Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat AOuderdom
Jekschotstraat 5 (huidig adres) wordt bij de deling 1654 het 'Oude Huis' genoemd, zodat Jekschotsraat A dan het 'Nieuwe Huis' geweest zal zijn, en in of niet lang voor 1654 gebouwd zal zijn. Dit huis wordt nog genoemd in 1654, maar niet meer in 1722. Het stond ongeveer op de plaats van het huidige adres Jekschotstraat 5B.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Een cleijn huysken mette schuer ende den grondt daer op de selve sijn staende', gelegen 'opt Hoogh Sontvelt, gemeijnelijk genoemt den Schueracker', groot 5 lopens, 60 roeden en 40 voeten
- e.z.: Geneveva van Heessel, weduwe van Henrick (van Bers)
- a.z.: de straat
- e.e.: de kinderen van Peter Meussen
- a.e.: het goed van Arien Wouters
02-03-1654 R51, fol. 44-49.
'Schuur ende aangelag en halven beemt opt Sontvelt' 1722 VP-1722, fol. 590.
'Lant den Schuuracker op Sontvelt, van zijn oud erff' 1753 VP-1753, fol. 191v.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Corst Janss van Vechell Voor 02-03-1654 R51, fol. 44-49.
Peter en Margriet, minderjarige kinderen van Gerijt Claess Deling op 02-03-1654 R51, fol. 44-49.
Cornelis Arien Boermans vermeld in 1702 en 1722 VP-1702, fol. 272; VP-1722, fol. 590.
 

Bewoners Datum Bronnen
Onbekend    
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads