Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 20

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1867 werd de bouw van dit huis in het kadaster geregistreerd. Het zal een jaar of enkele jaren eerder gebouwd zijn. In 1882 werd het huis gesloopt en herbouwd, en ook later is het huis een aantal keer verbouwd en vernieuwd. In 1886-1899 woonden er enige tijd twee gezinnen in dit huis. Het huis dat er nu staat is nieuwbouw van ná 1969.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Kadaster: Leinsven E2096, huis en erf, 0,70 are 1867 Art. 691.
In 1882 werd het huis gesloopt en opnieuw opgebouwd. Op 28-10-1882 werd het nieuwe huis in gebruik genomen. 28-10-1882 Inv. nr. 1194.
Ook werden toen percelen samengevoegd; hierna kadaster: Leinsven E2397, huis en erf, 1,50 are 1884 Art. 681.
Op 11-04-1925 kreeg H. Opheij vergunning voor het bouwen van een stal. 11-04-1925 BV-629.
Op 20-05-1925 werd de bouw van een stal door de controleur van de grondbelasting gezien. 20-05-1925 Inv. nr.1196.
Na meting in 1927; kadaster: Leinsven E2397, huis, stal en erf, 1,50 are 1927 Art. 4694.
In 1927 werd het huis  gesloopt en opnieuw gebouwd. Op 23-04-1927 kreeg H. Opheij vergunning voor het bouwen van een woonhuis. 23-04-1927 BV-747.
In 1931 werd deze verbouwing in het kadaster geregistreerd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3144, huis, stal, erf, bouwland en weiland, 45,10 are 1931 Art. 4694.
In 1950 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: huis, bos, bouwland en weiland, 4,7760 hectare 1950 Art. 3249.
In 1956 werd het perceel gesplitst; hierna kadaster: Veghelse Dijk, E3275, huis, schuur, tuin en bouwland (bijschrift in 1960: 'stal en hokken') 1956-1960 Art. 7273
Op 28-01-1959 kreeg M. Opheij, wonend Zondveld A 117,  vergunning om een kippenhok te bouwen. 28-01-1959 BV na 1936.
Op 13-02-1962 kreeg M. Opheij, wonend Zondveld A 117,  vergunning om een kippenhok te bouwen. 13-02-1962 BV na 1936.
In 1967 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3518, stal, hokken, huis, tuin en bouwland, 4,7098 hectare 1967 Art. 7273.
In 1969 werd het perceel gesplitst; hierna kadaster: Veghelse Dijk 20, E3617, huis, tuin, schuur en erf, 21,02 are 1969 Art. 7273.
Adres: Zondveld 658c (1867-1870), Zondveld 853 (1870-1892), Zondveld 860 (1892-1898), Zondveld 833 en 834 (1898-1910), Zondveld G 87 (1910-1921), Zondveld G 103 (1921-1931), Zondveld G 103 (1932-1942), Zondveld A 117 (1943-1963), Jekschotstraat 20 (vanaf 1963).

In 1956 en 1969 wordt in het kadaster een ouder adres vermeld: Veghelse Dijk. De 'Veghelse Dijk' is een oudere naam - van vóór 1963 - voor de Jekschotstraat (en wellicht in het verlengde daarvan de Zondveldstraat en misschien - een deel van - de Pastoor Clercxstraat). Tot 1963 was de nummering niet gerelateerd aan de straatnamen, maar aan de 4 gehuchten Zondveld, Biezen, Zijtaart en Doornhoek. Dit huis had rond 1960 huisnummer Zondveld A 117 en stond aan de Veghelse Dijk.
1898-1969 Inv. nr. 1706 t/m 1710 en 1712; art. 7273, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Johannes van Uden, wonend aan de Leest Vermeld in 1867 Art. 681.
Cornelis van den Boogaard, arbeider Koop in 1896 Art. 4243.
Hendrikus Opheij, arbeider Koop in 1906 Art. 4694.
Wilhelmina Verbakel, weduwe van Hendrikus Opheij Vererving in 1935 Art. 4694.
Martinus Opheij, landbouwer Deling in 1951, vermeld in 1969 Art. 7273.
 

Bewoners Datum Bronnen
Woning 1:    
Hoofd: Cornelis van den Bogaard, geboren op 12-2-1842 te Esch
Vrouw: Johanna van Boxtel, geboren in oktober 1826 te Veghel
Dochter: Johanna van den Bogaard, geboren op 5-3-1851 te Den Bosch
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van den Bogaard, geboren op 26-1-1863 te Veghel, bijschrift: niet erkend
Tussen 1862 en 1867 naar dit huis verhuisd vanaf De Heide, huis nr. 333a Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 169, Zondveld, huis nr. 658c
Hoofd: Cornelis van den Bogaard, geboren op 12-1-1842 te Esch
Vrouw: Johanna van Boxtel, geboren op 4-8-1828 te Veghel
Dochter: Johanna van den Bogaard, geboren op 5-3-1851 te Den Bosch
Dochter: Wilhelmina van den Bogaard, geboren op 25-1-1863 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Cornelis van den Boogaard, geboren op 12-1-1842 te Eerde
Vrouw: Johanna van Boxtel, geboren op 15-8-1827 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Bogaard, geboren op 23-1-1862 te Veghel
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 1-12-1879, inv. nr. 1805
Cornelis van de Bogaard Vermeld op 28-10-1882 en in 1892-1898 Inv. nr. 1194 en 1707.
Hoofd: Cornelis van den Bogaard, geboren op 12-2-1842 te Esch, arbeider
Vrouw: Johanna van Boxtel, geboren in oktober 1826 te Veghel
Dochter: Johanna van den Bogaard, geboren op 5-3-1851 te Den Bosch, doorgestreept, op 8-3-2871 vertrokken naar Erp
Dochter: Wilhelmina van den Bogaard, geboren op 26-1-1863 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register R, fol. 1372
Bijschrift: Johanna van Rixtel, geboren op 5-3-1851 te Den Bosch, op 22-4-1871 uit Erp gekomen, doorgestreept, gehuwd op 25-10-1875, geboekt op fol. 136
Bijschrift: Antonius van den Bogaard, geboren op 7-2-1884 te Veghel, moet zijn Van der Pas, zoon van Wilhelmina van den Bogaard, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1372
Bijschrift: Arnoldus van den Bogaard, geboren op 19-10-1885 te Veghel, moet zijn Van der Pas, zoon van Wilhelmina van den Bogaard, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1372
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van den Bogaard, geboren op 26-1-1863 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, aanverwante: Antonius van der Pas, geboren op 4-2-1884 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, aanverwante: Arnoldus van der Pas, geboren op 10-11-1885 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 147, Zondveld
Hoofd: Cornelis van den Boogaard, geboren op 11-1-1842 te Eerde,op 21-2-1900 naar Lieshout vertrokken
Vrouw: Johanna van Boxtel, geboren op 1-10-1826 te Veghel, overleden op 25-2-1894
Dochter: Wilhelmina van den Bogaard, geboren op 26-1-1863 te Veghel
Aanverwant: Antonius van der Pas, geboren op 7-2-1884 te Veghel
Aanverwant: Arnoldus van der Pas, geboren op 19-10-1885 te Veghel
Bijschrift 1-12-1894, vrouw: Johanna Maria van de Lau, geboren op 23-12-1840 te Lieshout, op 27-11-1894 uit Lieshout gekomen
Vermeld 1892-1900 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 134
Woning 2:    
Hoofd: Johannes van der Pas, geboren op 8-10-1864 te Veghel, arbeider, doorgestreept, overleden op 22-6-1888
Vrouw: Wilhelmina van den Boogaard, geboren op 26-1-1863 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 147
Zoon: Antonius van der Pas, geboren op 7-2-1884 te Veghel
Zoon: Arnoldus van der Pas, geboren op 19-10-1885 te Veghel
Bijschrift, zoon: Petrus van der Pas, geboren op 11-2-1887 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-6-1888
Bijschrift, dochter: Ardina van der Pas, geboren op 23-2-1888 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-6-1888
Bijgeschreven op 1-3-1886, vermeld in 1886-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1372, Zondveld
Bijschrift op 1-10-1894, hoofd: Theodorus van de Ven, geboren op 16-8-1872 te Boekel, arbeider
Bijschrift op 1-10-1894, vrouw: Wilhelmina van den Boogaard, weduwe van Johannes van der Pas, geboren op 26-1-1863 te Veghel
Bijschrift op 1-10-1894, zoon: Antonius van der Pas, geboren op 7-2-1884 te Veghel, doorgestreept, op 2-11-1897 naar Nunen vertrokken
Bijschrift op 1-10-1894, zoon: Arnoldus van der Pas, geboren op 19-10-1885 te Veghel
Bijschrift op 1-8-1895, zoon: Johannes Marinus van de Ven, geboren op 20-7-1895 te Veghel
Bijschrift op 1-10-1896, zoon: Johannes van de Ven, geboren op 12-9-1896 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-7-1897
Bijschrift op 19-2-1898, zoon: Johannes van de Ven, geboren op 18-2-1898 te Veghel
Bijschrift op 12-3-1899, dochter: Cornelia van de Ven, geboren op 10-3-1899
Op 12-12-1899 verhuisde het gezin naar Helmond Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2068
Theodorus van de Ven Vermeld 1898-1899 Inv. nr. 1707.
Hendricus Opheij Bijschrift in 1900 Inv. nr. 1707.
'Vervallen' Bijschrift 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Woning 1:    
Hoofd: Hendricus Opheij, geboren op 31-1-1866 te Erp, arbeider
Vrouw: Wilhelmina Verbakel, geboren op 17-3-1872 te Erp
Dochter: Petronella Gerarda Opheij, geboren op 6-11-1894 te Beek en Donk, doorgestreept, op 14-3-1907 naar Erp vertrokken
Zoon: Petrus Opheij, geboren op 29-10-1896 te Lieshout, doorgestreept, op 29-5-1908 naar Erp vertrokken
Dochter: Johanna Opheij, geboren op 10-1-1900 te Lieshout
Bijschrift op 24-10-1902, zoon: Johannes Opheij, geboren op 23-10-1902 te Veghel
Bijschrift op 21-12-1904, dochter: Lamberdona Opheij, geboren op 20-12-1905 te Veghel
Bijschrift op 1-8-1907, zoon: Martinus Opheij, geboren op 31-7-1907 te Veghel
Bijschrift op 21-11-1908, dochter: Lamberta Opheij, geboren op 20-11-1908 te Veghel
Vermeld 1900-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1391
Hoofd: Hendricus Opheij, geboren op 31-1-1866 te Erp, arbeider, later landbouwer
Vrouw: Wilhelmina Verbakel, geboren op 17-3-1872 te Erp
Zoon: Johannes Opheij, geboren op 23-10-1902 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 251
Dochter: Johanna Opheij, geboren op 10-1-1900 te Lieshout, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 249
Dochter: Lamberdina Opheij, geboren op 20-12-1905 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 253Zoon: Martinus Opheij, geboren op 31-7-1907 te Veghel, doorgestreept, op 1-7-1920 naar Erp vertrokken
Dochter: Lamberta Opheij, geboren op 20-11-1908 te Veghel, doorgestreept, op 21-8-1920 naar Lieshout vertrokken
Bijschrift op 31-3-1913, dochter: Petronella Leonarda Opheij, geboren op 6-11-1894 te Beek en Donk, op 26-3-1913 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 17-7-1913 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 28-11-1914, dochter: Petronella Leonarda Opheij, geboren op 6-11-1894 te Beek en Donk, op 25-11-1914 uit Erp gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 250
Bijschrift op 26-2-1916, dochter: Wilhelmina Opheij, geboren op 28-2-1915 te Beek en Donk, doorgestreept, overleden op 16-6-1918
Bijschrift op 31-3-1913, zoon: Petrus Opheij, geboren op 28-10-1896 te Beek en Donk, op 10-3-1917 uit Lieshout gekomen, doorgestreept, overleden op 14-10-1918
Bijschrift op 28-2-1918, dochter: Johanna Opheij, geboren op 10-1-1900 te Lieshout, op 25-2-1918 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 6-6-1918 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 9-7-1918, dochter: Johanna Opheij, geboren op 10-1-1900 te Lieshout, op 3-7-1918 uit Beek en Donk gekomen, doorgestreept, op 28-2-1919 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 27-9-1918, zoon: Martinus Opheij, geboren op 21-7-1917 te Veghel, op 25-9-1920 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 12-8-1921 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 7-11-1920, schoonmoeder: Petronella Teunis, geboren op 29-10-1849 te Erp, geboekt van register V, fol. 156, doorgestreept, op 16-4-1921 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 2-1-1921, zoon: Johannes Opheij, geboren op 23-10-1902 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 251
Bijschrift op 31-3-1921, dochter: Lamberta Opheij, geboren op 20-12-1908 te Veghel, op 30-3-1921 uit Lieshout gekomen
Bijschrift op 14-4-1921, dochter: Lamberdina Opheij, geboren op 20-12-1904 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 253
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 141
Hendricus Opheij Vermeld van 1898-1908 en in 1932 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712.
Ton en Rian van Uden O.a. in 2007 Mededeling van H.M.M. van den Boom d.d. 17-05-2007..
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads