Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 12

Foto uit de twintiger jaren van de buren, het gezin Van de Tillart, met dit huis op de achtergrond.
Foto van de kindsheidsoptocht in 1948 met het huis op de achtergrond
Foto van eind jaren zestig (onder voorbehoud)
Foto uit 2006


Ouderdom
Omstreeks 1560-1650 waren (de percelen van) Pastoor Clercxstraat 12 en 14 in één hand, die van de kinderen van Henrick Jan Claessen, en later van Jan (Henrick Jan) Claessen. Pastoor Clercxstraat 12 is in de eerse helft van de zeventiende eeuw van Claes Jan (Henrick Jan) Claessen en Pastoor Clercxstraat 14 van diens broer Goort. Vermeldingen van het huis met huidig adres Pastoor Clercxstraat 14 worden vanaf 1531 gevonden, oudere vermeldingen van Pastoor Clercxstraat 12 ontbreken. (De voorganger van) Pastoor Clercxstraat 14 was het ouderlijk stamhuis en (de voorganger van) Pastoor Clercxstraat 12 werd in 1652 gebouwd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een plaexken gemeijnte wesende een huijsplaets, gelegen 'aenden Doren Hoeck', groot 10 roeden
     - e.z.: het goed van de koper
     - a.z.: het goed van Ariaen Janssen Koppens
     - e.e. en a.e.: de gemeint van Veghel
30-09-1652 R50, fol. 171v-172.
'Een seecker huijs ende schop', gelegen 'aenden Doorenhoeck'
     - e.z.: Jan Jan Coppens
     - a.z., e.e. en a.e.: de gemeint
26-03-1654 R51, fol. 65.
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’a 1657 VP-1667, nr. 138.
'Het huijs met het cleijn huijsken, het hopvelt, ende het eeussell'
         e.z.: Hendrick Goorts
         a.z.: mede-deler (condivident)
         e.e.: het goed van de minderjarige kinderen van Dirck Willems,
                genaamd 'den Cloot'
         a.e.: straat
Belast met een cijns aan Helmond.
30-01-1662 R53, fol. 287-291
'Erff en lant' 1702 VP-1702, fol. 216.
Een huis, schuur, schop, bakhuis, hof en aangelegen bouwland en grasland en nieuw erf, grenzend aan de Valstraat 27-09-1798 R112, fol. 183v.
Een huis met schuur, schop, stal, hof en aangelegen groes- en teulland, gelegen aan den Doornhoek 29-01-1830 NtA 8123, nr. 11.
Kadaster: Keselaar E402, huis, schuur en erf, 10,10 are 1832 Kadaster 1832.
In 1879 werd het huis verbouwd; hierna kadaster: E2576, huis en erf, 10,10 are 1879 Art. 3016.
Op 10-04-1920 kreeg H. van de Rijt vergunning voor het bouwen van een bergplaats. 10-04-1920 BV-451.
Op 16-05-1925 kreeg Hendrikus van de Rijt vergunning voor het bouwen van een bergplaats. 16-05-1925 BV-637.
Op 19-06-1925 werd de nieuwe hooiberg door de controleur van de grondbelasting gezien. 19-06-1925 Inv. nr.1196.
In 1939 of 1940 kregen Johannes van de Rijt en de weduwe van Hendrik van de Rijt vergunning om een bergplaats en een privaat te bouwen. 1939-1940 BV na 1936.
Op 03-10-1951 kreeg de weduwe van H. van de Rijdt, wonende op Doornhoek A 60, vergunning om haar woonhuis te verbouwen. 03-10-1951 BV na 1936.
Op 05-08-1952 kreeg de weduwe van H. van de Rijdt, wonende op Doornhoek A 60, vergunning om een varkensstal te bouwen. 05-08-1952 BV na 1936.
Op 17-01-1961 kreeg P. van de Rijt vergunning om een kippenhok te bouwen. 17-01-1961 BV na 1936.
Hierna kadaster: huis, stal, schuur, hok, bouwland en weiland, 10,10 are 1962 Art. 6743.
Kadaster: Pastoor Clercxstraat 12, E3490, bouwland, erf, boerderij en opgaande bomen 1967 Art. 9455.
Adres: Doornhoek 687 (1846-1870), Doornhoek 894 (1870-1892), Doornhoek 914 (1892-1898), Doornhoek 892 (1898-1910), Doornhoek G 52 (1910-1921), Doornhoek G 57 (1921-1931), Doornhoek G 55 (1932-1942), Doornhoek A 60 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 12 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel. nr. 383 en 769; art. 9455.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan Claessen (koopt een perceel van de gemeint om een huis te bouwen) Koop op 30-09-1652 R50, fol. 171v-172.
Dinghen, weduwe van wijlen Jan Claessen aen den Doorenhoeck net haar kinderen (Nicolaes, Willem, Goyart, Lysken en Heylken) en de kinderen van Hanrick Jan Claessen Na 1652 Hg-82, Hm-81; Hm-83.
Claes Jan Claes Vermeld 1652-1657 VP-1657, nr. 138; Hm-81; Hm-83.
De kinderen van Claes Jan Claes: Aert Claessen, Handrick Claessen, Dierck Willems, man van Catharina Claessen, en de voogden over Jan Claessen, verkopen hun deel aan hun broer Jan Claessen Koop 26-03-1654 R51, fol. 65.
De kinderen van wijlen Claes Jan Claes en zijn vrouw Peterken, dochter van Aert Janssen (die afstand doet van het vruchtgebruik), namelijk: Jan, Aert, Hendrick, Catharina (overleden, was getrouwd met Dirck Willems, in 1662 met minderjarige kinderen), en Metien (overleden, was getrouwd met Claessen Goossens, met in 1662 een zoon Jan) Vermeld op 30-01-1662 R53, fol. 287-291.
Hendrick Claessen Deling op 30-01-1662 R53, fol. 287-291.
De 3 kinderen van Handrick, zoon van Nicolaes Jan Claessen Verwerving 1662-1700 Hm-81; Hm-83.
Hendrick Peters van Nunen, alias Ketelaers Vermeld op 04-11-1700 en in 1702 R69, fol. 149-151; VP-1702, fol. 216.
Dirriske, weduwe van Hendrick Peter Ketelaers met haar kinderen Verwerving 1702-1714 Hm-81; Hm-83.
Adriaen Hendrick Peter Ketelaers Vermeld 1719-1722 II-E-106; VP-1722, fol. 482.
De weduwe van Adriaan Hendrik Peters met 4 kinderen Vermeld 1738-1753 VP-1738, fol. 449.
Geerit Hendrikx Houbraken, getrouwd met Dirske, en Jan Dirkx van de Sande, getrouwd met Maria, beide dochters van Adriaan Hendrik Peters Vermeld 1738-1753 VP-1738, fol. 449.
Jan Dirx van de Sande Vermeld 1738-1753 VP-1738, fol. 449.
Peter Laurens van de Rydt Koop in 1754, vermeld in 1761 Hm-81, Hm-83; VP-1761, fol. 216.
Cathariena Lambert van de Hurk, weduwe van Peter Laurens van de Rydt, het vruchtgebruik en haar kinderen (Petronella, Lourens, Lambert en Baltus) het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 232.
Jan Welt Vorstenbosch, getrouwd met Petronella, dochter van Peter Laurens van de Rydt Deling op 27-09-1798 VP-1785, fol. 218.
Johannes Laurens van de Rijt, wonend op de Doornhoek Koop op 29-01-1830, vermeld in 1832 NtA 8123, nr. 11.; kadaster 1832.
Laurens van de Rijt en consorten, landbouwer Verwerving in 1868 Art. 2694.
Johannes van de Rijt en consorten, landbouwer Verwerving in 1873 Art. 3016 en 4086.
Geerdina van de Boom, weduwe van Johannes van de Rijt Vererving in 1900 Art. 4086.
Geerdina van de Boom, weduwe van Johannes van de Rijt, en Lambertus, Maria, Hendricus en Johannes van de Rijdt en Martinus van Zutphen Vererving in 1900 Art. 4086.
Lambertus, Hendrikus en Johannes van de Rijt, ieder voor 1/3 Deling in 1918 Art. 5320.
Johannes van de Rijt (1/2), Hendrica Johanna van den Hoogen, weduwe van Henricus van de Rijt (3/10), en de minderjarigen Geerdina Regina, Johannes Richardus, Richadus Johannes, en Petrus Josephus van de Rijt (ieder voor 1/20 deel) Verwerving in 1928 Art. 5320.
Johannes Richardus van de Rijt, landbouwer, Petrus Josephus van de Rijt, landbouwer, Geerdina Regina van de Rijt, en Henrica Johanna van den Hoogen, weduwe van Henricus van de Rijt Deling in 1940 Art. 6743.
Petrus Josephus Hendrikuszn van de Rijt, landbouwer Koop in 1967 Art. 8116.
 

Bewoners Datum Bronnen
De kinderen van Hendrick Peters Vermeld in 1709 II-B-28 (1709).
Adriaen Henrickx van Nuenen, Peter, Jan en Lijsken boven, Hendrien en Cobus haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Ariaen Henricx van Nuenen alias Ketelaers Vermeld in 1710-1724 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: De weduwe van Arien Hendrik Ketelaars, Mi (dochter)
Onder de 16: Dirske (kind)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Adriaen Hendrix Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 289.
Jan Dirx van de Sande Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 289.
Peeter van de Rydt Vermeld in 1761-1766 II-E-17 en 18, nr. 289.
Leendert van Zeellandt Vermeld in 1771-1781 II-E-17 en 18, nr. 289.
Jan Welt Vorstenbosch Vermeld in 1786-1811 II-E-17 en 18, nr. 289; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Jan W. Vorstenbosch, 59 jaar, geboren op 20-11-1751 in Veghel
Vrouw: Petronella P. van de Reyt, 57 jaar, geboren op 5-11-1753 in Veghel
Inwonend: Adriaan H. Versteegde, 28 jaar, geboren op 1-4-1781 in Veghel
Inwonend: Jennemie J. Willems, 18 jaar, geboren op 7-8-1791 in Veghel
Inwonend: Johannes L. van de Reyt, 15 jaar, geboren op 4-10-1795 in Veghel
Inwonend: Catriena L. van de Reyt, 8 jaar, geboren op 2-1-1802 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Jan Welt Vorstenbosch Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Jan Vorstenbosch, 79 jaar, geboren in Veghel
Vrouw: Petronella van de Rijt, 76 jaar, geboren in Veghel
Man: Johannes van de Ryt, 36 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van den Tillaart, 36 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lourens van de Rijt, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert van de Rijt, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Lambert Bouwmans, 15 jaar, geboren in Dinther
Dienstmaagd: Helena van Hoof, 21 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Jan Welt Vorstenbosch (overleden in 1838) en Johannes Lourens van de Rijt Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Johannes van de Rijt, 36 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van de Tillaart, 36 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lourens van de Rijt, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert van de Rijt, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan van de Rijt, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van de Rijt, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van de Rijt, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Maria van der Landen, 18 jaar, geboren in Uden
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Johannes Lourens van de Rijt Vermeld 1842-1849 NA1225.
Johannes van de Ryt Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Johannes van de Rijdt, geboren in 1793 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-7-1853
Moeder: Maria van de Tillaart, geboren in 1793 te Veghel
Zoon: Laurens van de Rijdt, geboren in 1827 te Veghel
Zoon: Lambertus van de Rijdt, geboren in 1828 te Veghel
Zoon: Jan van de Rijdt, geboren in 1834 te Veghel, doorgestreept, vertrokken naar dienstbodenregister nr. N38
Zoon: Johannes van de Rijdt, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 482
Dochter: Maria van de Rijdt, geboren in 1841 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van de Rijdt, geboren in 1836 te Veghel, in 1853 vertrokken naar fol. 482
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
De weduwe van Johannes van de Rydt Vermeld in 1849-1861 Inv. nr. 1703.
De kinderen van Johannes van de Rydt Vermeld in 1849-1868 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Lourens van de Ryt, geboren op 4-5-1827 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Maria van de Ryt, geboren op 9-2-1831 te Veghel
Broer: Johannes van de Ryt, geboren op 8-5-1834 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Johannes van de Ryt, geboren op 10-5-1836 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1765
Hoofd: Lourens van de Ryt, geboren op 4-5-1827 te Veghel
Zus: Maria van de Ryt, geboren op 9-2-1831 te Veghel, doorgestreept, op 31-5-1867 naar Boekel vertrokken
Broer: Johannes van de Ryt, geboren op 8-5-1834 te Veghel
Broer: Johannes van de Ryt, geboren op 10-5-1836 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 8-5-1869, naar register N-Z
Broer: Jan van de Ryt, geboren op 10-5-1836 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Zwagerin: Hendrina van de Ven, geboren op 1-7-1836 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 928, Doornhoek, huis nr. 687
Hoofd: Lourens van de Ryt, geboren op 4-5-1827 te Veghel
Broer: Johannes van de Ryt, geboren op 8-5-1834 te Veghel
Broer: Jan van de Ryt, geboren op 10-5-1836 te Veghel
Zwagerin: Hendrina van de Ven, geboren op 1-7-1836 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1779
Johannes van de Rijdt Vermeld in 1869-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Johannes van de Rijt, geboren op 10-5-1836 te Veghel
Vrouw: Hendrina van de Ven, geboren op 1-7-1836 te Veghel
Het echtpaar is op 8-5-1869 bijgeschreven, vermeld in 1869-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, nv. nr. 1608, blad nr. 344, Doornhoek, huis nr. 687
Hoofd: Lourens van de Ryt, geboren op 4-5-1827 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 20-4-1872
Broer, later hoofd: Johannes van de Ryt, geboren op 8-5-1834 te Veghel
Broer: Jan van de Ryt, geboren op 10-5-1836 te Veghel
Vrouw: Hendrina van de Ven, geboren op 1-2-1836 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-5-1878
Bijschrift, dochter: Johanna van de Rydt, geboren op 6-8-1871 te Veghel, doorgestreept, op 9-12-1886 naar Dinther vertrokken
Bijschrift, zoon: Lambertus van de Rydt, geboren op 11-10-1873 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van de Rydt, geboren op 10-12-1875 te Veghel
Bijschrift 1-5-1881, vrouw: Geerdina van den Boom, geboren op 1-2-1841 te Dinther
Bijschrift, zoon: Johannes van de Rijt, geboren op 19-3-1883 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van de Rijt, geboren op 19-5-1881 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van de Rijt, geboren op 4-8-1871 te Veghel, op 5-4-1891 uit Dinther gekomen
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1620, fol. 1490, Doornhoek
Hoofd: Johannes van de Ryt, geboren op 11-5-1836 te Veghel
Dochter: Johanna van de Rydt, geboren op 4-8-1871 te Veghel
Zoon: Lambertus van de Rydt, geboren op 18-3-1873 te Veghel
Dochter: Maria van de Rydt, geboren op 10-12-1875 te Veghel
Broer: Johannes van der Rijdt, geboren op 6-5-1834 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van Geen, geboren op 11-4-1841 te Erp
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Johannes van de Ryt, geboren op 8-5-1834 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-5-1899
Vrouw: Geerdina van den Boom, geboren  op 1-4-1841 te Veghel
Broer: Johannes van der Rijdt, geboren op 11-5-1836 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-1-1905
Dochter: Johanna van de Rydt, geboren op 4-8-1871 te Veghel, doorgestreept, op 19-9-1893 naar Dinther vertrokken
Zoon: Lambertus van de Rydt, geboren op 18-3-1873 te Veghel
Dochter: Maria van de Rydt, geboren op 10-12-1875 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 1850
Zoon: Hendricus van de Rydt, geboren op 19-5-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 201
Zoon: Johannes van de Rydt, geboren op 19-3-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 203
Bijschrift op 27-2-1902, zoon: Hendricus van de Rydt, geboren op 19-5-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 205
Bijschrift: zoon: Johannes van de Rydt, geboren op 19-3-1883 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 203
Bijschrift op 31-12-1907, kleinzoon: Johannes van Zutphen, geboren op 13-9-1903 te Boekel, op 14-12-1907 uit Boekel gekomen, doorgestreept, op 18-11-1907 naar Boekel vertrokken
Bijschrift op 19-3-1908, zoon: Hendricus van de Rydt, geboren op 19-5-1881 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 205
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1537
De weduwe van Johannes van de Rijt Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Vrouw: Geerdina van den Boom, weduwe van Johannes van de Rijt, geboren  op 1-4-1841 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-8-1916
Zoon: Lambertus van de Rydt, geboren op 18-3-1873 te Veghel
Zoon: Johannes van de Rydt, geboren op 19-3-1883 te Veghel
Zoon: Hendricus van de Rydt, geboren op 19-5-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 330
Vemeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 311
Bijschrift op 10-7-1917, hoofd: Hendrikus van de Rijt, geboren op 19-5-1881 te Veghel, landbouwer, geboekt van register M-R, fol. 311
Bijschrift op 10-7-1917, vrouw: Hendrica Joanna van den Hogen, geboren op 18-6-1887 te Uden, geboekt van dienstbodenregister, fol. 131
Bijschrift op 24-10-1918, dochter: Geerdina Regina van de Rijt, geboren op 23-10-1918 te Veghel
Bijschrift op 2-8-1920, hoofd: Johannes Richardus van de Rijt, geboren op 1-8-1920 te Veghel
Vermeld in 1917-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 330
H. van de Rijt - van de Hoogen Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
De kinderen van J. van de Rijt Bijschrift in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
De weduwe van H. van de Rijt Vermeld in 1930 Inv. nr. 1712
J. en P. van de Rijt Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads