Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 30

Biezendijk 30 e.jpg (222519 bytes) Foto uit 1964 of 1965
Foto uit 2006


Ouderdom
Het perceel waarop het huis gebouwd werd in 1446 van de gemeenschappelijke gronden van Veghel gekocht door Johannes, zoon van Lucas van Erpe. In 1629 wordt het huis genoemd (het stond er toen al enige tijd). Het perceel heette vroeger 'het Klooster'. Misschien hangt dat samen met het gegeven dat een van de eigenaren, Jan Jan Diricxssen, ook 'Cruijsbruer' (Kruisbroeder) genoemd werd. In 1867 werd het oude huis afgebroken en op een aangrenzend perceel werd een nieuw huis gebouwd. In 1888 is er nogmaals sprake van herbouw. Het huidige gebouw dateert van ná een brand in 1963.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Vier bunder 'vutfang' ontvangen in het jaar 1446 van de gemeint van Veghel, gelegen bij die Coeveringe 1446 Hg-55.
‘Een huys, schuer, hoff, bomgaert, metten aengelegen landerijen’, groot 2 ‘mudsaet lants’, ‘zoe weylant als heyvelt’, gelegen ‘op Creijtenborch’, ‘d’welck wordt genoempt (Nuwe)mps Hoeff’, ‘met alle syne poterijen ende gerechticheyt dijen aengaende
     - e.z.: het goed van Elien Peter Elens

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 24 gulden aan Henrick Marten Simons vander Vest
     - 6 gulden aan Claes Peters
     - 12 gulden aan Cornelis den Rijer ten Bossche
     - 7 stuivers en 5 penningen aan rentmeester Fierlandts
19-08-1620 R41, fol. 257-259.
'Huijs, hoff, groot ontrent twee mudsaet, d'een zijde Peeter Elen ende voorts in de gemeinte, gelegen op Creijtenborch onder Vechel 1629 Hg-55.
‘Een seecker huijs, hoff, bomgaert metten aengelegen landerijen,’ gelegen ‘opt Creytenborgh’
- e.z.: de erfgenamen van Elias Peters
- a.z., e.e. en a.e.: de gemeint
27-01-1653 R50, fol. 189v-193.
‘Een seecker huijs, hoff, bomgart ende aengelegen landerijen, groese ende hoijlandt, gelegen ‘op Creijtenberch' 30-06-1656 R62, fol. 1-2.
'Huys, hoff, boomgaert ende d'lant', groot 7 lopens en 40 roeden, 'syn hoy ende groes', groot 1 1/2 lopens 1657 VP-1657, nr. 212.
'Een seecker huijs, hoff, esthuijs met lant daer aengelegen', groot 45 lopens, gelegen opt Creytenborgh'
- e.z. en e.e.: het goed van de erfgenamen van Peter Elis
- a.z.: ander deel van het verdeeld goed
- a.e.: de gemeint
20-01-1661 R53, fol. 106-109.
Een 'huijs, hof ende aengelegen landt'. Het huis met de grond werd op 11-08-1666 verpacht. De pachtprijs is de halve oogst en de pachter moet mee helpen dorsen en het dak met stro dekken. 11-08-1666 R63, fol. 53-54.
‘Een seecker huijs metten halven boomgaert, schop ende aengelegen lantt', gelegen ‘op Kreytenborch', groot ca. 13 lopens 23-02-1667 R63, fol. 63-65.
‘Een seker huijs, hof, boomgaert, landt ende weij',  gelegen ‘op Sontfelt' 26-02-1673 R63, fol. 169-170.
‘Een huijs, hoff ende aengelegen lant', groot 11 lopens, gelegen op Kreijtenborg' 25-02-1681 R64, fol. 84-85.

‘Een huijs, hoff ende aengelegen lant', gelegen op Creijtenborg'
- e.z.: Jan Laurensen
- a.z. en e.e.: de gemeijnte

23-01-1691 R64, fol. 246-248.
‘Een huijs, hoff ende aangelegen lant, soo heij, weij als teullant', gelegen ‘op Kreijtenborg' 27-05-1692 R70, fol. 191v-192.
'Erff en lant de Camp' 1722 VP-1722, fol. 632.
Een huis, hof, teul-, groes- en heiland, aaneengelegen met houtwas en voorpoting binnen de parochie, palen en limieten van Veghel, bij de Couveringe, of Rijckevoort, of Crijtenborg 28-10-1754 R80, fol. 6.
Een huis, hof, land, groes, heide, houtwas, aaneengelegen aan de Biesen, op Creijtenburg 15-10-1789 R110, fol. 99v.
Kadaster: De Hoge Biezen F1195, huis en erf. 2,32 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: F1801, huis en erf, 11,58 are 1867 Art. 2419.
Op 06-11-1888 werd de herbouw van deze boerderij door de gemeente geadministreerd. 06-11-1888 Inv. nr. 1195.
Bij de meting werden perceelsgrenzen gewijzigd; kadaster: F2287, huis en erf, 8,82 are 1890 Art. 2456.
Kadaster: weg van Veghel naar Son, F2515 huis, boomgaard en bouwland, 2,8772 hectare 1949 Art. 6914.
Op 20-02-1952 kreeg H. van Lankvelt vergunning om zijn woonhuis te vernieuwen. 20-02-1952 BV na 1936.
Op 29-01-1952 kreeg H. van Lankvelt vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 29-01-1952 BV na 1936.
Op 19-04-1960 kreeg H. van Lankvelt vergunning voor het bouwen van varkenshokken en een rijwielbergplaats 19-04-1960 BV na 1936.
In september 1963 brandde de stal en schuur van de boerderij af. Op 09-10-1963 kreeg H. van Lankvelt vergunning voor het herbouwen van de afgebrande bedrijfsruimte. 09-10-1963 BV na 1936.
In 1972 bouwde H.P. van Lankvelt een varkensschuur. 1972 BV na 1936.
Adres: Biezen 626 (1846-1970), Biezen 815 (1870-1892), Biezen 838 (1881-1892), Biezen 822 (1892-1898), Biezen 794 (1898-1910), Biezen G 141 (1910-1921), Biezen G 158 (1921-1931), Biezen G 161 (1932-1942), Biezen A 155 (1943-1967), Biezendijk 30 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1195, 1702 t/m 1709 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Anthonis, zoon van Johannes van Ammerzoij Vermeld 1524-1542 Hg-55.
Johannes en Walraven, kinderen van Philippus van Nuenhem Vermeld 1524-1542 Hg-55.
Jan Aertssen vander Mee, als man van Meriken Koop voor 19-08-1620 R41, fol. 257-259.
Jan Jan Dircx Peterssen Koop op 19-08-1620 R41, fol. 257-259.
Jan Jan Diricxssen, alias Cruijsbruer (wonende te Veghel) Vermeld in 1629-1646 Hg-55; R50, fol. 189v-193.
De kinderen van Jan Jan Dircx, met name: Geraert, Ariaen, Peter, Lijsken (getrouwd met Aert Geryt Henricx), Barbera (ongetrouwd), Margriet (ongetrouwd), Dirck (overleden met in 1653 minderjarige kinderen), Jenneken (getrouwd met Symon Jan Symonssen). Vermeld op 27-01-1653 R50, fol. 189v-193.
Sijmon Jan Symons en Barbera, geassisteerd door Jan Jansen van Bergeijck Deling op 27-01-1653 R50, fol. 189v-193.
Sijmon Jan Sijmons en Jan Thonis van Bergeijck Vermeld op 30-05-1656 R62, fol. 1-2.
De kinderen van Jan Jan Dircx vermeld in 1657 VP-1657, nr. 212.
Symon Jan Symons, man van Jenneken, dochter van wijlen Jan Jan Dirck Peters, en Jan Janssen van Bergeyck, man van Barbera, dochter van wijlen Jan Jan Dirck Peters Vermeld op 20-01-1666 R53, fol. 106-109.
Symon Jan Symons, man van Jenneken, dochter van wijlen Jan Jan Dirck Peters Deling en ruiling van toebedeeld goed op 20-01-1666 R53, fol. 106-109.
Sijmon Jan Sijmons Vermeld op 11-08-1666 en op 26-02-1673 R63, fol. 53-54 en 169-170.
Jan Zijmons Jan Zijmons Vermeld op 25-02-1681 R64, fol. 84-85.
Antonij Symon Jan Symons Vermeld op 23-01-1691 Hg-55; R64, fol. 246-248.
Hendrick Peter Peters Koop op 27-05-1692, vermeld in 1707 R70, fol. 191v-192; VP-1707, fol. 212.
Heijltje, weduwe van Henrick Peter Peter Smits Vermeld 1711-1719 Hg-55; II-E-107 en 111.
Lambert Hendrick Peters Smits Deling in 1722 Hg-55; VP-1722, fol. 632.
Matijs Dirck Tijssen Koop in 1726 Hg-55; VP-1722, fol. 632.
De weduwe van Matijs Dirck Tijssen met haar 2 kinderen Jenneken en Maria (getrouwd met Adriaan Jaspers van Doorn) Vererving in 1741 Hg-55; VP-1738, fol. 603; R80, fol. 6.
Jan Dirk Donquers Koop op 28-10-1754 Hg-55; VP-1753, fol. 253.
Jan Dirk Donkers het vruchtgebruik en Petronella Verwetering het erfrecht Vererving 1785-1810 VP-1785, fol. 272.
Laurens zoon van Gerit van de Rydt en Petronella Verwetering, en Corstiaen Adriaen Versteegde, getrouwd met Goyardiena, dochter van Jan Dirck Doinckers en Petronella Verwetering Vererving 1785-1810 VP-1785, fol. 272.
Corstiaan Adriaan Versteegde Deling op 15-10-1789 VP-1785, fol. 272; R110, fol. 99v.
Dirris, dochter van Corstiaan Adriaan Versteegde, getrouwd met Bartel Hendricus van de Rijt Vererving in 1810 VP-1785, fol. 272.
Francis de Leest, landbouwer in Sint-Oedenrode (later in Veghel) Verwerving in 1864 Art. 2419 en 2456.
Petronella van Rijbroek, weduwe van Francis de Leest, en haar kinderen: Everardus, Johanna (getrouwd met Wilhelmus van Asseldonk), Catharina, Martina, en Johanna Maria de Leest

Mededeling van Pieter zoon van Frans Rijbroek op 30 juni 2020: Catharina de Leest was mijn grootmoeder, en die Martina was de tante van mijn vader en van 'tante Miet' die in het huisje bij onze boerderij woonden. Johanna Marie is als non in het klooster in Nuland terechtgekomen.
Vererving in 1910 Art. 2419.
Christianus Hendrikzn van Lankvelt, landbouwer op de Biezen Koop in 1914 Art. 5125.
Henricus Petrus van Lankvelt, landbouwer Koop in 1944; vermeld in 1962 Art. 6914; BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jacob Goorts Vermeld op 30-05-1656 R62, fol. 1-2.
Goort Jan Geryts Pacht het huis voor 6 jaren op 30-05-1656 R62, fol. 1-2.
Jan Goorts Pacht het huis voor 1 jaar op 11-08-1666 en pachtte het toen ook al eerder R63, fol. 53-54.
Lambert Jan Rutten Pacht het huis voor 6 jaren op 23-02-1667 en opnieuw voor 4 jaren op 26-02-1673 R63, fol. 63-65 en fol. 169-170.
De weduwe van Lambert Jan Rutten Pacht het huis tot februari 1681 R64, fol. 84-85.
Peter Aelberts Pacht het huis voor 6 jaren vanaf 25-02-1681 R64, fol. 84-85.
Jan Willems de jonge Pacht het huis voor 6 jaren op 23-01-1691 R64, fol. 246-248.
De weduwe van Henrick Peter Smiths Vermeld 1709-1720 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Heijltie, weduwe Henrick Peter Smiths, Aert en Willemijn haere kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Lambert Hendrik Smits Vermeld in 1721-1724 II-E-124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Tijs Dirck Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 359.
Matig arm.
Boven de 16: Matijs Dirx (man), Arike (vrouw).
Onder de 16: Jen en Dirk (kinderen), Peer van Roij (knecht)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Tijs Dirck Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 359.
Nelis Janssen Versteegden Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 359.
Joannis Gruijters Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 359.
Lambert Versteegde Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 359.
Peter Peter van de Logt Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 359.
Johannes Beckers Vermeld in 1761-1776 II-E-17 en 18, nr. 359.
De weduwe van Johan Beckers Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 359.
Jacob Versteegde Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 359.
Michiel Versteegde Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 359.
Jan Peter Rovers Vermeld in 1806-1810 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Jan P. Roovers, 42 jaar, geboren op 2-11-1768 in Veghel
Vrouw: Petronella Versteegden, 38 jaar, geboren op 26-11-1772 in Veghel
Kind: Petronella Roovers, 9 jaar, geboren op 24-3-1801 in Veghel
Kind: Lambert Roovers, 8 jaar, geboren op 11-8-1802 in Veghel
Kind: Goordiena Roovers, 4 jaar, geboren op 17-12-1806 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Man: Martinus van Heeswijk, 47 jaar, arbeider, geboren in Veghel
Vrouw: Catharina van Maasdijk, 47 jaar, geboren in Amsterdam
Kind: Jan van Heeswijk, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina van Heeswijk, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Helena van Heeswijk, 10 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Man: Hendricus van de Ven, 32 jaar, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Godefrida van de Rijt, 33 jaar, geboren in Veghel
Kind: Bartel van de Ven, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrik van de Ven, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodorus van de Ven, 1/12 jaar, geboren in Veghel, overleden op 27-12-1840
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Hendrik Antonius van de Ven Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Vader, weduwnaar: Hendrik van de Ven, geboren in 1807 te Sint-Oedenrode
Zoon: Bartel van de Ven, geboren in 1830 te Veghel
Dienstmeid: Johanna Versteegde, geboren in 1816 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 28-1-1853, naar fol. 274
Dienstmeid: Maria Anna Passage, geboren op 14-2-1828 te Erp, doorgestreept, in 1853 van fol. 841
Dienstmeid: Maria Verputten, geboren in 1820 te Veghel, in 1853 van fol. 204
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hendrikus Antonius van de Ven Vermeld van 1846 tot 1862 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Hendricus van de Ven, weduwnaar van Gordina vande Rijt, geboren op 28-7-1807 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Zoon: Hendricus van de Ven, geboren op 20-9-1836 te Veghel, akkerbouwer
Dienstmeid: Maria Claasens, geboren op 8-11-1828 te Erp
Het gezin is op 24-4-1862 naar Sint-Oedenrode verhuisd Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 28-7-1807 te Sint-Oedenrode
Zoon: Hendricus van de Ven, geboren op 20-9-1836 te Veghel
Het gezin is op 24-4-1862 naar Sint-Oedenrode verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1156, Biezen, huis nr. 626
Bijgeschreven op 7-10-1862, hoofd: Francis de Leest, geboren op 2-2-1830 te Sint-Oedenrode, in oktober 1862 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijgeschreven op 1-6-1867, vrouw: Petronella van Rybroek, geboren op 25-8-1840 te Veghel
Bijgeschreven op 13-8-1868, dochter: Everdina de Leest, geboren op 12-8-1868 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-6-1869
Bijgeschreven op 21-3-1870, zoon: Leonardus de Leest, geboren op 21-3-1870 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 748, Biezen, huis nr. 626
Hoofd: Francis de Leest, geboren op 27-8-1830 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella van Rijbroek, geboren op 26-8-1840 te Veghel
Dienstknecht: Antonie Krommenackers, geboren op 10-4-1845 te Erp
Dienstmeid: Arnoldina van den Tillaart, geboren op 25-11-1841 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van Riet, geboren op 5-8-1856 te Uden
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Francis de Leest, geboren op 2-2-1830 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella van Rybroek, geboren op 25-8-1840 te Veghel
Zoon: Leonardus de Leest, geboren op 21-3-1870 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus de Leest, geboren op 17-2-1871 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna de Leest, geboren op 1-2-1873 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus de Leest, geboren op 16-3-1874 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-9-1874
Bijschrift, zoon: Martinus de Leest, geboren op 25-3-1875 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-5-1875
Bijschrift, dochter: Catharina de Leest, geboren op 8-3-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Martina de Leest, geboren op 24-12-1878 te Veghel
Bijschrift, zoon: Jan de Leest, geboren op 7-6-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-9-1880
Bijschrift, dochter: Johanna Maria de Leest, geboren op 18-6-1882 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892. inv. nr. 1619, fol. 1123
Hoofd: Francis de Leest, geboren op 27-8-1830 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella van Rybroek, geboren op 26-8-1840 te Veghel
Zoon: Leonardus de Leest, geboren op 21-3-1870 te Veghel
Zoon: Adrianus de Leest, geboren op 17-7-1871 te Veghel
Dochter: Johanna de Leest, geboren op 1-2-1873 te Veghel
Dochter: Catharina de Leest, geboren op 1-3-1877 te Veghel
Dochter: Martina de Leest, geboren op 24-12-1878 te Veghel
Dienstknecht: Johannes Heikants, geboren op 10-11-1828 te Sint-Oedenrode
Dienstknecht: Cornelis Waals, geboren op 8-11-1854 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van Mierlo, geboren op 16-9-1857 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr, 1806
F. de Leest Vermeld van 1862-1870 tot 1907-1910 Inv. nr. 1704 t/m 1707 en 1711.
Hoofd: Franciscus de Leest, geboren op 27-8-1830 te Sint-Oedenrode, dorgestreept, overleden op 15-11-1908
Vrouw: Petronella van Rijbroek, geboren op 25-8-1840 te Veghel
Zoon: Everardus de Leest, geboren op 21-3-1870 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-K, fol. 1202
Zoon: Adrianus de leest, geboren op 17-2-1871 te Veghel, doorgestreept, overleden op 28-3-1894
Dochter: Johanna de Leest, geboren op 1-2-1873 te Veghel, doorgestreept, op 29-5-1851 getrouwd met Wilhelmus van Asseldonk, op 30-5-1899 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Catharina de Leest, geboren op 8-3-1877 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 159
Dochter: Martina de Leest, geboren op 24-12-1878 te Veghel
Dochter: Johanna Maria de Leest, geboren op 18-6-1882 te Veghel, doorgestreept, op 28-3-1901 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Catharina de Leest, geboren op 8-3-1877 te Veghel, op 3-4-1901 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 11
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv nr. 1630, fol. 1187
De weduwe van F. de Leest Vermeld in 1907-1909 Inv. nr. 1706.
P. van Rijbroek Vermeld in 1909-1910, vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Petrus Reijbroek, geboren op 9-11-1879 te Boekel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 207
Vrouw: Catharina de Leest, geboren op 1-3-1877 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 1187
Bijschrift op 4-8-1910, zoon: Francis Antonius Reijbroek, geboren op 4-8-1910 te Veghel
Het echtpaar is bijgeschreven op 10-5-1909 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1577
Vrouw: Petronella van Rijbroek, weduwe van F. de Leest, geboren op 25-8-1840 te Veghel
Dochter: Martina de Leest, geboren op 24-12-1878 te Veghel
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Biezendijk 30 naar Pastoor Clercxstraat 21 Bevolkingsregister 1910-1921, inv nr. 1641, folio 153
Hoofd: Petrus Reijbroek, geboren op 9-11-1879 te Boekel, doorgestreept
Vrouw: Catharina de Leest, geboren op 8-3-1877 te Veghel
Zoon: Francis Antonius Reijbroek, geboren op 4-8-1910, doorgestreept, overleden op 1-7-1911
Bijschrift op 7-3-1912; zoon: Johannes Franciscus Reijbroek, geboren op 5-3-1912 te Veghel
Bijschrift op 12-5-1915, zoon: Franciscus Adrianus Reijbroek, geboren op 11-5-1915 te Veghel
Bijschrift op 14-4-1917, neef: Marinus Reijbroek, geboren op 17-4-1903 te Veghel, op 10-4-1917 uit Boekel gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 280
Bijschrift op 18-2-1918, dochter: Wilhelmina Reijbroek, geboren op 16-2-1918
Bijschrift op 24-4-1920, dochter: Maria Petronella Reijbroek, geboren op 24-1-1920 te Veghel
In 1910-1921 verhuisd van Biezendijk 30 naar De Kampen 5 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 273
Bijschrift op 20-5-1914, hoofd: Christiaan Johannes van Lankveld, geboren op 30-4-1874 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, vrouw: Johanna Maria Catharina van Santvoort, geboren op 20-12-1879 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, dochter: Hendrica van Lankveld, geboren op 6-3-1900 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, zoon: Gerardus van Lankveld, geboren op 17-2-1901 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, dochter: Anna Maria van Lankveld, geboren op 4-3-1902 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, zoon: Benedictus van Lanlveld, geboren op 1-4-1903 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, zoon: Antonius Cornelius van Lankveld, geboren op 23-7-1904 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, dochter: Hendrina Francisca van Lankveld, geboren op 24-7-1905 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, dochter: Cornelia Carolina van Lankvels, geboren op 21-9-1911 te Erp, doorgestreept
Bijschrift op 20-5-1914, zoon: Christioanus Lambertus Theodorus van Lankveld, geboren op 8-11-1913 te Erp, doorgestreept
Het gezin is op 13-5-1914 vanuit Erp naar Biezendijk 30 verhuisd en op 4-6-1914 weer naar Erp verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv nr. 1641, folio 306
Bijschrift op 5-6-1914, hoofd: Christiaan van Lankvelt, geboren op 14-3-1876 te Erp
Bijschrift op 5-6-1914, vrouw: Lamberdina Verbruggen, geboren op 1-7-1876 te Erp
Bijschrift op 5-6-1914, zoon: Johannes van Lankvelt, gebpren op 3-4-1905 te Erp
Bijschrift op 5-6-1914, dochter: Johanna Maria van Lankvelt, geboren op 27-7-1906 te Erp
Bijschrift op 5-6-1914, zoon: Hendricus Peter van Lankvelt, geboren op 30-10-1908 te Erp
Bijschrift op 5-6-1914, zoon: Petrus van Lankvelt, geboren op 13-11-1909 te Erp
Bijschrift op 5-6-1914, zoon: Jacobus Johannes van Lankvelt, geboren op 10-3-1914 te Erp, doorgestreept, overleden op 19-3-1915
Op 3-6-1914 van Erp naar Biezendijk 30 verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv nr. 1641, folio 307
Chr. van Lankvelt Vermeld vanaf 1910-1921 en in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Hendricus P. van Lankvelt Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
C.H.M. van Lankvelt - Kemps Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads