Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 14

Foto uit 2006


Ouderdom
Uit een geschil uit 1652 blijkt dat het eerste huis op deze plaats in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd zal zijn..Het stond nabij het ouderlijk huis (Krijtenburg B) van de bouwers.
 

Beschrijving Datum Bronnen
In 1652 is er een geschil. Luytken, dochter van Peter Peter Lamberts, en haar broer Lambert hadden samen een huis gebouwd in Zondveld en daar gewoond. Later is Luijtken getrouwd met Jan Dirick Daems en elders gaan wonen (in 1652 was ze weer weduwe). Lambert trouwde ook en bleef het huis op Zondveld bewonen. Toen hij in of kort voor 1652 overleed, liet hij een minderjarige dochter na. De erfgenamen van Luijtken willen nu een deel van dat goed hebben. Ze worden uitgekocht. De kinderen van Peter Peters den ouden, namelijk Jan, Peter, Mariken (getrouwd met Meijs Jan Aertss) en Anneken krijgen 80 gulden eens. Dirck Peters en de twee dochters Jenneken, dochter van Peter Peter Lamberts krijgen 50 gulden eens. Jenneken was getrouwd met Claes Peters en had een dochter Peterken (getrouwd met Geryt Aert Gerlings) en een dochter Mariken. 29-02-1652 R50, fol. 132v-133v.
Hierna eisten ook de erfgenamen van Jan Dirck Damen, die getrouwd was met voornoemde Luijtken een deel op. Het zijn: Dirck Damen, Thonis Lambertss, Goordtt Goossens, Dirck Claes en Willem Henricxsen. Zij krijgen 100 gulden eens. 03-05-1652 R50, fol. 148v-149.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant' 1657 VP-1657, nr. 198.
‘Een huijs, hoff, schuur, heij ende hooijlant’, groot ca. 5 lopens, gelegen ‘op Leeg Sontvelt’
     - e.z. en a.z.: het goed van Willem Aart Dircks
     - e.e.: ‘de kerckenbeemt’
     - a.e.: de weduwe van Philips
Vermeld op 01-05-1680 R64, fol. 62-63.
'Erff en landt' 1722 VP-1722, fol. 616.
Een huis, schop en aangelegen teul- en groescanten, houtwas en voorpotingen, gelegen opt Zontvelt, groot 4 à 5 lopens 31-12-1785 R109, fol.189.
Kadaster: Zondveld E1139, huis en erf, 3,11 are 1832 Kadaster 1832
In 1887 is er sprake van sloping en bouw en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2451, huis en erf, 18,61 are 1887 Art. 3572.
Op 20-05-1911 kreeg de weduwe van W. van de Hurk toestemming een schuur te bouwen. 20-05-1911 BV-230.
In mei 1911 werd het nieuwe schuur, bakhuis en privaat door de controleur van de grondbelasting gezien. mei 1911 Inv. nr.1196.
Op 22-03-1919 kreeg de eigenaar toestemming de boerderij te vergroten. 22-03-1919 BV-425.
Op 07-04-1919 werd de verbouwing van de boerderij door de controleur van de grondbelasting gezien. Kennelijk was de oude boerderij toen afgebroken. 07-04-1919 Inv. nr.1196.
In 1920 werd de bijbouw van een boerderij in het kadaster geregistreerd. 1920 Art. 4986.
Op 2-05-1925 kreeg de eigenaar toestemming om het huis te verbouwen. 23-05-1925 BV-638.
Op 10-08-1925 werd het nieuw verbouwde huis door de controleur van de grondbelasting gezien. 10-08-1925 Inv. nr.1196.
Kadaster: E2451, huis, stal, erf en bouwland (bijschrift: 'schuur'), 18,61 are 1949 Art. 6712.
Op 28-02-1952 kreeg J. van de Hurk vergunning om een kippenhok te bouwen. 18-02-1952 BV na 1936.
Op 30-03-1954 kreeg J. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 142, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. 30-03-1954 BV na 1936.
Op 02-04-1957 kreeg J. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 142, vergunning om een kippenhok te bouwen. 02-04-1957 BV na 1936.
Op 07-05-1968 kreeg A.M. van de Hurk, wonende Krijtenburg 14, vergunning om een W.C. en doucheruimte te bouwen. 07-05-1968 BV na 1936.
Op 11-02-1969 kreeg A.M. van de Hurk, wonende Krijtenburg 14, vergunning om een voederopslagruimte uit te breiden. 11-01-1969 BV na 1936.
Op 21-05-1969 kreeg A.M. van de Hurk, wonende Krijtenburg 14, vergunning om een schuur te bouwen. 21-05-1969 BV na 1936.
Adres: Zondveld 638 (1846-1870), Zondveld 826 (1870-1892), Zondveld 833 (1892-1898), Zondveld 804 (1898-1910), Zondveld G 114 (1910-1921), Zondveld G 128 (1921-1931), Zondveld G 128 (1932-1942), Zondveld A 142 (1943-1967), Krijtenburg 14 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Peter Lambert Peters Vermeld op 02-11-1560 R27, fol. 206.
Luytken, dochter van Peter Peter Lamberts, en haar broer Lambert Eerste helft van de zeventiende eeuw R50, fol. 132v-133v.
Lambert Peters Vermeld in 1657 (maar toen al overleden) VP-1657, nr. 198.
Dirxk Hendricks en Jan Huijbertz van den Oever van Schijndel Vermeld op 01-05-1680 R64, fol. 62-63.
De weduwe van Peter Peters Vermeld op 19-07-1685 R93, fol. 16.
Hendrick Peter Peters Enige tijd tussen 1685 en 1702 VP-1702, fol. 281.
Cornelis Hendrick Aarts 1702-1707 VP-1702, fol. 281; VP-1707, fol. 208.
De weduwe van Cornelis Henrick Aerts 1712-1719 II-E-107 en II-E-111.
De 3 kinderen van Cornelis Hendrikx van Cleeff Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 616.
Cornelis, Jan en Peter, zonen van Cornelis Hendrix van Cleeff, en Aalbert en Peternel, kinderen van Jan Cornelis van Cleeff Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 88.
Aalbert en Peternel, kinderen van Jan Cornelis van Cleeff Deling 1753-1761 VP-1753, fol. 247v
De kinderen van Jan Nelis Heeren Vermeld 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 352
Aalbert Janse van Cleef Deling op 28-03-1759 VP-1753, fol. 247v.
Johannes, zoon van Aalbert Janse van Cleef, wonend op Zondveld Deling op 31-12-1785, vermeld in 1832 R109, fol. 189; VP-1785, fol. 268; kadaster 1832.
Jacob Verhoeven, rentenier Verwerving in 1837 Art. 994.
Bastiaan Verhulst, arbeider, wonend in de gemeente Veghel Verwerving in 1840 Art. 1124.
Johannes Verhulst, arbeider, wonend in Sint-Oedenrode, later landbouwer in de gemeente Veghel Deling in 1883 Art. 1124 en 3572.
Willem van den Hurk, landbouwer in Erp, vanaf 1912 wonend op Zondveld Verwerving in 1912 Art. 4413.
Johanna van de Linden, weduwe van Wilhelmus van den Hurk, landbouwster op Zondveld (1/2), en haar kinderen: Helena, Johannes, Lamberdina en Hendrikus van den Hurk (1/2) Vererving in 1913 Art. 4986.
Johannes Bernardus van den Hurk, landbouwer in Sint-Oedenrode, later op Zondveld Deling in 1949 Art. 6712.
Albertus Maria van den Hurk Koop in 1966 Art. 9127.
 

Bewoners Datum Bronnen
Teunis Janssen van den Oever Pacht op 01-05-1680, en pachtte het ook al een jaar eerder. R64, fol. 62-63.
Anneken, weduwe Cornelis Henrick Aerts, Henrick en Jan de soonen, en Anneken Jacobs boven de sestien jaeren Vermeld in 1709 II-E-38.
Cornelis Henrick Aerts, alias Cornelis Heeren Vermeld in 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Jan Nelis Heeren Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Jan Nelis Heere (man), Anneke (vrouw).
Onder de 16: Johanna, Aalbert en Peernel (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Nelis Heeren Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 352.
Lambert Arien Boeren Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 352.
Dielis Geerits Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 352.
Lambert Versteegen Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 352.
Aelbert van Cleeff Vermeld in 1761-1781 II-E-17 en 18, nr. 352.
De kinderen van Aelbert van Cleeff Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 352.
Johannis Aelbert van Cleeff Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 352; BHIC, E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)
Man: Johannes A. van Kleef, 58 jaar, geboren op 13-1-1752 in Veghel
Vrouw: Katrina J. van der Aa, 58 jaar, geboren op 25-11-1752 in Veghel
Kind: Elisabet J. van Kleef, 19 jaar, geboren op 14-2-1792 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Johannes Aalbert van Cleeff Vermeld in 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823)
Opa: Johannes van Cleef, 77 jaar, landbouwer, geboren in Veghel, overleden op 8-10-1835
Man: Johannes Coppens, 35 jaar, landbouwer, geboren in Lieshout
Vrouw: Elizabeth van Cleef, 35 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Coppens, 6 jaar, geboren in VeghelKind: Johannes Coppens, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Coppens, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodora Coppens, jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Petrus van Thienen, 12 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Allegonda van Cleef, 44 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Man: Francis van de Brand, 43 jaar, bouwman, geboren in Lieshout, overleden op 11-1-1841V
rouw: Ardina de Leest, 30 jaar, geboren in Veghel
Kind: Peter van den Brand, 2 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Johanna van Gerwen, 26 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840, vertrokken in 1841 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Man: Bastiaan Verhulst, 31 jaar, geboren in Helvoirt
Vrouw: Petronella van Zon, 32 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Verhulst, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Annemie Verhulst, 1 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Annemaria Verhulst, geboren in Veghel op 27-1-1841
Bijschrift kind: Antonius Verhulst, geboren in Veghel op 27-7-1844
Woonde vanaf 1841 in deze woning NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Sebastiaan Verhulst Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Sebastiaan Verhulst Vermeld in 1846-1867 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Vader: Sebastiaan Verhulst, geboren in 1807 te Helvoirt
Moeder: Petronella van Zon, geboren in 1807 te Veghel, doorgstreept, overleden op 1-1-1855
Zoon: Johannes Verhulst, geboren in 1842 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Anna Maria Verhulst, geboren in 1839 te Veghel
Dochter: Anna Maria Verhulst, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling, doorgestreept. naar bevolkingsregister H, fol. 68
Dochter: Antonia Verhulst, geboren in 1844 te Veghel, schoolleerling
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Bastiaan Verhulst, geboren op 19-8-1808 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes Verhulst, geboren op 25-7-1837 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Maria Verhulst, geboren op 12-10-1839 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Antonetta Verhulst, geboren op 29-6-1844 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld in 1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Sebastiaan Verhulst Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Sebastianus Verhulst, geboren op 19-8-1808 te Veghel
Zoon: Johannes Verhulst, geboren op 25-7-1837 te Veghel
Dochter: Antonia Verhulst, geboren op 29-6-1844 te Veghel, gehuwd op 26-2-1870
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Bastiaan Verhulst, geboren op 19-8-1808 te Veghel, weduwnaar
Zoon: Johannes Verhulst, geboren op 25-7-1837 te Veghel
Dochter: Maria Verhulst, geboren op 12-10-1839 te Veghel, doorgestreept. overleden op 24-12-1864
Dochter: Antonetta Verhulst, geboren op 29-6-1844 te Veghel, gehuwd op 26-2-1870. op 25-2-1870 naar Schijndel vertrokken
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1214, Zondveld, huis nr. 638
Hoofd: Sebastiaan Verhulst, geboren op 19-8-1808 te Veghel, weduwnaar, op 25-1-1878 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Johannes Verhulst, geboren op 25-7-1837 te Veghel
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1622, fol. 1987, Zondveld
Hoofd: Wilhelmus van Stiphout, geboren op 15-12-1834 te Lieshout
Vrouw: Anna Maria Verhulst, geboren op 27-7-1841 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr, 1805
Arnoldus van den Oever Vermeld in 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Bijschrift op 21-6-1905, hoofd: Cornelia van de Ven, weduwe Verhulst, geboren op 26-11-1840 te Nistelrode Op 31-5-1905 vanuit Uden naar de Marktstraat in Veghel verhuisd en in 1907-1910 naar Krijtenburg 14 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2103
Cornelia van de Ven, weduwe van Verhulst Bijschrift 1907-1910, vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Cornelia van de Ven, weduwe van Johan. Verhulst, geboren op 21-11-1840 te Nistelrode, op 22-6-1918 naar Bakel vertrokken Vemeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 76
De weduwe van W. van den Hurk Bijschrift in 1910-1921, en in dezelfde periode weer opgevolgd door de volgende bewoners Inv. nr. 1708.
Hoofd: Johanna van der Linden, weduwe van W. van den Hurk, geboren op 10-5-1861 te Veghel
Dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 130
Zoon: Johannes Bernardus van den Hurk, geboren op 17-6-1902 te Veghel
Dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 17-6-1903 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 131
Zoon: Hendrikus van den Hurk, geboren op 11-8-1904 te Veghel
Bijschrift op 16-3-1916, dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 130, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 134
Bijschrift op 18-3-1920, dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 134
Bijschrift op 13-4-1920, dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 17-3-1903 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 131
Tussen 1910 en 1921 van Krijtenburg 24 naar Krijtenburg 14 verhuisd en in dezelfde periode weer terug verhuisd naar Krijtenburg 24 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 186
Bijschrift op 31-3-1919, hoofd: Martinus Kusters, geboren op 27-9-1883 te Sint-Oedenrode, landbouwer
Bijschrift op 31-3-1919, vrouw: Antonetta van den Boogaard, geboren op 13-2-1884 te Uden
Bijschrift op 31-3-1919, dochter: Francisca Antonia Kusters, geboren op 6-5-1918 te Sint-Oedenrode
Bijschrift op 1-5-1919, dochter: Maria Antonia Kusters, geboren op 1-5-1919 te Veghel
Bijschrift op 15-3-1920, dochter: Johanna Josepha Kusters, geboren op 14-3-1920 te Veghel
Bijschrift op 15-3-1921, dochter: Sophia Maria Kusters, geboren op 14-3-1921 te Veghel
Bijschrift op 15-3-1921, dochter: Theodora Josepha Kusters, geboren op 14-3-1921 te Veghel
Het gezin is op 25-3-1919 vanuit Sint-Oedenrode naar Krijtenburg 14 verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 162
Martinus Kusters Bijschrift in in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
W. van Rijbroek Vermeld in 1932 Inv. nr 1712.
Johannes van den Hurk Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
M. Knoops Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads