Foto's Huizen Kroniek

Het Gerecht 1

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1781 stond er nog geen huis op dit perceel, in 1786 wel. De oudste bewoning dateert dus uit de periode 1781-1786. Tussen 1851 en 1887 woonden er twee gezinnen in dit huis.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Een afgegraven camp aent Leyntven', groot ontrent 5 loopens 1785 VP-1785, fol. 334.
Kadaster: Het Leinsven E1571, huis en erf, 4,42 are Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
In 1887 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Leinsven E2458, huis en weiland, 19,52 are 1887 Art. 2587.
Op 21 augustus 1920 kreeg de weduwe van A. Kweens toestemming om de boerderij te vernieuwen. 21-08-1920 BV-465.
Op 01-11-1920 werd de nieuwe boerderij door de controleur van de grondbelasting gezien. 01-11-1920 Inv. nr.1196.
Adres: Zondveld 659 (1846-1870), Zondveld 856 en 857 (1870-1892), Zondveld 863 (1892-1898), Zondveld 834 (1898-1910), Zondveld G 83 (1910-1921), Zondveld G 100 (1921-1931), Zondveld G 100 (1932-1942), Zondveld A 112 (1943-1967), Het Gerecht 1 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1706 t/m 1710 en 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Peter Tijsse van de Ven Vermeld in 1786 en 1808 II-E-18, nr. 529; II-E-238, nr. O-25.
Leendert Tiebos, wonend op Zondveld Vermeld op 10-11-1821 en in 1832 NtA 8099, nr. 91; kadaster 1832
Peter van den Braak, landbouwer te Lieshout Verwerving in 1866 Art. 2587.
Francis Engelbert Vervoort, landbouwer te Veghel Koop in 1888 Art. 3833.
Antonie Queens (of Kweens), landbouwer te Erp (vanaf 1910 wonend op Zondveld) Koop in 1889 Art. 3884.
Zijn weduwe Wilhelmina van de Akker en zijn kinderen: Antonia, Johannes en Christianus Kweens Vererving in 1912 Art. 3884.
Christianus Kweens en consorten, landbouwer op Zondveld Deling in 1921 Art. 5583.
Lambertus Hendrikzn van Sleeuwen, landbouwer, en zijn minderjarige kleinkinderen: Anna Maria, Antonia Lamberta en Cornelis Johannes van Sleeuwen Koop in 1935, vermeld in 1962 Art. 6471 en 8043.
 

   
Bewoners Datum Bronnen
Woning 1:    
Peter Tijsse van de Ven Vermeld in 1786-1798 II-E-17 en 18, nr. 529.
Jan Janse Verhagen Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
Johannes Rijkers Vermeld 1807-1808 E249 (1807), E250 (1808).
Adriaan L. Rijkers Vermeld in 1808 E250 (1808).
Man: Adriaan L. Reijkers, 38 jaar, geboren op 24-8-1772 in Veghel
Vrouw: Willemyn W. Oppers, 32 jaar, geboren op 27-8-1778 in Veghel
Kind: Lindert A. Reijkers, 7 jaar, geboren op 2-4-1803 in Sint-Oedenrode
Kind: Wouterina A. Reijkers, 5 jaar, geboren op 27-8-1805 in Sint-Oedenrode
Kind: Johanna A. Reijkers, 2 jaar, geboren op 25-4-1808 in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Man: Leendert Tiebosch, 68 jaar, landbouwer, geboren in Zon, overleden op 9-12-1835
Weduwe: Anna Maria Keunen, 55 jaar, landbouwster, geboren in Gemert
Kind: Martinus Tiebosch, 17 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elisabeth Tiebosch, 14 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Weduwe: Anna Maria Keune [weduwe van Leendert Tibosch, 65 jaar, landbouwster, geboren in Gemert
Kind: Martinus Tibosch, 27 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Elisabeth Tibosch, 24 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
De weduwe van Leendert Tiebosch Vermeld in 1842-1849 NA1225.
De weduwe van Leendert Tiebosch Vermeld in 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Weduwe: Anna Maria Keunen, geboren in 1772 te Gemert, weduwe van Leendert Tiebos
Zoon: Martinus Tiebos, geboren in 1814 te Veghel
Dochter: Elisabeth Tiebos, geboren in 1815 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Anna Maria Keunen, weduwe van Leendert Tiebosch, geboren in januari 1765 te Gemert, akkerbouwer
Zoon: Martinus Tiebosch, geboren op 20-10-1824 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Elizabeth Tiebosch, geboren in 1812 te Veghel, bijschrift: gehuwd met Adam van der Heijden
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1767
Hoofd: Anna Maria Keunen, weduwe van Leendert Tiebosch, geboren in januari 1772 te Gemert, doorgestreept, overleden op 3-11-1864
Schoonzoon: Adam van der Heijden, geboren op 28-7-1820 te Erp, doorgestreept, op 22-2-1862 vertrokken naar Erp
Dochter: Elizabeth Tiebosch, geboren in 1812 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Martinus Tiebosch, geboren op 20-10-1824 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-1-1862
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1062, Zondveld, huis nr. 659
Adam van der Heijden Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Adam van der Heijden, geboren op 28-7-1820 te Erp, gehuwd op 22-2-1862 met Elisabeth Tiebosch
Vrouw: Elisabeth Tiebosch, geboren op 1-2-1815 te Veghel, gehuwd op 22-2-1862 met Adam van der Heijden
Bijschrift op 31-8-1867: Korstianus Boudewijns, geboren op 17-3-1823 te Wijbosch, doorgestreept, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 521, Zondveld, huis nr. 659
Hoofd: Adam van der Heijden, geboren op 6-1-1820 te Erp
Vrouw: Elisabeth Thiebosch, geboren op 21-2-1825 te Veghel
Inwonend: Christiaan Boudewijns, geboren op 4-3-1824 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Adam van der Heijden, geboren op 28-7-1820 te Erp
Vrouw: Elisabeth Tiebosch, geboren op 1-2-1815 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-2-1888
Bijschrift 1-5-1888: Maria Hendrina Schepers, geboren op 25-3-1863 te Lieshout
Bijschrift, zoon: Lambertus van der Heijden, geboren op 12-4-1889 te Veghel
Vermeld 1870-1878 Bevolkingsregister 1870-892, inv. nr. 1618, fol. 705, Zondveld
Hoofd: Adam van der Heijden, geboren op 28-7-1820 te Erp
Vrouw: Elisabeth Tiebos, geboren op 1-2-1815 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 21-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Adam van der Heijden, geboren op 28-7-1820 te Erp, doorgestreept, overleden op 14-3-1907
Vrouw: Maria Hendrina Schepers, geboren op 25-3-1863 te Lieshout
Zoon: Lambertus van der Heijden, geboren op 12-4-1889 te Veghel
Bijschrift op 1-3-1894, dochter: Petronella van der Heijde, geboren op 4-2-1894 te Veghel
De weduwe en haar 2 kinderen verhuisden op 9-1-1899 naar Erp Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 743
Woning 2:    
Petrus van den Braak woonde voor zijn huwelijk op Krijtenburg 11 en zijn vrouw Elisabeth van den Hurk op Jekschotstraat 3.    
Hoofd: Petrus van den Braak, geboren op 24-2-1835 te Veghel
Vrouw: Elisabeth van den Hurk, geboren op 2-8-1838 te Veghel
Dochter: Maria van den Braak, geboren op 5-5-1851 te Veghel
Vermeld 1851-1862 Bevolkingsregister 1849-1862, fol. 973.
Hoofd: Petrus van den Braak, geboren op 24-2-1824 te Veghel
Vrouw: Elisabeth van den Hurk, geboren op 3-8-1829 te Veghel
Dochter: Maria van den Braak, geboren op 5-11-1852 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Bevolkingsregister 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Petrus van den Braak, geboren op 24-2-1835 te Veghel
Vrouw: Elisabeth van den Hurk, geboren op 2-8-1838 te Veghel
Dochter: Maria van den Braak, geboren op 5-5-1851 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Bevolkingsregister 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Petrus van den Braak, geboren op 24-2-1823 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-1-1885
Vrouw: Elisabeth van den Hurk, geboren op 6-8-1828 te Veghel, doorgestreept, op 10-8-1887 naar Beek en Donk verhuisd, geboekt in register S-U, fol. 1731
Dochter: Maria van den Braak, geboren op 5-5-1851 te Veghel, doorgestreept
Vermeld 1870-1887 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 225
Woning 1:    
Hoofd: Antonius Kweens, geboren op 22-4-1844 te Erp
Vrouw: Wilhelmina van den Akker, geboren op 13-12-1847 te Erp
Dochter: Antonia Kweens, geboren op 27-2-1880 te Erp
Zoon: Johannes Kweens, geboren op 28-3-1882 te Erp
Zoon: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp
Moeder van de man: Wilhelmina Smulders, geboren op 19-12-1814 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-1-1892
Bijschrift, dochter: Geertruda Kweens, geboren op 24-7-1888 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-10-1888
Op 22-5-1888 uit Erp gekomen, vermeld 1888-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1819, fol. 1085, Zondveld
Hoofd: Antonius Kweens, geboren op 22-4-1844 te Erp, doorgestreept, overleden op 9-6-1910
Vrouw: Wilhelmina van den Akker, geboren op 13-12-1847 te Erp
Dochter: Antonia Kweens, geboren op 27-2-1880 te ErpZoon: Johannes Kweens, geboren op 28-3-1882 te Erp, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 134
Zoon: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp, doorgestreept, op 12-3-1900 naar Erp vertrokken
Dochter: Wilhelmina Kweens, geboren op 27-2-1886 te Erp, doorgestreept, overleden op 3-9-1906
Bijschrift op 12-3-1900, zoon: Johannes Kweens, geboren op 28-3-1882 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 134, doorgestreept, op 21-03-1907 naar Boekel vertrokken
Bijschrift op 8-3-1802, zoon: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp, op 24-2-1902 uit Erp gekomen doorgestreept, op 10-3-1902 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 26-2-1904, zoon: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp, op 24-2-1904 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 27-2-1905 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 6-3-1906, zoon: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp, op 26-2-1906 uit Erp gekomen
Bijschrift op 18-1-1908, zoon: Johannes Kweens, geboren op 28-3-1882 te Erp, op 10-1-1908 uit Boekel gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1079
Antonius Kweens Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1706 en 1707.
De weduwe van Antonie Kweens Vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Hoofd: Antonius Wilhelmina van den Akker, weduwe van A. Kweens, geboren op 13-12-1847 te Erp
Dochter: Antonia Kweens, geboren op 27-2-1880 te Erp, doorgestreept, op 1-2-1913 naar Lieshout vertrokken
Zoon: Johannes Kweens, geboren op 28-3-1882 te Erp, doorgestreept, op 1-2-1913 naar Lieshout vertrokken
Zoon: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp, doorgestreept, op 24-2-1911 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 7-2-1913, hoofd: Christiaan Kweens, geboren op 9-6-1884 te Erp, op 20-1-1913 uit Beek en Donk gekomen
Bijschrift op 7-2-1913, vrouw: Johanna van den Elsen, gveboren op 27-12-1884 te Erp, op 20-1-1913 uit Beek en Donk gekomen
Bijschrift op 7-2-1913, zoon: Antonius Kweens, geboren op 14-2-1912 te Beek en Donk, op 20-1-1913 uit Beek en Donk gekomen
Bijschrift op 3-3-1913, zoon: Johannes Henricus Kweens, geboren op 3-3-1913 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-7-1913
Bijschrift op 25-4-1914, zoon: Johannes Henricus Kweens, geboren op 24-4-1915 te Veghel
Bijschrift op 6-4-1915, zoon: Wilhelmus Marinus Kweens, geboren op 3-4-1915 te Veghel
Bijschrift op 11-5-1916, dochter: Henrica Kweens, geboren op 9-5-1916 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-1-1917
Bijschrift op 4-4-1918, neef: Gerardus Kweens, geboren op 6-1-1892 te Veghel, op 30-3-1918 uit Erp gekomen, doorgesteept, op 6-3-1919 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 9-12-1918, dochter: Henrica Kweens, geboren op 8-12-1918 te Veghel
Bijschrift op 19-4-1920, zoon: Henricus Kweens, geboren op 17-4-1930 te Veghel
Bijschrift op 1-8-1921, zoon: Adrianus Wilhelmus Kweens, geboren op 30-7-1920 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 131
Christianus Kweens Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
De weduwe van Christianus Kweens Bi9ischrift in 1921-1931 Inv. nr. 1712
Lambertus van Sleeuwen Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
H.A.C. van Grinsven Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads