Foto's Huizen Kroniek

Jekschot 1 en 2

Tekening uit 1933 van de inmiddels verdwenen boerderij
Een kunstwerk van de hand van Miet Vissers
Een foto van rond 1950 van Hendricus van Eijndhoven en Hanneke Jaegers voor het huis
Jekschot Miet Vissers.JPG (234019 bytes) Miet Vissers maakte in 1985 dit prachtige werkstuk van het inmiddels verdwenen oude huis
Jekschot 1, foto uit 2006
Jekschot 2, foto uit 2006


Ouderdom
Het oude huis dat hier stond was tot in het begin van de negentiende eeuw een pachthoeve van de heerlijkheid Jekschot. Deze heerlijkheid werd in 1310 opgericht. De oudst gevonden vermelding van dit huis dateert uit 1657. Het is aannemelijk dat de pachthoeve gesticht is bij de inrichting van de heerlijkheid en uit de veertiende eeuw dateert. Veghelse pachthoeven van Jekschot worden vanaf 1386 genoemd, al is nog niet duidelijk om welke hoeve(n) het pecies gaat. In 1954 verkochten de opvolgers van de heren van Jekschot deze boerderij aan Adrianus van Eijndhoven. Rond 1955 werden er twee woningen van deze boerderij gemaakt. Ná 1967 werd de oude boerderij afgebroken en vervangen door twee afzonderlijke woonhuizen (Jekschot 1 en Jekschot 2). Het huis met adres Jekschot 1 heet "De Graspeel".

Zie: Wiro Heesters, 'De Heerlijkheid Jekschot', in: Heemschild 1971; Martien van Asseldonk, ‘De heerlijkheid Jekschot', in: van Vehchele tot Veghel 5 (1985) nr. 16, 89-97; ‘Het slotje van Jekschot', in: van Vehchele tot Veghel 6 (1986) nr. 20, 93-96.
 

   
Beschrijving Datum Bronnen
In de veertiende en vijftiende eeuw werden deze hoeven 'Ter Weyen' genoemd, een naam die toen ook gebruikt werd voor de tegenwoordige Heihoef. Vermeld in 1386, op 07-11-1433, op 02-12-1438 BP-1177, fol. 235; BP-1204, fol. 11; BP-1209, fol. 15v.
'Huys, hoff, boomgaert, toecomende joffr. Anna vann Hambroeck, daer gelegen lant', groot 18 lopens + 4 roeden, 'haer hoy ende groes, meestendeel met heye bewassen, weenich profyt daer van comende', groot 120 lopens 1657 VP-1657, nr. 180.
'Eene hoeve waer Philippus Jan Rutten op woont ende gebruycker van is, bestaende in groote als volght; aen teullands ca. 20 lopensaet, aen hoybeemde 6 bunder, met noch 3 bunder eertydts van de Grooten Weyhoeven afgegraven, aen Wey en Hoyvelden 10 bunder, synde dese voors(creven) hoeve mede allodiael goet, leggende onder den dorpe van Vechel' 1675 Verkoop Jekschot.
De bewoner heette in 1689 Philippus Joannes in de Heyhoeff. In die tijd werden mensen vaak naar het huis of de buurt genoemd waar ze woonden. Het huis heette toen kennelijk 'Heyhoeff', net als - en te onderscheiden van - de verder naar het zuiden gelegen Heihoef. 12-11-1689 Parochieregisters Veghel, begrafenissen.
'Een hoeve lands, bestaande in huijsinge, schuur, hof, boomgaard, hooy, weij en teullanden', 1771-1773 verpacht voor 80 gulden, 1774-1776 verpacht voor 90 gulden 1771-1776 Archief Jekschot.
Een hoeve bestaande in huis, schop, bakhuis en aangelegen land, met dreven, voorpotingen en houtwasse, genaamd 'erff en hoeff op 't Zontvelt', groot ca. 25 lopens 18-01-1787 R160, fol. 275.
Kadaster: Jekschot E1444, huis, schuur en erf, 11,40 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E1444, huis, stal, schuur, hokken en erf, 11,40 are 1941 Art. 6808.
In 1954 werden percelen samengevoegd en werd het goed in 2 delen gesplitst; zie Hierna DEEL 1 en DEEL 2 1954 Art. 7267.
 

DEEL 1

   
Kadaster: E3263, huis, boomgaard, bouwland, weiland en weg, 9,8850 hectare 1954 Art. 7267.
In 1958 werd in het kadaster geregistreerd dat de boerderij in 2 woningen verdeeld was. 1958. Art. 7267.
Kadaster: E3384, gedeelte van boerderij, weiland en bouwland, 9,8550 hectare 1964 Art. 7267.
 

DEEL 2

   
Kadaster: E3264, huis, schuur, boomgaard, bouwland, weiland en weg, 7,9530 hectare 1954 Art. 7256.
Op 20-12-1955 kreeg J. van Eindhoven, landbouwer, wonend op Zondveld A 122a, vergunning om op perceel E3264 een kippenhok te bouwen. 20-12-1955 BV na 1936.
In 1958 werd dit deel gesplitst en werd ook de boerderij in twee woningen gesplitst; dit deel: kadaster: E3264, boerderij, gedeelte van land, erf en weiland, circa 1,0000 hectare 1958 Art. 7267.
Kadaster: E3383, gedeelte van boerderij, weiland en bouwland, 1,0330 hectare  1964 Art. 7267.
 

DEEL 1 EN 2 SAMEN

   
Adres: Zondveld 655 (1846-1870), Zondveld 847 (1870-1892), Zondveld 854 (1892-1898), Zondveld 827 (1898-1910), Zondveld G 93 (1910-1921), Zondveld G 108 (1921-1931),  Zondveld G 108 (1932-1942), Zondveld A 122 (1943-1954), Zondveld A 122 en Zondveld A 122a (1954-1967); Jekschot 1 en 2 (ná 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars (tot begin 19-de eeuw waren zij heren van Jekschot en leenmannen van de hertog van Brabant) Datum Bronnen
Willem die Crudenaer, eerste heer van Jekschot, rechten verleend door de hertog van Brabant 12-01-1311 Camps, nr. 835, Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Jan Limeer Vermeld 1312-1350 Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Yda, dochter van Jan Limeer Vermeld 1312-1350 Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Mychiel van Gheete Vermeld 1312-1350 Stootboek, fol. 48
Gevard van Endehoven Koop, vermeld in 1350 en 1368 Stootboek, fol. 48; BP-1175
Arnt van Eyndoven, zoon van Gevard van Endehoven Vermeld in 1386 BP-1177, fol. 235.
Roelof Berwout Koop 1386-1430 Heesters
Arnt Berwout, zoon van Roelof Berwout, en Herman van Os, man van Mechtelt, weduwe van Roelof Berwout Vermeld op 07-11- 1433 en op 02-12-1438 BP 1204, fol. 11; BP-1209, fol. 15v.
Jonkvrouwe Meghelt, weduwe van Roelof Berwout en haar zoon Aert Vermeld in 1447-1448 BP-1218, fol. 183v.
Aert Roelof Berwout Vermeld in 1454-1455 BP-1255, fol. 26.
Herman Coenen Koop, leenverhef in 1481 Heesters.
Jan van der Aa, ten behoeve van Gertuden Coenen, na de dood van Herman Coenen Leenverhef in 1496 Heesters.
Jan Oudaert, zoon van wijlen Jan Oudaert Leenverhef in 1499 Heesters.
Hendrick van der Linden, ten behoeve van Margriet Oudaert, na de dood van Jan Oudaert Leenverhef in 1503 Heesters.
De weduwe van joncker Jan Oudaert, heer van Rixtel, Aarle Beek, enz. Vermeld in 1524 en 1539 Heesters.
De 3 kinderen van joncker Jan Oudaert, Jan, Joanna en Margaretha Vermeld in 1549 Heesters.
Margriet Oudaert, getrouwd met jonker Willem Dobbelstein Verwerving van andere 2/3 deel; leenverhef in 1549 Heesters.
Adriana Dobbelsteyn (overleden op 09-04-1614), getrouwd met jonkheer Willem van Halmaale (overleden op 03-05-1594) Leenverhef in 1567 Heesters.
Anna van Hambroeck, kleindochter van Adriana Dobbelsteyn, dochter van jonker Jan van Hambroeck en jonkvrouw Elisabeth van Brecht Leenverhef in 1619 en 1627, vermeld in 1657 VP-1657, nr. 180.
De erfgenamen van Anna van Hambroeck Vermeld in 1666 Heesters.
Balthasar van Eynatten Vermeld in 1675 Heesters.
Baron Eugenie Ambrosius van Maldeghem Koop in 1675, leenverhef in 1681 Heesters.
Charles Floris Joseph, graaf van Maldeghem Leenverhef in 1752 Heesters.
Hugo Balthasar Bout, heer van Lieshout Leenverhef in 1767 Heesters.
Adriaen Bout, heer van Lieshout, heer van Crimpen, wonende te 's-Gravenhage Koop op 13-08-1768 VP-1761, fol. 28v-259v.
Meester Frans van Heurn, secretaris van 's-Hertogenbosch (2/3) en Adriaen Bout (1/3) Leenverhef in 1768 Heesters.
De erven van Anna Bout, douriere van Hogendorp ('s-Gravenhage) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Sara Anna Gerlacus, wonend in 's-Gravenhage Deling in 1842 Arrt. 1163.
Anna Charels E. van Oldenbarneveldt, genaamd van Hemert, wonend te Monster Koop in 1844 Art. 1268.
Johan Anna Cornelis van Oldenbarneveld, genaamd Thillingk, grondeigenaar, wonend te Veghel Vererving in 1861 Art. 2326.
Heer Henri Joseph Maria Smits, brouwer te Veghel Koop in 1893 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, getrouwd met - vanaf 1923 weduwe van - Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger in 's-Hertogenbosch (1/2) en Maria Mechteld Coovels, wonend in Helmond (1/2) Vererving in 1904 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, weduwe van Josephus Theodorus Sopers Deling in 1926 Art. 5954.
Josephus Theodorus Carel Hendrikus Sopers en consorten, wonend in 's-Hertogenbosch (vanaf 1947 wonend te Nijmegen), met het levenslange vruchtgebruik door Maria Ludovica Adriana Huberta van Baar, weduwe van Johannes Josephus Petrus Franciscus Maria Sopers, wonend in 's-Hertogenbosch Deling in 1941 Art. 6808.
Adrianus Theodorus Hendrikzn van Eindhoven, wonend in Zijtaart Koop in 1954, vermeld in 1964 Art. 7267.
 

Bewoners Datum Bronnen
De weduwe van Jan Rutten (Jan Rutten en Metken hadden 2 kinderen: Lysken, gedoopt in Veghel op 03-07-1623 en Philipus, gedoopt in Veghel op 02-07-1625) Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 180; parochieregisters Veghel.
Philippus Jan Rutten (Hij trouwde in Veghel op 09-10-1650 met Elisabeta Joannis Antonij. Philippus Joannes in de Heyhoeff werd op 12-11-1689 in Veghel begraven.) Vermeld in 1675, 1687-1689, niet meer in 1690 Verkoop Jekschot; II-E-21; II-E-23; parochieregisters Veghel.
Henrick Philips Jan Rutten, Anneken sijn vrouw en Jan Linders boven, Lijsken, Francis, Sijken, Anneke en Philip hare kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Henrick Philips Jan Rutten Vermeld 1702-1719 VP-1702, fol. 271; II-E-111; II-E-32.
Henrick Philips Jan Rutten Vermeld 1709-1720 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Geerit Hermens en Jan Hermens Vermeld in 1721 II-E-124 (1721).
Geerit Hermens Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 586.
Geerit Peepers Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Jan Hendrik Nonnen (man), Jen (vrouw), Willem Jans en Goyert Jans, (knechten).
Onder de 16: Johanna, Marij, Marten, Anna, Johannis en Geertruij (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66
Jan Hendrik Nonnen Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 336.
Jan van Erp, alias Jan Nonnen Vermeld in 1761 VP-1761, fol. 258v.
Marten Janse van Erp, alias Marten Jan Nonnen Vermeld in 1766-1807 II-E-17 en 18, nr. 336; VP-1769, fol. 258; archief Jekschot; E248 (1806), E249 (1807).
Johannes Marten van Erp Vermeld in 1807-1808 E249 (1807), E250 (1808).
Wilbert Dekkers Vermeld in 1810-1811 E251 (1810), E253 (1811).
Man: Wilbert A. Dekkers, 60 jaar, geboren op 11-11-1750 in Lieshout
Vrouw: Jennemie F. van den Nieuwenhoof, 62 jaar, geboren op 2-4-1740 in Lieshout
Kind: Hendriena W. Dekkers, 28 jaar, geboren op 8-8-1782 in Lieshout
Kind: Willemiena W. Dekkers, 23 jaar, geboren op 22-3-1787 in Lieshout
Kind: Anthony W. Dekkers, 21 jaar, geboren op 12-12-1789 in Lieshout
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Man: Antony Verhallen, 48 jaar, landbouwer, geboren in Beek en Donk
Vrouw: Johanna Maria Peters, 47 jaar, geboren in Beek en Donk
Kind: Petrus Verhallen, 12 jaar, geboren in Beek en Donk
Kind: Martinus Verhallen, 10 jaar, geboren in Beek en Donk
Kind: Antony Verhallen, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Verhallen, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Leonardus Verhallen, 5/12 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Johannes Peter Schepers Vermeld in 1833-1840 NA1224
Man: Johannes Schepers, 51 jaar, bouwman, geboren in Lieshout
Vrouw: Petronella Daniels, 43 jaar, geboren in Liehsout
Kind: Francis Schepers, 20 jaar, bouwman, geboren in Lieshout
Kind: Gerardus Schepers, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petrus Schepers, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Schepers, 14 jaar, geboren in Lieshout
Kind: Petronella Schepers, 8 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petronella Schepers, 1/12 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Johannes Peter Schepers Vermeld in 1842-1849 NA1225
Johannes Scheepers Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Johannes Schepers, geboren in 1789 te Lieshout
Moeder: Petronella DaniŽls, geboren in 1796 te Lieshout
Zoon: Gerardus Schepers, geboren in 1833 te Veghel
Zoon: Petrus Schepers, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna Maria Schepers, geboren in 1826 te Lieshout, doorgestreept, gehuwd op 4-2-1852, in 1852 naar fol. 976
Dochter: Petronella Schepers, geboren in 1831 te Veghel
Dochter: Petronella Schepers, geboren in 1839 te Veghel, schoolleerling
Knecht: Adriaan van der Zanden, geboren in 1816 te Dinther, in 1850 van fol. 637 gekomen

Ander gezin in hetzelfde huis,op 21-5-1850 naar Boekel verhuisd
Vader: Francis schepers, geboren in 1820 te Lieshout
Moeder: Johanna Maria de Poorter, geboren in 1824 te Veghel
Dochter: Maria Schepers, geboren in juni 1849 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Johannes Bouw Vemeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Johannes Bouw, geboren op 15-9-1813 te Erp, akkerbouwer
Vrouw: Anna Maria van den Berg, geboren op 2-1-1816 te Boekel, akkerbouwer
Dochter: Hendrina Bouw, geboren op 1-5-1842 te Erp, akkerbouwer
Zoon: Paulus Bouw, geboren op 18-3-1846 te Erp, schoolleerling
Dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-12-1848 te Erp, schoolleerling
Dochter: Allegonda Bouw, geboren in september 1850 te Erp, schoolleerling
Dochter: Hendrica Bouw, geboren op 24-6-1853 te Erp
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1855 te Erp
Dochter: Geertruda Bouw, geboren op 21-12-1856 te Veghel
Dochter: Adriana Bouw, geboren op 18-4-1858 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1751
Hoofd: Johannes Bouw, geboren op 15-9-1813 te Erp
Vrouw: Anna Maria van den Berg, geboren op 2-1-1816 te Boekel, doorgestreept, overleden op 20-11-1864
Dochter: Hendrina Bouw, geboren op 1-5-1842 te Erp
Zoon: Paulus Bouw, geboren op 10-3-1846 te Erp
Dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-12-1848 te Erp, doorgestreept, op 21-11-1867 vertrokken naar Erp
Dochter: Allegonda Bouw, geboren in september 1854 te Erp, doorgestreept, op 12-3-1868 vertrokken naar Erp
Dochter: Hendrica Bouw, geboren op 24-6-1853 te Erp
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1855 te Erp
Dochter: Geertruda Bouw, geboren op 21-12-1856 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Dochter: Adriana Bouw, geboren op 18-4-1858 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-12-1848 te Erp, op 12-3-1868 uit Erp gekomen
Vemeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 108, Zondveld, huis nr. 655
Hoofd: Johannes Bouw, geboren op 15-9-1815 te Erp
Dochter: Hendrina Bouw, geboren op 1-5-1842 te Erp
Zoon: Paulus Bouw, geboren op 18-3-1846 te Erp
Dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 27-12-1848 te Erp
Dochter: Hendrika Bouw, geboren op 23-6-1853 te Erp
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1855 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 101201869, inv. nr. 17777
Hoofd: Johannes Bouw, geboren op 15-9-1813 te Erp, doorgestreept, op 29-3-1887 naar Gemert vertrokken
Dochter: Hendrina Bouw, geboren op 1-5-1842 te Erp, doorgestreept, gehuwd in september 187(..), geboekt naar register A-B, fol. 65
Zoon: Paulus Bouw, geboren op 10-3-1846 te Erp, doorgestreept, op 1-6-1877 naar Boekel vertrokken
Dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-12-1848 te Erp, doorgestreept, op 25-5-1877 naar Erp vertrokken
Dochter: Hendrika Bouw, geboren op 24-6-1853 te Erp, doorgestreept, geboekt naar register A-K, fol. 35
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1855 te Erp, doorgestreept, geboekt naar fol. 181
Bijschrift, dochter: Geertruda Bouw, geboren op 21-12-1856 te Veghel, doorgestreept, op 29-4-1885 naar Lieshout vertrokken, geboekt register A-B, fol. 181
Bijschrift, dochter: Catharina Bouw, geboren op 7-4-1854 te Veghel, doorgestreept, op 24-3-1887 naar Sint-Oedenrode vertrokken, geboekt register L-H, fol. 26
Bijschrift, dochter: Hendrika Bouw, geboren op 24-6-1853 te Veghel, doorgestreept, op 14-21884 naar Sint-Oedenrode vertrokken, geboekt register L-H, fol. 35
Bijschrift, nicht: Maria Bouw, geboren op 12-8-1876 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 179, Zondveld
Hoofd: Johannes Bouw, geboren op 15-9-1815 te Erp
Dochter: Hendrika Bouw, geboren op 24-5-1854 te Erp
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1856 te Erp
Dochter: Geertruda Bouw, geboren op 21-12-1856 te Veghel
Dochter: Adriana Bouw, geboren op 1-4-1859 te Veghel
Dienstknecht: Antoon Paulusse, geboren op 12-3-1866 te Boekel
Nicht: Maria Bouw, geboren op 12-8-1876 te Erp
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879
Hoofd: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1855 te Erp
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 5-6-1859 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-9-1893
Zoon: Wilhelmus Bouw, geboren op 3-2-1888 te Veghel
Dochter: Anne Maria Bouw, geboren op 12-9-1889 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 34
Zoon: Johannes Bouw, geboren op 3-9-1890 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-12-1903
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 9-0-1891 te Veghel, doorgestreept, op 20-5-1909 naar Erp vertrokken
Dochter: Josina Bouw, geboren op 8-10-1892 te Veghel, doorgestreept, op 9-12-1909 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 1-10-1894, vrouw: Johanna de Kleijn, geboren op 24-8-1862 te Uden, geboekt van dienstbodenregister, fol. 121
Bijschrift op 1-12-1895, dochter: Johanna Bouw, geboren op 11-11-1895 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-3-1897
Bijschrift op 1-11-1896, dochter: Johanna Francina Bouw, geboren op 19-10-1896 te Veghel, doorgestreept, op 24-3-1910 naar Lieshout vertrokken
Bijschrift op 16-2-1898, zoon: Johannes Bouw, geboren op 16-2-1898 te Veghel
Bijschrift op 29-4-1899, dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-4-1899 te Veghel
Bijschrift op 23-2-1901, dochter: Cornelis Bouw, geboren op 25-2-1901 te Veghel
Bijschrift op 27-2-1908, dochter: Anna Maria Bouw, geboren op 12-9-1889 te Veghel, van dienstbodenregister, fol. 34, doorgestreept, op 21-5-1909 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 14-7-1909, zoon: Martinus Bouw, geboren op 9-10-1891 te Veghel, op 12-7-1909 uit Erp gekomen
Bijschrift op 15-3-1910, dochter: Anna Maria Bouw, geboren op 12-9-1889 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 41
Bijschrift op 18-2-1910, dochter: Josina Bouw, geboren op 8-10-1892 te Veghel, op 11-3-1910 uit Erp gekomen
Bijschrift op 28-3-1910, dochter: Johanna Maria Bouw, geboren op 19-10-1896 te Veghel, op 28-3-1910 uit Lieshout gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 150
Hoofd: Martinus Bouw, geboren op 6-2-1855 te Erp, doorgestreept, overleden op 30-12-1920
Vrouw: Johanna de Kleijn, geboren op 24-8-1862 te Uden
Zoon: Wilhelmus Bouw, geboren op 3-2-1888 te Veghel
Dochter: Anna Maria Bouw, geboren op 12-9-1889 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 22
Zoon: Martinus Bouw, geboren op 9-10-1891 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 21
Dochter: Josina Bouw, geboren op 8-10-1892 te Veghel, doorgestreept, op 28-9-1910 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 14-3-1911, dochter: Johanna Francisca Bouw, geboren op 19-10-1896 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 19
Zoon: Johannes Bouw, geboren op 16-2-1898 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 23
Dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-4-1899 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 30Dochter: Cornelia Bouw, geboren op 25-2-1901 te Veghel
Bijschrift op 14-3-1911, dochter: Johanna Francisca Bouw, geboren op 19-10-1896 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 19, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 23
Bijschrift op 6-3-1913, zoon: Martinus Bouw, geboren op 9-10-1891 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 21, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 23
Bijschrift op 15-3-1913, dochter: Josina Bouw, geboren op 8-10-1892 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 21, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 24
Bijschrift op 28-8-1913, zoon: Johannes Bouw, geboren op 16-2-1898 te Veghel, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 25, doorgestreept, overleden op 12-2-1919
Bijschrift op 28-8-1913, dochter: Johanna Francisca Bouw, geboren op 19-10-1896 te Veghel, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 23, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 26
Bijschrift op 10-9-1914, zoon: Martinus Bouw, geboren op 9-10-1891 te Veghel, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 23
Bijschrift op 10-3-1915, dochter: Anna Maria Bouw, geboren op 12-9-1889 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 22, doorgestreept, op 23-3-1916 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift op 19-8-1915, dochter: Johanna Francisca Bouw, geboren op 19-10-1896 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 26, doorgestreept, op 1-3-1916 naar Nuenen vertrokken
Bijschrift op 1-3-1916, dochter: Josina Bouw, geboren op 8-10-1892 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 24
Bijschrift op 26-2-1918, dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-4-1899 te Veghel, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 30, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 33
Bijschrift op 28-2-1919, dochter: Anna Maria Bouw, geboren op 12-9-1889 te Veghel, op 24-2-1919 uit Beek en Donk gekomen, doorgestreept, op 17-5-1919 naar Lieshout vertrokken
Bijschrift op 5-3-1930, dochter: Wilhelmina Bouw, geboren op 28-4-1899 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 33
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1919-1921, inv. nr. 1638, folio 173
Martinus Bouw Vermeld 1898-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
De weduwe van Martinus Bouw Bijschrift in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
W. Bouw en (tussen haakjes) L. van de Linden Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
'Lamb. van Eindhoven. Vroeger Bouw tot 1931. Hij vertelde bij zijn vertrek onder hartelijke dankzegging over de familie Smits aan mijn zoon meester P. Sopers dat hij in de laatste 10 jaren ruim 8.000 had overgelegd en nu een eigen hoeve gekocht had. Hij en zijn voorouders hadden 90 jaren op Jexschot gewoond. Vanaf 1893 onder de familie Smits.' Bijschrift van na 21-12-1933 Bijschrift bij een afbeelding van het huis in een artikel in de Boer en Tuinder van 21-12-1933 in het archief van de familie Sopers.
Hendricus van Eindhoven Ca. 1940 Mededeling Jan Vervoort d.d. 17 april 2007.
Jekschot 122a: J. van Eijndhoven Vermeld op 20-12-1955 BV na 1936.
Adrianus Th. J. van Eijndhoven en inwonend de weduwe J. van Eijndhoven - Jagers Vermeld in 1967 Doc. Veghel, inv. nr. 383.
Jekschot 1: A. van Eijndhoven
Jekschot 2: H. van Eijndhoven
2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads