Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 16

Foto van rond 1980
Pastoor Clercxstraat 16 d.jpg (447866 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis werd gebouwd op een perceel dat in 1590 van de gemeente gekocht werd. De ouders van moeder van de bouwer van dit huis woonden op een huis dat ernaast stond en dat tussen 1594 en 1613 afgebroken werd (Pastoor Clercxstraat C).
 

Beschrijving Datum Bronnen
De gezworenen van Veghel hebben verkocht aan Jan, zoon van Jan Aert Janssen van Wetten 6 roeden van de gemeint ‘om een huysplaets daer aff te maecken’, gelegen ‘aent Sytaert aen zyne andere erffenisse’. 16-02-1590 R31, fol. 142-143.
‘Het huys’ en ‘een stuck teullants gelegen teynen den voors(creven) huyse’
     -  e.z. en e.e.: Dingen Jan Claes
     -  a.e.: een andere erfgenaam
     -  a.e.: de gemeint.
Het goed is belast met jaarlijks:
     - een erfcijns van 28 stuivers aan de ‘pastorye tot Vechel’
     - een erfcijns van 28 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest te
       Veghel
     - een cijns van 3 oort
10-08-1621 R42, fol. 117-119, 10-08-1621.
'Huys, hoff ende aengelegen erffenis', gelegen ; onder Vechel aen den Doorenhoeck' 1646 Hg-31.
‘Huys, hoff, boomgaert ende syn lant’ 1657 VP-1657, nr. 146.
‘Huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen landt', groot 1 sesterse, gelegen ‘aen den Doorenhoeck'
     - e.z.: Hendrix Jan Arts
     - a.z.: Hendrick Goort c.s.
     - e.e.: de straat
     - a.e.: Jan Verdussen c.s.
23-01-1665 R55, fol. 4-5.
'Erff' 1738 VP-1738, fol. 454.
Kadaster: Keselaar E381, huis, schuur en erf, 5,50 are 1832 Kadaster 1832.
In 1887 werden percelen samengevoegd; hierna: Keselaar E2578, huis en erf, 12,94 are 1887 Art.1896.
In 1895 werd er bijgbouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Keselaar E2685, huis, 2 schuren, bouwland en weiland (bijschrift: 'stal'), 76,44 are 1895 Art. 4130.
Op 30-04-1927 kreeg J. van de Akker vergunning voor het bouwen van een werkplaats. 23-04-1927 BV-751.
Op 16-11-1943 gaf 'de Burgemeester der Gemeente Veghel, handelend krachtens de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratief rechterlijk gebied' Adrianus van den Akker, landbouwer, wonende op Doornhoek A 58, vergunning om een raam van zijn woonhuis te vernieuwen. 16-11-1943 BV na 1936.
Op 18-01-1961 kreeg P. van Heeswijk, wonende op Doornhoek A 58, vergunning om de voor- en zijgevel van zijn boerderij te veranderen. 18-01-1961 BV na 1936.
Op 03-07-1962 kreeg P. van Heeswijk vergunning om zijn boerderij te verbouwen. 03-07-1962 BV na 1936.
Op 04-06-1965 kreeg P. van Heeswijk, wonende op Pastoor Clercxstraat 16, vergunning om een veldschuur uit te breiden. 04-06-1965 BV na 1936.
Op 22-03-1966 kreeg P. van Heeswijk, wonende op Doornhoek A 58, vergunning om een varkensschuur te bouwen. 22-03-1966 BV na 1936.
In 1967 werd een klein gedeelte van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Pastoor Clercxstraat 16, E3487, huis, stal, 2 schuren en bouwland 1967 Art. 9453.
Adres: Doornhoek 685 (1846-1870), Doornhoek 892 (1870-1892), Doornhoek 912 (1892-1898), Doornhoek 890 (1898-1910), Doornhoek G 50 (1910-1921),  Doornhoek G 55 (1921-1931), Doornhoek G 53 (1932-1942), Doornhoek A 58 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 16 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan, zoon van Jan Aert Janssen van Wetten Vermeld op 16-02-1590 R31, fol. 142-143.
Henrick en Arien, broers, kinderen van wijlen Jan Aert Janss en van zijn vrouw Meriken Vermeld op 10-08-1621 R42, fol. 117-119.
Adriaen Jan Aerts van Wetten, alias van der Mee Deling op 10-08-1621 R42, fol. 117-119.
Arien Jan Aerts van Wetten Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 146.
De kinderen van Adriaen Jan Aerts en Lijsken Jacobs, met name: Jacob en Jan  Vermeld op 23-01-1665 R55, fol. 4-5.
Jacob Adriaen Jan Aerts van Wetten Vererving op 23-01-1665 R55, fol. 4-5.
Jan, Arien en Elisabeth, kinderen van Jacob Ariens, en Wijnant Hendricx, man van Heijlken dochter van Jacob Ariens Vermeld op 10-02-1698 R71, fol. 91v-92.
Willem Jacob Peters Pampus (of: Panhuijsen) Koop op 10-02-1698, vermeld in 1722 R71, fol. 91v-92; VP-1722, fol. 488.
Jan Willem Panhuijsen Afstand van vruchtgebruik op 22-12-1731 VP-1722.fol. 488.
Hendrina Wilm van Hees, weduwe van Jan Wilm Panhuiijs het vruchtgebruik en haar kinderen en kleinkinderen het erfrecht Vermeld 1753-1761 VP-1753, fol. 200.
De weduwe van Willem van Doorn Vermeld op 09-01-1773 R107, fol. 10.
Wilbort Matheus Wilbors van der Donk Koop op 12-07-1780 VP-1777, fol. 234v.
Wilbort Matheus van der Donk het vruchtgebruik en zijn kinderen (Jennmie, Maria, Cathariena, Elisabet en Francis) het erfrecht Vermeld 1785-1802 VP-1785, fol. 220v.
Jan Janse van der Heyden Deling op 30-10-1802 VP-1785, fol. 220v.
De weduwe van Jan van der Heyde, wonend in Sint-Oedenrode Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Martinus Vogels, landbouwer Verwerving in 1856 Art. 1898.
Jan Vogels, landbouwer Verwerving in 1878 Art. 1898.
Johannes Vogels Successie in 1885 Art. 1896.
Johanna van der Linden, weduwe van Johannes Vogels, landbouwster Vererving in 1893 Art. 4087.
Petrus Vervoort Successie in 1894 Art. 4130.
Anna Maria Vervoort, wonend in Zijtaart (later in Erp in de Laren), en Anna Maria Vervoort, getrouwd met Johannes Adrianus van den Akker Deling in 1919 Art. 5426.
Johannes Adrianus van den Akker en consorten Verwerving in 1926 Art. 5416.
Antonetta Cornelia van den Akker, geboren op 24-06-1928, getrouwd met Petrus van Heeswijk Verwerving in 1962 Art. 8471.
 

Bewoners Datum Bronnen
Willem Jacob Panhuijsen, Theunisken sijn vrouw [boven], Claes en Jan haere kinderen onder de sesten jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Willem Jacob Panhuijsen Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Arm
Boven de 16: Willem Panhuijse (man), Jan (zoon), Hendrien (vrouw) Onder de 16: Willem, Joannis, Marij enn Jacomijn (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Willem Panhuijse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 291.
De weduwe van Jan Willem Panhuijse Vermeld van 1736-1761 tot 1776 II-E-17 en 18, nr. 291.
Hendrik Jan van Boxmeer Vermeld in 1781-1811 II-E-17 en 18, nr. 291; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Hendrikus J. van Boxmeer, weduwnaar, 66 jaar, geboren op 17-8-1744 in Veghel
Kind: Willem H. van Boxmeer, 31 jaar, geboren op 15-12-1779 in Veghel
Kind: Hendriena H. van Boxmeer, 29 jaar, geboren op 28-2-1781 in Veghel
Inwonend: Gertruy G. van de Ven, 17 jaar, geboren op 15-6-1793 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Man: Antonius van Boxmeer, 34 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Antonetta Kemp, 38 jaar, geboren in Schijndel
Kind: Jan van Boxmeer, jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johanna van Asseldonk, 17 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1820.
Antonij Willem van Boxmeer Vermeld 1833-1840 NA224.
Man: Antony van Boxmeer, 44 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Antonetta Kemps, 48 jaar, geboren in Schijndel
Kind: Willem van Boxmeer, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van Boxmeer, 6 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johanna van Lieshout, 25 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591 Bevolkingsregister Veghel 1840.
Antonij Willem van Boxmeer Vermeld 1842-1840 NA1225.
Antonius van Boxmeer Vermeld van 1846-1848 tot 1849-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Man: Antonie van Boxmeer, geboren in 1795 te Veghel
Vrouw: Antonia Kemps, geboren in 1791 te Schijndel
Zoon: Wilhelmus van Boxmeer, geboren in 1830 te Veghel
Dochter: Johanna van Boxmeer, geboren in 1833 te Veghel
Bijschrift, knecht: Willem Heijermans, geboren op 21-12-1800 in te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 79, doorgestreept, vertrokken op 25-6-1853 naar Erp
Vermeld in 1849-1862 NA1594 Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Antonie van Boxmeer, geboren op 13-12-1795 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Antonia Kemps, geboren op 29-8-1791 te Schijndel, zonder beroep
Zoon: Wilhelmus van Boxmeer, geboren op 8-11-1830 te Veghel, landbouwer
Dochter: Johanna van Boxmeer, geboren op 1-6-1832 te Veghel, landbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, Inv. nr. 1751
De weduwe van Antonius van Boxmeer Vermeld in 1862-1868 Inv. nr. 1704 en 1705.
Antonius van Asseldonk Vermeld in 1869-1870 tot 1880-1892 Inv. nr. 1704 en 1705; doc. mva.
Bijschrift, hoofd: Antonius van Asseldonk, geboren op 31-5-1836 te Veghel, gekomen op 22-5-1869
Bijschrift, vrouw: Maria Ketelaars, geboren op 14-6-1841 te Veghel, gekomen op 22-5-1869
Bijschrift, zoon: Wilhelmus van Asseldonk, geboren op 6-3-1870 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 44, Doornhoek, huis nr. 685
Bijschrift, hoofd: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-3-1836 te Veghel
Bijschrift, vrouw: Maria Ketelaars, geboren op 9-6-1840 te Veghel
Knecht: Franciscus van de Wijdeven, geboren op 24-6-1827 te Veghel
Knecht: Petrus Kremers, geboren op 23-2-1854 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr, 1779
Hoofd: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-5-1836 te Veghel, op 7-5-1873 hertrouwd
Vrouw: Maria Ketelaars, geboren op 14-6-1840 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-4-1872
Zoon: Wilhelmus van Asseldonk, geboren op 6-3-1870 te Veghel
Bijschrift, zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel, doorgestreept, op 6-6-1872 naar Erp vertrokken
Bijschrift, dochter: Helena van Asseldonk, geboren op 26-3-1872 te Veghel, doorgestreept, op 6 -4-1872 naar Erp vertrokken
Bijschrift, vrouw: Petronella Vogels, geboren op 10-8-1838 te Veghel, geboekt van register S-Z, fol. 452
Bijschrift, zoon: Martinus van Asseldonk, geboren 21-2-1874 op te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-11-1874
Bijschrift, dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 7-11-1875 te Veghel
Bijschrift 7-2-1876, zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 26-10-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-11-1876
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 8-4-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-8-1878
Bijschrift, zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 13-3-1880 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 4-12-1882 te Veghel
Bijschrift, dochter: Helena Odilia van Asseldonk, geboren op 7-12-1883 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-1-1884
Bijschrift 14-7-1890, nicht: Anna Wilhelmina Vogels, geboren op 11-12-1875 te Veghel
In 1883 naar Pastoor Clercxstraat 22 verhuisd Bevolkingsregister 1879-1892, inv. nr. 1616, fol. 23, Doornhoek
Hoofd: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-11-1836 te Veghel
Vrouw: Petronella Vogels, geboren op 1-8-1838 te Veghel
Zoon: Willem van Asseldonk, geboren op 6-3-1870 te Veghel
Zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 7-11-1875 te Veghel
Dienstmeid: Maria Goorts, geboren op 29-5-1853 te Boekel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Antonius van Asseldonk, geboren op 30-5-1836 te Veghel, op 7-5-1873 hertrouwd
Vrouw: Maria Ketelaars, geboren op 14-6-1840 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-4-1872
Zoon: Wilhelmus van Asseldonk, geboren op 6-3-1870 te Veghel
Bijschrift, zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel, doorgestreept, op 6-6-1872 naar Erp vertrokken
Bijschrift, dochter: Helena van Asseldonk, geboren op 26-3-1872 te Veghel, doorgestreept, op 6 -4-1872 naar Erp vertrokken
Bijschrift, vrouw: Petronella Vogels, geboren op 10-8-1838 te Veghel, geboekt van register S-Z, fol. 452
Bijschrift, zoon: Martinus van Asseldonk, geboren 21-2-1874 op te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-11-1874
Bijschrift, dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 7-11-1875 te Veghel
Bijschrift 7-2-1876, zoon: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-3-1871 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 26-10-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-11-1876
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 8-4-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-8-1878
Bijschrift, zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 13-3-1880 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 4-12-1882 te Veghel
Bijschrift, dochter: Helena Odilia van Asseldonk, geboren op 7-12-1883 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-1-1884
Bijschrift 14-7-1890, nicht: Anna Wilhelmina Vogels, geboren op 11-12-1875 te Veghel
In 1883 van Pastoor Clercxstraat 16 naar Pastoor Clercxstraat 22 verhuisd. Bevolkingsregister 1879-1892, inv. nr. 1616, fol. 23, Doornhoek
Hoofd: Petrus Vervoort, geboren op 31-5-1853 te Veghel
Vrouw: Johanna Maria Vogels, geboren op 8-4-1853 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Vervoort, geboren op 34-4-1854 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Vervoort, geboren op 15-7-1885 te Veghel
Bijschrift, zoon: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-8-1886 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-10-1886
Bijschrift, zoon: Engelbertus Vervoort, geboren op 2-6-1888 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Martinus Vervoort, geboren op 29-7-1889 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-9-1889
Bijschrift, dochter, geboren op 6-2-1891 te Veghel, overleden op 7-2-1891
Het echtpaar is bijgeschreven op 1-6-1883, vermeld 1883-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv nr. 1622, fol. 2039, Zijtaart
Hoofd: Petrus Vervoort, geboren op 31-5-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-11-1908
Vrouw: Johanna Maria Vogels, geboren op 8-4-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-11-1908
Dochter: Johanna Vervoort, geboren op 24-4-1854 te Veghel
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 15-7-1885 te Veghel
Zoon: Engelbertus Vervoort, geboren op 2-6-1888 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1904, dochter: Anna Maria Vervoort, geboren op 21-6-1894 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2015
P. Vervoort Vermeld van 1898-1908, opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
De kinderen van P. Vervoort Bijschrift in 1907-1910, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Johannes, zoon van Petrus Vervoort, geboren op 15-7-1885 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 186
Zus: Johanna, dochter van Petrus Vervoort, geboren op 24-4-1854 te Veghel, doorgestreept, op 5-5-1913 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Broer: Engelbertus, zoon van Petrus Vervoort, geboren op 2-6-1888 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 214
Zus: Anna Maria, dochter van Petrus Vervoort, geboren op 21-6-1894 te Veghel, doorgestreept, op 5-5-1913 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 99
Bijschrift op 7-11-1918, hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 2-6-1888 te Veghel, geboekt van register V, fol. 99
Bijschrift op 7-11-1918, vrouw: Hendrina Josephina Maria van de Ven, geboren op 14-3-1891 te Uden, geboekt van dienstbodenregister, fol. 338Bijschrift op 2-4-1919, dochter: Joanna Petronella Vervoort, geboren op 28-2-1919 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1920, zoon: Antonius Hendricus Vervoort, geboren op 1-7-1920 te Veghel
Bijschrift op 6-5-1921, schoonmoeder: Hendrina van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel, geboekt van register V, fol. 17
Bijschrift op 11-7-1921, zoon: Petrus Hendricus Vervoort, geboren op 11-7-1921 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-10-1921
Het echtpaar is nu hun huwelijk in november 1918 op Pastoor Clercxstraat 16 gaan wonen. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 214
E. Vervoort Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
J. A. van den Akker Bijscshrift in 1921-1931, vermeld in 1932. Hij verhuisde op 25-04-1961 naar Erp. Inv. nr 1710 en 1712; foto van verhuizing van Oda Timmers.
Piet van Heeswijk Vanaf april 1961 Foto van verhuizing van Jan van de Akker in de collectie van  Oda Timmers.
T.J.A. van Heeswijk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads