Foto's Huizen Kroniek

Corsica 12

Corsica 12 e.jpg (303737 bytes) Foto uit de jaren tachtig of negentig
Foto uit 2006


Vermeld in 1967
Ouderdom
In 1657 was er bewoning op dit perceel. Het perceel was belast met een cijns aan de heer van Helmond. Dit betekent dat de grond in de periode ca. 1180-1314 van de gemeenschappelijke gronden van Veghel werd aangekocht. de cijns werd betaald 'in het boek van Rode'. Dit betekent dat de eerste eigenaar van dit perceel uit Sint-Oedenrode afkomstig was. Dit wordt bevestigd door de zogenoemde 'ballingcijns' die uit dit goed betaald werd. Die belasting werd geheven als mensen van elders zich in Veghel vestigden en gebruik wilden gaan maken van de gemeenschappelijke gronden (voor het hoeden van schapen, steken van turf en dergelijke). De belasting bleef dan voor eeuwig op de betreffende boerderij rustten. De balkcijns werd ingevoerd in de periode 1230-1311. De bewoning op dit perceel is dus zeker niet ouder dan 1230, maar kan wel van meer recente datum zijn. In de cijnsregisters van Helmond en het Rechterlijk Archief van Veghel zijn eigenaren van dit huis uit de zestiende eeuw vermeld, en misschien ook uit de veertiende en vijftiende eeuw. Vanwege hiaten en onduidelijkheden zijn deze hier niet gegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657. nr. 243.

‘Een huijs, hoff, boomgaert met het aengelegen lant', groot 5 lopens, gelegen ‘aen den Biesen'
- e.z.: Jan Ariens
- a.z.: Aert Jan Daendels
- e.e.: Hendrick Aert Everts
- a.e.: de gemeint

24-06-1679 R56, fol. 163-170.
'Erf en lant' 1702 VP-1702, fol. 290.
Een huis, schop, bakhuis, hof en aangelegen teulland, groes en houtwas, gelegen 'aen den Leegen Biesen' 29-02-1788 R110, fol. 7.
Kadaster: E819, huis en erf, 6,80 are 1832 Kadaster 1832
In 1848 werden percelen samengevoegd, hierna kadaster: E1688, huis, schuur en erf, 15,40 are 1848 Art. 917.
E1688, huis, stal en varkenshok, 15,40 are 1892 Art. 2786.
Op 01-07-1899 werd de bouw van een bakhuis in het kadaster geregistreerd. 01-07-1899 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd, na meting, kadaster: E2866, huis, schuur en erf, 15,90 are 1901 Art. 2786.
Op 20-03-1915 kreeg Ch. van de Ven vergunning voor het vernieuwen van het woonhuis. 20-03-1915 BV-320.
Op 03-07-1915 werd het vernieuwde huis door de controleur van de grondbelasting gezien. 03-07-1915 Inv. nr.1196.
Op 10-07-1915 kreeg Chr. van de Venvergunning voor het bouwen van een schuur met bakhuis en privaat. 10-07-1915 BV-327.
Op 04-10-1915 werd een nieuwe schuur met bakhuis en privaat door de controleur van de grondbelasting gezien. 04-10-1915 Inv. nr.1196.
Na deze herbouw werden bij de meting voor het kadaster in 1916 percelen samengevoegd, hierna kadaster: E3063, huis en weiland, 45,80 are 1916 Art. 5194.
Op 01-03-1955 kreeg Ch. van de Ven, landbouwer, vergunning om een kippenhok te bouwen. 01-03-1955 BV na 1936.
Op 06-10-1959 kregen de gezusters Van de Ven vergunning om de boerderij te veranderen. 06-10-1959 BV na 1936.
Op 03-11-1964 kreeg L. Kanters vergunning om een landbouwschuur te bouwen. 03-11-1964 BV na 1936.
In 1968 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3595, boerderij, erf en weiland, 45,20 are 1968 Art. 8698.
Adres: Biezen 612 (1846-1870), Biezen 802 (1870-1892), Biezen 811 (1892-1898), Biezen 783 (1898-1910), Biezen G 126 (1910-1921), Biezen G 141 (1921-1931), Biezen G 143 (1932-1942), Biezen A 85 (1943-1967), Corsica 12 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
     
Eigenaars Datum Bronnen
De kinderen van Hendrick Marten Symons Vervest en de kinderen van Wynand Jan Celen Vr 1657 Hm-SO-162 en Hm-SO-230.
Aert Everts Vermeld in 1657 VP-1657. nr. 243.
De 3 kinderen van Aert Everts en Anneken dochter van Jan Marten Meussen en dochter van Margriet Hendrick Martens, met name: Jan, Hendrick en Jenneken, getrouwd met Adriaen Lauwerensen Vermeld op 24-06-1679 R56, fol. 163-170; Hm-SO-162 en Hm-SO-230.
Jan Aert Everts, Marij sijn vrouw Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Aert Evers Deling op 24-06-1679; vermeld op 19-05-1682 en in 1702-1718 R56, fol. 163-170; R64, fol. 132-134; VP-1702, fol. 290; II-E-110.
Aert Adriaen Laurenssen Koop in 1720 HM-SO-162 en Hm-SO-230.
De weduwe van Aert Adriaen Laurenssen, getrouwd met Huijbert de Vries Vererving 1722-1736 VP-1722, fol. 652;
II-E-17 en 18, nr. 377.
Huijbert Leendert de Vries Vermeld in 1738 VP-1738, fol. 626.
Maria Willems van Schijndel, eerder weduwe van Aart Adriaan Laurenssen het vruchtgebruik, en Jenneke dochter van Jan Arien Laurensse het erfrecht Testament van Aert Adriaen Laurenssen op 9-2-1735 VP-1753, fol. 263.
Matijs Adriaen Wynen, getrouwd met Jenneken, dochter van Jan Arien Laurenssen Enig erfgenaam 1753-1761 VP-1753, fol. 263.
Mattijs Adriaen Weynen Vermeld in 1761 VP-1761, fol. 293.
Jenneke, dochter van Jan Ariens van de Ryst, weduwe van Matys Arie Weynen Oppers het vruchtgebruik en Johannes, Roelof, Marten, Digna en Maria, haar kinderen, het erfrecht Vererving 1777-1788 VP-1777, fol. 312.
Roeloff Matys Oppers Deling op 29-2-1788 VP-1785, fol. 281.
Johannes, Annamaria en Helena, kinderen van Roelof Oppers Verwerving op 4-12-1803 VP-1785, fol. 281.
Hendricus Jan Ketelaars, getrouwd met Annamaria Roelof Oppers Deling op 30-9-1808; vermeld in 1832 VP-1785, fol. 281; kadaster 1832.
Christiaan van de Ven, Theodorus van de Ven en verdere erfgenamen Verwerving in 1847 Art. 917.
Gerardus van de Ven en consorten, landbouwer Verwerving in 1868 Art. 2688.
Aart Kemps, landbouwer Deling in 1870 Art. 2786.
Christianus Gerarduszn van de Ven, landbouwer te Zijtaart, en Hendrikus van de Ven Deling in 1914 Art. 4782.
Christianus Gerarduszn van de Ven, landbouwer aan den Biezen Deling in 1915 Art. 5194.
Christianus Gerarduszn van de Ven, landbouwer aan den Biezen (voor 3/5 deel), en zijn 4 minderjarige kinderen: Gerardus Johannes, Maria Martina, Henrica Catharina, en Johannes Martinus van de Ven (ieder voor 1/10 deel) Vererving in 1929 door het overlijden zijn vrouw en moeder Art. 5194.
Maria Martina en Hendrika Catharina van de Ven Deling in 1951 Art. 7274.
Lambertus Cornelis Kanters, landbouwer (1/2), en Maria Johanna Cornelia Kanters (1/2) Koop in 1961 Art. 8297.
Lambertus Cornelius Kanters, geboren op 28-07-1933, landbouwer te Zijtaart Deling in 1963 Art. 8698.
Jan van den Oever 2006 mva.
 
Bewoners Datum Bronnen
Jan Aert Everts, Marij sijn vrouw Vermeld in 1709 II-B-28
Jan Aerdt Everts Vermeld 1709-1713 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713).
Jan Daniels van de Voort Vermeld in 1713-1721 II-E-70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Aart Adriaens Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724)..
Niet arm.
Boven de 16: Huybert Leendert de Vries (man), Mari (vrouw).
Onder de 16: Jenneke Jans (meid)
   
Huijbert Leenders Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 377.
De weduwe van Huijbert Leenders Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 377.
Jan Dirx van de Ven Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 377.
Wilm Heyermans Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 377.
Hendrik van de Ven Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 377.
Johan, zoon van Tys Arie Weynen Oppers Vermeld in 1781-1786 II-E-17 en 18, nr. 377.
Willem van Melfort Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 377.
De weduwe van Willem van Melfort Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 377.
Hendrikus Jan Ketelaars Vermeld 1806-1810 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Hendrikus Jan Keetelaars, 36 jaar, geboren op 6-4-1774 in Veghel
Vrouw: Annemie R. Oppers. 34 jaar, geboren op 6-1-1776 in Veghel
Kind: Diliaana J. Keetelaars, 12 jaar, geboren op 8-11-1798 in Veghel
Kind: Lammerdina Keetelaars, 11 jaar, geboren op 31-12-1799 in Veghel
Kind: Hendrina J. Keetelaars, 6 jaar, geboren op 7-9-1804 in Veghel
Kind: maria J. Keetelaars, 4 jaar, geboren op 9-12-1806 in Veghel
Kind: Johanna J. Keetelaars, 2 jaar, geboren op 18-11-1808 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Hendrik Jan Ketelaars Vermeld in 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823).
Man: Hendrik Ketelaars, weduwnaar, 55 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Lambertus Ketelaars, 30 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Gerard van Berkel, 27 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Johannes H. Ketelaars. 14 jaar, geboren in Veghel
Kind: Regina van Berkel, 10 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Geert van Berkel Vermeld in 1836-1840 NA1224.
Man: Geert van Berkel, 37 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Lamberdina Ketelaars, 40 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van Berkel, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antony van Berkel, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan van Berkel, 3 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Martinus van Veghel, 13 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lamberdina van de Ryt, 17 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Wilhelmina van Berkel, geboren op 6-1-1841 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Gerit van Berkel Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Geert van Berkel Vermeld in 1846 Inv. nr. 1702.
Christ van de Ven Vermeld 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Christianus van de Ven, geboren in 1801 in Beek en Donk, overleden op 26-8-1851
Moeder: Johanna Maria Donkers, geboren in 1802 te Veghel
Zoon: Theodorus van de Ven, geboren in 1830 te Veghel
Zoon: Gerardus van de Ven, geboren in 1833 te Veghel
Zoon: Jan van de Ven, geboren in 1835 te Veghel
Dochter: Johanna van de Ven, geboren in 1838 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina van de Ven, geboren in 1842 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Wilhelmina van Dinther, geboren in 1825 te Veghel, in 1852 naar fol. 415
Vermeld in 1849-1862 Bevolkingsregister 1849-1862, huis nr. 612, fol. 625
De weduwe van Christ van de Ven Vermeld in 1849-1861 Inv. nr. 1703.
Hoofd: Johanna Maria Donkers, weduwe van Christiaan van de Ven, geboren in april 1801 te Veghel, akkerbouwer
Hoofd: Theodorus van de Ven, geboren in april 1831 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Gerardus van de Ven, geboren in juni 1833 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Johannes van de Ven, geboren in september 1835 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Johanna van de Ven, geboren in augustus 1835 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Catharina van de Ven, geboren in november 1842 te Veghel, akkerbouwer, akkerbouwer
Vermeld in 1859 Invulbiljetten 31-12-1859
De kinderen van Christ van de Ven Vermeld 1862-1867 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Theodorus van de Ven, geboren in april 1831 te Veghel
Broer: Gerardus van de Ven, geboren in juni 1833 te Veghel
Broer: Johannes van de Ven, geboren in september 1835 te Veghel
Zus: Johanna van de Ven, geboren in augustus 1835 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-12-1862
Zus: Catharina van de Ven, geboren in november 1842 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 9-5-1862, zie register K, nr. 667
In 1868 van Corsica 12 naar Corsica 11 verhuisd.   Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1176, Biezen, huis nr. 612
1865-1867: De kinderen van C. van de Ven
1868: Arnoldus Kemps
1865-1868 Woningregister 1865-1867, inv. nr. 1711, Kadaster E1688
Hoofd: Arnoldus Kemps, geboren op 15-12-1836 te Veghel
Vrouw: Catharina van de Ven, geboren op 14-11-1842 te Veghel
Knecht: Gijsbertus van Weert, geboren op 2-3-1847 te Veghel
Meid: Maria van Heesch, geboren op 23-10-1852 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Arnoldus Kemps, geboren op 15-12-1836 te Veghel
Vrouw: Catharina van de Ven, geboren op 14-11-1842 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 942, Biezen
Hoofd: Arnoldus Kemps, geboren op 15-12-1836 te Veghel
Vrouw: Catharina van de Ven, geboren op 4-11-1842 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 806
Arnoldus Kemps Vermeld in 1898 tot 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Arnoldus Kemps, geboren op 15-12-1836 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-3-1911
Vrouw: Catharina van de Ven, geboren op 4-11-1842 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar Liefdesgesticht, Z, fol. 35
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 51
Hoofd: Martinus Kemps, geboren op 5-8-1833 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-8-1919
Zoon: Johannes Kemps, geboren op 26-6-1869 te Veghel
Zoon: Adrianus Kemps, geboren op 19-1-1871 te Veghel
In 1910-1921 van Corsica 12 naar Corsica 14 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 54
Hoofd: Christianus, zoon van Gerardus van de Ven, geboren op 14-3-1872 te Veghel
Broer: Hendrikus, zoon van Gerardus van de Ven, geboren op 15-2-1877 te Veghel, doorgestreept, op 11-2-1915 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Oom: Jan van de Ven, geboren op 19-9-1835 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-2-1911
Bijschrift op 25-5-1914, vrouw: Hendrina van den Biggelaar, geboren op 18-10-1877 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 14
Bijschrift op 10-4-1917, zoon: Gerardus Johannes van de Ven, geboren op 8-4-1917 te Veghel
Bijschrift op 25-6-1918, dochter: Maria Martina van de Ven, geboren op 25-6-1918 te Veghel
Bijschrift op 6-4-1920, dochter: Hendrica Catharina van de Ven, geboren op 3-4-1920 te Veghel
Bijschrift op 30-5-1920, zoon: Johannes Martinus van de Ven, geboren op 28-5-1920 te Veghel
Het gezin is tussen 1910 en 1921 verhuisd van Corsica 11 naar Corsica 12 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 17
Christianus van de Ven Vermeld vanaf 1910-1921 en in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Lambertus C. Kanters Doc. Veghel, nr. 383.
Jan van den Oever Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads