Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 12A

Foto uit november 1973
Foto uit juni 2006


Ouderdom
De bouw van dit huis werd in 1861 in het kadaster geregistreerd. Bewoners worden vermeld vanaf 1859. het huis zal in 1859 gebouwd zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Kadaster: Leinsven E1984, huis en erf, 1,30 are 1861 Art. 973.
In 1898 werd er bijgebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Leinsven E2798, huis en bouwland, 43,70 are 1898 Art. 4301.
Op 18-04-1908 gaf de gemeente vergunning om een achterhuis, schuur en stal te bouwen. 18-04-1908 BV-130.


Op 17-04-1909 kreeg A. van Hamond vergunning voor het opnieuw bouwen van het voorhuis.
17-04-1909 BV-169.
Het oude voorhuis huis werd gesloopt en opnieuw gebouwd. Ook werd er een stal bijgebouwd. De controleur van de grondbelasting zag de vernieuwde boerderij op 02-09-1909. 02-09-1909 Inv. nr. 1195.
In 1911 werd de sloop en herbouw in het kadaster geregistreerd. 1911 Art. 4569.
Kadaster: E2798, huis en bouwland (bijschrift: stal en schuur), 43,70 are 1923 Art. 5465
Op 08-04-1931 kreeg H. Schepers vergunning om zijn boerderij te vergroten. 08-04-1931 BV-961.
Op 01-09-1954 kreeg H. Schepers vergunning om 'een gebouw bestemd voor pluimvee' te bouwen. 01-09-1954 BV na 1936.
In 1967 werden perceelsgrenzen gewijzeigd; hierna kadaster: Jekschotstraat 14, E3524, huis, stal, schuur, hok, bouwland 1967 Art. 9464.
Op 17-04-1968 kreeg A. van Grinsven,vergunning om de boerderij te verbouwen. 17-04-1968 BV na 1936.

Op 18-06-1969 kreeg A. van Grinsven, wonend op Jekschotstraat 14, vergunning om een varkenshok te bouwen.

18-06-1968 BV na 1936.
Adres: Zondveld 658b (1859-1861), Zondveld 658d (1862-1870), Zondveld 854 (1870-1892),  Zondveld 861 (1892-1898), Zondveld 835 (1898-1910), Zondveld G 96 (1910-1921), Zondveld G 102 (1921-1931), Zondveld G 102 (1932-1942), Zondveld A 115 (1943-1963), Jekschotstraat 14 (vanaf 1963). Later werd er een nieuw huis naast deze boerderij gebouwd. Dit nieuwe huis kreeg huisnummer 14, en de oude boerderij kreeg het nieuwe huisnummer 12A. 1862-1963 Inv. nr. 1704 t/m 1708, 1710 en 1712; art. 8392 en 9463; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Francis van Eert, landbouwer in Eerde (gemeente Veghel) Vermeld in 1861 Art. 973.
Petrus van den Broek, arbeider Koop in 1878 Art. 3319.
Petrus Schepers, landbouwer Koop in 1895 Art. 4186 en 4301.
Adrianus Antoniuszn van Hamont, landbouwer Koop in 1903 Art. 4569.
Hendrikus Schepers, landbouwer op Zondveld Koop in 1923 Art. 5465.
Andreas Gerardus van Grinsven, geboren op 18-06-1932, landbouwer, gehuwd met Antonia Theresia Maria Schepers, wonend op Zondveld A 115 (in 1967 op Jekschotstraat 14) Koop in 1961, vermeld in 1967 Art. 8392 en 9464.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hoofd: Petrus van den Broek, geboren in juli 1835 te Veghel, arbeider
Vrouw: Johanna Maria van Aarle, geboren in oktober 1835 te Sint-Oedenrode
Dochter: Johanna van den Broek, geboren op 8-5-1859 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendricus van den Broek, geboren op 21-9-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv nr. 1751.
Peter van den Broek Vermeld in 1861-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Petrus van den Broek, geboren op 21-4-1825 te Veghel
Vrouw: Johanna van Aarle, geboren op 15-9-1835 te Sint-Oedenrode
Zoon: Hendricus van den Broek, geboren op 20-4-1860 te Veghel
Zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 11-7-1863 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, fol. 154
Hoofd: Petrus van den Broek, geboren op 21-4-1825 te Veghel
Vrouw: Johanna van Aarle, geboren op 15-9-1835 te Sint-Oedenrode
Zoon: Hendricus van den Broek, geboren op 20-4-1860 te Veghel
Zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 11-7-1863 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 31-12-1869, inv. nr. 1877
Hoofd: Petrus van den Broek, geboren in juli 1835 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-12-1877
Vrouw: Johanna van Aarle, geboren in oktober 1835 te Sint-Oedenrode
Zoon: Hendrikus van den Broek, geboren op 20-4-1864 te Veghel, doorgestreept, op 8-3-1877 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 12-7-1868 te Veghel, doorgestreept, op 25-7-1873 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Maria van den Broek, geboren op 11-3-1870 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-4-1870
Bijschrift, dochter: Maria van den Broek, geboren op 25-9-1871 te Veghel, doorgestreept, op 30-10-1885 naar Erp vertrokken
Bijschrift, zoon: Hendrikus van den Broek, geboren op 20-4-1864 te Veghel, op 24-2-1878 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, geboekt naar fol. 250
Bijschrift, zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 12-7-1868 te Veghel, op 18-4-1870 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, op 17-10-1882 naar Erp vertrokken
Bijschrift, zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 12-7-1868 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 267, Zondveld
Vrouw: Johanna van Aarle, weduwe van Petrus van den Broek, geboren op 14-9-1834 te Sint-Oedenrode
Zoon: Hendrikus van den Broek, geboren op 20-4-1860 te Veghel
Zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 12-7-1868 te Veghel
Dochter: Maria van den Broek, geboren op 23-9-1871 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Johanna van Aarle, weduwe van Petrus van den Broek, geboren op 1-10-1835 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 19-1-1894
Zoon: Cornelis van den Broek, geboren op 11-7-1868 te Veghel, doorgestreept, op 7-4-1894 naar Erp verhuisd
Bijschrift op 1-4-1892, zuster (dochter): Maria van den Broek, geboren op 23-3-1870 te Veghel, doorgestreept, op 7-4-1894 naar Erp verhuisd
Vermeld in 1892-1894 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 196
Hoofd: Jan van Duijnhoven, geboren op 5-10-1832 te Nunen, doorgestreept
Vrouw: Hendrika van Kessel, geboren op 13-2-1845 te Schijndel, doorgestreept
Bijschrift op 7-12-1893, verwante: Peter Johannes Schepers, geboren op 22-2-1864 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 1623, doorgestreept
Het gezin is tussen 1892 en 1902, waarschijnlijk in 1894, van de Kempen naar dit huis verhuisd. Het gezin is op 27-11-1902 naar Sint-Oedenrode verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 519
Johannes van Duijnhoven en Petrus Johannes Schepers Vermeld in 1898, opgevolgd in hetzelfde jaar Inv. nr. 1707.
Zoon (later hoofd): Adrianus van Hamond, geboren op 8-4-1861 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 105
Dochter (veranderd in zuster): Johanna van Hamond, geboren op 1-4-1868 te Veghel
Dochter van Johanna van Hamond, geboren op 1-6-1892 te Veghel
Bijschrift op 4-12-1898, hoofd: Adrianus van Hamond, geboren op 1-4-1861 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 105
Op 12-4-1898 naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 726
Adrianus van Hamond Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Adrianus van Hamond, geboren op 1-4-1861 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 104
Zus: Johanna van Hamond, geboren op 1-4-1868 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 104
Dochter van Johanna van Hamond, Maria van Hamond, geboren op 1-6-1892 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 104
In 1910-1921, vemoedelijk in 1915, verhuisd van Jekschotstraat 12A naar Havenstraat B 126 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 91
Bijschrift op 12-1-1915, hoofd: Hendricus Schepers, geboren op 20-1-1890 te Lieshout, op 18-1-1915 uit Lieshout gekomen
Bijschrift op 12-1-1915, Vrouw: Maria van Hamond, geboren op 8-6-1892 te Veghel, geboekt van register H-I, fol. 91
Bijschrift op 31-1-1916, zoon: Adrianus Schepers, geboren op 28-1-1916 te Veghel
Bijschrift op71-7-1917, zoon: Franciscus Hendricus Schepers, geboren op 6-7-1917 te Veghel
Bijschrift op 27-6-1918, dochter: Anna Johanna Schepers, geboren op 27-7-1918 te Veghel
Bijschrift op 7-1-1920, zoon: Eduard Lambertus Schepers, geboren op 5-1-1920 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-2-1920
Bijschrift op 4-8-1920, zwager: Adrianus van Hamond, geboren op 8-4-1861 te Veghel, geboekt van register G-I, fol. 92
Bijschrift op 4-8-1920, zwagerin: Johanna van Hamond, geboren op 1-4-1868 te Veghel, geboekt van register G-I, fol. 92Bijschrift, zoon: Eduard Albertus Schepers, geboren op 13-11-1921 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk in januari 1915 op Jeskchotstraat 12A gaan wonen. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 104
H. Schepers Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
A.G. van Grinsven Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads