Foto's Huizen Kroniek

Industrieterrein De Doornhoek, voormalig adres: Biezendijk 1

Biezendijk 1 g.jpg (288486 bytes) "Schup en Riek" stond tot 1956 langs de weg naar Sint-Oedenrode nabij Biezendijk 1
Biezendijk 1 h.jpg (254164 bytes) "Schup en Riek"
Biezendijk 1 i.jpg (369642 bytes) "Schup en Riek"
Tonie en Berta van den Boogaard, bewoners van "Schup en Riek" in 1941
"Schup en Riek" met de laatste bewoners de heer en mevrouw Van de Velde
Tekening uit 1951 die in het huis van Jan van der Heijden (bij het kanaal) hangt
Biezendijk 1 e.jpg (370811 bytes) Foto uit ca. 1973
Biezendijk 1 f.jpg (352279 bytes) Foto uit ca. 1973
Biezendijk 1 k.jpg (329026 bytes) Foto uit de jaren tachtig en negentig
Ouderdom
Het perceel waar het huis op staat werd op 23-4-1793 van de gemeente gekocht. Het bewoningsregister van 30-8-1798 vermeld een huis op dit perceel, dat dus in de periode 1793-1798 gebouwd werd.

Het huis, dat in 1956 werd gesloopt, stond aan (voormalige) Biezendijk aan de tip waar de Biezense dijk op de oude weg van Veghel naar Sint-Oedenrode (de Corridor) aansloot. Volgens een kaart uit 1890 en luchtfoto uit 1938 stond er op deze tip al eerder ook een ander huis, dat de ingang aan de kant van de Corridor had (in 1936 woonde er: H. Hurkmans, adres in 1963: Corridor 4). Dit tweede huis verdween met de bouw van de nieuwe brug in 1968.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Nieuw erf van 1793, groot 1 lopens en 3 roeden. Bijschrift van 1792-1810: "met huizinge" 1792-1810 Maatboek 1792, nr. 2332 (2676)
F 609: 0,0110 Ha., huis en erf. klasse 10 1832 Kadaster 1832
Op 30-10-1963 gaf het college van B&W van Veghel toestemming om een woonhuis met bedrijfsruimte te bouwen aan mevr. A.M. van de Ven - Hurkmans, die toen woonde op adres Corridor 13. Het huis werd gebouwd op perceel kadaster nr. F2676
1963 BV na 1936.
De Veghelaar weet het wel, maar hoeveel voorbijgangers uit het snelverkeer zal het opgevallen zijn, dat langs de grote verkeersweg naar Sint-Oedenrode, even buiten Veghel, een stukje ligt met een bijzonder kenteken en geschiedenis die tot nadenken over "die goeie ouwe tijd" leidt? Hij of zij die Veghel passeert en Sluis 4 nadert, heeft immers alle aandacht nodig voor het verkeer dat van vier zijden de hoge kanaalovergang nadert.

Even voorbij genoemde brug ligt ter linkerzijde van de weg het boerderijtje dat de naam draagt van "Skup en Riek".  Het lage dak dat gedeeltelijk schuil gaat onder een breed-uitgegroeide vlierboom, overkap aan de voorkant en kleine gevel met een deur en een raam met kleine ruitjes. Door deze kleine ruitjes moet de "bouwmeester" vol trots en met voldaanheid naar buiten gekeken hebben, toen zijn "levenswerk" was voltooid.

Laat hem dan niet de enige boerenarbeider geweest zijn, die met zijn handenarbeid een eigen boerderijtje wist te verwerven, maar waarschijnlijk is hij wel de enige geweest, die zijn ideaal in een kenteken liet vastleggen en aanbrengen in het bovenlicht van de deur zijner woning. Een schop en een riek ziet men daar gekruist in het kozijn. In die tijd rond achtienhonderd verdiende een boerenarbeider veertig cent per dag, met de magere kost die de boer hem gaf. Sociale verzorging bestond niet. Als de eerst bewoner van "Skup en Riek" veel met ziekte in zijn gezin te kampen zou hebben gehad, ware het bedenkelijk geweest of "Skup en Riek ooit gekomen was waar het nu ligt.

Reeds lang is deze arbeidzame voorvader uit de tijd, maar "Skup en Riek" als symbool van de noeste arbeid houdt voor de moderne gemakzuchtige mens nog steeds een les in: "Woeker met de talenten die God U gaf".

1951 Wim van den Nieuwenhuizen, Brabants Dagblad, 256 februari 1951
Tot 1956 stond bij de splitsing van de Corridor en de weg naar de Biezen een klein en oud boerderijtje van ruim 100 jaar oud. De eerste eigenaar van dit huisje had in het bovenlicht boven de voordeur een decoratie aangebracht in de vorm van een schop en riek in kruisvorm. Dit boerderijtje is in 1956 gesloopt omdat de weg van Veghel naar Sint-Oedenrode vernieuwd werd. Er stond ook een waterput waar voerlui en paarden vroeger hun dorst konden lessen alvorens de verre tocht van Veghel binnendoor naar Lieshout te ondernemen. Mevrouw Van de Ven – Hurkmans heeft ongeveer op de plaats waar het schop en riek boerderijtje stond onlangs een fraai landhuis laten bouwen, omdat haar woning annex café enige weken geleden is gesloopt om plaats te maken voor de industrialisatie. Zij heeft een gekruisde schop en riek aan de gevel van haar bergruimte aan laten brengen, duidelijk zichtbaar vanaf de weg. Dit embleem werd afgelopen vrijdag door wethouder Dobbelsteen onthuld. 1966 Veghelse Courant, 8 juli 1966.
Adres: Doormhoek 910 (1898-1910), Doornhoek H 84 (1910-1921) Doornhoek H 93 (1921-1931), Doornhoek H 101 (1932-1942), Corridor 4a (1963-1967), Biezendijk 1 (1967-1968) 1963-2005 Doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Johannes Philip Heesackers Koop van de grond van de gemeente op 23-4-1793 II-E-19, fol. 108v.
De kinderen van Johannes Philip Heesackers Vererving op 9-10-1820 II-E-19, fol. 108v.
Philip Johannes Heesackers Verwerving onstreeks 1820 Maatboek 1810 nr. 2332 (2676)
Jonkheer Josephus Franciscus de Kuiper Vermeld in 1832 Kadaster 1832
Jonkheer J. F. de Kuyper Vermeld 1846-1848 Inv. nr. 1702
Jonkheer F. J. J. Rijckevorsel Vermeld 1849-1861 Inv. nr. 1703.
Mevr. A.M. van de Ven - Hurkmans 1963 BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Van den Brand Vermeld op 30-8-1798 II-E-17 en 18, nr. 557.
Man: Piet W. Creemers, 42 jaar, geboren op 12-4-1768 in Heesch
Vrouw: Gertruud J. Verhagen, 42 jaar, geboren op 14-12-1768 in Nunen
Kind: Johanna P. Kremers, 9 jaar, geboren op 25-12-1801 in Veghel
Kind: Johanna P. Kremers, 7 jaar, geboren op 8-10-1807 in Veghel
Vermeld in 1810 Bevolkingsregister 1810, inv. nr. 1588.
Man: Peter Cremers, 61 jaar, arbeider, geboren in Veghel
Vrouw: Geertruda Verhagen, 62 jaar, geboren in Veghel, overleden op 24-6-1836
Kind: Catharina Cremers, 31 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Crastina Verhagen, 60 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 Bevolkingsregister 1830, inv. nr. 1590.
Man: Peter Cremers, 71 jaar, arbeider, geboren in Veghel
Kind: Catharina Cremers, 41 jaar, spinster, geboren in Veghel
Kind: Willem Cremers, 12 jaar, geboren in ErpInwonend: Petronella van Gerwen, 51 jaar, spinster, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 Bevolkingsregister 1840, inv. nr. 1591.
Peterus Cremers Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Weduwnaar: Petrus Cremers, geboren in 1769 te Heesch, doorgestreept, overleden op 5-1-1850
Dochter: Catharina Cremers, geboren in 1798 te Veghel
Wilhelmus Cremers, geboren in 1827 te Erp, dagloner
Dienstmeid: Josina Waals, geboren in 1832 te Veghel
Inwonend: Petronella van Gerwen, geboren in 1789 te Veghel, spinster, doorgestreept, overleden op 28-2-1853
Bijschrift, vrouw van Wilhelmus Cremers: Maria van der Spank, geboren in 1824 te Engelen, in 1852 gekomen van fol. 666
Bijschrift, zoon: Joannes Cremers, geboren op 20-11-1852 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus Cremers, geboren op 19-9-1854 te Veghel
Het gezin woonde in 1849-1858 aan de Biezendijk 1 (:Schop en Riek") Willem Cremers bouwde in 1858 het huis Kampen 6, waar hij vervolgens ging wonen. Bevolkingsregister 1849-1862, inv. nr. 1594, huis nr. 702, blad nr. 718
De kinderen van P. Kremers Vermeld in 1849-1861 en in dezelfde periode doorgestreept Inv. nr. 1703
Antonie van Hoof Bijschrift in 1849-1861 Inv. nr. 1703
Hoofd: Antonius van Hoof, geboren op 5-12-1831 te Erp, arbeider
Vrouw: Anna Maria van de Besselaar, geboren op 4-7-1819 te Veghel
Vader: Martinus van Hoof, geboren op 15-12-1787 te Erp, weduwnaar van Mechteld van (M..), eerst vrouw van (..)
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1757
Hoofd: Antonius van Hoof, geboren op 5-12-1831 te Erp, arbeider (doorgestreept, veranderd in steenlegger)
Vrouw: Anna Maria van de Besselaar, geboren op 4-7-1819 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-7-1866
Vader: Martinus van Hoof, geboren op 15-12-1787 te Erp, doorgestreept
Bijschrift, dochter: Hendrica van Hoof, geboren op 14-4-1863 te Veghel, doorgestreept, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, fol. 471
Hoofd: Antonius van Hoof, geboren op 5-12-1831 te Erp, steenlegger Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 803
Vader: Martinus van den Boogaard (geboren op 25 februari 1885 en overleden op 5 oktober 1950). Hij werkt als voerman bij Werners zoutziederij.
Moeder: Maria Timmemans (geboren 30 september 1889 en overleden op 21 juli 1924)
Dochter: Maria (geboren op 8 januari 1915, overleden op 23 april 1915)
Zoon: Johannes (geboren op 2 november 1916, overleden op 17 januari 1962)
Dochter: Maria (geboren op 7 oktober 1917, overleden op 6 oktober 1996)
Zoon: Lambertus (geboren op 13 oktober 1918, overleden op 9 november 1918)
Zoon: Lambertus (geboren op 30 maart 1920, overleden op 15 mei 1921)
Dochter: Johanna (geboren op 27 september 1921, overleden op 2 december 2005)
Dochter: Lamberta (geboren 9 december 1922, overleden op 12 december 2000)
Dochter: Antonia (geboren op 4 juni 1924, overleden op 20 januari 2009)
Inwonend vanaf 10 november 1920: nicht: Antonia Henrics van den Bogaard
Vanaf 1914 tot waarschijnlijk 1950 Mededeling van Mariet van Geffen - Van den Boogaard; bevolkingsregister 1910-1921, blz. 272.
De heer en mevrouw Van de Velden 1956 Antoon Vissers
Wed. Anna M. v.d. Ven – Hurkmans 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads