Foto's Huizen Kroniek

Hemel 2

Foto uit november 1974
Hemel 02 c.jpg (376986 bytes) Foto uit de jaren tachtig of negentig
Foto uit 2006, het rond 1999 herbouwde huis
Ouderdom
Het perceel waarop het huis gebouwd is, werd in 1793 van de gemene gronden uitgegeven. Het huis wordt nog niet vermeld in de lijst van huizen van 1791, maar wel in de lijst van 1798. Het is dus tussen 1793 en 1798 gebouwd.
Beschrijving Datum Bronnen
Een perceel aan den Doornhoek gelegen neven de Biesense dijk 23-04-1793 II-E-19, fol. 116v; II-B-41.
Kadaster: De Berg E107, huis, schuur en erf, 1,29 are 1832 Kadaster 1832.
In 1870 werd het huis herbouwd 1870 Art. 1808.
In 1872 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2165, huis en erf, 6,35 are 1872 Art. 1808.
Op 20-06-1924 werd een nieuwe schuur door de controleur van de grondbelasting gezien. 20-06-1924 Inv. nr.1196.
Bij de meting voor het kadaster in 1925 werden percelen samengevoegd; kadaster: E3127, huis, stal, bouwland en weiland, 20,75 are 1925 Art. 5636.
Adres: Doornhoek 695 (1846-1870), Doornhoek 904 (1870-1881), Doornhoek 923 (1892-1898), Doornhoek 901 (1898-1910), Doornhoek G 8 (1910-1921), Doornhoek G 8 (1921-1931), Doornhoek G 8 (1932-1942), Doornhoek A 10 (1943-1967), Hemel 2 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
     
Eigenaars Datum Bronnen
Hendrik Joost Vogels Koop perceel op 23-04-1793 II-E-19, fol. 116v; II-B-41.
De weduwe van Hendrik Vogels (Doornhoek) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Aard van Asseldonk, landbouwer Verwerving in 1866 Art. 1808.
Johannes van Asseldonk en andere erfgenamen Vererving 1866-1877 Art. 1808.
Wilhelmina van Wanroij, weduwe van Arnoldus van Asseldonk, landbouwster, en haar kinderen Johanna, Hendrikus en Ardina van Asseldonk Verwerving in 1877 Art. 3260.
Hendrikus en Ardina van Asseldonk Vererving in 1892 Art. 3260.
Marinus en Hendrika Wilhelmina van den Nieuwenhuyzen Verwerving in 1893 Art. 3260.
Lambertus van den Tillaart, landbouwer Koop in 1919 Art. 1905.
Hendrika van den Tillaart Koop in 1922 Art. 5636.
Antonius Pepers, geboren op 14-08-1923, fabrieksarbeider, getrouwd met Arnoldina van den Tillaart, geboren op 20-01-1926 Koop in 1962 Art. 8487.
 
Bewoners Datum Bronnen
Hendrik Joost Vogels Vermeld in 1798-1808 II-E-17 en 18, nr. 554; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
Man: Hendrikus J. Vogels, 50 jaar, geboren op 1-11-1760 in Veghel
Vrouw: Elisabet W. Reynders, 49 jaar, geboren op 3-8-1761 in Veghel
Kind: Joost H. Vogels, 15 jaar, geboren op 10-6-1795 in Veghel
Kind: Willem H. Vogels, 7 jaar, geboren op 14-1-1803 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Oma: Elizabeth Verbakel, weduwe van H. Vogels, 69 jaar, landbouwster, geboren in Veghel
Man: Judocus Vogels, 34 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van Breugel, 33 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Zus: Wilhelmina Vogels, 27 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Man: Judocus Vogels, 42 jaar, arbeider, geboren in VeghelVrouw: Maria van Breugel, 41 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes Vogels, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Cornelis Vogels, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Vogels, 8 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Lambertus Vogels, geboren in Veghel, geboren op 3-11-1841
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Joost Vogels Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Weduwe: Maria van Breugel, geboren in 1798 te Sint-Oedenrode, weduwe van J. Vogels
Zoon: Johannis Vogels, geboren in 1834 te Veghel, dagloner, vertrokken naar dienstbodenregister nr. V38
Zoon: Cornelis Vogels, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus Vogels, , geboren in 1841 te Veghel vertrokken naar dienstbodenregister nr. V38
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Maria van Breugel, weduwe van Joost Vogels, geboren in 1795 te Sint-Oedenrode, spinster
Zoon: Cornelis Vogels, geboren op 16-6-1835 te Veghel, arbeider
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
De weduwe van Joost Vogels Vermeld in 1849-1867 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Maria van Breugel, weduwe van Joost Vogels, geboren in 1795 te Sint-Oedenrode, spinster, doorgestreept, overleden op 25-2-1865
Zoon: Cornelis Vogels, geboren op 16-6-1835 te Veghel, arbeider, doorgestreept
Vermeld in 1862-1867 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1261, Doornhoek, huis nr. 695
Hoofd: Cornelis Vogels, geboren op 16-6-1835 te Veghel
Vrouw: Johanna van de Braak, geboren op 13-3-1846 te Schijndel
Bijschrift, zoon: Johannes Vogels, geboren op 5-12-1867 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-6-1869
Bijschrift, zoon: Jan Vogels, geboren op 6-12-1869 te Veghel
Vermeld in 1867-1869, in 1869 verhuisd naar Hoolstraat 2 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1298, Doornhoek, huis nr. 695, doorgestreept, bijschrift: Zijtaart, huis nr. 662a
Hoofd: Hendricus van Kilsdonk, geboren op 2-10-1835 te Veghel, arbeider
Vrouw: Lucia van Cleef, geboren op 12-12-1836 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van Kilsdonk, geboren op 1-1-1870 te Veghel
Het echtpaar verhuisde in 1869 van het Hezelaar naar dit huis. Het is bijgeschreven op 6-2-1869, vermeld in 1869-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 685, Hezelaar, huis nr. (..), doorgestreept en vervangen door Doornhoek, huis nr. 695
Hoofd: Hendricus van Kilsdonk, geboren op 2-10-1835 te Veghel, arbeider
Vrouw: Lucia van Cleef, geboren op 12-12-1836 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1779.
Hoofd: Wilhelmina van Wanroij, weduwe van A. van Asseldonk, geboren op 1-3-1827 te Erp, doorgestreept, overleden op 14-4-1890
Dochter: Johanna van Asseldonk, geboren op 18-5-1849 te Veghel
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 28
Hoofd: Wilhelmina van Wanroij, weduwe van Arnoldus van Asseldonk, geboren op 1-3-1827 te Erp
Dochter: Johanna van Asseldonk, geboren op 18-5-1849 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Johanna van Asseldonk, geboren op 18-5-1849 te Veghel Doorgestreept bij de 8ste tienjaarlijkse volkstelling (in 1900) Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 20
Hoofd: Johannes de Laat, geboren op 27-6-1856 te Berlicum, dijkwachter
Vrouw: Anna Catharina van de Waardenburg, geboren op 1-3-1856 te Lierop
Dochter: Elisabeth Petronella de Laat, geboren op 10-5-1892 te Veghel
Bijschrift op 1-8-1893, zoon: Hendrikus Johannes de Laat, geboren op 15-7-1893 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-2-1894
Bijschrift op 1-1-1895, dochter: Hendrika Theodora de Laat, geboren op 4-12-1894 te Veghel, doorgestreept, op 15-12-1900 naar Berlicum vertrokken
Bijschrift op 1-5-1896, zoon: Petrus Johannes de Laat, geboren op 14-4-1896 te Veghel, doorgestreept, op 15-2-1902 naar Someren vertrokken
Bijschrift op 4-10-1897, zoon: Josephus Johannes de Laat, geboren op 4-11-1897 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-9-1898
Bijschrift op 26-5-1899, dochter: Theodra Maria de Laat, geboren op 25-5-1899 te Veghel
Bijschrift op 6-4-1901, zoon: Johannis de Laat, geboren op 16-5-1901 te Veghel
De kinderen van 1892-1901 zijn allemaal in Zijtaart gedoopt. Op 15-2-1902 is het gezin naar Someren verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1175
Johannes de Laat Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in dezelfde periode. Inv. nr. 1707.
Hoofd: Martinus Geerts, geboren op 12-9-1878 te Bokhoven, scheepstimmerman
Vrouw: Helena Joosten, geboren op 19-11-1878 te Schijndel
Bijschrift op 23-4-1902, dochter: Petronella Johanna Geerts, geboren op 22-4-1902 te Veghel
Bijschrift op 11-4-1903, zoon: Arnoldus Josephus Geerts, geboren op 11-4-1903 te Veghel
Bijgeschreven op 24-11-1904, dochter: Henrica Maria Geerts, geboren op 23-11-1904 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-11-1904
Bijgeschreven op 24-11-1904, dochter: Antonetta Johanna Geerts, geboren op 23-11-1904 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-11-1904
Bijschrift op 25-10-1905, zoon: Johannes Maria Geerts, geboren op 24-10-1905 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift op 18-1-1906: Leopold Nuijt, geboren op 19-3-1863 te Brussel, militair, geboekt van register G-I, fol. 674, doorgestreept, geboekt naar register G-I, fol. 674
Het gezin verhuisde tussen 11-4-1903 en 23-11-1904 naar de Leest. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 666
Martinus Goorts Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in dezelfde periode. Inv. nr. 1707.
Bijschrift op 18-7-1904, broer: Wouterus Ambrosius Verbakel, geboren op 31-7-1874 te Beek en Donk, doorgestreept
Bijschrift op 18-7-1904, zus: Antonetta Verbakel, geboren op 16-4-1877 te Beek en Donk, doorgestreept
Broer en zus Verbakel zijn op 9-6-1904 vanuit Erp naar dit huis verhuisd. Op 6-6-1905 naar Erp verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2098
W.A. Verbakel Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in dezelfde periode. Inv. nr. 1707.
Marinus van den Oever Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Marinus van den Oever, geboren op 4-11-1856 te Dinther, klompenmaker
Vrouw: Theodora Maria van den Heuvel, geboren op 22-4-1855 te Uden, doorgestreept, overleden op 13-1-1912
Dochter: Johanna Maria van den Oever, geboren op 30-4-1895 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register W-Z, fol. 83
Zwager: Hendrikus van den Heuvel, geboren op 27-6-1853 te Uden, doorgestreept, op 10-3-1910 naar Amerika vertrokken, bijschrift: +/1 1 jaar geleden overleden in Amerika
Het gezin is tussen 1910 en 1921 verhuisd van Hemel 2 naar Biezendijk 1 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, fol. 130
M. Spierings Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in dezelfde periode Inv. nr. 1708.
Bijschrift op 25-9-1918, hoofd: Marinus Spierings, geboren op 25-7-1875 te Gemert, nachinist, doorgestreept
Bijschrift op 25-9-1918, vrouw: Francisca Olijslagers, geboren op 26-1-1879 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift op 25-9-1918, dochter: Maria Spierings, geboren op 22-11-1916 te Helmond, doorgestreept
Bijschrift op 25-9-1918, zoon: Petrus Spierings, geboren op 26-2-1918 te Helmond, doorgestreept
Het gezin is op 30-8-1918 vanuit Apeldoorn naar Hemel 2 verhuisd. Op 9-10-1918 verhuisde het gezin naar Helmond. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 123
J. Olijslagers Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in dezelfde periode Inv. nr. 1708.
Hoofd: Johannes Olijslagers, geboren op 31-7-1873 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Maria van der Schoot, geboren op 26-5-1878 te Veghel
Zoon: Petrus Olijslagers, geboren op 7-6-1906 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 352
Broer: Antonius Olijslagers, geboren op 2-5-1882 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 249
Bijschrift op 18-8-1911, dochter: Lamberta Olijslagers, geboren op 18-8-1911
Bijschrift op 3-1-1921, zoon: Petrus Olijslagers, geboren op 7-6-1906 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 253
Lambertus werd nog niet in Zijtaart gedoopt. Tussen 1911 en 1921 van De Leest naar De Hemel 2 verhuisd en daarna in dezelfde periode naar Hemel A. Bevolkingsregister 1910-1921, inv nr. 642, folio 136
J. van den Tillart Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1911-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Hoofd: Johanns van den Tillart, geboren op 11-4-1847 te Veghel, doorgestreept, geboren op 5-11-1921Vrouw: Geertruda Verhoeven, geboren op 25-6-1851 te Veghel
Dochter: Hendrina van den Tillart, geboren op 7-3-1877 te Erp, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 302
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 23-8-1888 te Erp, doorgestreept, op 6-4-1916 naar Erp vertrokken
Dochter: Elisabeth van den Tillart, geboren op 16-11-1889 te Erp, doorgestreept, op 16-5-1918 naar Erp vertrokken
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Erp, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 318
Bijschrift op 16-3-1912, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 318, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 318
Bijschrift op 21-3-1913, zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 318, doorgestreept, op 2-1-19920 naar Best vertrokken
Bijschrift op 3-12-1914, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 318, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 319
Bijschrift op 16-3-1916, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 319, doorgestreept, op 14-6-1916 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 6-7-1916, zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Veghel, op 6-7-1916 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 25-3-1920 naar Geldrop vertrokken
Bijschrift op 19-7-1918, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, landbouwer, geboekt van dienstbodenregister, fol. 320, doorgestreept, op 2-11-1918 naar Stratum vertrokken
In 1910-1921 verhuisd van Jekschotstraat 11 naar Hemel 2 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, fol. 266
Bijschrift op 18-4-1921, hoofd: Johannes Biemans, geboren op 5-8-1874 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 146
Bijschrift op 18-4-1921, vrouw: Hendrina van den Tillart, geboren op 7-3-1877 te Erp, geboekt van register S-U, fol. 200, doorgestreept, op 20-9-1921 naar Vught verhuisd
Vermeld in 1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 302
Johannes Biemans Vermeld in 1921-1931en in 1732 Inv. nr. 1710 en 1712.
Antonius Pepers Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A Pepers en W.J. Barten Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads