Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 26

Foto uit 1964
Foto uit 1964
Foto van eind jaren zestig, het linkse huis is Krijtenburg 26
Foto uit 2006


Ouderdom
In 1589 stond op dit perceel de schuur en schop van de boerderij Krijtenburg 24. In 1657 stond er een huis. De eerste bewoning op dit perceel dateert dus uit de periode 1589-1657.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Dircken Henrick Dirck Wouters is ‘impotent ende verooft van zyne sinnen’. Zijn broers en zussen: Dirck, Anna (getrouwd met Philips Jan Peters) en Jan doen hem in de kost bij zijn zus Marije (getrouwd met Jan Lonis Luijcas). Deze zullen voornoemde Dirck Hanricken Wouterss levenslang onderhouden ‘te wetene in cost, in cleederen ende in lynwaet soe gelyck oft hen eygen kynt waer’. Voor dit onderhoud krijgen Jan Lonis Luycas en zijn vrouw het kindsdeel van voornoemde Dirck dat hij van zijn ouders erfde, te weten ‘een schop, schuer met het vierde gedeelt van twee ackeren lants metten houtwasch daer toe behoorende’, gelegen ‘opt Sontvelt’
     - e.z.: Philips Jan Peters en Jan Henrick Dirck Wouters
     - a.z.: de weduwe van Jan Heseackers
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Jan Schoemaeckers
Ook krijgen ze nog het deel in een beemt ‘int Akaert’, het 1/5 deel in een velt ‘het Bosch’. Ook krijgt Lonis jaarlijks 8 vaten rogge, voor zolang als Dirck leeft van Philips Jan Peters en Jan Henrick Dirck Wouters. De ‘schop, schuer, ackerlant ende hoijbeemt met zyne toebehoorten’ zullen na de dood van Dirck, zoon van wijlen Henrick Dirck Wouters voor Jan Lonis en zijn vrouw zijn, of hun erfgenamen.
14-06-1589 R31, fol. 56-58.
Jan Lonis Donckers, als man van Marijken, dochter van wijlen Henrick Dirck Wouters, heeft als deel van een ruil overgegeven aan Philips Jan Peters ‘een schop ende schuer met sekere lant aen die schop gelegen’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z.: Philips Jan Peters
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Heseackers
     - e.e.: ‘op een beemtken’
     - a.e.: de gemeint
Nog een akker ‘den Grooten acker’, groot ca. 4 lopens, gelegen aldaar.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 28 Carolus gulden, af te lossen met 400 gulden, te betalen aan
       Jan Lonis
     - 1 mauwer rogge aan Arien Jan Arien Leesten

Bijschrift: Op 01-02-1620 is deze erfcijns afgelost door de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Janssen van Woenssel en van Elisabeth, dochter van Philips Jans Peters.
21-06-1589 R31, fol. 60-61.
Philips Jan Peters heeft opgedragen aan Jan Lonis Donckers een erfcijns van 28 Carolus gulden, te betalen uit ‘schop, schuer met sekere lant aen die schop’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aent Sontvelt’
      - e.z.: Philips Jan Peters
      - a.z.: de erfgenamen van Jan Heseckers
      - e.e.: een beemdje
      - a.e.: de gemeint
Ook uit een akker ‘inden grooten acker’, gelegen aldaar. Welk goed voornoemde Philips in een ruil met voornoemde Jan Lonis vandaag verkregen heeft.
21-06-1589 R31, fol. 72-73.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' aengelegen lant' 1657 VP-1657, nr. 191.
‘een huijs, hoff ende aengelegen lant', groot ca. 12 lopens, gelegen opt Sontvelt
- e.z.: het goed van Jan Jan Gerrits vander Heijden
- a.z., e.e. en a.e.: Peter Peter Goorts
30-11-1680 R64, fol. 71-72.
‘Huys, hoff ende aangelegen lant', gelegen ‘opt Sontfelt' 10-03-1692 R70, fol. 185v-186.
'Erff en lant' 1702 VP-1702, fol. 277.
Huis, schop, hof en aangelegen land, groes en houtwas 'opt Zontvelt' 26-07-1782 R83, fol. 203v.
Kadaster: Zondveld E1304, huis, schuur en erf, 7,50 are 1832 Kadaster 1832.
Op 29-01-1947 werd vergunning gegeven om een schuur te verbouwen.    
Op 16-07-1952 kreeg H. van de Linden vergunning voor het vernieuwen van varkenshokken en paardenstallen. 16-07-1952 BV na 1936.
Op 09-03-1954 kreeg H. van de Linden vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 09-03-1954 BV na 1936.
In 1968 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht; hierna kadaster: E3644, huis, tuin, stal, bouwland en weiland, 87,30 are 1968 Art. 7427.
Adres: Zondveld 645 (1846-1870), Zondveld 836 (1870-1892), Zondveld 842 (1892-1898), Zondveld 814 (1898-1910), Zondveld G 105 (1910-1921), Zondveld G 120 (1921-1931), Zondveld G 120 (1932-1942), Zondveld A 134 (1943-1967), Krijtenburg 26 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708, 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr, 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Dirck, zoon van wijlen Henrick Dirck Wouters (schuur en schop) Deling 14-06-1589 R31, fol. 56-58.
Jan Lonis Luijcas Regeling op 14-06-1589 R31, fol. 56-58.
Philips Jan Peters Overdracht op 21-06-1589 R31, fol. 60-61.
Thonis Marcelis Vermeld in 1657 en op 15-08-1663 VP-1657, nr. 191; Hg-281.
Heijltje, weduwe van Anthonis Marcelis met 5 kinderen Vererving 1663-1680 Hg-271.
De minderjarige kinderen van Anthonis Marcelissen Vermeld op  30-11-1680 R64, fol. 71-72.
Jan Ariens van den Laar, man van Anneken Teunis Marcelissen, Heijlken Teunis Marcelissen en Maria Teunis Marcelissen verkochten hun kindsdelen aan hun broer Jan Teunis Marcelissen Verkoop op 10-03-1692 R70, fol. 185v-186.
Jan Theunis Marcelissen Koop op 10-03-1692, vermeld 1702-1712 R70, fol. 185v-186; VP-1702, fol. 277; II-E-107.
Jenneke, weduwe van Jan Teunis Marcelissen met haar kinderen Anneke en Willem Vererving in 1705 Hg-271.
Jenneke, weduwe van Jan Teunis Marcelissen met haar kind Anneke Vererving in 1743 Hg-271.
De kinderen van Jan Tunis Marcelissen Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 576.
Dirske Willem Jan Tunis Marcelissen, en haar moeder houdt de 1/2 van het vruchtgebruik Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 243v.
Lambert Jan van Beeck, getrouwd met Dirske Willem Jan Tunisse Huwelijk 1761-1769 VP-1761, fol. 269.
Hendrik Baltus van de Reyt Koop op 26-07-1782, vermeld in 1808 R83, fol. 203v; II-E-238, nr. O-13.
Bartel Hendrik van de Rijt (Zonsveld) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Peter van de Rijt, landbouwer Verwerving in 1867 Art. 2455.
Hendricus van Asseldonk, landbouwer Verwerving in 1910 Art. 4043.
Martinus Johannes Hendrikuszn van Asseldonk, landbouwer Deling in 1910 Art. 4882.
Theodorus van de Reijdt, landbouwer op Zondveld Koop in 1919 Art. 5417.
Wilhelmus van de Reijdt en consorten Vererving 1919-1939 Art. 5417.
Martinus van de Rijdt, landbouwer in Sint-Oedenrode, vanaf 1949 wonend in de gemeente Veghel Koop in 1939 Art. 6711.
Antonius Henricus van de Linden, landbouwer in Zijtaart Koop in 1953, vermeld in 1968. Art. 7427.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Anthonis Marcelissen Pacht het huis voor 4 jaren vanaf 30-11-1680 R64, fol. 71-72.
Jenneken, weduwe Jan Theunis Marcelissen, Jan de zwaeger, Anneke sijn vrou, en Willem de soon boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
de weduwe van Jan Teunisse Marcelissen Vermeld 1709-1712 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712).
Jan Leenders Vermeld 1709-1724 II-E-237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Jan Leenders Vermeld in 1712-1719 en 1736 II-E-107; II-E-111; II-E-17 en 18, nr. 346.
Niet arm.
Boven de 16: Jan Leenders (man), Anneken (vrouw), Joannis Ariens (knecht), Hendrina Roeloffs (meid), Hijlke Jan Corsten (inwonend)
Onder de 16: Anneke Dircx (ondermeid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Dirk Tonij Teunisse Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 346.
Bastiaen van Tilborg Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 346.
Bartel van den Heuvel Vermeld van 1736-1761 tot 1776 II-E-17 en 18, nr. 346.
Hendrik van de Rydt Vermeld in 1781-1786 II-E-17 en 18, nr. 346.
Hendrik B. van de Reyt Vermeld in 1791-1798 II-E-17 en 18, nr. 346.
Barthel Hendrik van de Rijt Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Bartel Hendrik van de Reijt, 22 jaar, geboren op 24-12-1888 in Veghel
Vrouw: Dories Verstede, 31 jaar, geboren op 3-10-1779 in Veghel
Kind: Gordien B. van de Reijt, 4 jaar, geboren op 30-9-1806 in Veghel
Kind: Bernardus B. van de Reyt, 3 jaar, geboren op 23-2-1807 in Veghel
Inwonend: Pieternella, 20 jaar, geboren op 3-12-1790 in Breugel
Vermeld in 1810 NA1588, bevolkingsregister Veghel van 1810.
Barthel Hendrik van de Rijt Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Bartel Hendrik van de Reijt, 42 jaar, geboren op 24-12-1888 in Veghel
Vrouw: Dories Verstede, 31 jaar, geboren op 3-10-1779 in Veghel
Kind: Gordien B. van de Reijt, 4 jaar, geboren op 30-9-1806 in Veghel
Kind: Bernardus B. van de Reyt, 3 jaar, geboren op 23-2-1807 in Veghel
Inwonend: Pieternella, 20 jaar, geboren op 3-12-1790 in Breugel
Vermeld in 1830 NA1590, bevolkingsregister Veghel van 1830.
De weduwe van Bartel van de Rijt Vermeld 1833-1840 NA1224.
Vrouw: Theodora Versteegde [weduwe van van Bartel van de Rijt], 62 jaar, geboren in Veghel
Kind: Corstiaan van de Rijt, 28 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Petrus van de Rijt, 23 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van de Rijt, 26 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, bevolkingsregister Veghel van 1840.
De weduwe van Bartel van de Rijt Vermeld 1842-1849 NA1225.
Petrus van de Rijt Vermeld in 1846-1870 Inv. n. 1702 t/m 1705.
Vader: Petrus van de Rydt, geboren in 1816 te Veghel
Moeder: Elisabeth Oppers, geboren in 1816 te Veghel
Zoon: Bartel van de Rydt, geboren in september 1849 te Veghel
Grootmoeder (moeder van de vader): Theodora Versteegde, geboren in 1778 te Veghel
Broer: Christiaan van de Rydt, geboren in 1811 te Veghel
Dienstmeid: Hendrina van (R)aal, geboren in 1835 te Boekel, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Bartholmeus van de Ryt, geboren op 21-1-1851 te Veghel
Bijschrift, zoon: Peter van de Rydt, geboren op 28-3-1853 te Veghel
Bijschrift, dochter: Dorothea van de Rijdt, geboren op 4-9-1855 te Veghel
Vermeld in 1849-1861 NA1594, bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Petrus van de Rydt, geboren in november 1816 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Elisabeth Oppers, geboren in november 1816 te Veghel
Zoon: Bartel van de Rydt, geboren in oktober 1851 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Petrus van de Rydt, geboren in november 1852 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Theodora van de Rydt, geboren in oktober 1855 te Veghel
Dochter: Ardina van de Rydt, geboren in juni 1858 te Veghel
Moeder: Theodora Versteegde, weduwe van B. van de Rydt, geboren in juli 1778 te Veghel
Broer: Christiaan van de Rijdt, geboren in 1810 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van den Broek, geboren in december 1939 te Uden
Vermeld op 1-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1765
Hoofd: Petrus van de Rydt, geboren op 20-2-1816 te Veghel
Vrouw: Maria Oppers, geboren op 2-2-1816 te Veghel
Zoon: Bartel van de Rijdt, geboren op 10-11-1851 te Veghel
Dochter: Gijsberdina van de Rydt, geboren op 10-6-1858 te Veghel
Zoon: Theodorus van de Rijdt, geboren op 7-10-1862 te Veghel
Broer: Christiaan van de Rijdt, geboren op 15-5-1810 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Petrus van de Rydt, geboren in november 1816 te Veghel
Vrouw: Elisabeth Oppers, geboren in november te Veghel
Zoon: Bartel van de Rydt, geboren in oktober 1851 te Veghel, doorgestreept, naar register A-Z
Zoon: Petrus van de Rydt, geboren in november 1852 te Veghel, doorgestreept, op 20-11-1869 naar Erp Vertrokken
Dochter: Theodora van de Rydt, geboren in oktober 1855 te Veghel, doorgestreept, naar register L-Z, fol. 367
Dochter: Ardina van de Rydt, geboren in juni 1858 te Veghel
Moeder: Theodora Versteegde, weduwe van B. van de Rydt, geboren in juli 1778 te Veghel, doorgestreept, vertrokken in 1869
roer: Christiaan van de Rijdt, geboren in 1810 te Veghel
Zoon: Theodorus van de Rijdt, geboren op 1-2-1862 te Veghel
Bijschrift, zoon: Bartel van de Rijdt, geboren op 10-10-1851 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 922, Zondveld, huis nr. 645
Hoofd: Petrus van de Rydt, geboren in november 1816 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-11-1875
Vrouw: Elisabeth Oppers, geboren op 12-11-1816 te Veghel
Zoon: Bartel van de Rydt, geboren op 1-10-1851 te Veghel
Dochter: Ardina van de Rydt, geboren op 12-6-1858 te Veghel
Zoon: Theodorus van de Rijdt, geboren op 1-2-1862 te Veghel, doorgestreept
Broer: Christiaan van de Rijdt, geboren in 1810 te Veghel, doorgestreept, overleden op 14-1-1879
Zoon: Petrus van de Rydt, geboren op 2-4-185 te Veghel, doorgestreept, op 2-5-1889 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, verwante: Theodorus van de Rydt, geboren op 1-4-1861 te Veghel, ingeschreven bij de volkstelling van 1890
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1492, Zondveld
Vrouw: Elisabeth Oppers, weduwe van Petrus van de Rydt, geboren op 22-10-1816 te Veghel
Zoon: Bartholomeus van de Rydt, geboren op 26-1-1851 te Veghel
Zoon: Petrus van de Rydt, geboren op 23-4-1853 te Veghel
Dochter: Ardina van de Rydt, geboren op 24-9-1858 te Veghel
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr, 1805
De weduwe van P. van de Rijt Vermeld in 1898-1908 en doorgestreept in dezelfde periode Inv. nr. 1707.
Hoofd: Maria (veranderd in Elisabeth) Oppers, weduwe van Petrus van de Rydt, geboren op 12-11-1816 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-2-1900
Zoon, later hoofd: Bartholomeus van de Rydt, geboren op 26-9-1851 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 202
Dochter: Ardina van de Rydt, geboren op 12-6-1858 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 21
Zoon, later hoofd: Theodorus van de Rijdt, geboren op 1-2-1862 te Veghel
Bijschrift op 14-12-1899, zoon, later broer: Petrus van de Rydt, geboren op 28-3-1853 te Veghel, op 13-12-1899 uit Son gekomen
Bijschrift op 24-9-1900, vrouw: Helena van Weert, geboren op 22-5-1874 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 2219
Bijschrift op 19-8-1901, zoon: Petrus van de Rydt, geboren op 18-8-1901 te Veghel
Bijschrift op 31-7-1902, zoon: Wilhelmus van de Rijdt, geboren op 25-7-1892 te Veghel
Bijschrift op 13-9-1903, zoon: Lambertus van de Rydt, geboren op 11-8-1903 te Veghel
Bijschrift op 14-9-1904, zoon: Martinus van de Rydt, geboren op 14-9-1904 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-5-1906
Bijschrift op 31-11-1905, zoon: Christianus van de Rydt, geboren op 28-11-1905 te Veghel
Bijschrift op 20-2-1907, zoon: Martinus van de Rydt, geboren op 20-2-1907 te Veghel
Bijschrift op 8-4-1908, dochter: Hendrika van de Rydt, geboren op 8-4-1908 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-10-1908
Bijschrift op 2-11-1909, dochter: Gijsberdina van de Rydt, geboren op 31-10-1909 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1539
De kinderen van P. van de Rijt Bijschrift in 1907-1910 Inv. nr. 1706.
Bartholomeus van de Rijt Bijschrift in 1907-1910 Inv. nr. 1706.
Theodorus van de Rijdt Bijschrift in 1907-1910, Vermeld in 1932 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712.
Hoofd: Theodorus van de Rijdt, geboren op 1-2-1862 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Helena van Weert, geboren op 22-5-1874 te Veghel
Zoon: Petrus van de Rydt, geboren op 18-8-1901 te Veghel, doorgestreept, op 18-3-1915 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Wilhelmus van de Rijdt, geboren op 25-7-1892 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 279
Zoon: Lambertus van de Rydt, geboren op 11-8-1903 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 277
Zoon: Christianus van de Rydt, geboren op 28-11-1905 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 281
Zoon: Martinus van de Rydt, geboren op 20-2-1907 te Veghel
Dochter: Gijsberdina van de Rydt, geboren op 31-10-1909 te Veghel
Broer: Petrus van de Rydt, geboren op 28-3-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-11-1910
Bijschrift op 9-8-1911, dochter: Lamberta van de Rijdt, geboren op 8-8-1911 te Veghel
Bijschrift op 3-3-1914, zoon: Hendrikus van de Rijdt, geboren op 3-3-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-9-1915
Bijschrift op 24-6-1915, zoon: Theodorus van de Rijdt, geboren op 3-3-1914 te Veghel
Bijschrift op 25-3-1917, zoon: Petrus van de Rijdt, geboren op 18-8-1901 te Veghel, op 22-3-1917 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, op 25-3-1920 naar Son vertrokken
Bijschrift op 23-11-1917, zoon: Lambertus van de Rijdt, geboren op 11-8-1903 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 277
Bijschrift op 28-2-1919, zoon: Wilhelmus van de Rijdt, geboren op 25-7-1905 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 279, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 282
Bijschrift op 17-3-1921, zoon: Petrus van de Rijdt, geboren op 18-8-1901 te Veghel, op 12-3-1921 uit Son gekomen
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 306
Marinus A. Gibbels Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
T.A.M.M. van de Laar Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads