Foto's Huizen Kroniek

Doornhoek 1

Foto uit januari 1976
Doornhoek 01 g.jpg (308534 bytes) Foto uit de jaren tachtig of negentig
Foto uit juni 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1599. De bewoning op dit perceel zal ouder zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een erffenisse’, gelegen ‘inden Dorrenhoeck’
     - e.z. en e.e.: Dingen Jan Claes met haar kinderen
     - a.z. en a.e.: de gemeint van Veghel
25-12-1621 R42, fol. 48.
'Huys, hoff, boomgaert, ende d' aengelegen lant' 1657 VP-1657, nr. 122.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 458.
Kadaster: Doornhoek E132, huis en erf, 7,40 are 1832 Kadaster 1832.
Op 22-03-1909 gaf het gemeentebestuur een bouwvergunning om een bakhuis te bouwen. 22-03-1909 BV-162.
Op 02-09-1909 werd het nieuwe bakhuis door de controleur van de grondbelasting gezien. 02-09-1909 Inv. nr.1196.
Na meting en samenvoeging van percelen; kadaster: E2933, huis, stal, bakhuis, moestuin, weiland en bouwland, 44,99 are 1910 Art. 3418.
In 1942 werden weer percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3177, huis, schuur, bouwland, weiland en boomgaard, 1,9521 hectare 1942 Art. 6342.
Op 07-11-1950 kreeg Adrianus van de Ven, landbouwer, vergunning om een kippenhok te bouwen. 01-11-1950 BV na 1936.
Op 19-06-1951 kreeg A. van de Ven, landbouwer, vergunning om zijn woning te verbouwen.
19-06-1951 BV na 1936.
Op 30-03-1954 kreeg A. van de Ven, landbouwer, vergunning om een kippenhok te bouwen. 30-03-1954 BV na 1936.
Op 17-04-1956 kregen de gebroeders C. en M. van de Ven vergunning om een kippenhok te bouwen. 17-04-1956 BV na 1936.
In 1957 werd een deel van het perceel afgesplitst voor de bouw van het huis met adres Doornhoek 3; hierna kadaster: E3321, huis, schuur, erf en bouwland, 86,21 are 1957 Art. 6342 en 7942.
In 1967 werd de boomgaard verkocht, hierna kadaster: E3503, huis, tuin en schuren, 51,84 are 1967 Art. 8799.
Adres: Doornhoek 696 (1846-1870), Doornhoek 907 (1870-1892), Doornhoek 926 (1892-1898), Doornhoek 904 (1898-1910), Doornhoek G 5 (1910-1921), Doornhoek G 5 (1921-1931), Doornhoek G 5 (1932-1942), Doornhoek A 7 (1943-1967), Doornhoek 1 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Antonis Roeffen ((minstens) 1/24 deel) Voor 25-12-1621 R42, fol. 48.
De kinderen van Jan Arien Peters en Heijlken, met name: Anneken, Ariken (getrouwd met Jan Goossens) en Margriet (getrouwd met Rut Willem Jan Peters) (1/24 deel) 1/24 deel geerfd van Antoinis Roeffen, vermeld op 25-12-1621 R42, fol. 48.
Marten Meuss Janss (koopt 1/24 deel van de kinderen van Jan Arien Peters) Koop op 25-12-1621 R42, fol. 48.
Marten Meeus Janssen (hele goed) Vermeld ca. 1600 Hm-102; Hm-144.
Jan Marten Meussen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 122.
Lijsken Peter Goorts van Erp Vermeld 1702-1714 VP-1702, fol. 212; II-E-101.
Jan Peters Goorts van Erp Vermeld 1714-1722 II-E-101; VP-1722, fol. 458.
Adriaan Nelis Boeren Vermeld in 1738 VP-1738, fol. 434.
Jan Adriaan Nelis Boermans Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 191v.
De weduwe van Jan Arien Boermans het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Vererving 1769-1777 VP-1769, fol. 209.
Anthonij, Willem em Johannis, kinderen van Jan Boermans Deling op12-12-1795 VP-1785, fol. 211v.
Johannes Jan Boermans Vermeld in 1832 Kadaster 1832
Johanna Boeren (alias Boermans), weduwe van Johannes van den Tillaart Deling in 1880 Art. 3418.
Johanna Boeren (alias Boermans), weduwe van Johannes van den Tillaart Deling in 1880 Art. 3418.
Johannes van den Tillaart, landbouwer Verwerving in 1887 Art. 3418.
Martinus Janzoon van de Ven en consorten, koopman Verwerving in 1910 Art. 3418.
Adrianus Johanneszn van de Ven, landbouwer in Zijtaart Koop in 1932 Art. 6342.
De gebroeders C. en M. van de Ven Vermeld op 17-04-1956 BV na 1936.
Cornelis Martinus Adrianuszn van de Ven, geboren op 08-12-1926, landbouwer te Zijtaart Deling in 1958 Art. 7942.
Martinus Johannes Wilhelmus van Kessel, buldozermachinist, bij de koop wonend in Vorstenbosch, later in Zijtaart Koop in 1964 Art. 8799.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hendrick Aerts Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 122.
De weduwe van Peter Goorts van Erp Vermeld in 1709 II-B-28 (1709).
Lijsken weduwe Peter Goorts, Jan de soon, Theuniske de dochter en Marij de meijt en Aert de knecht boven de seestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Peter Goorts van Erp Vermeld 1710-1724 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Arm
Boven de 16: Adriaan Cornelis Boeren (man), Mi (vrouw), Jan (zoon)
Onder de 16: Mi, Teuniske, Gordina en Jennemij (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Adriaan Cornelis Boermans Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 284.
Jan Adriaan Cornelis Boermans Vermeld in 1736-1771 II-E-17 en 18, nr. 284.
De weduwe van Jan Adriaen Boermans Vermeld in 1776-1791 II-E-17 en 18, nr. 284.
Antony Boermans Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 284.
Johannes Jan Boermans Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Johannes J. Boermans, 53 jaar, geboren op 24-7-1757 in Veghel
Vrouw: Annemie J. van Doorn, 44 jaar, geboren op 25-6-1766 in Veghel
Kind: Jan J. Boermans, 11 jaar, geboren op 30-6-1799 in Veghel
Kind: Johannes J. Boermans, 10 jaar, geboren op 24-6-1800 in Veghel
Kind: Adriaan J. Boermans, 7 jaar, geboren op 30-8-1803 in Veghel
Kind: Johanna J. Boermans, 4 jaar, geboren op 30-9-1806 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Johannes Jan BoermansBevolkingsregister Veghel 1810.
Johannes Boermans Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Johannes Boermans, 73 jaar, landbouwer, geboren in VeghelVrouw: Anna Maria van Doorn, 63 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Boermans, 31 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Adriaan Boermans, 35 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Johanna Boermans, 23 jaar, geboren in Veghel
Koeherderin: Anna Versteegde, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Johannes Jan Boermans Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Johannes Boermans, 83 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Maria van Doorn, 73 jaar, overleden op 27-5-1842
Kind: Jan Boermans, 41 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Adriaan Boermans, 37 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Boermans, 33 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Johannes Jan Boermans Vermeld 1842-1849. NA1225.
Broer: Johannes Boeren, geboren in 1799 te Veghel
Broer: Adrianus Boeren, geboren in 1803 te Veghel
Zus, moeder: Joanna Boeren, geboren in 1806 te Veghel
Vader: Johannes van den Tillaart, geboren in 1811 te Veghel, vertrokken op 4-4-1850
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren in 1848  te Veghel, doorgestreept
Zoon: Johan van den Tillaart, geboren 1849 in te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Catharina van Doorn, geboren in 1832 te Veghel, gekomen van fol. 423, doorgestreept
Bijschrift, knecht: Martinus van Boxtel, geboren in 1830 te Veghel, in 1851 gekomen van fol. 306, doorgestreept
Dienstmeid: Adriana van der Sanden, geboren in 1833 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 438, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Later: de kinderen van Johannes Jan Boermans Vermeld 1842-1849. NA1225.
De kinderen van Johannes Boermans (alias Boeren) Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Johannes Boeren, geboren op 19-1-1799 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Adrianus Boeren, geboren in mei 1803 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Johanna Boeren, weduwe van Johannes van den Tillaart, geboren in november 1807 te Veghel
Neef: Jan van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht: Johannes Fransen, geboren in 1836 te Lieshout
Dienstmeid: Maria Fransen, geboren op 4-4-1843 te Lieshout
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1751
De kinderen van J. Boeren
Hoofd: Johannes Boeren, geboren op 19-1-1799 te Veghel
Broer: Adrianus Boeren, geboren in mei 1803 te Veghel
Zus: Johanna Boeren, geboren in november 1807 te Veghel, weduwe van Johannes van den Tillaart
Neef: Jan van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 94, Doornhoek, huis nr. 696
Hoofd: Jan Boeren, geboren op 19-1-1799 te Veghel
Broer: Adriaan Boeren, geboren op 15-5-1803 te Veghel
Zus: Johanna Boeren, weduwe van Johannes van den Tillaart, geboren op 14-10-1806 te Veghel
Neef: Jan van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel
Dienstknecht: Hendrikus Boumans, geboren op 10-5-1844 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr,. 1779.
Hoofd: Johannes Boeren, geboren op 19-1-1799 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-5-1879
Broer: Adrianus Boeren, geboren in mei 1803 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-6-1877Zus: Johanna Boeren, geboren op 25-11-1807 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-7-1885
Neef: Jan van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel, doorgestreept, naar fol. 1769.
Vermeld 1870-1885 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 143, Doornhoek
Hoofd: Johannes van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel
Bijschrift, nicht: Hendrika van Asseldonk, geboren op 28-12-1861 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1764, Doornhoek
Vrouw: Johanna Boeren, weduwe van Jan van den Tillaart, geboren op 28-10-1806 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel
Dienstknecht: Theodorus van Doorn, geboren op 31-10-1851 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815.
Hoofd: Johannes van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel
Nicht: Hendrika van Asseldonk, geboren op 28-12-1861 te Veghel
Allebei doorgehaald bij de achtste volkstelling (in 1900). Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1800
Hoofd: Johannes van den Tillaart, geboren op 21-5-1848 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-7-1908 In 1892-1898 van het Beukelaar naar Doornhoek 1 verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1799
Johannes van den Tillaart Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1908 Inv. nr. 1706 en 1707.
Johannes van de Ven Bijschrift in 1907-1909, opgevolgd in 1909 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Johannes van de Ven, geboren op 10-6-1837 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-11-1909
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-3-1871 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 77
Vrouw: Johanna Maria de Leest, geboren op 4-1-1858 te Boekel
Bijschrift op 1-11-1894, zoon: Adrianus van de Ven, geboren op 25-10-1894 te Veghel
Bijschrift op 1-9-1896, zoon: Antonius van de Ven, geboren op 2-9-1896 te Veghel
Bijschrift op 1-10-1896, broer: Petrus de Leest, geboren op 19-11-1865 te Boekel, veranderd in Veghel, doorgestreept, op 23-10-1899 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 25-2-1899, dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 24-2-1899 te Veghel
In 1909 verhuisd van Jekschotstraat 5 naar Doornhoek 1 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1929
Vrouw: Johanna Maria de Leest, weduwe van Johannes van de Ven, geboren op 4-1-1858 te Boekel
Zoon: Adrianus van de Ven, geboren op 25-10-1894 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 235
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 2-9-1896 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 24-2-1899 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-7-1912
Vermeld in 190-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 35
De weduwe van Johannes van de Ven Bijschrift in 1909, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1706, 1708 en 1710.
A. van de Ven Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Martien van Kessel Ca.1970 mva.
Carlo van Kessel Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads