Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg FOuderdom
Het huis stond tussen Krijtenburg 21 en 22. Bij een verdeling in 1563 wordt vermeld dat het huis en de schuur afgebroken mogen worden. Dat zal kort daarna ook gebeurd zijn. In latere beschrijvingen wordt het huis niet meer genoemd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, schuer, hostat ende hoff mitten erffenissen allen ende eenen yegelycken, eensdeels ackerlant ende eensdeels hoeyvelt ende groese ende houtwassche’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Ariaen Jacop Meeuss
     - a.z. en e.e.: de erfgenamen van Ariaen Aert Heym
     - a.e.: de gemeint
Ook een stuk land, genoemd ‘dat Cloetken’ met een aangelegen ‘heytvelt ende stegen’ aldaar, ook een stuk land, genoemd ‘dat Platstuck’ aldaar, en een stuk land ‘het Wyerken’ aldaar.
04-06-1563 R27, fol. 533.
‘Een huys, schuer (aff te moegen trecken ende ruymen), hostat ende hoff mitten erffenissen allen ende eenen yegelycken daer toebehoirende, eensdeels ackerlant ende eensdeels hoeyvelt ende groese’, zoals hiervoor beschreven is. Ook een heiveld en steeg ‘op Sontvelt’, zoals Willem, zoon van wijlen Willem Houbraken dat heiveld gekocht heeft van de erfgenamen van Jan Meeuss en Joesten zijn vrouw, dochter van wijlen Lenaert Joesten.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mauwer gerst, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Ariaen
       Aert Heym
     - 8 Bossche ponden payment aan Willem, de koper
     - 4 Bossche ponden payment aan ‘der fabriken, vicarien,
       ende costerien van Vechel’
Koop op 04-06-1563 R27, fol. 534.
‘Een werschap met saylande, heyvelt ende weyvelt’, groot ca. 6 lopens, gelegen op Sontvelt
     - e.z.: het goed van Arien Jacobs
     - a.z. en e.e.: het goed van Jan Lonis
     - a.e.: de gemeint
Dit goed is belast met jaarlijks 28 stuivers aan ‘de pastorye tot Vechel’
01-03-1599 R42, fol. 241-244.
‘Een ecker tuelants met de grose daer aen gelegen, genoemt het heufken opt Sontvelt’
     - e.z. en e.e.: Peter Aerts
     - a.z.: Henrick Jan Dircx
     - a.e.: de straat
Het goed is belast met jaarlijks 4 pond paijment aan de pastoor te Veghel.
11-06-1632 R45, fol. 242-245.
'Het hoeffken, 't lant', groot 1 lopen + 16 roeden 1657 VP-1657, nr. 183.
'n partij teul- en groeslant aaneen gelegen met houtwas en voorpotinge, groot 4 5 lopens opt Zontvelt, genaamd: het Heufke. Het goed is belast met 28 stuivers te betalen aan rentmeester Kempenaar 22-02-1763 R82, fol. 165v.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Wilhem Houbraecken Vermeld in 1520-1556 Jekschot, geldcijns 21.
Willem Willem Houbraken Voor 13-09-1553 R26, fol. 162-163.
De erfgenamen van Willem Willem Houbraken Vermeld op 13-09-1553 R26, fol. 162-163.
Beatris, dochter van wijlen Franck Peterss, weduwe van Willem, zoon van wijlen Willem Houbraken Vermeld op 04-06-1563 R27, fol. 533.
De kinderen van Willem, zoon van wijlen Willem Houbraken, en Beatris, dochter van wijlen Franck Peterss, namelijk: Willem, Ariaen, Anna (getrouwd met Willem, zoon van wijlen Jan Hanricxs) en Mechtelt (getrouwd met Dirck, zoon van wijlen Gerit Goessens) Krijgen het recht op het vruchtgebruik van hun moeder op 04-06-1563 R27, fol. 533.
Willem, zoon van wijlen Aert Philipss Koop op 04-06-1563 R27, fol. 534.
De kinderen van Willem Aert Philips, namelijk: Dierck en Heijlken (getrouwd met Meeus Jans van Erp) Vermeld op 01-03-1599 R42, fol. 241-244.
Meeus Jans van Erp (geen huis meer) Deling op 01-03-1599 R42, fol. 241-244.
Heijlken, weduwe van Meeus Jans van Erp en haar kinderen (geen huis meer) Vermeld op 03-09-1612 en op 14-04-1629 R35, fol. 408-409; R44, fol. 158-159.
De minderjarige kinderen van wijlen Meus van Erp en Hijlken (geen huis meer) Deling op 11-06-1632 R45, fol. 242-245.
Niclaes Meuss (geen huis meer) Vermeld op 21-07-1634 R45, fol. 340-341.
Arien Wouters van Vucht (geen huis meer) Vermeld in 1657 VP-1657, nr: 183.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads