Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 19

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1543 was er al bewoning op dit perceel. De boerderij die hier eerst stond is later vervangen door nieuwbouw.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'syn lant' 1657 VP-1657, nr. 224.
'Erff, lant met de groes' 1722 VP-1722, fol. 640.
'Erff en land aen den Biesen' 1761 VP-1761, fol. 288.
Een landmanswoning, schuur, stal en verder getimmerte, hof, voorpoting en aangelegen teul- en groeslanden, gelegen in Veghel aan den Biezen 11 en 13-03-1820 NtA 8098, nr. 25 en 26.
Kadaster: De Hoge Biezen E891, huis, schuur en erf, 6,50 are 1832 Kadaster 1832, Art. 283.
Op 10-05-1943 kreeg A. van den Tillaart, landbouwer, vergunning om twee gevelmuren van zijn boerderij te vernieuwen. 10-05-1943 BV na 1936.
Op 26-08-1953 kreeg A. van den Tillaart, landbouwer, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. Op 17-04-1954 kreeg hij weer vergunning om zijn woonhuis te veranderen. 26-08-1953 BV na 1936.
Op 20-12-1955 kreeg M. van de Tilaart, landbouwer, vergunning om een kippenhok te bouwen. 20-12-1955 BV na 1936.
Op 05-03-1960 kreeg M. van den Tillaart vergunning om de eindgevel van de boerderij te veranderen. 05-03-1960 BV na 1936.
Op 19-06-1962 kreeg M. van den Tillaart vergunning om een veldschuur te bouwen. 19-06-1962 BV na 1936.
Op 12-02-1963 kreeg M. van den Tillaart vergunning om een varkensschuur te bouwen. Op 09-02-1965 volde de toestemming om het varkenshok uit te breiden. 1963-1965 BV na 1936.
Op 12-09-1966 kreeg M. van den Tillaart vergunning om een garage te bouwen 12-09-1966 BV na 1936.
Op 16-01-1968 kreeg M. van den Tillaart vergunning om nog een varkensschuur te bouwen. 16-01-1968 BV na 1936.
Kadaster: De Hoge Biezen E891, huis, stal, schuur, erf, hokken en bouwland, 6,50 are 1969 Art. 7149.
Adres: Biezen 619 (1846-1870), Biezen 809 (1870-1892), Biezen 816 (1892-1898), Biezen 788 (1898-1910), Biezen G 133 (1910-1921), Biezen G 149 (1921-1931), Biezen G 151 (1932-1942), Biezen A 162 (1943-1967), Biezendijk 19 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Henrick Seger Donckers Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 224.
Seger Hendrick Doncquers met de zijnen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 640.
Hendrik Rutten Cluijtmans, getrouwd met een dochter van Seger Hendrik Doncquers Deling op 17-10-1739 VP-1738, fol. 614.
Peter, Wilbort, Rut, Jan, Maria en Hendrina, kinderen van Hendrik Rut Cluytmans Vermeld in 1753 VP-1738, fol. 614.
Maria Hendrik Rut Cluytmans Deling op 13-05-1764 VP-1761, fol. 288.
Hendriena Hendrik Kluytmans, weduwe van Antony van den Heuvel Koop op 08-01-1793 VP-1785, fol. 276.
Aard Antony van den Heuvel Vererving 1785-1808 VP-1785, fol. 276;
II-E-238, nr. N-13.
Antonie zoon van Aart Antony van den Heuvel en Maria Verwetering (kapelaan in Schijndel) Deling op 11 en 13-3-1820 NtA 8098, nr. 25 en 26; Art.283.
Jan van Sleeuwen Ruil in 1836 Art. 465.
Johannes (landbouwer in Veghel) en Adriaan van den Tillaar (landbouwer in Nistelrode), met als vruchtgebruiker: Willem van den Tillaar (landbouwer in Veghel) Verwerving in 1847 Art. 1475.
Johannes van den Tillaart, landbouwer op den Biezen Verwerving in 1859 Art. 2175.
Ardina, weduwe van Johannes van den Tillaart Vererving 1859-1912 Art. 2175.
Lambertus en Wilhelmina van den Tillaart Verwerving in 1912 Art. 4992.
Lambertus en Johanna van den Tillaart Verwerving in 1922 Art. 4992.
Antonius Aloysius van den Tillaart, geboren op 21-06-1878, landbouwer, wonend in Zijtaart Legaat in 1935, vermeld op 26-08-1953 Art. 6461; BV na 1936.
Martinus Theodorus van den Tillaart, landbouwer te Zijtaart, met het levenslange vruchtgebruik (dat was tot 1969) door Antonius Aloysius van den Tillaart Deling in 1956, vermeld op 16-01-1968 Art. 7657 en 7149; BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Roelof Gorissen, Jenneke sijn vrouw, Theuniske de moeder [boven], Pieternel, Jenneken, Marij en Gooris haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Roeloff Goorissen Vermeld in 1709-1719 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719).
Hendrick Rut Cluijtmans Vermeld in 1720-1724 II-E-123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Hendrik Rutte Cluijtmans (man), Anna de vrouw, Peter en Rut (kinderen).
Onder de 16: Jan, Mari en Hendrina (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Hendrik Rut Cluitmans Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 368.
Jan Wilms Tillaer Vanaf 1736-1761 tot 1776 II-E-17 en 18, nr. 368.
Johan Tysse van de Ven Vermeld 1781-1808 II-E-17 en 18, nr. 368; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Hendrick Tijsse van de Ven, inwonend Bijschrift in 1808 E250 (1808)
Man: Johannes van de Ven, weduwnaar, 67 jaar, geboren op 22-12-1743 in Veghel
Kind: Johannes J. van de Ven, 35 jaar, geboren op 27-7-1775 in Veghel
Kind: Catrina van de Ven, 30 jaar, geboren op 9-4-1780 in Veghel
Kind: Jan van de Ven, 25 jaar, geboren op 1-3-1785 in Veghel
Kind: Antonet van de Ven, 16 jaar, geboren op 2-4-1794 in Veghel
Inwonend: Jennemie van Hout, 16 jaar, geboren op 16-3-1794 in Erp
Inwonend, man: Hendrick van de Ven, 76 jaar, geboren op 15-11-1734 n Veghel
Inwonend, vrouw: Maria van Lieshout, 82 jaar, geboren op 16-6-1728 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De kinderen van Johannes Th. van de Ven Vermeld 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823).
Broer: Johannes van de Ven, 55 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Jan van de Ven, landbouwer, 44 jaar, geboren in Veghel
Zus: Catharina van de Ven, 49 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna van de Ven, 42 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Antony Tysse, 15 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstbode: Johanna Tysse, 13 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Willem Jan van den Tillaar, inwonend Lambert van Meeuwen Vermeld in 1833-1840 NA1244
Man: Willem van den Tillaart, weduwnaar, 68 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Johannes van den Tillaart, 30 jaar, bouman, geboren in Veghel
Inwonend: Lambert van Meeuwen, 69 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Dienstbode: Catharina van den Tillaart, 60 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Geertrui Hurkmans, 23 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johanna Maria Hurkmans, 18 jaar, geboren in Veghel
Vemeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 18340.
Willem Jan van den Tillaar, inwonend Lambert van Meeuwen Vermeld in 1842-1849 NA1245
Willlem van den Tillaart Vermeld 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Johannes W. van den Tillaart Vermeld 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Vader: Willem van den Tillaart, geboren in 1772 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-3-1855
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren in 1809 te Veghel
Zus: Catharina van den Tillaart, geboren in 1785 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-11-1850
Inwonend: Lambert van Meeuwen, geboren in 1770 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-12-1856
Schoondochter: Ardina Vermeulen, geboren in 1820 te Veghel, getrouwd met Johannes van den Tillart
Knecht: Lambert Vervoort, geboren in 1826 te Veghel, doorgestreept, in mei 1850 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, kleindochter: Arnoldina van den Tillaart, geboren op 31-5-1850 te Veghel
Bijschrift, knecht: Jan Vermeulen, geboren in 1826 te Veghel, in februari 1851 uit Erp gekomen
Bijschrift, kleinzoon: Lambertus van den Tillaart, geboren op 24-12-1851 te Veghel
Bijschrift, kleindochter: Maria van den Tillaart, geboren op 3-8-1853 te Veghel
Vemeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.

Hoofd: Johannes van den Tillart, geboren op 26-5-1809 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Ardina Vermeulen, geboren in september 1819 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Arnoldina van den Tillart, geboren op 31-5-1850 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-12-1851 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Maria van den Tillart, geboren op 3-8-1853 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-1857 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht: Joannes Vermeulen, geboren in augustus 1826 te Veghel
Dienstknecht: Joannes Jacobs, geboren op 25-8-1935 te Schijndel

Vermeld op 31-12-1859 inv. nr. 1767, invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Johannes van den Tillart, geboren op 26-5-1809 te Veghel
Vrouw: Ardina Vermeulen, geboren in september 1819 te Veghel
Dochter: Arnoldina van den Tillart, geboren op 31-5-1850 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-5-1851 te Veghel
Dochter: Maria van den Tillart, geboren op 3-8-1853 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-2857 te Veghel
Bijschrift, schoonzoon: Johannes Vermeulen, geboren in augustus 1826 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869, doorgestreept
Vermeld 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1084, Biezen, huis nr. 619
Hoofd: Johannes van den Tillart, geboren op 26-5-1809 te Veghel
Vrouw: Ardina Vermeulen, geboren op 15-9-1819 te Veghel
Dochter: Arnoldina van den Tillart, geboren op 31-5-1850 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-5-1851 te Veghel
Dochter: Maria van den Tillart, geboren op 3-8-1853 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-1857 te Veghel
Dienstknecht: Lambertus van Weert, geboren op 17-9-1846 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr,. 1776
Hoofd: Johannes van den Tillart, geboren op 26-5-1809 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-11-1886
Vrouw: Ardina Vermeulen, geboren in september 1819 te Veghel
Dochter: Arnoldina van den Tillart, geboren op 31-5-1850 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1776
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-5-1851 te Veghel
Dochter: Maria van den Tillart, geboren op 3-8-1853 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-Z, fol. 479
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-2857 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van den Tillart, geboren op 3-8-1853 te Veghel, geboekt van register S-Z, fol. 479, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1431
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1795, Biezen
Hoofd: Johannes van den Tillart, geboren op 27-5-1809 te Veghel
Vrouw: Ardina Vermeulen, geboren op 15-9-1820 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-5-1851 te Veghel
Dochter: Maria van den Tillart, geboren op 4-8-1853 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-1857 te Veghel
Dienstknecht: Lambertus Vissers, geboren op 29-9-1857 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Ardina Vermeulen, weduwe van Johannes van den Tillart, geboren op 5-9-1819 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-12-1898
Zoon. later hoofd: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-5-1851 te Veghel
Dochter, later zus: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-1857 te Veghel
Bijschrift op 1-12-1899, need: Antonius van den Tillart, geboren op 21-6-1878 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 1816
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1814
Lambertus en Wilhelmina, kinderen van Johannes W. van den Tillaart Vermeld 1898-1908 tot 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1910.
Hoofd: Lambertus van den Tillart, geboren op 24-5-1851 te Veghel
Zus: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 12-5-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-9-1920
Neef: Antonius van den Tillart, geboren op 21-6-1878 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 223
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 201
Bijschrift op 5-6-1919, hoofd: Antonius van den Tillaart, geboren op 21-6-1878 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 201
Bijschrift op 5-6-1919, vrouw: Elisabeth van Berkel, geboren op 14-11-1878 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 293
Bijschrift op 30-6-1920, zoon: Martinus Theodorus van den Tillaart, geboren op 29-6-1920 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk in juni 1919 op Corsica 4 komen wonen. In de periode 1919-1921 verhuisde het gezin naar Biezendijk 19. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 223
A. van den Tillaart Vermeld 1921-1932 Inv. nr. 1710 en 1712.
Martinus Th. van den Tillaart en inwonend Johanna van den Tillaart Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
H.C. van den Tillaart - Vervoort Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads