Foto's Huizen Kroniek

Korenmolenweg A (de molen)

Molen in 1906.jpg (227643 bytes) Foto uit de nazomer van 1906
Foto van in of voor 1924
Molen schilderij.jpg (234881 bytes) Dit schilderij werd in 1941 naar bovenstaande foto geschilderd.

Ouderdom
De molen werd in 1871 gebouwd en werd in 1924-1925 weer afgeboken. De molen stond bij het huis met adres Korenmolenweg 1.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Ingezonden stukken van B&W: uittreksel uit het Register der besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 04-08-1871. Wilhelmus Lammers, wonend te Helmond, heeft vergunning gevraagd om een windgraanmolen te mogen oprichten op perceel nr. E2023. Dit wordt toegestaan. De molen moet binnen 12 maanden in werking gesteld worden. 1871 Wonders.
De molen die in ZIjtaart gebouwd werd, arond daarvoor in Helmond, enw as daar bekend als de Hoogeindsche molen. 1871 Informatie op internet van o.a. Nico Jurgens 22-10-2006 www.allemolens.nl
Op 01-12-1871 werd de molen in gebruik gesteld. 01-12-1871 Inv. nr. 1194.
In 1872 werd de koop van 2 percelen  in het kadaster geregistreerd, samen 46,20 are groot
Kadaster: Reibroek E2205, heide, 16,70 are
Kadaster: Reibroek E2206, heide, 29,50 are
1872 Art. 2910.
Een jaar later:
Kadaster: Reibroek E2226, heide, 45,80 are (wat later wordt hier het huis met later adres Korenmolenweg 1 op gebouwd)
Kadaster: Reibroek E2227, molen, 0,40 are
1873 Art. 2910.
Wilhelmus Lammers verkoopt aan Godefridus van Eerdt een standaard korenmolen met huis en bouwland gelegen onder Veghel sectie E. 2227, 2248 en 2249, groot te samen 46 aren en 20 centiaren. 1 februari 1877 BHIC, toegang 7691, Notarieel Archief van Erp
Kadaster: E2227 standaard korenmolen, 0,40 are 1878 Art. 3303.
De heer Franssen uit Vierlingsbeek leverde in 1904 een binnenroede van 26.20 meter voor deze molen. 1904 www.allemolens.nl o.a. informatie van Nico Jurgens 22-10-2006
Verkoopakte 20-3-1924: verkoop van de opstand van de standerdmolen, het woonhuis met stal en erf, het gebouw met de oliemotor en maalstoel, de grond waarop de standaardmolen staat. De molen moet voor 01-03-1925 worden gesloopt 1924-1925 Wonders; brief uit collectie van Mari Brugmans.
In 1926 werd de sloop van de molen in het kadaster geregisteerd; hierna kadaster: E4872, erf, 0,40 are 1926 Art. 4872.
Zijtaart G 83 (1921-1925) 1921-1925 Inv. nr. 1710
 

Eigenaars Datum Bronnen
Wilhelmus Lammers, molenaar Vermeld in 1872 Art. 2910.
Wilhelmus Lammers, herbergier in Den Bosch Vermeld op 1-2-1877 BHIC, toegang 7691, Notarieel Archief van Erp
Godefridus van Eerdt, molenaar wonende op Sijttard onder Veghel. Koop op 1-2-1877 voor voor fl. 4.265,--. BHIC, toegang 7691, Notarieel Archief van Erp;Art. 3303.
Johanna Maria Helena Vraets, weduwe van Godefridus van Eert, en consorten Vererving in 1920 Art. 3303.
Jan Brugmans, landbouwer op Zondveld, en Hendrika en Johanna Bouw, landbouwsters Koop in 1925 Art. 4872.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads