Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 15

Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis werd gebouwd op een perceel dat in 1797 van de gemene gronden gekocht werd. Het wordt voor het eerst vermeld in een register van huizen uit 1798. Het huis is dus in 1797 of 1798 gebouwd. Het huis vervangt een ander huis dat daar in de buurt stond en na het bouwen van dit nieuwe huis afgebroken werd. Zie Krijtenburg C.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Nieuw erf van 1797 Koop perceel van de gemeente op 20-07-1797 II-E-19, fol. 144; II-B-42.
Kadaster: Zondveld E1141, huis, schuur en erf, 4,90 are 1832 Kadaster 1832.
In 1887 werd het huis afgebroken en er werd een nieuwe boerderij gebouwd. Op 03-11-1887 werd deze nieuwe boerderij door de gemeente geadministreeerd. 03-11-1887 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen perceelsgrenzen veranderd; na meting, kadaster: Zondveld E2508, huis, erf, stal en schop, 4,80 are 1889 Art. 3898.
Op 26-06-1915 kreeg. Th. van de Tillaart vergunning om een huiskamer te vergroten. 26-06-1915 BV-329.
Op 04-10-1915 werd de vergroting van een huiskamer door de controleur van de grondbelasting gezien. 04-10-1915 Inv. nr.1196.
In 1917 werd deze vergroting van de huiskamer in het kadaster geregisteeerd. 1917 Art. 5126.
In 1918 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Zondveld E3081, huis, schuur, erf en bouwland, 40,20 are 1918 Art. 5126.
Op 19-07-1926 kreeg Th. van de Tillaart vergunning voor het vernieuwen van een boerderij. 19-07-1926 BV-706.
Op 17-12-1926 werd de verbouwing van de boerderij door de controleur van de grondbelasting gezien. 17-12-1926 Inv. nr.1196.
In 1927 werd deze verbouwing in het kadaster geregistreerd. 1927 Art. 5126.
Op 22-04-1952 kreeg A. Langens, landbouwer, wonende Zondveld A 141, vergunning om een kippenhok te bouwen. 22-04-1952 BV na 1936.
Op 12-04-1955 kreeg A A. Langens, landbouwer, wonende Zondveld A 141, vergunning om zijn woning te veranderen. 12-04-1955 BV na 1936.
Op 05-03-1958 kreeg Arnoldus Langens, landbouwer, wonende Zondveld A 141, vergunning om een kippenhok te bouwen. 22-04-1952 BV na 1936.
Op 04-08-1959 kreeg A. Langens, landbouwer, wonende Zondveld A 141, vergunning om de zijgevel van zijn boerderij te veranderen. 04-08-1959 BV na 1936.
Kadaster: Zondveld 3081, huis, schuren en bouwland (bijschrift in 1959: 'stal en hokken'), 40,20 are 1959 Art. 6987.
Op 06-04-1962 kreeg J. van de Hurk, wonende Zondveld A 142, toestemming om een garage/berging te boiuwen achter het huis met nu adres Krijtenburg 15. 06-04-1962 BV na 1936.
Op 23-04-1963 kreeg A. Langens, landbouwer, wonende Zondveld A 141, vergunning om een garage met kippenhok te bouwen. 23-04-1963 BV na 1936.
Op 21-11-1967 kreeg L. Langens, landbouwer, wonende Krijtenburg 15, vergunning om een veldschuur te bouwen. 21-11-1967 BV na 1936.
In 1969 werd een veldschuur bijgebouwd; hierna kadaster: Zondveld E3081, huis, stal, hokken en veldschuur, 40,20 are 1969 Art. 6987.
Adres: Zondveld 639 (1846-1870), Zondveld 827 (1870-1892), Zondveld 849 (1881-1892), Zondveld 833 (1892-1898), Zondveld 805 (1898-1910), Zondveld G 113 (1910-1921), Zondveld G 127 (1921-1931), Zondveld G 127 (1932-1942), Zondveld A 141 (1943-1967), Krijtenburg 15 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1195, 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hendrik van Mierlo Koop perceel van de gemeente op 20-07-1797 II-E-19, fol. 144; II-B-42.
Bastiaen van Mierlo, wonend op Zondveld Koop op 18-11-1798; vermeld in 1832 II-E-19, fol. 144; kadaster 1832.
Jan Baas, sluiswachter Verwerving in 1840 Art. 887.
Herman Antonie van de Ven, landbouwer Verwerving in 1858 Art. 2125.
Petrus van de Linden, landbouwer (1/2), en Johanna Maria van de Linden (1/2) Verwerving in 1887 Art. 3769.
Jacoba Verbruggen, weduwe van Petrus van der Linden, en consorten Vererving in 1887-1915 Art. nr. 3898.
Theodorus van den Tillaart Koop in 1915 Art. nr. 5126.
Arnoldus Langens, landbouwer Koop in 1947, vermeld in 1969 Art. nr. 6987.
 

Bewoners Datum Bronnen
Bastiaan van Mierlo Vermeld in 1798-1808 IIv-E-17 en 18, nr. 552; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
Man: Bastiaan H. van Mierlo, 49 jaar, geboren op 6-9-1761 in Veghel
Vrouw: Josiena J. Peters, 46 jaar, geboren op 25-8-1764 in Bakel
Kind: Peter B. van Mierlo, 20 jaar, geboren op 7-1-1790 in Veghel
Kind: Hendrikus B. van Mierlo, 8 jaar, geboren op 5-5-1802 in Veghel
Kind: Catriena B. van Mierlo, 7 jaar, geboren op 25-6-1803 in Veghel
Kind: Anthony B. van Mierlo, 4 jaar, geboren op 20-11-1806 in Veghel
Kind: Johanna B. van Mierlo, 1 jaar, geboren op 9-9-1809 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Man: Bastiaan van Mierlo, 64 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van Oorschot, 59 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Catharina van Mierlo, 27 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA150-, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Man: Hendricus van Mierlo, 38 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Jennemie van Rybroek, 25 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van Mierlo, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van Mierlo, jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840, het gezin vertrok op 6-6-1850 naar Sint-Oedenrode NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Adam Heggers, 40 jaar, ongetrouwd, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode Op 6-6-1850 uit Sint-Oedenrode gekomen, weer vertrokken in 1841 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Lambertus Rovers Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
De weduwe van Lambertus Rovers Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Weduwe: Geertrui van de Loop, weduwe van Lambert Rovers, geboren in 1811 te Nistelrode, gehuwd op 4-7-1851, doorgestreept, in 1851 naar fol. 652 (Krijtenburg 17)
Knecht: Gerrit Rijbroek, geboren in 1804 te Veghel, doorgestreept
Vermeld in 1840, het gezin vertrok op 6-6-1850 naar Sint-Oedenrode NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Herman van de Ven Vermeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Vader: Hermanus van de Ven, geboren in 1817 te Sint-Oedenrode
Moeder: Lamberdina van de Rydt, geboren in 1813 te Veghel
Zoon: Antonie van de Ven, geboren in 1840 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van Lieshout, geboren in 1814 te Lieshout, doorgestreept, op 3-2-1851 vertrokken naar Helmond, gehuwd op 8-2-1851
Bijschrift, dochter: Gerardina van de Ven, geboren op 19-11-1852 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-5-1853
Bijschrift, zoon: Hendricus van de Ven, geboren op 29-8-1855, doorgestreept, overleden op 1-1-1856
Bijschrift, dochter: Theodora van de Ven, geboren op 24-9-1856 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-12-1857
Tussen 1849 en 1862 naar dit huis verhuisd vanaf Jekschotstraat C, vermeld tot 1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862, huis nr. 660, blad nr. 674, huis nr. is vervangen door nr. 639
Hoofd: Hermanus van de Ven, geboren op 27-4-1811 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 23-6-1846 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Martinus van den Boogaard, geboren op 13-6-1832 te Uden
Bijschrift, vrouw: Theodora Habraken, geboren op 6-1-1821 te Schijndel
Bijschrift, vrouw: Lamberdina Looijmans, geboren op 4-10-1829 te Sint-Oedenrode
Bijschrift, zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 29-1-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Hermanus van de Ven, geboren op 27-4-1811 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Lamberdina Looijmans, geboren op 4-10-1829 te Sint-Oedenrode
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 29-1-1861 te Veghel
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 27-6-1846 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Zoon: Hendricus van de Ven, geboren op 14-6-1862 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-12-1865
Bijschrift, dochter: Drika van de Ven, geboren op 3-1-1864 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-1-1864
Bijschrift, dochter: Helena van de Ven, geboren op 9-1-1867 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-2-1867
Bijschrift, zoon: Johannes van de Ven, geboren op 31-5-1868 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-9-1868
Bijschrift, dochter: Catarina van de Ven, geboren op 8-11-1869 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 160, blad nr. 1159, Zondveld, huis nr. 639
Hoofd: Hermanus van de Ven, geboren op 27-4-1811 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Lamberdina Looijmans, geboren op 4-10-1828 te Sint-Oedenrode
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 29-1-1861 te Veghel
Bijschrift, dochter: Chatrina van de Ven, geboren op 8-11-1869 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Hermanus van de Ven, geboren op 27-4-1811 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Lamberdina Looijmans, geboren op 26-9-1829 te Sint-Oedenrode
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 29-6-1861 te Veghel
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 26-10-1872 te Veghel
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 1-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Petrus van der Linden, geboren op 18-10-1823 te Veghel, geboekt van fol. 1183, doorgestreept, overleden op 8-5-1886
Vrouw: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-11-1841 te Veghel, geboekt van register L-Z, fol. 2151
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 6-11-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-4-1875
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 25-4-1876 te Veghel, doorgestreept, op 14-4-1892 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 21-3-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-5-1881
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 17-3-1880 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 21-10-1881 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-3-1882
Dochter: Elisabeth van der Linden, geboren op 17-2-1883 te Veghel, doorgestreept, overleden op 31-8-1883
Bijschrift 1-5-1888, hoofd: Johannes van de Wijdeven, geboren op 19-3-1853 te Uden
Bijgeschreven op 4-5-1873, vermeld 1873-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1182, Biezen
Johannes van de Wijdeven Vermeld op 03-11-1887, in 1898-1908 Inv. nr. 1195 en 1707.
Hoofd: Johannes van de Wijdeven, geboren op 19-3-1853 te Uden
Vrouw: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-11-1844 te Veghel
Niet verwant: Maria van der Linden, geboren op 25-4-1876 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar Liefdesgesticht, fol. 22
Stiefdochter: Johanna van der Linden, geboren op 17-3-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar Liefdesgesticht, fol. 22
In 1898-1908, verhuisd van Krijtenburg 15 naar Pastoor Clercxstraat 38 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2237
Hoofd: Theodorus van den Biggelaar, geboren op 5-2-1862 te Waalre
Vrouw: Adriana Bouw, geboren op 6-4-1858 te Veghel
Nicht: Johanna Rooijackers, geboren op 19-3-1891 te Lieshout
Het gezin is op 25 mei 1906 vanuit Sint-Oedenrode naar dit huis verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 262
Theodorus van de Biggelaar Bijgeschreven in 1906, vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1707 t/m 1708.

Hoofd: Theodorus van den Biggelaar, geboren op 5-2-1862 te Waalre, landbouwer, doorgestreept, overleden op 17-10-1913
Vrouw: Adriana Bouw, geboren op 6-4-1858 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 289
Nicht: Johanna Rooijackers, geboren op 19-3-1891 te Lieshout, doorgestreept, op 18-2-1916 naar Lieshout vertrokken

De weduwe is in 1913-1921 van Krijtenburg 15 naar Pastoor Clercxstraat 38 (eerste woning) verhuisd.

Bevolkingsregister 1910-1921. inv. nr. 1638, fol. 148

De weduwe van Theodorus van de Biggelaar Vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Theodorus van den Tillaart Bijgeschreven in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.

Hoofd: Theodorus van den Tillaart, geboren op 7-2-1873 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Maria Verhoeven, geboren op 28-1-1871 te Sint-Oedenrode

Vermeld in 1910-1921

Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, fol. 188

Lambertus J. Langens Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
L.J. Langens Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads