Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 22

Foto uit 2006


Ouderdom
Dit huis werd gebouwd tussen 1624 en 1657 en is een afsplitsing van Biezendijk 23, zodat zoon Hendrick ook een huis had. In de periode circa 1833-1874 woonden er twee gezinnen in dit huis.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Een ‘zeeckere schuer staende op Creijtenborch metten backhuijs ende landt’, groot 2 lopens
     - e.z.: Peter Elias
     - a.z.: Willem Aert Loijen
     - e.e.: Goort Jan Claes en Henrick Martens
     - a.e.: de gemeint
02-11-1624 R43, fol. 58-61.

'Het huijs beneffens Peter Elias met het lant, groese, poterijen ende gerechticheden', gelegen 'aende Hooge Biese', groot ca. 4 1/2 lopens

- e.z.: Elias Peter Elias

- a.z.: Peter Jan Jacobs

- e.e.: Ariaen Goort Jan Claes

- a.z.: de straat

01-10-1657 R52, fol. 15-19.

'Een seecker huys, hoff, boomgaert met den aengelegen landerijen, groese, poterijen ende gerechtigheden', gelegen 'aen den Hoogen Biesen'

-         e.z.: Elias Peters

-         a.z.: Peter Jan Jacobs

-         e.e.: het goed van Henrick Peter Elis en Arien Goort Jan Claes

-         a.e.: de straat

11-02-1661 R53, fol. 121-123.
'De goederen van Jan Elens' 1702 VP-1702, fol. 287.
'Erff en lant van Jan Elens' 1722 VP-1722, fol. 636.
'Erf en lant aen den Biesen' 1738 VP-1738, fol. 649.
Kadaster: De Hoge Biezen E901, huis en erf, 4,26 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: De Hoge Biezen E2085, huis en erf, 4,40 are 1867 Art. 1104.
In 1924 werd er bijgebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: weg van Veghel naar Son E3121, huis, schuur, tuin, weiland en bouwland, 1,5201 hectare 1924 Art. 5066.
Op 04-02-1959 kreeg H. van de Linden vergunning om een kippenhok. Het hok moest afgedekt worden met golfplaten in matzwarte kleur. 04-02-1959 BV na 1936.
Op 31-03-1959 kreeg H. van de Linden vergunning om nog een kippenhok te bouwen. 31-03-1959 BV na 1936.

Op 03-11-1959 kreeg H. van de Linden vergunning om zijn boerderij gedeeltelijk te vernieuwen.
03-11-1959 BV na 1936.
Op 24-11-1964 kreeg H. van de Linden vergunning om zijn boerderij uit te breiden met varkenshokken. 24-11-1964 BV na 1936.
Adres: Biezen 622 en 623 (1848-1870), Biezen 811 en 812 (1870-1892), Biezen 818 (1892-1898), Biezen 790 (1898-1910), Biezen G 135 (1910-1921), Biezen G151 (1921-1931), Biezen G153 (1932-1942), Biezen A 159 (1943-1967), Biezendijk 22 (vanaf 1967) 1848-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708, 1710 t/m 1712, Doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Henrick, zoon van Jacob Roeloffs (een schuur en grond, nog geen huis) Deling op 02-11-1624 R43, fol. 58-61.
De kinderen van Jan Jacobs en Lijsken, dochter van Art Peterss, namelijk: Henrick, Peter, Jan (overleden, was getrouwd met Marijken, dochter van Claes Gerijts van Soest, met in 1657 kinderen), Art (overleden, was getrouwd met Jenneken, dochter van Adriaen Willems Versteegen, met dochter Heijlken) Vermeld op 01-10-1657 R52, fol. 15-19.
Hendrick Jan Jacobs, wonende te Gemert Deling op 01-10-1657, vermeld op 11-02-1661 R52, fol. 15-19; R53, fol. 121-123.
Elias Peters Koop op 11-02-1661 R53, fol. 121-123.
De kinderen van Peter Elias Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 636.
Petronella en Barbera, dochters van Peter Elens, en Maria weduwe van Lambert, zoon van Peter Elens Vermeld in 1761 VP-1761, fol. 285v.
Peter, Elen, Jenneke, Lambert en Fielemona (getrouwd met Jan van Schijndel), kinderen van Jan Wouters en Barbera dochter van Peter Elens Verwerving op 17-3-1769 VP-1769, fol. 281v.
Peter zoon van Jan Wouters en van Barbera Peter Elens Verwerving op 29-3-1776 VP-1769, fol. 281v.
Hendrik Cornelis van Cleef Koop op 14-3-1782, vermeld in 1808 VP-1777, fol. 302;
II-E-238, nr. N-16.
De erfgenamen van Hendrik Cornelis van Cleef Vererving 1808-1810 VP-1785, fol. 274.
Matheus Baltus van de Reyt Koop op 23-2-1810 VP-1785, fol. 274.
Marten zoon van Matheus van de Ryt Vermeld in 1810 Maatboek 1810, nr. 3175 (3737 en 2740)
De weduwe van Marten van de Rijt Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Lambertus Johannes van der Heijden, landbouwer Verwerving in 1856 Art. 1104.
Maria van der Heijden en verdere erfgenamen Vererving 1856-1870 Art. 1104.
Maria van der Heijden Vewerving in 1870 Art. 3002.
Wilhelmus van Weert, landbouwer Successie in 1913 Art. 3177.
Antonius Hendrikuszn van der Linden, landbouwer Deling in 1913 Art. 5066.
De weduwe Hendrika van Weert Vererving in 1949 Art. 5066.
Hendrikus van der Linden, landbouwer te Zijtaart Deling in 1959; vermeld op 04-02-1959 en op 24-11-1963. Art. 7112; BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Woning 2 (ca. 1833-1874)
Huis nummer 623 (1846-1870) en 811 (vanaf 1870):
   
Lambert Johannes van der Heijden Vermeld in 1833-1840 NA 1224
Man: Lambert van der Heijden, 39 jaar, bouwman, geboren in Zon
Vrouw: Hendrina Versteden, 34 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna Maria van der Heijden, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna van der Heijden, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antonetta van der Heijden, jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Ardina van Schijndel, 20 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Johanna van der Heijden, geboren op 6-9-1841 in Veghel
Vermeld in 1840-1848 NA 1591, bevolkingsregister 1840
De kinderen van Johannes van der Heijden Vermeld in 1846-1848 NA 1702, nr. 623
Man: Lambert van der Heyden, geboren in 1778 te Son
Vrouw: Hendrika Versteegde, geboren in 1804 te Veghel
Broer: Adrianus Henricus van der Heijden, geboren in 1786 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-3-1855
Dochter: Anna van der Heyden, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Maria van der Heijden, geboren in 1837 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Antonia van der Heijden, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling
Vermeld in 1849-1862 Bevolkingsregister 1849, Biezen 623, fol. 636
Hoofd: Lambertus Johannes van der Heijden, geboren in september 1797 te Son, akkerbouwer
Vrouw: Hendrina Versteegde, geboren op 21-12-1804 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Anna van der Heijden, geboren in 1836 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Johanna van der Heijden, geboren in mei 1841 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Lambertus Johannes van der Heijden, geboren in september 1797 te Son
Vrouw: Hendrina Versteegde, geboren op 21-12-1804 te Veghel
Dochter: Anna van der Heijden, geboren in 1836 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 23-5-1868, naar register I-T, fol. 1121
Dochter: Johanna van der Heijden, geboren in mei 1841 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van der Heijden, geboren op 10-3-1838 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 In nr. 1603, Bevolkingsregister 1862-1870, fol. 444, Biezen 623
Hoofd: Lambertus Johannes van der Heijden, geboren op 8-8-1798 te Son
Vrouw: Hendrina Versteegde, geboren op 30-6-1805 te Veghel
Dochter: Maria van der Heijden, geboren op 10-3-1838 te Veghel
Dochter: Johanna van der Heijden, geboren op 8-4-1841 te Veghel
Knecht: Leonardus Rijkers, geboren op 6-5-1809 te Veghel
1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869
Hoofd: Lambertus Johannes van der Heijden, geboren in september 1797 te Son, doorgestreept, overleden op 1-8-1880
Vrouw: Hendrina Versteegde, geboren op 21-12-1804 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-3-1871
Dochter: Maria van der Heijden, geboren op 10-3-1838 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 24-4-1872, geboekt naar register W-Z, fol. 2144
Dochter: Johanna van der Heijden, geboren in mei 1841 te Veghel, doorgestreept, op 4-7-1874 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Vermeld in 1870-1880, vanaf 1874 bleef alleen de man ober, hij woonde op 31-12-1879 niet meer in dit huis. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 753, Biezen
"Woonhuis", geen bewoners vermeld. Op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879
Woning 1:
Huis nummer 622 (1846-1870) en 812 (1870-1892)
   
Henrick Henrick Martens, Jenneken sijn vrouw, Peternel en Lambert boven, Marij, Elen, en Berber haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Henrick Henrick Martens Vermeld in 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
De kinderen van Peter Elens Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Elen Peter Elens (broer), Peernel (zus), Jan Wouters (man), Barbara (vrouw).
Onder de 16: Lena, Jen en Peeter (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66
De kinderen van Peter Elens Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 364.
De kinderen van Peter Elens Vermeld in 1761-1771 II-E-17 en 18, nr. 364.
Peter Jan Wouters Vermeld in 1776-1781 II-E-17 en 18, nr. 364.
Adriaan Schepers Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 364.
Gerrit Lambert Wilbors Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 364.
Gerit Lambert Tijsse Vermeld in 1798-1810 II-E-17 en 18, nr. 364; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Marten van de Reyt, 40 jaar, geboren op 20-7-1770 in Veghel
Vrouw: Elisabeth van den Heuvel, 32 jaar, geboren op 28-3-1778 in Sint-Oedenrode
Kind: Lambert van de Reyt, 8 jaar, geboren op 22-2-1802 in Veghel
Kind: Adriaan van de Reyt, 7 jaar, geboren op 21-10-1803 in Veghel
Kind: Matheus van de Reyt, 6 jaar, geboren op 4-12-1804 in Veghel
Kind: Lambertus van de Reyt, 5 jaar, geboren op 21-4-1805 in Veghel
Kind: Adriaanie van de Reyt, 3 jaar, geboren op 28-2-1807 in Veghel
Kind: Johanna van de Reyt, 0 jaar, geboren op 6-5-1810 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Vrouw: Elizabeth van den Heuvel, weduwe van M. van de Rijt, 49 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Mattheus van de Rijt, 25 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriaan van de Rijt, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Catharina van de Rijt, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Vrouw: Elisabeth van den Heuvel, weduwe [van Marten van de Rijt]. 59 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Lambert van de Rijt, 23 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriaan van de Rijt, 21 jaar, geboren in Veghel
Kind: Catharina van de Rijt, 25 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De weduwe van Marte van de Rijt Vermeld 1842-1849 NA1225.
De weduwe van Marte van de Ryt Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Broer: Adriaan van de Rydt, geboren in 1817 te Veghel, doorgestreept, in 1853 naar fol. 15
Broer: Lambert van de Rydt, geboren in 1816 te Veghel
Zus: Catharina van de Rydt, geboren in 1814 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
De kinderen van Marte van de Ryt Vermeld van 1848 tot 1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705 en 1711.
Hoofd: Catharina van de Rydt, geboren op 17-9-1813 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Lambertus van de Rydt, geboren in 1806 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Inv. nr. 1765, invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Catharina van de Rydt, geboren op 17-9-1813 te Veghel
Broer: Lambertus van de Rydt, geboren in 1806 te Veghel
Bijschrift, broer: Adrianus van de Rydt, geboren op 6-1-1817 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 916, Biezen, huis nr. 622
Hoofd: Adrianus van de Rydt, geboren op 6-1-1817 te Veghel
Zus: Catharina van de Rydt, geboren op 17-9-1813 te Veghel
Broer: Lambertus van de Rydt, geboren op 4-5-1806 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Catharina van de Rydt, geboren op 17-9-1813 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar Liefdesgesticht, fol. 41
Broer: Adrianus van de Rydt, geboren op 6-1-1817 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-K, fol. 1212
Broer: Lambertus van de Rydt, geboren in 1806 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-4-1873
Vermeld in 1870-1879 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1436, Biezen
Hoofd: Wilhelmus van Weert, geboren op 4-4-1837 te Schijndel
Vrouw: Anna Maria van der Heijden, geboren op 7-4-1837 te Veghel
Zoon: Lambertus van Weert, geboren op 8-4-1873 te Veghel
Dochter: Helena van Weert, geboren op 22-5-1874 te Veghel
Dochter: Hendrika van Weert, geboren op 29-3-1878 te Veghel
Dochter: Gijsberdina van Weert, geboren op 6-7-1879 te Veghel
Dienstknecht en broer: Nicolaas van Weert, geboren op 12-6-1836 te Schijndel
Dienstmeid: Johanna Hurkmans, geboren op 16-6-1843 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Wilhelmus van Weert Vermeld in 1898-1908 tot 1907-1909 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Wilhelmus van Weert, geboren op 4-4-1837 te Schijndel
Vrouw: Anna Maria van der Heijden, geboren op 7-4-1837 te VeghelZoon: Lambertus van Weert, geboren op 8-4-1873 te Veghel
Dochter: Hendrika van Weert, geboren op 29-3-1878 te Veghel, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 291
Dochter: Gijsberdina van Weert, geboren op 6-7-1879 te Veghel, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 291
Broer: Nicolaas van Weert, geboren op 12-6-1836 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar register W-Z, fol. 2216
Bijschrift op 6-12-1899, niet verwant: Jan van de Ven, geboren op 19-9-1835 te Veghel, geboekt van register V, fol. 2001, doorgestreept, geboet naar register V, fol. 2006
Bijschrift op 12-12-1899, dochter: Helena van Weert, geboren op 22-5-1874 te Veghel, op 12-12-1899 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1539
Bijschrift op 10-10-1901, dochter: Hendrika van Weert, geboren op 29-3-1878 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 231, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1223
Bijschrift op 20-11-1902, dochter: Gijsberdina van Weert, geboren op 6-7-1879 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 291, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1415
Bijschrift op 3-9-1905, niet verwant: Jan van de Ven, geboren op 19-9-1835 te Veghel, geboekt van register V, fol. 2006, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 1905
Vermeld 1892-1909 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2219
Hoofd: Wilhelmus van Weert, geboren op 4-4-1837 te Schijndel, doorgestreept, landbouwer, geboekt naar gesticht, fol. 37
Vrouw: Anna Maria van der Heijden, geboren op 7-4-1837 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-1-1912
Zoon: Lambertus van Weert, geboren op 8-4-1873 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, geboekt naar register W-Z, fol. 58
Vermeld in 1909-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1645, folio 20
Bijschrift op 30-2-1909, hoofd: Johannes van den Oever, geboren op 9-12-1879 te Veghel, op 23-2-1909 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift op 30-2-1909, vrouw: Gijsberdina van Weert, geboren op 6-7-1879 te Veghel, overgeboekt van register W-Z, fol. 2219
Bijschrift op 1-7-1910, dochter: Anna Maria van den Oever, geboren op 20-6-1910 te Veghel
Op 23-2-1909 uit Sint-Oedenrode gekomen Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1415
Hoofd: Johannes van den Oever, geboren op 9-12-1879 te Veghel
Vrouw: Gijsberdina van Weert, geboren op 6-7-1879 te Veghel
Dochter: Anna Maria van den Oever, geboren op 20-6-1910 te Veghel
Bijschrift op 18-12-1911, zoon: Antonius van den Oever, geboren op 17-12-1911
Bijschrift op 13-3-1915, dochter: Antonia Josephina van den Oever, geboren op 12-3-1915, doorgestreept, overleden op 39-3-1915
Bijschrift op 30-1-1917, zoon: Wilhelmus van den Oever, geboren op 28-11-1917, doorgestreept, overleden op 18-8-1917
Bijschrift op 29-4-1918, dochter: Antonia van den Oever, geboren op 28-4-1918
Bijschrift op 8-7-1920, dochter: Wilhelmina van den Oever, geboren op 8-7-1920, doorgestreept, overleden op 26-9-1920
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 129
Johannes van den Oever Vermeld van 1909 tot 1932 Inv. nr. 1706, 1708, 1710 en 1712.
Hendrikus van der Linden Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A.J.F. van de Acker - van de Vleuten Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties<> - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads