Foto's Huizen Kroniek

Hemel 3 en 4

Foto uit november 1974
Foto uit 2006, Hemel 3
Foto uit 2006, Hemel 4


Ouderdom
In 1718 werd een stukje van de gemene gronden verkocht om een huis op te zetten. Het huis is kort daarna gebouwd. In de zestiende eeuw stond achter dit huis in de richting van het Bergsven een ander huis (Hemel C) dat was belast met een ballingcijns. Nadat Hemel C afgebroken was, rustte de ballingcijns op het perceel, en nog later ging de last over op huis Hemel 3.
Beschrijving Datum Bronnen
'Een stukje gemeint tot een huysplaets aen den Doornhoek' 02-06-1718 II-B-44.
'Lant neffens haar out erff aent Hemelsteegken 08-12-1728 VP-1722, fol 734.
Huis met stal, schuur, schop en getimmerte, genaamd 'de Hemel', met aangelegen bouw- en weilanden 'aan den Doornhoek' 03-02-1831 NtA 8123, nr. 11 en 13.
Kadaster: De Berg E103, huis, schuur en erf, 4,77 are Vemeld in 1832 Kadaster 1832.
Op 06-06-1896 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 06-06-1896 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen perceelsgrenzen gewijzigd; na meting, kadaster: De Berg E3529, huis en erf, 4,12 are 1889 Art. 3914.
In 1897 werd er weer bijgebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: De Berg E2705, huis, schuur, erf en bouwland, 62,72 are 1897 Art. 3914.
Op 01-05-1902 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 01-05-1902 Inv. nr. 1195.
Na meting, kadaster: E2705, huis, schuur, bakhuis, erf en bouwland, 72,72 are 1903 Art. 3914.
In 1968 werden er 2 woningen van dit pand gemaakt; hierna kadaster: E2705, 2 huizen, schuur, tuin en bouwland, 72,72 are 1968 Art.  6370.
De Hemel 3: kadaster E3658
De Hemel 4: kadaster E3657
1969 Kadasterkaart 1936-1969.
Adres: Doornhoek 694 (1846-1870), Doornhoek 903 (1870-1892), Doornhoek 922 (1892-1898), Doornhoek 900 (1898-1910), Doornhoek G 9 (1910-1921), Doornhoek G 9 (1921-1931), Doornhoek G 9 (1932-1942), Doornhoek A 11 (1943-1967), De Hemel 3 (vanaf 1967) en De Hemel 4 (voormalig stalgedeelte) (vanaf 1968). 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
     
Eigenaars Datum Bronnen
De weduwe van Rombout Hendrick Tunissen Vermeld op 02-06-1718 II-B-44.
Jan, Goort en Maria, kinderen van Rombout Hendrik Tunisse Vererving 1738-1746 VP-1738, fol. 440.
Jan, zoon van Rombout Hendrik Tunisse Deling op 01-12-1746 VP-1738, fol. 440.
Maria Romers, weduwe van Jan Rombouts van den Berg het vruchtgebruik en Anneke, haar enig kind, het erfrecht Vererving 1753-1757 VP-1753, fol. 193v.
Anneke, dochter van Jan Rombouts van den Berg Vererving in 1757 VP-1753, fol. 193v.
Willem Janse van den Tillaer, getrouwd met Anneke, dochter van Jan Rombouts van den Berg Vermeld in 1761 VP-1761, fol. 212.
De weduwe van Willem Janse van den Tillaer het vruchtgebruik en haar kinderen (Johannis, Annemie, Roeloff en Maria), het erfrecht Verwerving 1785-1795 VP-1785, fol. 214.
Antony L. van Doorn Koop op 10-12-1795 VP-1785, fol. 214.
Jenneke Francis van Reybroek, weduwe van Antony L. van Doorn het vruchtgebruik en haar kinderen (Lambert, Willem, Geert, Marte en Annemie) het erfrecht Vererving 1795-1808, vermeld in 1808 VP-1785, fol. 214; II-E-238, nr. Q-18.
Geert Antony van Doorn, landbouwer in Beek en Donk Koop op 03-02-1831 NtA 8123, nr. 11 en 13; art. 177.
Hendrik Marten van Dooren, hoefsmid, wonend op de Doornhoek Koop in 1832 Kadaster 1832; art. 949.
Aard Lambert van der Pol, landbouwer Verwerving in 1843 Art. 522.
Ardina van der Pol, weduwe van J.G. van den broek, landbouwster Verwerving in 1867 Art. 2380.
Antonius J. van den Broek, landbouwer Koop in 1889 Inv. nr. 1195; art. nr. 3914.
Johanna Bouw, weduwe van Antonius van den Broek (1/2) en Johannes, Anna Maria en Maria van den Broek (1/2) Vererving in 1912 Art. nr. 3914.
De kinderen van Antonius van den Broek, wonend aan de Doornhoek: Johannes en Maria Deling in 1930 Art. nr. 5877.
Wilhelmus Josephus van de Burgt, landbouwer Deling in 1933 Art. nr. 6370.
 
Bewoners Datum Bronnen
Cathelijn, weduwe van Rombout Henrick Theunissen Vermeld 1710-1724 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Lijn, weduwe van Rombout Hendrix, Goort en Mari (kinderen)
Onder de 16: Jan Tyssen (knecht)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Rombout Hendrik Tunisse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 283.
Goort, zoon van Rombout Hendrik Tunisse Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 283.
Jan, zoon van Rombout Hendrik Tunisse Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 283.
Lambert van Lieshout Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 283.
Willem Jan Willems Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 283.
Jan Wilms Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 283.
Wilm van den Tillaer Vermeld in 1771-1781 II-E-17 en 18, nr. 283.
Wilm van den Tillaer en Wilhelmus Kremers Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 283.
Wilm van den Tillaer Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 283.
Antony Cremers Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 283.
Aart Tonij van der Heijden Vermeld in 1806-1808 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
Man: Aart A. van der Heijden, 38 jaar, geboren op 10-1-1772 in Veghel
Vrouw: Hendriena G. Vermeulen, 41 jaar, geboren op 15-11-1769 in Veghel
Kind: Lambertus A. van der Heijden, 11 jaar, geboren op 14-2-1799 in Veghel
Kind: Martinus A. van der Heijden, 8 jaar, geboren op 13-12-1802 in Veghel
Kind: Johanna A. van der Heijden, 6 jaar, geboren op 2-1-1804 in Veghel
Kind: Lieda A. van der Heijden, 5 jaar, geboren op 22-12-1805 in Veghel
Kind: Geertruyda A. van der Heijden, 3 jaar, geboren op 25-9-1807 in Veghel
Kind: Hendrikus A. van der Heijden, 1 jaar, geboren op 17-8-1809 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Francis Jan van Boxmeer Vermeld in 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823).
Man: Arnoldus van Doorn, 30 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria Verhoeven, 24 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Arnolda Eykemans, 28 jaar, geboren in Schijndel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Aard Gerit van Doorn Vermeld 1833-1835, in 1835 overleden NA1224.
Jan Willem van Boxmeer In 1835 uit Lieshout gekomen, vermeld 1835-1840 NA1224.
Man: Jan van Boxmeer, 47 jaar, bouwman, geboren in Veghel, overleden op 7-2-1843
Vrouw: Maria van Doremalen, 49 jaar, geboren in Uden
Kind: Francis van Boxmeer, 19 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Lambertus van Boxmeer, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmina van Boxmeer, 6 jaar, geboren in Lieshout
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Johannes G. van den Broek Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Johannes van den Broek, geboren in 1811 te Dinther
Moeder: Maria van de Pol, geboren in 1822 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Broek, geboren in 1843 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van den Broek, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina van den Broek, geboren in 1848 te Veghel
Dienstmeid: Johanna Maria van den Bosch, geboren in 1827 te Veghel, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 785
Bijschrift, knecht: Christiaan de Bie, geboren in 1828 te Veghel, in 1850 gekomen van fol. 916, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 745
Bijschrift, dienstmeid: Maria Anna Versteegde, geboren in 1835 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 434, doorgestreept
Bijschrift, knecht: Willem van den Bogaard, geboren op 22-5-1835 te Veghel, op 13-5-1852 gekomen vanuit Boekel, op 20-2-1852 vertrokken naar Dinther
Bijschrift, dochter: Antonia van den Broek, geboren op 9-7-1952 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adriaan van den Broek, geboren op 13-5-1855 in Veghel, doorgestreept, overleden op 9-7-1855
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
De weduwe van Johannes G. van den Broek Vermeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Ardina van der Pol, weduwe van Johannes van den Broek, geboren op 4-7-1821 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Joanna van den Broek, geboren op 18-12-1843 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1844 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Catharina van den Broek, geboren op 20-8-1848 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Antonius van den Broek, geboren op 2-7-1851 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht: Johannes van den Tillaart, geboren in maart 1817 te Erp
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1764
Hoofd: Ardina van der Pol, weduwe van Johannes van den Broek, geboren op 4-7-1821 te Veghel
Dochter: Joanna van den Broek, geboren op 18-12-1843 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1844 te Veghel
Dochter: Catharina van den Broek, geboren op 20-8-1848 te Veghel
Zoon: Antonius van den Broek, geboren op 2-7-1851 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 149, Doornhoek, huis nr. 694
Hoofd: Ardina van der Pol, weduwe van Johannes van den Broek, geboren op 4-7-1821 te Veghel
Dochter: Joanna van den Broek, geboren op 18-12-1844 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1845 te Veghel
Dochter: Catharina van den Broek, geboren op 20-8-1848 te Veghel
Zoon: Antonius van den Broek, geboren op 8-7-1851 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1779
Hoofd: Ardina van der Pol, weduwe van Johannes van den Broek, geboren op 4-7-1821 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-4-1884
Dochter: Joanna van den Broek, geboren op 18-12-1843 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 14-5-1873, geboekt naar register J-L, fol. 1054
Zoon, later hoofd: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1844 te Veghel
Dochter: Catharina van den Broek, geboren op 20-8-1848 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-2-1871
Zoon: Antonius van den Broek, geboren op 2-7-1851 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 254
Vermeld in 1870-1890, in 1890 verhuisd naar Jekschotstraat 5A Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 259, Doornhoek
Hoofd: Ardina van der Pol, weduwe van Van den Broek, geboren op 4-7-1821 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1845 te Veghel
Zoon: Antoon van den Broek, geboren op 8-7-1851 te Veghel
Dienstmeid: Hendrika Coppens, geboren op 3-5-1865 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr, 1815.
Hoofd: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1844 te Veghel Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 259
Hoofd: Gerardus van den Broek, geboren op 13-7-1845 te Veghel, doorgestreept bij de achtste volkstelling Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 184
Hoofd: Antonius van den Broek, geboren op 9-7-1851 te Veghel
Vrouw: Johanna Bouw, geboren op 18-3-1858 te Erp
Het echtpaar is bijgeschreven op 1-12-1890. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 254
Hoofd: Antonius van den Broek, geboren op 9-7-1851 te Veghel
Vrouw: Johanna Bouw, geboren op 18-3-1858 te Erp
Zoon: Johannes van den Broek, geboren op25-11-1892 te Veghel
Bijschrift op 1-2-1894, dochter: Maria van den Broek, geboren op 7-1-1894 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-2-1894
Bijschrift op 1-5-1895, dochter: Ardina Maria van den Broek, geboren op 2-3-1895 te Veghel
Bijschrift op 1-11-1896, zoon: Adrianus Antonius van den Broek, geboren op 1-11-1896 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-10-1898
Bijschrift op 2-5-1900, dochter: Maria van den Broek, geboren op 1-5-1900 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-4-1898
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv nr. 1627, fol. 180
Antonius van den Broek Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Antonius van den Broek, geboren op 9-7-1851 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-1-1911Vrouw: Johanna Bouw, geboren op 18-3-1858 te Erp
Zoon: Johannes van den Broek, geboren op 25-11-1892 te Veghel
Dochter: Ardina Maria van den Broek, geboren op 2-3-1895 te Veghel
Dochter: Maria van den Broek, geboren op 1-5-1900 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1919-1921, inv nr. 1638, folio 306
De weduwe van Antonius van den Broek Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. 1708 en 1710.
W. J. van de Burgt Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Hemel 3: Wilhelmus J. van de Burgt
Hemel 4: Wilhelmus A. van de Burgt
Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Hemel 3: H. Vogels
Hemel 4: W.A. van de Burgt
Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads