Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 20

Foto van circa 1969
Leinserondweg 20 f.jpg (308304 bytes) Foto uit begin jaren tachtig. De garagedeur dateert uit de tijd dat er een nieuw huis gebouwd werd.
Leinserondweg 20 g.jpg (341817 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006
Foto uit 2006


Ouderdom
Dit huis vormde met de huizen op adres Leinserondweg 22 en Leinserondweg 23 met bijbehorende percelen het oude landgoed Seitaart. De ontginningen in dit gebied behoren tot de oudste aan de westzijde van de Aa, en kunnen met enig voorbehoud op de elfde of twaalfde eeuw gedateerd worden. Het goed Seitaart was een leengoed van de heer van Geffen. Al vóór 1406 is dit leengoed gesplitst in 2 hoeven: Groot Seitaart (nu Leinserondweg 22 en 23) en Klein Seitaart (nu Leinserondweg 20). In 1428 waren beide hoeven weer in één hand en dat bleven ze tot 1599-1642. Hierna werd het leengoed in 3 delen gesplitst, met de 3 huizen die nu als adres Leinserondweg nr. 20, 23 hebben en een afgebroken huis (dat huisnummer 22 had).
 

Beschrijving Datum Bronnen
Johannes, heer van Erp, verkoopt in bijzijn van schepenen van 's-Bosch, aan Aelbertus, zoon van wijlen Rutgherus gezegd van Beirgelen, eenen jaar-en erfcijns van 7 ponden, munt gangbaar ter beurs van 's-Bosch, betaalbaar met O.L. Vrouw Lichtmis en te beuren uit zijn huis met toebehoor onder de parochie Vechel ter plaatse "Zittart", onder beding, dat hij dien cijns binnen de 4 jaar kan terugkoopen met 49 gouden denaren, "Peters croon" geheeten. 24 juli 1436

Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnummer 16.1117, inv. nr. 5 en 518

'Huys, hoff, boomgaert, toecomende joncker Bex', aangelegen landerijen, groot 33 lopens + 35 roeden, 'hoy ende groes eeusselvelden ende heytvelden bij malcanderen gelegen', groot 52 lopens 1657 VP-1657, nr. 173.
'De Cleijne Hoeve, gelegen tot Vechel op Zijttaert', groot ca. 90 lopens 13-09-1709 Geffen, nr. 2.
'Klein Seitaart' 1832 Kadasterkaart 1832.
Kadaster: Grietenveld E531, huis, schuur en erf, 12,30 are 1832 Kadaster 1832.
Op 18-08-1906 kreeg de eigenaar een toestemming om een bakhuis bij de boerderij te bouwen. 18-08-1906 BV-58.
Kadaster: huis, bakhuis, schuur en hok, 12,30 are 1915 Art. 5166.
Op 17-08-1936 kreeg de eigenaar toestemming om een schuur te bouwen. 17-08-1936 BV-1280.
Op 27-03-1939 kreeg H. Henst vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 27-03-1939 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 665 (1846-1870), Zijtaart 864 (1870-1892), Zijtaart 871 (1892-1898), Zijtaart 847 (1898-1910), Zijtaart G 25 (1910-1921), Zijtaart G 25 (1921-1931), Zijtaart G 23 (1932-1942), Zijtaart A 25 (1943-1967), Leinserondweg 20 (vanaf 1967). Recent is er een huisje bijgebouwd dat huisnummer 20 heeft gekregen, de oude boerderij heeft geen huisnummer meer. 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel nr. 383.
 

Eigenaars (leenmannen van Geffen) Datum Bronnen
Lucas, zoon van Lucas van Erpe en Lucas zoon van Johannes van Erpe Vermeld in 1406 Hm-79; HM-87.
De weduwe van Lucas, zoon van Lucas van Erpe en de weduwe van Lucas zoon van van Johannes van Erpe Verwerving 1421-1447 Hm-79; Hm-87.
Johannes van Erpe Verwerving 1421-1428, vermeld op 24 juli 1436 Hm-79; Hm-87; BP-1428, fol. 193; Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnr. 16.1117, inv. nr. 5 en 518.
Johannes van Erpe Verwerving 1421-1428 Hm-79; Hm-87; BP-1428, fol. 193.
Rutgerus van Erpe Verwerving 1447-1465 Hm-79; Hm-87.
Henricus van Nuenen, schoonzoon van Johannes van Erp Verwerving 1465-1498 Hm-79; Hm-87.
Philipus, zoon van Henricus van Nuenen Verwerving 1507-1599 Hm-79; Hm-87.
Wilhelmus, zoon van Philipus Henricus van Nuenen Verwerving 1507-1599 Hm-79; Hm-87.
Joncker Walraven van Nuynhem Vermeld op 27-02-1562 R27, fol. 343-344.
Jouffvrouwe Maria van Polluyn (Oirschot) Vermeld in 1599-1642 en in 1646 Hm-79; Hm-87.
Jonker Adam van Baexen Vererving 1599-1642, vermeld in 1657 Hm-79; Hm-87; VP-1657, nr. 173.
De 4 kinderen van Jonker Adam van Baxen Vererving 1657-1709 Hm-79; Hm-87.
Heer Hendrick van Baxen, heer van Westmeerbeeck enz. Vererving 1657-1709 Hm-79; Hm-87.
Jonker Adam van Baxen,  heer van Westmeerbeeck enz. Vererving 1657-1709 Hm-79; Hm-87.
Heer Philip Fransois le Cock, heer van Lieskensrode Leenverhef op 13-09-1709 Hm-79; Hm-87; Geffen nr. 2.
Baron le Cock Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 574.
De weduwe van P. Fransoijs le Coxk met 3 kinderen Vererving 1722-1738 Hm-79; Hm-87.
Baronesse douariere le Cocq Leenverhef op 08-03-1729 Geffen, nr. 2.
Een kind van P. Fransoijs le Cock Verwerving 1729-1738 Hm-79; Hm-87.
Monsieur Lambertus van Roosmalen, koopman te 's-Hertogenbosch Koop op 31-10-1738, leenverhef op 07-11-1738 VP-1722, fol. 574, Hm-79; Hm-87; Geffen, nr. 2.
Juffrouw Josepha Wilhelma Meulenhoff, weduwe van Lambertus van Roosmalen het vruchtgebruik en haar 4 kinderen (Wilhelmina Jacoba, Martinus Josephus, Joannis Dominicus en Assuerus Francisus) het erfrecht Vererving 1758-1753, leenverhef op 11-07-1754 VP-1738, fol. 546; Hm-79; Hm-87; Geffen nr. 2.
Martinus Josephus van Roosmalen Deling op 05-02-1763 VP-1761, fol. 254; Hm-79; Hm-87.
Heer Theodorus Sopers ('s-Hertogenbosch) Koop op 07-10-1809 VP-1785, fol. 255v.
Heer Johannes Mollerus ('s-Hertogenbosch) Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 1445 en 2752-2756 (1566 en 3166-3185)
Jonkheer Josephus Franciscus de Kuyper (Veghel) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Jonkvrouwe Maria Angeliqua Josephina de Kuijper, getrouwd met jonkheer Johannes Ludovicus Leopoldus van Sasse van Ysselt, wonend te Tilburg Verwerving in 1893 Art. 1770.
Jonkheer Johannes Ludovicus Leopoldus Pacificus Maria van Sasse van Ysselt, oud postdirecteur, wonend in Veghel Verwerving in 1914 Art. 1770.
Jeanette Maria van Vlijmen, weduwe van jonkheer Joseph Leopold Emile Maria van Sasse van Ysselt, wonend in Schijndel (vanaf 1917 in Boxmeer) voor de ene helft, en Olivier Louise Marie van Sasse van Ysselt, en Anna Benedicta Maria van Sasse van Ysselt voor de andere helft Deling in 1915 Art. 5166.
Ika Maria Louise van Sasse van Ysselt, wonend in Bellingham bij Hexam, Josepha Margaretha van Sasse van Ysselt, wonend in Northumberland, Ika Anna Benedicta Maria van Sasse van Ysselt, wonend in Boxmeer, Jeanette Maria van Vlijmen, geboren op 29-06-1890, wonend in Boxmeer, met het vruchtgebruik door de douarière van jonkheer Joseph Leopold Emile Maria van Sasse van Ysselt Verwerving in 1968 Art. 9556.
 

Bewoners Datum Bronnen
Arien Jan Ariens Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 173
Jan Arien Ariens van der Hoeven Vermeld in 1702-1719 VP-1702, fol. 269; II-E-111.
Jan Ariaen Ariaens, Marij sijn vrouw, Claes en Loenis de knechts, Marij en Catalijn de meijsiens, boven, en Ariaen haere soon onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Arien Ariens Verhoeven Vermeld in 1709-1720 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Jan Adriaan Verhoeve (man), Adriaan (zoon), Mari (vrouw), Claas Tijssen, Aart Willems, Maria Jans en Marij Hendricx (boden)
Onder de 16: Adriaan, Joannis, Wilbort, Lambert, Antonet en Maria (kinderen), en Beth Hendricx (meid)
   
Jan Ariens Verhoeven Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 331
Adriaan Jan Ariens Verhoeven Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 331
De weduwe van Adriaen Verhoeven Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 331
Jan Verhoeven Vermeld in 1776-1806 II-E-17 en 18, nr. 331;E248 (1806).
De kinderen van Jan Verhoeven Vermeld in 1807-1811 E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Broer: Jan J. Verhoeven, 38 jaar, geboren op 3-7-1772 in Veghel
Zus: Hendriena J. Verhoeven, 43 jaar, geboren op 28-12-1767 in Veghel
Zus: Maria J. Verhoeven, 23 jaar, geboren op 7-9-1787 in Veghel
Inwonend: Jan van de Weyenborg, 30 jaar, geboren op 1-11-1780 in Nunen
Inwonend: Dirk A. Keurlings, 22 jaar, geboren op 1-11-1788 in Veghel
Inwonend: Marte B. van Mierlo, 17 jaar, geboren op 26-6-1793 in Veghel
Inwonend: Martienus J. van Duynhoven, 16 jaar, geboren op 2-2-1794 in Veghel
Inwonend: Jennemie J. Verputten, 23 jaar, geboren op 19-10-1787 in Veghel
Inwonend: Willemyna G. van den Bogaert, 16 jaar, geboren op 2-10-1794 in Erp
Inwonend: Dieliaan J. Ketelaars (meisje), 14 jaar, geboren op 2-11-1796 in Veghel
Inwonend: Cornelis F. Kransen, 19 jaar, geboren op 1-7-1791 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Hendrik Joannes Kilsdonck Vermeld in 1822 NA1221 (1822).
Lambert Aard Langens Vermeld in 1824 NA1223 (1824).
Man: Lambertus Langens, 40 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Hendrina Ketelaars, 42 jaar, geboren in VeghelKind: Hendricus Langens, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodora Langens, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Arnolda Langens, 8 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Martinus van der Heijde, 31 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstmaagd: Elizabeth van den Tillaart, 19 jaar, geboren in Schijndel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Lambert Langens Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Lambertus Langens, weduwnaar, 50 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus Langens, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodora Langens, 21 jaar, geboren in Veghel, overleden op 26-5-1841
Kind: Arnolda Langens, 18 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johannes van den Broek, 27 jaar, geboren in Dinther
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Jacob Ketelaars Vermeld 1842-1846 NA1225.
Jan Biemans In 1846 uit Erp gekomen NA1225.
Jan Biemans Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Vader: Jan Biemans, geboren in 1804 te Erp
Moeder: Maria Kerkhof, geboren in 1807 te Uden
Zoon: Martinus Biemans, geboren in 1835 te ErpZoon: Lambert Biemans, geboren in 1837 te Erp, schoolleerling
Zoon: Johannes Biemans, geboren in 1839 te Erp, schoolleerling
Zoon: Petrus Biemans, geboren in 1842 te Erp, schoolleerling, doorgestreept, vertrokken naar B106
Dochter: Joanna Biemans, geboren in 1836 te Erp
Dochter: Geertrui Biemans, geboren in 1844 te Erp
Dochter: Geertrui Biemans, geboren in 1845 te Veghel
Dochter: Henrica Biemans, geboren in 1849 te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Maria van de Rydt, geboren in 1826 te Veghel, in 1850 van fol. 615 gekomen, doorgestreept, gehuwd op 2-2-1851, in 1851 vertrokken naar fol. 517
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Joannes Biemans, geboren op 7-1-1804 te Erp, akkerbouwer
Vrouw: Maria Kerkhof, geboren op 16-2-1807 te Uden, akkerbouwer
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 10-5-1835 te Erp, akkerbouwer
Dochter: Josina Biemans, geboren op 2-7-1834 te Erp, akkerbouwer
Zoon: Lambertus Biemans, geboren op 17-8-1837 te Erp, akkerbouwer
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 3-9-1839 te Erp, akkerbouwer
Dochter: Geertruida Biemans, geboren op 9-11-1844 te Erp, akkerbouwer
Dochter: Elisabeth Biemans, geboren op 9-9-1845 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Hendrica Biemans, geboren op 30-3-1849 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Volkstelling 31-12-1859, Inv. nr. 1651
J.P. Biemans Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Joannes Biemans, geboren op 70101804 te ErpVrouw: Maria Kerkhof, geboren op 16-2-1807 te Uden, doorgestreept, overleden op 7-10-1868
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 10-5-1835 te Erp, doorgestreept, op 1-3-1868 vertrokken naar Erp
Dochter: Joanna Biemans, geboren op 2-7-1834 te Erp, doorgestreept bij de volkstelling op 1-12-1869
Zoon: Lambertus Biemans, geboren op 17-8-1837 te Erp
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 1-9-1839 te Erp
Dochter: Geertruida Biemans, geboren op 9-11-1844 te Erp
Dochter: Elisabeth Biemans, geboren op 9-9-1845 te Veghel, doorgestreept. op 10-11-1865 naar Erp vertrokken
Dochter: Hendrina Biemans, geboren op 20-3-1849 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth Biemans, geboren op 9-9-1845 te Veghel, op 6-4-1867 uit Erp gekomen
Bijschrift, zoon: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 602, blad nr. 87, Zijtaart huis nr. 665
Hoofd: Jan Biemans, geboren op 7-1-1804 te Erp
Zoon: Lambertus Biemans, geboren op 18-8-1837 te Erp
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 3-9-1839 te Erp
Dochter: Geertruida Biemans, geboren op 9-11-1840 te Erp
Zoon: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp
Dochter: Elisabeth Biemans, geboren op 9-9-1845 te Veghel
Dochter: Hendrika Biemans, geboren op 30-3-1849 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778.
Hoofd, later vader: Joannes Biemans, geboren op 7-1-1804 te Erp, doorgestreept, overleden op 2-2-1878
Zoon, later hoofd: Lambertus Biemans, geboren op 17-8-1837 te Erp, gehuwd op 7-3-1877
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 1-9-1839 te Erp, doorgestreept, overleden op 26-2-1876
Dochter, later zus: Geertruida Biemans, geboren op 9-11-1844 te Erp, doorgestreept
Zoon: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 132
Dochter: Elisabeth Biemans, geboren op 9-9-1845 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register fol. 1549
Dochter: Hendrina Biemans, geboren op 20-3-1849 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 30-4-1873, geboekt naar register C-F, fol. 475
Bijschrift 4-5-1877, vrouw: Maria Raaijmakers, geboren op 21-10-1848, gehuwd op 7-3-1877 te Veghel
Bijschrift, niet verwant: Adriana van den Biggelaar, geboren op 13-3-1826 te Erp, ingeschreven bij de volkstelling van 1890
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 131, Zijtaart
Hoofd: Lambertus Biemans, geboren op 17-8-1837 te Erp, doorgestreept, overleden op 27-4-1895
Vrouw: Maria Raaijmakers, geboren op 21-10-1848, doorgestreept, geboekt naar fol. 2077
Niet verwant: Adriana van den Biggelaar, weduwe van Hendrik van Rijbroek, geboren op 15-3-1826 te Erp, Zijtaart 867, geboekt naar Liefdeshuis Zijtaart, fol. 2
Vermeld 1892-1910, Adriana van de Biggelaar verhuisde naar Pastoor Clercxstraat 38 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 121
Hoofd: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp, gehuwd op 14-5-1870
Vrouw: Hendrika Verhoeven, geboren op 11-10-1844 te Schijndel, gehuwd op 14-5-1870
Bijschrift, zoon: Martinus Biemans, geboren op 6-2-1871 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 2-9-1872 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Biemans, geboren op 5-8-1874 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika Biemans, geboren op 22-7-1875 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-8-1876
Bijschrift, dochter: Johanna Biemans, geboren op 13-5-1877 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-6-1877
Bijschrift, zoon: Jan Biemans, geboren op 11-1-1878 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus Biemans, geboren op 13-5-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Josina Biemans, geboren op 29-7-1881 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-10-1881
Bijschrift, dochter: Adriana Biemans, geboren op 31-2-1882 te Veghel
Bijschrift, dochter: Ardina Biemans, geboren op 26-4-1884 te Veghel
Het echtpaar is ingeschreven op 14-5-1870, vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 132, Zijtaart
Hoofd: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp
Vrouw: Hendrika Verhoeven, geboren op 14-10-1844 te Schijndel
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 6-2-1871 te Veghel
Zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 4-9-1872 te Veghel
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 5-4-1874 te Veghel
Zoon: Jan Biemans, geboren op 11-1-1878 te Veghel
Zoon: Adrianus Biemans, geboren op 18-5-1879 te Veghel
Dienstknecht: Renier de Bresser, geboren op 23-12-1856
Dienstmeid: Johanna Maria van Lieshout, geboren op 30-11-1856 te Erp
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816.
Hoofd: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp
Vrouw: Hendrika Verhoeven, geboren op 24-2-1845 te Schijndel
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 6-2-1871 te Veghel, doorgestreept, op 5-3-1896 naar Erp vertrokken
Zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 4-9-1872 te Veghel, doorgestreept, op 30-5-1896 naar Erp vertrokken
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 5-4-1874 te Veghel
Zoon: Jan Biemans, geboren op 11-1-1878 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 21
Zoon: Adrianus Biemans, geboren op 18-5-1879 te Veghel, doorgestreept, op 28-5-1906 naar Erp vertrokken
Dochter: Adriana Biemans, geboren op 31-2-1882 te Veghel
Dochter: Ardina Biemans, geboren op 26-4-1884 te Veghel
Bijschrift 8-3-1903, zoon: Jan Biemans geboren op 11-1-1878 te Veghel, van dienstbodenregister, fol. 21, doorgestreept, op 20-5-1905 naar Beek en Donk vertrokken
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 123
P. Biemans Vermeld van 1898-1908, opgevolgd in1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp, landbouwer, doorgestreept, overleden op 27-2-1917
Vrouw: Hendrika Verhoeven, geboren op 24-2-1845 te Schijndel
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 5-4-1874 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 24
Dochter: Adriana Biemans, geboren op 31-2-1882 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 140
Dochter: Ardina Biemans, geboren op 26-4-1884 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 224
Bijschrift op 6-3-1915, kleindochter: Hendrica Biemans, geboren op 5-2-1911 te Beek en Donk, op 2-3-1915 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 34
Het gezin woonde in 1910 op Leinserondweg 20. Tussen 1910 en 1921 verhuisd naar Leindersondweg 19 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 146
Johannes Vogels Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Hoofd: Johannis Vogels, geboren op 14-2-1874 te Nistelrode
Vrouw: Hendrika van den Tillart, geboren op 1-2-1872 te Veghel, doorgestreept, geboren op 21-2-1912
Dochter: Wilhelmina Vogels, geboren op 9-12-1901 te Veghel, op 21-8-196 naar het Liefdesgesticht  te Maria-Heide
Zoon: Martinus Vogels, geboren op 24-12-1903 te Veghel
Dochter: Adriana Vogels, geboren op 9-11-1905 te Veghel
Dochter: Lamberta Vogels, geboren op 4-4-1908 te Veghel
Bijschrift op 30-9-1912, vrouw: Adriana Biemans, geboren op 31-3-1882 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 146
Het gezin is tussen 1910 en 1921 verhuisd van Leinserondweg 19 naar Leinserondweg 20

Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 140

Hermann F.H. Henst Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Jan Henst Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads