Foto's Huizen Kroniek

Corsica BOuderdom
Huis is al verdwenen in 1657.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Heijman Peters die Metsser, man van Anna, dochter van Gerit Delis heeft beloofd te betalen aan Hanrick Martens Simons vander Vest een erfcijns van 12 gulden, uit ‘een schuere metter weerschap ende metten ackerlande daer aenliggende ende toebehoirende’, gelegen ter plaatse ‘aenden Biesen’
     - e.z.: de kinderen van Gerit Jan Gerit Meus
     - a.z.: Simon Delis
     - e.e.: Lambert Jan Denen
     - a.e.: de gemeint
En uit een akker genoemd ‘den Biesen’
25-05-1616 R37, fol. 98-99.
Heymen Peters vanden Wiel heeft beloofd te betalen aan Dinghe, weduwe van Jan Claes, een erfcijns van 12 Carolus gulden, uit ‘huijs, hoff, hoffstadt ende erffenisse daer aen liggende’, zoals Heymen van zijn vrouw Anneken erfde, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z.: het goed van Symen Deelis
     - a.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Geert Jan Geert
              Meus
     - e.e.: het goed van Lambert Jan (‘deen bos’)
     - a.e.: de gemeint van Veghel

Bijschrift: Jan Lambert Lathouwers, inwoner van Breugel, als koper van de helft van deze rente, verklaart voldaan te zijn uit handen van Luijtien, weduwe van Jan Heijmen Peters. Jan Peter Janssen, man van Jenneken Jan Leesten heeft de andere helft op voldaan, 17-06-1691.
24-04-1618 R41, fol. 131-132.
De gezworenen hebben verkocht aan Jan Heijmens ‘Een seecker hocxken vanden gemeijnte, wesende een huijsplaets’, groot 4 roeden, gelegen ‘aenden Biesen’
    - e.z., e.e. en a.e.: de gemeint
    - a.z.: de koper
06-05-1643 R46, geen folio nummer.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Gerit Delis Voor op 25-05-1616 R37, fol. 98-99.
Heijman Peters die Metsser, man van Anna, dochter van Gerit Delis Vermeld op 25-05-1616 R37, fol. 98-99.
Heymen Peters vanden Wiel Vermeld op 24-04-1618 R41, fol. 131-132.
Anna, weduwe van Heijman Peters Vermeld op 06-07-1625 R43, fol. 122-123.
Jan Heijmans Vermeld op 06-05-1643, 06-04-1647 en 19-09-1650 R46, geen folio nummer; R47, fol. 164-165; R50, fol. 25-25v.
Luijtien, weduwe van Jan Heijmen Peters Vermeld op 29-04-1681 en op 17-06-1691 R41, fol. 131-132;R57, fol. 203-207.
 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads