Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk COuderdom
Het huis stond tussen de huidige adressen Biezendijk 20 en 22 in, aan dezelfde kant van de Biezendijk als nrs. 20 en 22. In 1657 stond hier nog geen huis. In 1699 was er al bewoning op dit perceel. Het huis werd in de periode 1849-1861 afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘huijs, hoff ende aengelegen teulant, hoij ende groes en weijlant', gelegen ‘aan den Campkens, Biesen ende op Crijtenborg' 20-05-1699 R71, fol. 198v-199.
'Het erff en lant van Jan Elias' 1702 VP-1702, fol. 282.
Kadaster: Hoge Biezen E897, huis en erf, 10,00 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E2083, huis, 0,70 are 1863 Art. 2433.
Kadaster: E2085, huis, stal en schuur, 4,40 are 1881 Art. 1881.
Kadaster: E2336, bouwland 10,00 are 1881 Art. 3004.
Adres: Biezen 622 (1846-1870) 1846-1870 Inv. nr. 1702-1705 en 1711.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De erfgenamen van Peter Elias (nog geen huis) Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 226.
Adriaen Goorts van Dooren Reconstructie, vóór 20-05-1699 R71, fol. 198v-199.
Goijaert, Hendrick en Bastiaen, kinderen van Adriaen Goorts van Dooren Reconstructie, vóór 20-05-1699 R71, fol. 198v-199.
Goijaert zoon van Adriaen Goorts van Dooren verkoopt zijn kindsdeel, zijnde 1/3 deel, aan zijn broer Hendrick 20-05-1699 R71, fol. 198v-199.
Bastiaen Ariaen Goorts van Doorn Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 282; VP-1722, fol. 664.
Lambert Hendrix van Meeuwen Koop in 1725 VP-1722, fol. 637.
Eerken, weduwe van Lambert Hendrix van Meeuwen het vruchtgebruik en Jan en Maria, haar kinderen, het erfrecht Vermeld in 1761 VP-1761, fol. 286.
Jan zoon van Lambert Hendrix van Meeuwen en Peter Peters van Logt, getrouwd met Maria, dochter van Lambert Hendrix van Meeuwen Vererving 1769-1777 VP-1769, fol. 282.
Jan Lambert van Meeuwen Koop van de andere 1/2 op 28-12-1777 VP-1769, fol. 282.
Anneke Tony Reykers, weduwe van Jan Lambert van Meeuwen het vruchtgebruik, en haar kinderen Lambert en Ardiena van Meeuwen, het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 303.
Lambert en Ardiena, kinderen van Jan Lambert van Meeuwen (wonend aan De Biezen) Vererving 1785-1810, vermeld in 1832 VP-1785, fol. 274v; kadaster 1832.
Lambertus Johannes van der Heijden, landbouwer Koop in 1840 Art. 1104.
Maria van der Heijden en verdere erfgenamen Vererving 1840-1842 Art. 1104.
Lambertus van de Ryt Verwerving in 1842 Art. 1199.
Adriaan, Adriana en Catharina van de Rijt Verwerving in 1848 Art. 1500.
Adriaan en Catharina van de Rijt Verwerving in 1849 Art. 1556.
Lambertus Johannes van der Heijden en Adriaan en Catharina van de Rijt hebben tot 1 oktober 1882 het recht van opstal Verwerving in 1863 Art. 2433.
Maria van der Heijden, landbouwster en Adriana en Catharina van de Rijt Verwerving in 1881 Art. 3003.
 

Bewoners Datum Bronnen
Lambert Dielissen van Dinter Vermeld in 1702-1706 VP-1702, fol. 282; VP-1707, fol. 209.
Jan Aerts Verhaegen, Heijltje sijn vrouw, Johannes en Lijsken hare kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Aerts van de Hagen Vermeld in 1706-1713 VP-1707, fol. 209;
II-E-108.
Jan Aerts van der Hagen Vermeld in 1710-1712 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712).
Corst Jan Corsten Vermeld in 1713-1714 II-E-70 (1713), 71 (1714).
Jan Jan Corsten den wever Vermeld in 1715-1718 II-E-81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718).
Ariaen Jan Willems Vermeld in 1719-1721 Ii-E-122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Matig arm.
Boven de 16: Willem Jan Tomas (man), Hendrina (vrouw).
Onder de 16: Hendrina (dochter)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Willem Jan Tomasse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 366.
Cornelis Hendrix Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 366.
De weduwe van Lambert van Meeuwen Vermeld van 1736-1761 tot 1771 II-E-17 en 18, nr. 366.
Jan van den Tillaert Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 366.
De weduwe van Lambert van Meeuwen Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 366.
Hendrik van den Heuvel Vermeld in 1786-1798 II-E-17 en 18, nr. 366.
Jan van Meeuwen Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
De kinderen van Jan van Meeuwen Vermeld in 1808 E250 (1808).
Willem Jan van den Tillaar Vermeld in 1808 E250 (1808).
Lambert Jan Meeuwen Vermeld in 1810 E251 (1810).
Peter Laurens van de Rijt Vermeld in 1811 E253 (1811).
Man: Peeter van de Reyt, 28 jaar, geboren op 9-4-1782 in Veghel
Vrouw: Gijsberdien van den Tillaart, 30 jaar, geboren op 2-2-1780 in Veghel
Inwonend: Jennemie van den Tillaart, 21 jaar, geboren op 25-9-1789 in Veghel
Inwonend: Adriaanie van den Reyt, 17 jaar, geboren op 9-8-1793 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Willem J. van den Tillaar Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Willem van den Tillaart, weduwnaar, 50 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Adriaan van den Tillaart, 19 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Dienstknecht: Lambertus van Heeswijk, 59 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Hendriena van Driesse, 24 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Johanna Maria Hurkmans, 8 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Man: Thomas van der Heijden, 31 jaar, wever geboren in Sint-Oedenrode
Inwonend: Maria van der Heijden, 56 jaar, geboren in Zon
Zus: Willemyna van der Heijden, 27 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Zus: Petronella van der Heijden, 21 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De kinderen van Johannes van der Heijden Vermeld in 1846-1848 NA1702.
Broer: Thomas van der Heijden, geboren in 1809 te Sint-Oedenrode, wever
Zus: Maria van der Heijden, geboren in 1803 te Son, wever
Zus: Jacomina van der Heijden, geboren in 1814 te Sint-Oedenrode, wever
Zus: Petronella van der Heijden, geboren in 1819 te Veghel, wever
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
De kinderen van Johannes van der Heijden Vermeld in 1849-1861, verhuisd in deze periode NA 1702
Onbewoond Op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
"Vervallen" Vermeld in 1865

woningregister, inv. nr. 1711

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads