Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg AOuderdom
Achter huis adres Leinserondweg 9 heeft nog een huisje gestaan. In 1653 werd het goed toebedeeld aan Jan en Hendrick, zonen van Lenaert Handrick Huijben. Waarschijnlijk is er toen dit huisje bijgebouwd. Het huis wordt in 1657 en in een lijst van huizen uit 1736 genoemd, maar wordt niet meer genoemd in het overzicht van 1761. De grond waar het huis op stond wordt in 1768 bij de grond van het huis dat nu adres Leisnerondweg 9 heeft, gevoegd.

De Leinserondweg loop rond 'De Hostie'. Deze naam is een verbastering van Hofstad. De meeste percelen van 'De Hostie' zijn al vóór ca. 1200 van de gemene gronden voor privégebruik uitgegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Leinserondweg 9 en Leinserondweg A: ‘Twee huyskens, hoff, boomgaert, ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 163.
‘Een slegt kleijn huijsken met hoff en land groot ontrent een loopense', gelegen ‘opt Zeijtaert' 15-10-1700 R69, fol. 143v-144.
'Het lant van Hendrick Hendrick Leenders bij het huijs, busselen' 1702 VP-1702, fol. 264.
'Erff, lant en busselen' 1722 VP-1722, fol. 557.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Henrick, zoon van Lenaert Henrick Huyben Vererving 1646-1657 Hg-6.
Henrick Lenerts Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 163.
De 6 kinderen van Henrick, zoon van Lenaert Henrick Huyben Vererving 1657-1700 Hg-6.
Henrick Henrick Lenarts, hij overleed op 15-09-1700 zonder kinderen na te laten. Vererving 1657-1700 Hg-6; R69, fol. 143v-144.
Lenaert Hendrick Lenaerts. Vererving op 15-09-1700 R69, fol. 143v-144.
Peter Hendricx Lenarts Koop in 1713 Hg-6.
Peter Hendrik Vrijt Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 557.
De kinderen van Peter Hendrik Vreijt Vererving 1722-1730 VP-1722, fol. 557.
Hendrien, vrouw van Matijs Jan Peters, en Jan Peter Hendrik Lenaerts Vererving in 1730 Hg-6.
Mattijs Jan Peters met 3 kinderen Vererving 1730-1743 Hg-6.
De kinderen van Peter Smits Vermeld in 1737 II-E-17en 18, nr. 323.
Jan Peter Smits Deling op 13-05-1751 VP-1738, fol. 528.
Hendrina Adriaans van Roosmalen, weduwe van Jan Peter Smits, met haar kinderen en kleinkinderen Vererving in 1751 VP-1753, fol. 227.
De weduwe van Hendrik Tony van Eert het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht (Het huis is dan al afgebroken.) Koop op 13-09-1768 VP-1761, fol. 245v en 246.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Thonissen, Catelijns de vrouw, Catelijn, Jan, Henrick en Willem haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Theunissen Tibos Vermeld in 1709 II-B-28 (1709).
Peter Jan Theunis Tibos Vermeld in 1710-1713 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713).
Tonij Alberts Vermeld 1713-1714 II-E-70 (1713), 71 (1714).
Henrick Alberts Vermeld in 1715 II-E-81 (1715).
Peter Hendrick Smits Vermeld 1717-1724 II-E-74 (1717), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Philip Jan Josephs (man), Deliana (vrouw)
Onder de 16: Hendrik, Jenneke, Peter en Johannes (kinderen)
   
Philips Jan 1736 II-E-17 en 18, nr. 323.
afgebroken 1761 II-E-17 en 18, nr. 323.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads