Foto's Huizen Kroniek

Lage Biezen 1

Foto uit mei 1977
Lage Biezen 01 b.jpg (284445 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Lage Biezen 01 c.jpg (271350 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
In 1657 was er al bewoning op dit perceel. Op 31-12-1879 stond er geen huis op het perceel. Dat werd afgebroken nadat de bewoners op 14-12-1876 vertrokken waren. In 1880 werd de sloop van het oude huis in het kadaster geadministreerd. Hierna werd er een nieuw huis op dit perceel gebouwd dat op 12 augustus 1881 in gebruik werd genomen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant' 1657 VP-1657, nr. 235.
'Het erf ende lant' 1702 VP-1702, fol. 288.
'Erff met het heijvelt 't Bos' 1722 VP-1722, fol. 646.
Kadaster: Lage Biezen E766, huis, schuur en erf, 6,20 are 1832 Kadaster 1832.
In 1880 werd het huis gesloopt en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Lage Biezen E2350, weiland, 1,0825 hectare 1880 Art. 1794.
Op 12 augustus 1881 werd een nieuw huis in gebruik genomen. 12-08-1881 Inv. nr. 1194.
In 1883 werd dit nieuwe huis in het kadaster geregistreerd: kadaster: E2367, huis, schuur en erf, 10,15 are 1883 Art. 1794.
Op 06-06-1896 werd de herbouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 06-06-1896 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2707, huis, schuur, bouwland en weiland, 1,6120 hectare 1897 Art. 1794.
Op 28-02-1957 kreeg kreeg J.H. van Eert, wonende op A 164, vergunning om een kippenhok te bouwen. 28-02-1957 BV na 1936.
Op 08-11-1963 kreeg J.H. van Eert, wonende op Biezen A 164, vergunning om een meststal te bouwen. 08-11-1963 BV na 1936.
In 1965 werd deze stal bijgeschreven in het kadaster. 1965 Art. 4419.
In 1968 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Lage Biezen E3603, schuur, boerderij, erf, weiland, boomgaard en bouwland, 1,5450 hectare 1968 Art. 4419.
Adres: Biezen 615 (1846-1870), Biezen 805 (1870-1892), Biezen 814 (1892-1898), Biezen 786 (1898-1910), Biezen G 131 (1910-1921), Biezen G 147 (1921-1931), Biezen G 149 (1932-1942), Biezen A 164 (1943-1967), Lage Biezen 1 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Rombout Aerts Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 235.
Leendert Hendrick Leenders Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 288; VP-1722, fol. 646.
Aart Leendert Hendrik Smits Verwerving op 6-11-1738 VP-1722, fol. 646.
Seijken dochter van Cornelis Boermans, weduwe van Aart Leendert Smits het vruchtgebruik en haar 5 kinderen het erfrecht Vererving 1738-1748 VP-1738, fol. 619.
Maria, Jan, Hendrina, Leendert en Hendricus, kinderen van Aart Leendert Smits Vererving 1738-1748 VP-1738, fol. 619.
Jan zoon van Aart Leendert Smits Deling op 9-12-1748 VP-1738, fol. 619.
Elisabeth dochter van Francis van der Cant het vruchtgebruik en Arnoldus, Hendriena, Jennemie, Leendert en Johanna, kinderen van haar en van Jan Aert Leendert Smits, het erfrecht Vererving 1761-1769 VP-1761, fol. 290.
Adriaen Corstiaen Versteegde, getrouwd met Elisabet Francis van der Cant het vruchtgebruik en bovengenoemde kinderen het erfrecht Verwerving in 1770 VP-1769, fol. 286.
De weduwe van Adriaen Versteegde Vermeld in 1808 II-E-238, nr. N-9.
De kinderen van Matthys Janzn van den Tillaer, wonend op de Biezen Deling op 11-4-1814, vermeld in 1832 Maatboek 1810, nr. 3156 (3713); kadaster 1832.
Hendrika van den Tillaart, getrouwd met Hendricus Jan Vogels Deling in 1837 Art. 1051.
Antonius Petrus van Hout, koopman Verwering in 1874 Art. 2801.
Ferdinand August Leopold Joseph de Kuijper, grootgrondbezitter en notaris, wonend in Veghel Koop in 1879 Art. 1794.
Josephina Everarda Maria Huberta van Rijckevorsel, weduwe van Ferdinand August Leopold Joseph de Kuijper Vererving in 1900 Art. 1794.
Marianne Auguste Alphonse Huberthe van Sasse van Ysselt, wonend in Breda, getrouwd met Casper Elionere Arnoldus Mari van de Mortel, wonend in Tilburg, en Ludovice Antonia Hubertha Matia van Baar, weduwe van Lodewijk Joseph Maria van Sasse van Ysselt, wonend Sophiastraat 20, Breda Deling in 1900, vermeld in 1968 Art. 4419.
T.A. Vadàsz Vemeld in 1977 Doc. Mari Brugmans
 

Bewoners Datum Bronnen
Leendert Henrick Leenders, Maijken sijn vrou, Henrick, Rombout, Marij en Aert haere kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Leendert Henrick Leenders Smits, alias Leendert Vreyt Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Peter Luijcas Vorstenbosch (man), Peernel (vrouw).
Onder de 16: Jenneke en Helena (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Peter Luijcassen Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 373.
Jan Wilbert Donkers Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 373.
Willem Huismans Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 373.
Joost van de Sande Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 373.
Joannis van Kilsdonk Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 373.
Jan Aert Smits Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 373.
Martinus van der Venne Vermeld in 1771 II-E-17 en 18, nr. 373.
Martinus Scheermans Vermeld in 1776-1781 II-E-17 en 18, nr. 373.
Martinus van de Ven Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 373.
Adriaan Schepers Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 373.
Mathijs Jan van den Tillaar Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Mathijs van den Tillaart, weduwnaar, 50 jaar, geboren op 3-12-1760 in Veghel
Kind: Johanna van den Tillaart, 12 jaar, geboren op 5-4-1798 in Veghel
Kind: Maria van den Tillaart, geboren op 29-7-1801 in VeghelK
ind: Johannes van den Tillaart, 7 jaar, geboren op 23-11-1803 in Veghel
Kind: Hendrina van den Tillaart, 4 jaar, geboren op 23-1-1806 in Veghel
Inwonend: Jennemie Geert Constant, 22 jaar, geboren op 22-8-1786 in Veghel
Inwonend: Martinus van den Boogaart, 17 jaar, geboren op 9-3-1793 in Erp
Inwonend: Gordien Tony Willems, 51 jaar, geboren op 15-1-1759 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister 1810.
De kinderen van Mathijs Jan van den Tillaar Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Broer: Johannes van den Tillaart, 26 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna van den Tillaart, 31 jaar, geboren in Veghel
Zus: Maria van den Tillaart, 28 jaar, geboren in Veghel
Zus: Hendrina van den Tillaart, 24 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Antony Versteegde, 19 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Koeherder: Martinus Raymakers, 11 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590Bevolkingsregister 1830.
De kinderen van Mathijs Jan van den Tillaart Vermeld in 1833-1838 NA1225.
Johannes Mathijs van den Tillaar Vermeld in 1838-1839 NA1225.
Hendricus Jan Vogels Vermeld in 1839-1840 NA1225.
Man: Hendricus Vogels, 40 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Hendriena van den Tillart, 34 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Vogels, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petronella Vogels, 7 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Hendriena Vogels, 17 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Maria Vogels, geboren op 15-9-1840 in Veghel, overleden op 3-9-1846
Bijschrift kind: Wilhelmus Vogels, geboren op 30-11-1842 in Veghel
Bijschrift kind: Johannes Vogels, geboren op 10-1-1844 in Veghel

Man: Johannes van den Tillaart, 36 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Verhoeven, 33 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Antony van Erp, 16 jaar, geboren in Vessem
Dienstbode: Christina Heuvelmans, 24 jaar, geboren in Gerwen
Bijschrift kind: Johanna Maria Verhoeven, geboren op 04-09-1844 in Veghel
Bijschrift kind: Martien van den Tillaart, geboren op 20-7-1841 in Veghel
Bijschrift kind: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 29-8-1841 in Veghel
Bijschrift kind: Johanna Maria van den Tillaart, geboren op 21-8-1843 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister 1840.
Hendricus Jan Vogels Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Vader: Hendrik Vogels, geboren in 1798 te Veghel
Zoon: Martinus Vogels, geboren in 1835 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Willem Vogels, geboren in 1842 te Veghel
Zoon: Jan Vogels, geboren in 1844 te Veghel
Dochter: Petronella Vogels, geboren in 1832 te Veghel, overleden op 22-4-1852
Dochter: Wilhelmina Vogels, geboren in 1845 te Veghel
Dochter: Johanna Vogels, geboren in 1847 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister 1849-1862.
Hoofd: Hendricus Vogels, geboren op 4-8-1798 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Martinus Vogels, geboren op 13-2-1835 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes Vogels, geboren in 1844 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Wilhelmina Vogels, geboren in juni 1845 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Johanna Vogels, geboren in 1847 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Hendrik Vogels Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
De kinderen van Hendrik Vogels Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Martinus Vogels, geboren op 3-2-1845 te Veghel
Broer: Johannes Vogels, geboren in 1844 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-9-1865
Zus: Wilhelmina Vogels, geboren in juni 1845 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister, fol. 457
Zus: Johanna Vogels, geboren in 1847 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister, fol. 457
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1262, Biezen, huis nr. 615
Hoofd: Wilhelmus Vogels, geboren op 30-11-1842 te Veghel
Vrouw: Hendrina Hurkmans, geboren op 18-4-1825 te Veghel
Het echtpaar is bijgeschreven  op 15-2-1863; in 1868 verhuisd naar Pater Vervoortstraat 24 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1307, Biezen, huis nr. 615
Hoofd: Hendrikus Vissers, geboren op 6-1-1836 te Uden
Vrouw: Elisabeth Driesen, geboren op 21-5-1846 te Veghela
De man is bijgeschreven op 12-3-1868, en de vrouw op 2-5-1868. Op 3-2-1870 verhuisde het echtpaar naar Dinther Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1309, Biezen, huis nr. 615
Hoofd: Adriaan Vermeulen, geboren op 22-4-1837 te Veghel
Vrouw: Maria van den Tillaart, geboren op 17-4-1838 te Veghel
Het echtpaar is op 19-2-1870 bijgeschreven Bevolkingsregister 1862-1870, iInv. nr. 1606, fol. 432
Hoofd: Adriaan Vermeulen, geboren op 22-4-1837 te Veghel
Vrouw: Maria van den Tillaart, geboren op 17-4-1838 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus Vermeulen, geboren op 11-5-1871 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus Vermeulen, geboren op 20-11-1873 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Vermeulen, geboren op 23-11-1874 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-4-1875
Bijschrift, zoon: Johannes Vermeulen, geboren op 7-10-1876 te Veghel
Op 14-12-1876 naar Sint-Oedenrode vertrokken Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 1995, Biezen
Tussen 14-12-1876 en 12-8-1881 stond er geen huis op dit perceel.    
Hoofd: Lambertus van den Tillaar, geboren op 12-1-1846 te Veghel
Vrouw: Catharina Vervoort, geboren op 6-7-1857 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van den Tillaar, geboren op 2-4-1880 te Schijndel
Dochter: Maria van den Tillaar, geboren op 5-3-1881 te Schijndel
Bijschrift, dochter: Maria van den Tillaar, geboren op 11-6-1882 te Veghel
Bijschrift, zoon: Christianus van den Tillaar, geboren op 11-6-1883 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van den Tillaar, geboren op 10-11-1884 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-12-1884
Bijschrift, dochter: Johanna van den Tillaar, geboren op 5-2-1886 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, dochter: Johanna van den Tillaar, geboren op 5-4-1887 te Veghel
Bijschrift, dochter: Ardina van den Tillaar, geboren op 7-11-1888 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van den Tillaar, geboren op 21-12-1889 te Veghel
Op 7-12-1881 uit Schijndel gekomen en op 17-4-1890 naar Sint-Oedenrode verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1749, Biezen
Hoofd: Bernardus van den Bogaard, geboren op 20-2-1861 te Schijndel, doorgestreept
Vrouw: Johanna van de Rijt, geboren op 13-6-1868 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Hendrikus van den Bogaard, geboren op 2-9-1889 te Schijndel, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Johannes van den Bogaard, geboren op 26-1-1891 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-3-1891
Het gezin is op 24-4-1890 uit Schijndel gekomen, en op 29-2-1891 naar Heesch verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 146, Biezen
Bijschrift op 1-6-1895, hoofd: Jan van Zutphen, geboren op 5-3-1864 te Dinther
Bijschrift op 1-6-1895, vrouw: Anna Maria Hurkmans, geboren op 18-7-1865 te Veghel
Bijschrift op (1)-11-1896, zoon: Lambertus van Zutphen, geboren op 2-11-1896 te Veghel
Bijschrift op 18-4-1898, zoon: Johannes van Zutphen, geboren op 16-4-1898 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 203
Bijschrift op 6-3-1899, zoon: Adrianus van Zutphen, geboren op 4-3-1899 te Veghel
Bijschrift op 19-2-1900, zoon: Antonius van Zutphen, geboren op 17-2-1900 te VeghelB
ijschrift op 30-4-1901, dochter: Ardina van Zutphen, geboren op 29-4-1901 te Veghel
Bijschrift op 21-4-1902, zoon: Martinus van Zutphen, geboren op 19-4-1902 te Veghel
Bijschrift op 27-8-1903, zoon: Joannes van Zutphen, geboren op 26-8-1903 te Veghel
Bijschrift op 20-10-1904, dochter: Johanna Maria van Zutphen, geboren op 18-10-1904 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-12-1904
Bijschrift op 29-5-1906, dochter: Johanna van Zutphen, geboren op 26-5-1906 te Veghel
Bijschrift op 12-10-1907, dochter: Lamberta van Zutphen, geboren op 10-10-1907 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-11-1908
Bijschrift op 15-4-1909, zoon: Adrianus Petrus van Zutphen, geboren op 13-4-1909 te Veghel
Woonde vanaf 1-6-1895 op de Leest, hierna Lage Biezen 1 en verhuisde tussen 1898 en 1907 naar Corsica 7 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2315
Johannes van Zutphen, doorgestreept
Bijschrift: M. Ketelaars
Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
M. Ketelaars Vermeld van 1898-1908 tot 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Maximilianus Ketelaars, landbouwer, geboren op 26-6-1847 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Johanna Maria Verhoeven, geboren op 25-9-1852 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-9-1914
Dochter: Anna Maria Ketelaars, geboren op 1-9-1886 te Dinther
Zoon: Arnoldus Ketelaars, geboren op 25-3-1887 te Dinther, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 160
Dochter: Johanna Ketelaars, geboren op 14-3-1892 te Dinther, doorgestreept, geboekt naar gesticht, fol. 44
Zoon: Christianus Ketelaars, geboren op 20-10-1894 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 163
Bijschrift op 28-11-1910, zoon: Lambertus Ketelaars, geboren op 8-3-1885 te Dinther, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 158, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 160
Bijschrift op 2-4-1911, zoon: Antonius Ketelaars, geboren op 7-9-1882 te Dinther, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 158
Bijschrift op 29-4-1912, zoon: Arnoldus Ketelaars, geboren op 25-3-1887 te Dinther, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 160, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 162
Bijschrift op 10-3-1914, zoon: Arnoldus Ketelaars, geboren op 25-3-1887 te Dinther, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 162, doorgestreept, overleden op 18-9-1915
Bijschrift op 16-3-1916, zoon: Lambertus Ketelaars, geboren op 8-3-1885 te Dinther, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 160
Bijschrift op 19-8-1920, zoon: Christianus Ketelaars, geboren op 20-10-1894 te Veghel, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 163
Bijschrift op 28-6-1921, dochter: Johanna Ketelaars, geboren op 14-3-1892 te Dinther, op 4-6-1921 uit Beuningen gekomen
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 80
Christ Ketelaars (Chrisje Max) Rond 1925 Mededeling van Ties Habraken d.d. 20-02-2007.
Marinus van Erp, getrouwd met Nel Ketelaars (Nel Max), zus van Chrisje Max)  Vermeld in 1930 Inv. nr. 1712; mededeling van Ties Habraken d.d. 20-02-2007.
Johannes H. van Eert, getrouwd met een dochter van Marinus van Erp Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383; mededeling van Ties Habraken d.d. 20-02-2007.
T.A. Vadàsz Vemeld in 1977 Doc. Mari Brugmans
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads