Foto's Huizen Kroniek

Lage Biezen 2

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1542-1545 stond hier een huis. Mogelijk is dat daarna verdwenen, want in 1636 stond er een 'Nieuw Huis'. Het huis ernaast, Lage Biezen A was het 'Oud Huis'. Kennelijk is Lage Biezen 2 er in of kort voor 1636 bijgebouwd. In 1724 stond er nog maar een huis op dit perceel. In 1736 2 huizen. Het oudste van deze twee huizen kwam in 1761-1766 leeg te zijn en enige tijd daarna afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
De kinderen van Dirck Symonss betalen een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan Jannen Roever Segerss. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel aen die Biesen
     - e.z.: Marten Symonss Vervest
     - a.z.: het goed van (..) die Lew
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Marten Symons
Dirck soene wylen Hanrick Houbraken heeft beloofd deze 4 Bossche ponden te betalen aan Symon soene wylen Dirck Symonss en Hanricken soene wylen Ruth Lambertss man van Anna dochter wylen Dirck Symonss Vervest.
12-05-1542 R24, fol. 493-494.
‘Enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 4 ‘loepensen’, gelegen in Veghel ‘aenden Byesen’
     - e.z.: Dirck Hanricxs die Lew die auwe
     - a.z.: Marten Symonss Vervest
     - e.e.: ‘scerp vuyt’ van het goed van voornoemde Marten
     - a.e.: ‘op die gemeynstraet’
Ook de ½ van ‘enen streep lants’, genoemd Truyen streep, groot ca. 3 ‘loepensaets’, gelegen in de parochie Sente Oeden Roede in Critenborch. Ook de ½ van ‘enen stuck lants’, genoemd den Busecker, groot ca. 1 ‘Bosch sesterze’, gelegen in Veghel 'aenden Byesen in Nedercritenborch'.

Het goed is belast met jaarlijks de ½ van een erfcijns van 3 Carolus gulden aan de 2 kinderen van Dirck Symons Vervest en zijn laatste vrouw Arden.
13-05-1545 R25, fol. 21-22.
'Het n[i]eu huijs met het schuerken ende het aengelegen lant met het eusselken daer teijnden aen, gelegen aenden Biesen'
- e.z. en a.e.: Wijn Jan Celen, mede-erfgenaam
- a.z.: Jan Jan Diricx
- e.e.: de straat
14-08-1636 R45, fol. 434-442.
‘Huys, hoff, boomgaert ende haer lant’ 1657 VP-1657, nr. 234.
'Het huys aenden Biesen metten aengelegen landt ende groese', met 18 ´uyt gesmette boomen', groot ca. 4 lopens
- e.z. Jan Wynnen
- a.z.: Jan Tonis van Bergeyck
- e.e.: Jan Aerts
- a.e.: de straat
13-10-1664 R54, fol. 277-283.
'Het erff ende lant' 1702 VP-1702, fol. 288.
'Huys en landt' 1738 VP-1738, fol. 618.
Kadaster: Lage Biezen E796, huis, schuur en erf, 8,50 are 1832 Kadaster 1832.Op 26-09-1962 kreeg C. Habraken, wonende op Biezen A 163, vergunning om twee zijgevels te vernieuwen.
19-02-1962 BV na 1936.
In 1964 werd een verandering van de perceelsgrenzen en een vernieuwing van het huis in het kadaster geregistreerd; hierna kadaster: Biezen A 163, E3374, huis, erf, schuur (bijschrift in 1965: 'stal'), 8,80 are. 1964 Art. 8582.
Op 14-01-1964 kreeg C. Habraken, wonende op Biezen A 163, vergunning om een gevel van zijn boerderij  te vernieuwen. 14-01-1964 BV na 1936.
Op 20-09-1966 kreeg C. Habraken, wonende op Biezen A 163, vergunning om een garage met berging te bouwen. 20-09-1966 BV na 1936.
Adres: Biezen 617 (1846-1870), Biezen 807 (1870-1892), Biezen 815 (1892-1898), Biezen 787 (1898-1910), Biezen G 132 (1910-1921), Biezen G 148 (1921-1931), Biezen G 150 (1932-1942), Biezen A 163 (1943-1967), Lage Biezen 2 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De kinderen van Dirck Symonss Vermeld op 12-05-1542 R24, fol. 493-494.
Symon soene wylen Dirck Symonss Vervest en zijn zus Anna (getrouwd met Hanrick zoon van wijlen Rut Lambertssoen) Vermeld op 13-05-1545 R25, fol. 21-22.
Hanrick zoon van wijlen Rut Lambertssoen (koop van de andere 1/2) Koop op 13-05-1545 R25, fol. 21-22.
Henrick Marten Sijmonss, man van Berber, dochter van Arien Aerts Vermeld op 22-03-1600 en op 14-08-1636 R32, fol. 298; R45, fol. 434-442.
De kinderen van Henrick Marten Sijmonss en Berber, dochter van Arien Aerts, met name: Anneken (weduwe van Aert Geerlincx), Lijksen (getrouwd met Jan Jan Dircx Cruijsbroeders), en Grietken (overleden, was getrouwd met Jan Martens Meus, met in 1636 minderjarige kinderen) Vermeld op 14-08-1636 R45, fol. 434-442.
Anneken, weduwe van wijlen Aert Geerlincx met haar kinderen Deling op 14-08-1636; vermeld in 1657 R45, fol. 434-442; VP-1657, nr. 234.
Anneken, dochter Hendrick Marten Symonsen, weduwe van Aert Geerlincx Vermeld op 13-10-1664 R54, fol. 277-283.
De kinderen (en kleinkinderen) van Aert Geerlincx en zijn vrouw Anneken dochter Hendrick Marten Symonsen, namelijk: Geryt, Marten, Sijken (weduwe van Daniel Lenaerts), Anneken (weduwe van Lonis Lonissen), Barbera, Meriken (getrouwd met Jan Aerts van der Mee, Arien (overleden, was getrouwd met Sijken, dochter van Aert Ariaen Donckers, met zonen Aert en Lambert), en Rombout (getrouwd met Meryken, dochter van Jan Aerts) Vermeld op 13-10-1664 R54, fol. 277-283.
Barbera Aert Geerlincx Deling op 13-10-1664 R54, fol. 277-283.
Dirck Tijs Jan Tijs Deenen Vermeld 1702-1719 VP-1702, fol. 288;
II-E-111.
De kinderen van Dirck Tijs Jan Tijssen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 644.
Peter Jans Versteegde Vermeld in 1737 II-E-17 en 18, nr. 371 en 372.
Jan zoon van Willems van Liemt Koop op 4-12-1736 VP-1722, fol. 644.
Helena Hanegraeff, weduwe van Jan Willems van Liemt het vruchtgebruik en Willem en Johanna, haar kinderen, het erfrecht Vererving 1766-1768 VP-1761, fol. 289v.
Willem zoon van Jan van Liemt Koop van de andere 1/2 op 26-5-1768 VP-1761, fol. 289v.
Hendrik Tijsse van de Ven Koop op 6-1-1769 VP-1769, fol. 285v.
Antony Corstiaen Versteegden, wonend op de Biezen Koop op 25-11-1803, vermeld in 1832. VP-1785, fol. 277v; Kadaster 1832.
Lambertus Versteegde, landbouwer Verwerving in 1862 Art. 2343.
Johannes Mathys van den Tillaart, landbouwer Verwerving in 1862 Art. 2336.
Martinus van den Tillaart, landbouwer Deling in 1884 Art. 3665.
Arnolda F. weduwe van Martinus van de Tillaart (1/2), en haar kinderen: Antonius, Johannes, Adrianus en Johanna Maria van den Tillaart (1/2) Vererving 1884-1923 Art. 3665.
Adrianus, Maria en Johanna Maria van de Tillaart Verwerving in 1923 Art. 5725.
Martinus Theodorus van den Tillaart, landbouwer Koop in 1962 Art. 7149.
Cornelis Martinus Habraken, geboren op 01-05-1921, chauffeur Koop in 1963 Art. 8582.
 

 

   
Bewoners: huis 1 Datum Bronnen
Dirck Tijssen, Lijsken sijn vrou, Jan de zoon boven, Tijs ende Marij haere kinderen onder de sestiien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Dirck Thijs Jan Thijs Deenen Vermeld 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Jan Corsten den jongen Vermeld 1722-1724 II-B-48; II-E-85.
Matig arm.
Boven de 16: Peter Jans Versteegde (man), Mi (vrouw).
Onder de 16: Mi Jans (kostkind)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Peter Jans Versteegde Vermeld 1736-1737 II-E-17 en 18, nr. 371; II-E-75.
Ariaen van Doorn Vermeld 1746-1761 II-E-17 en 18, nr. 371.
Joannis Dirx Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 371.
'ledig' Vermeld 1766-17776 II-E-17 en 18, nr. 371.
'afgebroke' Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 371.
 

Bewoners: huis 2 Datum Bronnen
Matig arm.
Boven de 16: Marten Dictussen (man), Anne (vrouw).
Onder de 16: Jan, Andries en Lambert (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Marten Hendrik Dictusse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 372.
Jan Willems van Liemt Vermeld van 1736-1761 tot 1766 II-E-17 en 18, nr. 372.
Hendrik Tysse van de Ven Vermeld in 1771-1798 II-E-17 en 18, nr. 372.
Johannes Gijsbert van de Wijdeven Vermeld in 1806 E248 (1806).
Antonij Corstiaan Versteegde en 1808-1811 vermeld als inwonend: Corstjaen Versteegden Vermeld 1806-1811 E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Antoni Versteegde, 45 jaar, geboren op 29-2-1765 in Veghel
Vrouw: Anna van de Donk, 40 jaar, geboren op 12-1-1770 in Veghel
Kind: Hendrien Versteegde, 6 jaar, geboren op 2-12-1804 in Veghel
Kind: Gert Versteegde, 4 jaar, geboren op 8-5-1806 in Veghel
Kind: Lambert Versteegde, 2 jaar, geboren op 29-5-1808 in Veghel
Inwonend: Lambert van Meeuwen, 42 jaar, geboren op 10-2-1788 in Veghel
Inwonend: Jenneme Magiel Versteegde, 24 jaar, geboren op 9-7-1786 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Antonij Corstiaan Versteegden Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Antonius Versteegde, weduwnaar, 63 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Lambert Versteegde, 21 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Versteegde, 31 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Martinus van der Heijden, 16 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Godina van der Reyt, 23 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830. NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Man: Lambertus Versteeden, weduwnaar, 31 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna Versteeden, 6 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambert van Veghel, 13 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Gertrudis van der Loop, 28 jaar, geboren in Nistelrode
Vermeld in 1840. NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Lambert Versteden Vermeld 1842-1849 NA1225.
Lambert Versteden Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Lambert Versteegde, geboren in 1808 te Veghel, weduwnaar
Dochter: Anna Versteegde, geboren in 1833 te Veghel
Knecht: Jan B(..), geboren in 1823 te Veghel, getrouwd op 18-1-1851, in 1851 naar fol. 961
Bijschrift, knecht: Antonie van Schijndel, geboren in 1824 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 695
Vermeld in 1849-1862
 
NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862, huis nr. 617.
Hoofd: Lambert Versteegde, geboren op 19-5-1800 te Veghel, akkerbouwer
Dienstmeid: Huberdina Verbakel, geboren op 1-3-1818 te Erp
Dienstmeid: Johanna Maria van den Oetelaar, geboren in september 1845 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1767
Hoofd: Johannes van den Tillaart, weduwnaar van Anna Verhoeven, geboren op 23-11-1803 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 21-7-1841 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 29-8-1842 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 21-8-1845 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Cornelis Rovers, geboren op 16-5-1834 te Uden
Dienstmeid: Adriana Thyssen, geboren op 20-4-1812 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1859, in 1859-1862 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 22 naar Lage Biezen 2 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
J.M. van den Tillaart Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Johannes van den Tillaart, geboren op 23-11-1803 te Veghel
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 21-7-1841 te Veghel
Dochter: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 29-8-1842 te Veghel, doorgestreept, gehuwd, naar register N
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 21-8-1845 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1082, Biezen, huis nr. 617
Hoofd: Johannes van den Tillaart, geboren op 23-11-1803 te Veghel
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 20-7-1841 te Veghel
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 21-8-1845 te VeghelAdrianus Vissers, geboren op 3-5-1844 te Uden, dienstknecht
Dienstknecht: Petrus van Mierlo, geboren op 15-1-1856 te Veghel
Dienstmeid: Adriana Thijssen, geboren op 20-4-1812 te Helenaveen
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Johannes van den Tillaart, geboren op 23-11-1803 te Veghel, doorgestreept, overleden op 31-5-1883
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 21-7-1841 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1776
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 21-8-1845 te Veghel, doorgestreept, op 9-2-1885 naar Erp vertrokken
Vermeld 1870-1877 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1770, Biezen
Hoofd: Martinus van den Tillaart, geboren op 20-7-1841 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-8-1889
Vrouw: Arnoldina van den Tillart, geboren op 21-5-1850 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van den Tillaart, geboren op 21-6-1878 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van den Tillaart, geboren op 9-8-1879 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van den Tillaart, geboren op 20-10-1880 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Maria van den Tillaart, geboren op 10-4-1882 te Veghel
Bijschrift, zoon: Gerardus van den Tillaart, geboren op 18-11-1884 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-9-1884
Bijschrift, dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 31-8-1886 te Veghel
Bijschrift, dochter: Ardina van den Tillaart, geboren op 17-4-1888 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-6-1888
Het gezin is bijgeschreven op 7-6-1877, vermeld tot 1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1776, Biezen
Hoofd: Martinus van den Tillaart, geboren op 20-7-1841 te Veghel
Vrouw: Arnoldina van den Tillart, geboren op 31-5-1850 te Veghel
Zoon: Antonius van den Tillaart, geboren op 21-6-1878 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren op 9-8-1879 te Veghel
Dienstknecht: Antonius van Balcum, geboren op 25-7-1860 te Veghel
Dienstmeid: Paulina Jacobs, geboren op 8-7-1850 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
De weduwe van Martinus van de Tillaart Vemeld van 1898-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Arnoldina van den Tillart, weduwe van Martinus van den Tillaart, geboren op 31-5-1850 te Veghel
Zoon: Antonius van den Tillaart, geboren op 21-6-1878 te Veghel, doorgstreept, geboekt naar register S-U, fol. 1814
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren op 9-8-1879 te Veghel
Zoon: Adrianus van den Tillaart, geboren op 20-10-1880 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van den Tillaart, geboren op 10-4-1882 te Veghel
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 31-8-1886 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1818
Hoofd: Arnoldina van den Tillart, weduwe van Martinus van den Tillaart, geboren op 31-5-1850 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren op 9-8-1879 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 224
Zoon: Adrianus van den Tillaart, geboren op 20-10-1880 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van den Tillaart, geboren op 10-4-1882 te Veghel
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren op 31-8-1886 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 185
De kinderen van M. van de Tillaart Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Cornelis M. Habraken Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A.C.C. Habraken Vemeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads