naar Erp vertrokken
Bijschrift, dochter: Helena van Asseldonk, geboren op 26-3-1872 te Veghel, doorgestreept, op 6 -4-1872 naar Erp vertrokken
Bijschrift, vrouw: Petronella Vogels, geboren op 10-8-1838 te Veghel, geboekt van register S-Z, fol. 452
Bijschrift, zoon: Martinus van Asseldonk, geboren 21-2-1874 op te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-11-1874
Bijschrift, dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 7-11-1875 te Veghel
Bijschrift 7-2-1876, zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 26-10-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-11-1876
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 8-4-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-8-1878
Bijschrift, zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 13-3-1880 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 4-12-1882 te Veghel
Bijschrift, dochter: Helena Odilia van Asseldonk, geboren op 7-12-1883 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-1-1884
Bijschrift 14-7-1890, nicht: Anna Wilhelmina Vogels, geboren op 11-12-1875 te Veghel
In 1883 van Pastoor Clercxstraat 16 naar Pastoor Clercxstraat 22 verhuisd. Bevolkingsregister 1879-1892, inv. nr. 1616, fol. 23, Doornhoek
Hoofd, later bloedverwant: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-11-1836 te Veghel
Vrouw: Petronella Vogels, geboren op 1-8-1838 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-3-1896
Zoon: Wilhelmus van Asseldonk, geboren op 6-3-1870 te Veghel, doorgestreept, op 29-3-1999 gehuwd met J. A. de Leest, op 30-3-1899 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Zoon, later hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 7-11-1875 te Veghel, doorgestreept, op 11-4-1901 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 13-3-1880 te Veghel, doorgestreept, op 24-12-1905 vertrokken naar Boxmeer
Zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 29-3-1882 te Veghel, doorgestreept, op 30-5-1899 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Nicht: Anna Wilhelmina Vogels, geboren op 11-12-1875 te Veghel, doorgestreept, op 10-5-1894 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Bijschrift op 16-10-1901, schoondochter, later vrouw: Lamberdina Kerkhof, geboren op 36-7-1873 te Erp, op 13-10-1901 uit Erp gekomen
Bijschrift op 4-4-1901, zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 29-3-1882 te Veghel, bijgeboekt van dienstbodenregister, fol. 3, doorgestreept, op 11-8-1902 naar Cuijk vertrokken
Bijschrift op 20-1-1902, kleindochter, later dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 19-2-1902 te Veghel
Bijschrift op 9-2-1903, kleinzoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 8-2-1903 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-5-1905
Bijschrift op7-8-1904, kleindochter, later dochter: Petronella van Asseldonk, geboren op 26-8-1904
Bijschrift op 20-10-1904: Adrianus van Asseldonk, zoon, geboren op 29-3-1882, op 13-10-1904 uit Cuijk gekomen, doorgestreept, op 27-4-1905 naar Drunen vertrokken
Bijschrift op 3-8-1905, kleindochter, later dochter: Antonia Petronella van Asseldonk, geboren op 2-8-1905 te Veghel
Bijschrift op 27-8-1906, kleinzoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 26-8-1906 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-11-1906
Bijschrift op 14-11-1907, kleinzoon, later zoon: Willebrordus van Asseldonk, geboren op 13-11-1907 te Veghel
Bijschrift op 27-3-1909, kleindochter, later dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 26-3-1909 te Veghel
Bijschrift op 31-3-1910, dochter: Maria Odilia van Asseldonk, geboren op 29-3-1910 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-4-1910
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 17
Antonius van Asseldonk Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1901 Inv. nr. 1707
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel
Vrouw: Lamberdina Kerkhof, geboren op 36-7-1873 te Erp
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 19-2-1902 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 6
Dochter: Petronella van Asseldonk, geboren op 26-8-1904
Dochter: Antonia Petronella van Asseldok, geboren op 2-8-1905 te Veghel
Zoon: Willebrordus van Asseldonk, geboren op 13-11-1907 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 26-3-1909 te Veghel
Vader: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-11-1836 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-9-1918
Bijschrift op 24-4-1911, dochter: Cornelia Adriana van Asseldonk, geboren op 24-4-1911 te Veghel
Bijschrift op 30-4-1911, dochter: Maria Odilia van Asseldonk, geboren op 29-4-1912 te Veghel
Bijschrift op 11-6-1914, zoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 9-6-1914 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1911, inv. nr. 1638, folio 23
Theodorus van Asseldonk Vanaf 1901; vermeld in 1932 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710; 1712
Piet van Asseldonk Vanaf 1945 mva.
Pastoor Clercxstraat 20a: J. van Lee
Pastoor Clercxstraat 22: Theo van Asseldonk
2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads