Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 9

Foto uit 1945-1947. Lambertus Ketelaars en zijn vrouw Maria van de Boogaard voor dit huis
Foto uit 1964
Foto uit april 1973
Jekschotstraat 09 b.jpg (269841 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit juni 2006


Ouderdom
Het huis was een pachthoeve van de heerlijkheid Jekschot. Deze heerlijkheid werd in 1310 opgericht. De oudst gevonden vermelding van dit huis dateert uit 1657. Het is aannemelijk dat de pachthoeven gesticht is bij de inrichting van de heerlijkheid en uit de veertiende eeuw dateert. Veghelse pachthoeven van Jekschot worden vanaf 1386 genoemd, al is nog niet duidelijk om welke hoeve(n) het pecies gaat. In 1954 verkochten de opvolgers van de heren van Jekschot deze boerderij aan Petrus van Rijzingen en Johan de Wit.

Zie Wiro Heesters, 'De Heerlijkheid Jekschot', in: Heemschild 1971; Martien van Asseldonk, ‘De heerlijkheid Jekschot', in: van Vehchele tot Veghel 5 (1985) nr. 16, 89-97; ‘Het slotje van Jekschot', in: van Vehchele tot Veghel 6 (1986) nr. 20, 93-96.
     
Beschrijving Datum Bronnen
In de veertiende en vijftiende eeuw werden deze hoeven 'Ter Weyen' genoemd, een naam die toen ook gebruikt werd voor de tegenwoordige Heihoef. Vermeld in 1386, op 07-11-1433, op 02-12-1438 BP-1177, fol. 235; BP-1204, fol. 11; BP-1209, fol. 15v.
'Joffrouwe Hambroecks huys, hoff, boomgaert ende d' aengelegen lant', groot 2 lopens + 36 roeden, 'het nieu lant', groot 25 roeden, 'het heytvelt, mestendeel met heye bewassen', groot 9 lopens 1657 VP-1657, nr. 181.
'De hoeve daer Hendrick Joosten op woont ende gebruycker van is, bestaande in dese landeryen: aen teullans 4 lopensaet, aen wey en heyvelden 6 bunder, met nog 4 bunder eertydts van de groote Weyhoeven afgegraven, mede allodiael, leggende onder den dorpe van Vechel' 1675 Verkoop Jekschot.
Een hoefke bestaande in huis, schop, hof en aangelegen teulland, genaamd 'het derde hoefke aldaer', groot ca. 12 lopens, nieuland aldaar, groot ca. 10 lopens, een heiveld, ca. 15 lopens 18-01-1787 R160, fol. 275.
Kadaster: Het Zondveld E1412, huis en erf, 7,00 are 1832 Kadaster 1832
In 1939 krijgt de toenmalige pachter van de hoeve een bouwvergunning voor een kippenhok bij het huis. 13-02-1939 BV 1939-10.
Kadaster: Het Zondveld E1412, huis, stal en schuur, 7,00 are 1941 Art. 6808.
Jekschotstraat 9, 11 en 13 samen, kadaster: E3236, 3 huizen, schuren, erf, boomgaard, bouwland en grasland, 9,3430 hectare 1950 Art. 6808.
Op 13-02-1939 kreeg L. Ketelaars (pachter van de boerderij), vergunning om een kippenhok te bouwen. 13-02-1939 BV na 1936.
In 1954 wordt het goed verdeeld en verkocht, hierna kadaster: E3270, boerderij, schuur, bouwland en grasland, 5,4450 hectare 1954 Art. 7268.
Op 05-03-1956 kregen J. de Wit en P. van Rijzingen vergunning om een kippenhok te bouwen. 05-03-1956 BV na 1936.
Op 21-01-1958 kreeg J. de Wit, landbouwer, wonend op Zondveld A 125, vergunning om een kippenhok te bouwen. 21-01-1958 BV na 1936.
In 1967 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor verbreding van de weg, hierna: E3528, boerderij, schuur en bouwland, 5,3820 hectare 1967 Art. 7268.
Op 01-10-1969 kreeg J.L. de Wit vergunning om een bedrijfsruimte op de richten. 01-10-1969 BV na 1936.
Adres: Zondveld 653 (1846-1870), Zondveld 845 (1870-1892), Zondveld 851 (1892-1898), Zondveld 824 (1898-1910), Zondveld G 96 (1910-1921), Zondveld G 111 (1921-1931), Zondveld G 111 (1932-1942), Zondveld A 125 (1943-1963), Jekschotstraat 9 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
     
Eigenaars (tot begin 19-de eeuw waren zij heren van Jekschot en leenmannen van de hertog van Brabant) Datum Bronnen
Willem die Crudenaer, eerste heer van Jekschot, rechten verleend door de hertog van Brabant 12-01-1311 Camps, nr. 835, Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Jan Limeer Vermeld 1312-1350 Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Yda, dochter van Jan Limeer Vermeld 1312-1350 Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Mychiel van Gheete Vermeld 1312-1350 Stootboek, fol. 48
Gevard van Endehoven Koop, vermeld in 1350 en 1368 Stootboek, fol. 48; BP-1175
Arnt van Eyndoven, zoon van Gevard van Endehoven Vermeld in 1386 BP-1177, fol. 235.
Roelof Berwout Koop 1386-1430 Heesters
Arnt Berwout, zoon van Roelof Berwout, en Herman van Os, man van Mechtelt, weduwe van Roelof Berwout Vermeld op 07-11- 1433 en op 02-12-1438 BP 1204, fol. 11; BP-1209, fol. 15v.
Jonkvrouwe Meghelt, weduwe van Roelof Berwout en haar zoon Aert Vermeld in 1447-1448 BP-1218, fol. 183v.
Aert Roelof Berwout Vermeld in 1454-1455 BP-1255, fol. 26.
Herman Coenen Koop, leenverhef in 1481 Heesters.
Jan van der Aa, ten behoeve van Gertuden Coenen, na de dood van Herman Coenen Leenverhef in 1496 Heesters.
Jan Oudaert, zoon van wijlen Jan Oudaert Leenverhef in 1499 Heesters.
Hendrick van der Linden, ten behoeve van Margriet Oudaert, na de dood van Jan Oudaert Leenverhef in 1503 Heesters.
De weduwe van joncker Jan Oudaert, heer van Rixtel, Aarle Beek, enz. Vermeld in 1524 en 1539 Heesters.
De 3 kinderen van joncker Jan Oudaert, Jan, Joanna en Margaretha Vermeld in 1549 Heesters.
Margriet Oudaert, getrouwd met jonker Willem Dobbelstein Verwerving van andere 2/3 deel; leenverhef in 1549 Heesters.
Adriana Dobbelsteyn (overleden op 09-04-1614), getrouwd met jonkheer Willem van Halmaale (overleden op 03-05-1594) Leenverhef in 1567 Heesters.
Anna van Hambroeck, kleindochter van Adriana Dobbelsteyn, dochter van jonker Jan van hambroeck en jonkvrouw Elisabeth van Brecht Leenverhef in 1619 en 1627, vermeld in 1657 VP-1657, nr. 180-182.
De erfgenamen van Anna van Hambroeck Vermeld in 1666 Heesters.
Balthasar van Eynatten Vermeld in 1675 Heesters.
Baron Eugenie Ambrosius van Maldeghem Koop in 1675, leenverhef in 1681 Heesters.
Charles Floris Joseph, graaf van Maldeghem Leenverhef in 1752 Heesters.
Hugo Balthasar Bout, heer van Lieshout Leenverhef in 1767 Heesters.
Adriaen Bout, heer van Lieshout, heer van Crimpen, wonende te 's-Gravenhage Koop op 13-08-1768 VP-1761, fol. 28v-259v.
Meester Frans van Heurn, secretaris van 's-Hertogenbosch (2/3) en Adriaen Bout (1/3) Leenverhef in 1768 Heesters.
De erven van Anna Bout, douriere van Hogendorp ('s-Gravenhage) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Sara Anna Gerlacus, wonend in 's-Gravenhage Deling in 1842 Arrt. 1163.
Anna Charels E. van Oldenbarneveldt, genaamd van Hemert, wonend te Monster Koop in 1844 Art. 1268.
Johan Anna Cornelis van Oldenbarneveld, genaamd Thillingk, grondeigenaar, wonend te Veghel Vererving in 1861 Art. 2326.
Heer Henri Joseph Maria Smits, brouwer te Veghel Koop in 1893 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, getrouwd met - vanaf 1923 weduwe van - Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger in 's-Hertogenbosch (1/2) en Maria Mechteld Coovels, wonend in Helmond (1/2) Vererving in 1904 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, weduwe van Josephus Theodorus Sopers Deling in 1926 Art. 5954.
In 1930 kreeg L. Ketelaars (pachter vand e boerderij) een hinderwetvergunning voor het gebruik van een benzinemotor op het perceel. 1930 HV 1930-146.
Josephus Theodorus Carel Hendrikus Sopers en consorten, wonend in 's-Hertogenbosch (vanaf 1947 wonend te Nijmegen), met het levenslange vruchtgebruik door Maria Ludovica Adriana Huberta van Baar, weduwe van Johannes Josephus Petrus Franciscus Maria Sopers, wonend in 's-Hertogenbosch Deling in 1941 Art. 6808.
Perus van Rijzingen, landbouwer (1/2), en zijn zwager Johan (roepnaam Jan) de Wit, getrouwd met Martina Arnolda van Rijzingen, landbouwer (1/2) Koop in 1954 Art. 7268.
Johan de Wit (Petrus van Rijzingen ging in 1959 in Veghel wonen) Koop van de helft in 1959, vermeld in 1967 Art. 7268.
F. van Leuken, getrouwd met Sjan, dochter van Jan de Wit Koop in 1978, vermeld op 26-01-2007 Mededeling van Sjan van Leuken - De Wit d.d. 26-01-2007.
     
Bewoners Datum Bronnen
Jan Janssen Ryckers Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 181.
Henrick Joosten (Hij trouwde op 21-12-1666 in Veghel met Elisabeth Aegidii. Uit dit huwelijk: Joost, gedoopt in Veghel op 12-02-1668 en Theodora, gedoopt op 25-06-1691) Vermeld in 1675, en 1702-1713. Verkoop Jekschot; VP-1702, fol. 272; II-E-108; parochie-registers, Veghel.
Henrick Joosten, Lijsken sijn vrouw, Joost de soon, Willemijn de vrouw boven, Thonij, Anneken, Lijsbeth, (Jenneke), (Mechel) en Jan hare kinderen onder de sestien jaren Vermeld in 1709 II-E-38.
Henrick Joosten Vermeld 1709-1712 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712).
De weduwe van Henrick Joosten Vermeld in 1712 II-E-237 (1712).
Joost Henrick Joosten (Hij trouwde met Mechtildis. Uit dit huwelijk werden in Veghel gedoopt: Anna op 15-07-1695, Joannes op 20-06-1697 en Elisabeth op 06-08-1698) Vermeld in 1713-1722 II-E-108; VP-1722, fol. 589; parochieregisters Veghel.
Joost Henrick Joosten Vermeld in 1714-1724 II-E-71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
De weduwe van Joost Hendrix Vererving 1724-1736, vermeld in 1736 VP-1722, fol. 589; II-E-17 en 18, nr. 341.
Matig arm.
Boven de 16: Willemijn, weduwe Joost Hendrix, Meghelt en Hendrik (kinderen).
Onder de 16: Seijke (schoondochter)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Joosten Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 338.
Jan Adriaen Janse Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 338.
Joannis Adriaan Beckers Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 338.
Lambert Hendriks van der Heiden Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 336; VP-1769, fol. 257; Archief Jekschot.
Matheus Baltus van de Rydt Vermeld in 1776-1798 II-E-17 en 18, nr. 336; Archief Jekschot.
Marten Marheus van de Rijt Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
Adriaan Hendrik van Doorn Vermeld in 1807-1824 E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811), NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Adriaan Hendrik van Doorn, 54 jaar, geboren op 10-4-1750 in Veghel
Vrouw: L. van de Weydeven, 54 jaar, geboren op 10-1-1756in Veghel
Kind: Adriaan A. van Doorn, 23 jaar, geboren op 15-8-1787 in Veghel
Kind: Siemon A. van Doorn, 22 jaar, geboren op 16-10-1788 in Veghel
Kind: Hendriena A. van Doorn, 17 jaar, geboren op 15-4-1793 in Veghel
Kind: Johannes A. van Doorn, 14 jaar, geboren op 16-8-1796 in Veghel
Kind: Hendrikus A. van Doorn, 12 jaar, geboren op 22-10-1798 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Man: Adriaan van Doorn, 70 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Hendrina Dekkers, 50 jaar, geboren in Veghel
Broer: Martinus van Doorn, 65 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Adriaan van Doorn, 50 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrik van Doorn, 30 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wilbert van Doorn, 10 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria van Doorn, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petronella van Doorn, 8 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Catharina van der Sleuwen, 25 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
De weduwe van Adriaan van Doorn Vermeld in 1833-1840 NA1224
Broer: Hendricus van Doorn, 40 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Broer: Martinus van Doorn, 25 jaar, geboren in Veghel, verhuisd naar ander huis op Zondveld
Broer: Wilbert van Doorn, 20 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna Maria van Doorn, 23 jaar, geboren in Veghel, overleden op 7-10-1843
Zus: Petronella van Doorn, 18 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Geertruda Royakkers, 15 jaar, geboren in Lieshout
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Adriaan van den Bogaard In 1846 uit Lieshout gekomen, vermeld 1846-1849 NA1225
Adrianus van den Bogaard Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Weduwnaar: Adriaan van den Bogaard, geboren in 1786 te Mierlo
Dochter: Anna van den Bogaard, geboren in 1824 te Mierlo, doorgestreept, op 19-6-1856 vertrokken naar Boekel, gehuwd op 3-6-1853
Dochter: Elisabeth van den Bogaard, geboren in 1828 te Veghel, doorgestreept, in april 1851 vertrokken naar Erp
Knecht: Johannes Coppens, geboren in 1826 te Veghel, doorgestreept, in 1852 naar fol. 656, op 19-6-1856 vertrokken naar Boekel
Bijschrift, schoonzoon: Godefridus van der Braken, geboren in 1820 te Son, in 1852 gekomen van fol. 656, op 19-6-1856 vertrokken naar Boekel
Bijschrift, kleinzoon: Lambertus van der Braken, geboren op 20-5-1835 te Veghel, op 19-6-1856 vertrokken naar Boekel
Bijschrift, kleinzoon: Hendrikus van der Braken, geboren op 23-3-1856 te Veghel, op 19-6-1856 vertrokken naar Boekel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Gijsbert van de Laar, geboren op 18-1-1826 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer en klompenmaker
Vrouw: Johanna van Reijzingen, geboren op 28-12-1829 te Boxtel
Zoon: Martinus van de Laar, geboren op 20-12-1855 te Sint-Oedenrode
Dochter: Maria van de Laar, geboren op 20-12-1855 te Veghel
Zoon: Cornelis van de Laar, geboren in februari 1856 te Veghel
Zoon: Theodorus van de Laar, geboren in maart 1857 te Veghel
Zoon: Johannes van de Laar, geboren in april 1858 te Veghel
Zoon: Jan van de Laar, geboren in juni 1859 te Veghel
Dienstknecht: Wilhelmus Raijmakers, geboren in augustus 1831 te Sint-Oedenrode
Dienstknecht: Antonie Lathouwers, geboren in december 1822 te Sint-Oedenrode, op 5-8-1862 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dienstknecht: Petrus Vogels, geboren in december 1835 te Sint-Oedenrode, klompenmakersknecht
Neef van vrouw en dienstknecht: Adriaan van Dinther, geboren in november 1837 te Sint-Oedenrode, klompenmakersknecht
Dienstknecht: Cornelis Vogels, geboren in december 1840 te Sint-Oedenrode, klompenmakersknecht
Dienstknecht: Antonie vogels, geboren in juni 1845 te Sint-Oedenrode, klompenmakersknecht
Dienstmeid: Wilhelmina Habraken, geboren in december 1842 te Sint-Oedenrode
Bijschrift, dochter: Gijsberdina van de Laar, geboren op 24-1-1861 te Veghel
In 1859-1861 van Het Ven naar Jekschotstraat 9 verhuisd. Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1760
De weduwe van G. van de Laar Vermeld in 1862-1867 Inv. nr. 1704 en 1705.
Vrouw: Johanna van Reijzingen, weduwe van Gysbert van de Laar, geboren op 28-12-1829 te Boekel, doorgestreept, op 18-5-1867 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus van de Laar, geboren op 20-8-1855 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 7-4-1862
Dochter: Maria van de Laar, geboren op 20-12-1855 te Veghel, doorgestreept, zie register supplement
Zoon: Cornelis van de Laar, geboren in februari 1856 te Veghel, doorgestreept, op 22-2-1868 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Zoon: Theodorus van de Laar, geboren in maart 1857 te Veghel
Zoon: Johannes van de Laar, geboren op 13-4-1858 te Veghel
Zoon: Jan van de Laar, geboren in juni 1859 te Veghel, doorgestreept, op 29-1-1863 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Dochter: Gijsberdina van de Laar, geboren op 24-1-1861 te Veghel
Vermeld in 1862-1867 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 688, Zondveld, huis nr. 653
Hoofd: Arnoldus van Rijzingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella Vervoort, geboren op 31-3-1840 te Sint-Oedenrode
Inwonend: Maria van de Laar, geboren op 20-12-1855 te Sint-Oedenrode,
doorgestreept, op 27-2-1869 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Inwonend: Cornelis van de Laar, geboren in februari 1856 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 22-2-1868 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, dochter: Maria van Reyzingen, geboren op 30-4-1868 te Veghel
Bijschrift, neef: Cornelis van Son, geboren in december 1855 te Sint-Oedenrode, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Op 7-5-1867 gekomen, vermeld in 1867-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1608, blad nr. 341, Zondveld, huis nr. 653
Hoofd: Arnoldus van Rijzingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella Vervoort, geboren op 15-4-1840 te Sint-Oedenrode
Dochter: Maria van Rijzingen, geboren op 30-4-1868 te Veghel
Dienstknecht, neef: Cornelis van de Laar, geboren op 17-12-1855 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Arnoldus van Rijzingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella Vervoort, geboren op 31-3-1840 te Sint-Oedenrode
Dochter: Maria van Rijzingen, geboren op 30-4-1868 te Veghel, doorgestreept, op 1-4-1885 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Catharina van Rijzingen, geboren op 9-12-1869 te Veghel, doorgestreept, op 24-12-1879 naar Nunen vertrokken
Neef: Cornelis van de Laar, geboren in februari 1856 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 14-4-1870 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, nicht: Maria van de Laar, geboren op 20-12-1855 te Sint-Oedenrode, op 25-2-1871 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, op 24-2-1872 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, dochter: Johanna van Rijzingen, geboren op 2-5-1871 te Veghel, doorgestreept, op 19-4-1884 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Rijzingen, geboren op 21-2-1873 te Veghel, doorgestreept, op 8-6-1886 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, zoon: Martinus van Rijzingen, geboren op 15-6-1876 te VeghelBijschrift, zoon: Theodorus van Rijzingen, geboren op 11-6-1877 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-3-1878
Bijschrift, zoon: Gerardus van Rijzingen, geboren op 22-7-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-7-1878
Bijschrift, dochter: Theodora van Rijzingen, geboren op 22-9-1879 te Veghel
Bijschrift 18-2-1879, dochter: Catharina van Rijzingen, geboren op 9-12-1869 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1879, doorgestreept, op 8-6-1886 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift 18-2-1879, dochter: Gijsberdina van Rijzingen, geboren op 10-3-1875 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1879, doorgestreept, op 2-5-1888 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, dochter: Adriana van Rijzingen, geboren op 2-3-1881 te Veghel
Bijschrift 1-3-1890, dochter: Johanna van Rijzingen, geboren op 18-5-1870 te Veghel, ingeschreven bij de volkstelling
Bijschrift 1-3-1890, dochter: Theodora van Rijzingen, geboren op 11-9-1878 (moet zijn 22-9-1879) te Veghel, ingeschreven bij de volkstelling
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 512, Zondveld
Hoofd: Arnoldus van Rijzingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella Vervoort, geboren op 26-4-1840 te Sint-Oedenrode
Dochter: Maria van Rijzingen, geboren op 30-4-1868 te Veghel
Dochter: Catharina van Rijzingen, geboren op 19-12-1869 te Veghel
Dochter: Johanna van Rijzingen, geboren op 8-5-1871 te Veghel
Dochter: Elizabeth van Rijzingen, geboren op 18-2-1873 te Veghel
Dochter: Gijsberdina van Rijzingen, geboren op 10-3-1875 te Veghel
Zoon: Martienus van Rijzingen, geboren op 15-6-1876 te Veghel
Dochter: Theodora van Rijzingen, geboren op 18-9-1879 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Arnoldus van Rijzingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register M-E, fol. 1580
Vrouw: Petronella Vervoort, geboren op 26-4-1840 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 5-5-1893
Dochter: Johanna van Rijzingen, geboren op 8-5-1871 te Veghel, doorgestreept, op 11-1-1909 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Martienus van Rijzingen, geboren op 15-6-1876 te Veghel, doorgestreept, op 27-12-1894 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Theodora van Rijzingen, geboren op 18-9-1879 te Veghel, doorgestreept, op 11-12-1899 naar Breugel vertrokken
Dochter: Adriana van Rijzingen, geboren op 3-3-1881 te Veghel, doorgestreept, op 9-3-1899 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 1-4-1893, dochter: Johanna van Rijzingen, geboren op 8-5-1871 te Veghel, op 29-3-1893 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, 3-8-1893 naar Son vertrokken
Bijschrift op 1-10-1893, dochter: Maria van Rijzingen, geboren op 30-4-1868 te Veghel, op 9-9-1893 uit Son gekomen, doorgestreept, op 29-5-1900 naar Son vertrokken
Bijschrift op 4-6-1898, dochter: Elisabeth van Rijzingen, geboren op 20-2-1873 te Veghel, op 2-6-1898 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 8-11-1900 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 13-3-1900, dochter: Johanna van Rijzingen, geboren op 8-5-1871 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 200, doorgestreept, op 4-6-1905 naar Gemert vertrokken
Bijschrift op 31-10-1900, dochter: Adriana van Rijzingen, geboren op 3-3-1881 te Veghel, op 29-3-1900 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 20-11-1903 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift op 31-5-1901, dochter: Elisabeth van Rijzingen, geboren op 20-2-1873 te Veghel, op 30-4-1901 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 1-6-1901 naar Lieshout vertrokken
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1543
Arnoldus van Rijzingen Vermeld in 1898-19908, opgevolgd in 1910, ook vemeld in 1910-1921 en weer opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Martinus van Rijsingen, geboren op 15-6-1876 te Veghel, overgeboekt van register M-R, fol. 1543
Vrouw: Maria van den Bogaard, geboren op 21-8-1879 te Uden, overgeboekt van dienstbodenregister, fol. 32
Vader: Arnoldus van Rijsingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode, overgeboekt van register M-R, fol. 1543
Het echtpaar met de vader is ingeschreven op 1-2-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1580
Martinus, zoon van Arnoldus van Rijzingen Bijschrift in 1910 Inv. nr. 1706; mededeling van Sjan van Leuken - De Wit d.d. 04-02-2007.
Hoofd: Martinus van Rijsingen, geboren op 15-6-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-10-1911
Vrouw: Maria van den Bogaard, geboren op 21-8-1879 te Uden
Vader: Arnoldus van Rijsingen, geboren op 7-5-1838 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 7-10-1920
Bijschrift op 24-11-1910, zoon: Petrus van Rijsingen, geboren op 22-11-1910 te Veghel
Bijschrift op 8-1-1912, dochter: Martina Arnolda van Rijsingen, geboren op 8-1-1912 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1919-1921, Inv. nr. 1642, folio 310
Maria van de Bogaard, weduwe van Martinus van Rijzingen Na het overlijden van haar man in oktober 1911. Mededeling van Sjan van Leuken - De Wit d.d. 26-01-2007.
Lambertus Ketelaars, getrouwd met Maria van de Bogaard, weduwe van Martinus van Rijzingen Bijscshrift in 1921-1931, vermeld in 1932 en op 13-02-1939 Inv. nr. 1710 en 1712 en BV 1939-10; mededeling van Sjan de Wit d.d. 25-01-2007.
Jan de Wit, getrouwd met Martina van Rijzingen, dochter van Martinus van Rijzingen en Maria van de Bogaard, geboren in 1912 Na hun huwelijk in 1940 gingen ze inwonen bij de moeder en stiefvader van Martina Arnolda Mededeling van Sjan van Leuken - De Wit d.d. 26-01-2007.
F. van Leuken, getrouwd met Sjan, dochter van Jan de Wit Koop in 1978, vermeld op 26-01-2007 Mededeling van Sjan van Leuken - De Wit d.d. 26-01-2007.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads