Foto's Huizen Kroniek

Hemel COuderdom
Als men tussen de huidige adressen Hemel 4 en Hemel 5 de steeg ingaat, dan stond er aan de rechterkant van die steeg, een eindje van de steeg af, ter hoogte van het voormalige Bergsven (of iets voor dat ven) in de zestiende eeuw een huis. Dit huis was voor 1657 verdwenen. Dit huis was belast met een ballingcijns, en kan daarom uit de tweede helft van de dertiende eeuw dateren.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huyse, schuer ende scop’ met toebehoren, groot met een ‘torffvenne’ ca. 1 ‘Bosch mudsen’, genoemt den Berch, gelegen in Veghel ‘in die Vuytcampen aen die Heye’
     - e.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.z.: Peter Hanrick Heymans
     - a.e.: de erfgenamen van Gerit Joesten

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns
     - een erfcijns van 3 Bossche ponden payment aan Roeffen
        Jan Roeverssoen
12-01-1540 R24, fol. 135-136.
Jacop zoon van wijlen Aert Goertssoen man van Johanna dochter van wijlen Roeff zoon van wijlen Jan Roeverssoen en dochter van Aelbrechten dochter van wijlen Gerit Graetssoen, en hun zonen Aert, Gerit en Jan, en heer Jan zoon van wijlen Hanricx zoon van wijlen Roeff Janss, priester, en zijn broers Gerit, Thonis, Ariaen, Ghysbert, Hanrick die aude, Hanrick die jonge en zijn zus Elysabeth, en Dirck soene Hanricks zoon van wijlen Willem van Tillaer des jongen, man van Luytgert dochter van wijlen Hanricx zoon van wijlen Roeffen Janssoen hebben volgens het testament van Roeffen zoon van wijlen Jan Roeverssoen goederen verdeeld, nagelaten door Roeff en zijn vrouw Aelbrechten. Dirck zoon van Hanrick Willemssoen van Tillair krijgt een erfcijns van 3 Bossche ponden payment die Jan zoon van wijlen Hanrick Jorissoen beloofd heeft te betalen uit zijn goed gelegen in Veghel ‘in die Vuytcampen opten Berch’. 21-06-1540 R24, fol. 218-234.
‘Enen huyse, schuer, scop, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot met een ‘torfvenne’ ca. 1 ‘Bosch mudsen’, genoemd den Berch gelegen in Veghel 'in die Vuytcampen aen die Heye'
     - e.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.z.: Peter Hanrick Heymanss
     - a.e.: de erfgenamen van Gerit Joestens

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 5 stuivers aan de landsheer
     - een erfcijns van 3 Bossche ponden aan de erfgenamen van
        Roeff Jan Roeverssoen
28-02-1541 R24, fol. 321.
‘Een huyze, hostat ende hoff, schuer, scop’ en toebehoren, groot met een ‘torfvenne’, ca. 1 ‘Bosch mudsen lants’, genoemd ‘den Berch’, gelegen in Veghel ‘in die Vuytcampen aen die Heye’
     - e.z. en e.e.: ‘die gemeynt van Vechel’
     - a.z.: het goed van Peters Hanrick Heymans
     - a.e.: het goed van de erfgenamen van Gerit Joestensoen

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 5 stuivers aan de landsheer
     - een erfcijns van 3 Bossche ponden payment aan
       Dirck Willem Hanricx van Tillair
     - een erfcijns van 6 Carolus gulden aan Wouter Jan
       Hanrick Jorissoen
23-05-1543 R24, fol. 549-550.
‘een huys, scop, hostat ende hoff mitten erffenissen ende synre toebehoerten’, genoemd ‘den Berch’, gelegen ‘in die vuytcampen aen die heye’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Gerit Joesten en de gemeint
     - a.z., e.e. en a.e: het goed van Peter Hanricx Heijmans

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 oude groot grondcijns aan de heer van Helmond
     - 5 stuivers ‘heychyns’ aan ‘den gebueren van Vechel’
     - 3 Bossche ponden payments aan Dirck Hanricx Willemssoen
     - 3 mud rogge, Bossche maat, aan het convent van St. Gertruyden in
       Den Bosch
12-10-1556 R26, fol. 477-478.
     
Eigenaars Datum Bronnen
Jan zoon van wijlen Hanrick Jorissen man van wijlen Dympna dochter van wijlen Wouter Jan Doncker en dochter van Gertrut dochter van wijlen Jan vander Ryt Vermeld op 12-01-1540 R24, fol. 135-136.
De kinderen van Jan Hanrick Jorissen, met name: Wouter, Vriens, en Anna (getrouwd met Loenis buitenechtelijke zoon van Delis Aert Danelssoen), ieder voor 1/3 deel. Het vierde kind Joris, ‘syns verstants niet wel mechtich’, was niet gerechtigd Opdracht van het recht op het vruchtgebruik op 12-01-1540, vermeld op 28-02-1541 R24, fol. 135-136; R24, fol. 321.
Vriens, zoon van Jan Hanrick Jorissen Koopt het 2/3 deel van zijn broer en zus op 28-02-1541 R24, fol. 321.
Loenis buitenechtelijke zoon van Delis Aernt Danelssoen Opdracht op 23-05-1543 R24, fol. 549-550.
De kinderen van Jan Hanricx Jorissoon, met name: Vriens, Wouter, en Dympna, minderjarige dochter van Anna en van Loenis, zoon van wijlen Delis, zoon van wijlen Aernt Danelss Vermeld op 12-10-1556 R26, fol. 477-478.
Aernt, zoon van wijlen Jan Hanricx van Ham en Hanrick, zoon van Thonis Hanricxs Koop op 12-10-1556 R26, fol. 477-478.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Downloads