Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat BOuderdom
De naam 'Donkershoff' sugereert dat hier ooit een huis van Donkers gestaan heeft. In 1722 wordt het perceel aangeduid als 'lant'  en in 1738 als 'huys ende landt'. Kennelijk was het oude huis van de Donkershof verdwenen en is tussen 1722 en 1738 hier opnieuw een huis gebowd. "Afgebroken" zegt een bijschrift in het boek met bewoners over de periode 1771-1776. Het huis stond aan de rechterkant van de straat (zijweg van de Jekschotstraat) die naar huisnummer 5A leidt, maar nog een eind verder dan 5A aan dezelfde kant van de binnenweg.
 

Beschrijving Datum Bronnen
''t lant genaemt Doncquers hoff' 1702 VP-1722, fol. 591.
'Huys ende lant genaamt Donckershoff' 1722 VP-1738, fol. 562.
'Huys en landt genaaamt Donkershof, moervenneke en heyvelden, alle opt Zontvelt' 1761 VP-1761, fol. 261.
'Een quaad huijs, hoff' en aangelag met houtwas, op Zontvelt, genaamd: Donkershoff' 27-04-1768 R81, fol. 252.
Een huisplaats en aangelegen teullant, groes en houtwas op Zontvelt, genaamd den Donkershoff 09-05-1777 R82, fol. 327.
Land, groot 3 lopens en 10 roeden, 'genaemt Donkershoff' 1792 Maatboek 1792, nr. 2903 (3400)
 

Eigenaars Datum Bronnen
Cornelis Arien Boermans Vermeld in 1702 en 1722 VP-1702, fol. 272; VP-1707, fol. 590.
Matijs Cornelis Boermans den ouden Deling in 1730 VP-1722, fol. 590 en fol. 591.
Catalyn Jans Pennincx, weduwe van Matijs Boermans den ouden het vruchtgebruik Vererving in 1752 VP-1738, fol. 562.
Peter Lambert Leenders met de zijnen, de erfgenamen van Matijs Cornelis Boemans Vererving 1761-1767 VP-1761, fol. 263.
Willem Vervoort (Erp) Koop op 30-04-1767 VP-1761, fol. 263.
Dirk, zoon van Rut Dirx de Leest Vernaardering op 27-04-1768 VP-1761, fol. 261 en 263; R81, fol. 252.
Rut Dirk de Leest (Veghel) het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Koop op 09-05-1777 van zijn zoon Dirk R82, fol. 327; VP-1777, fol. 297v.
De kinderen van Johannes Boudewyns Verwerving 30-04-1808 VP-1785, fol. 259v.
 

Bewoners Datum Bronnen
Niet arm.
Boven de 16: Tijs Nelis Boeren Tijs (zijn broer)
Vermeld in 1736 II-E-66.
de twee Matijs Nelis Boeren (de jonge en de oude) Vermeld in 1737 II-E-75.
Henrick Arien Boeren Vermeld in 1741 II-E-17 en 18, nr. 434.
Willem van der Asdonk Vermeld 1746-1766 II-E-17 en 18, nr. 434.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads